Media kort: juni 1998

NUIS KOMT NIET TERUG OP MEDIAZAKEN

Aad Nuis komt niet terug als staatssecretaris van Cultuur. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van OCW zaterdag bevestigd. De staatssecre- taris, die in augustus 65 jaar wordt, gaat binnenkort een boek over politiek schrijven. Nuis had zich al niet verkiesbaar gesteld voor de Tweede Kamer, maar over het al dan niet terugkomen als staatssecretaris hield hij zich tot nu toe op de vlakte. Nuis was de afgelopen vier jaren tevens verantwoorde- lijk voor het mediabeleid in Nederland. [ANP – 2/6/1998]

 

JORRITSMA EN NUIS: “BASISPAKKET KAN KLEINER”

Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) en staatssecretaris Nuis (media) zijn het erover eens dat het basispakket best kleiner kan. Dit valt te lezen in een uitgave van de VECAI naar aanleiding van de opening van hun nieuwe onderkomen in Den Haag. Jorritsma zegt: “Wat mij betreft moet het zo klein mogelijk. De overheid moet niet alles voorschrijven”. Nuis zegt: “Ik heb nooit gezegd dat al die zenders in het basispakket moesten. De commerciele zenders wilden zelf graag een zo groot mogelijke verspreiding”. De heer Van de Wouw (voorzitter VECAI) pleit in zijn openingstoespraak voor meer bewe- gingsvrijheid voor de kabelbedrijven. Hij constateert dat de kabelsector klem zit tussen programmaraden, een dreigende prijsmaatregel van OC&W, toe- zichthouders en lokale politiek. Met name de relatie tussen lokale politiek en kabelbedrijven zal de komende tijd aandacht vragen. Het lijkt alsof de liberalisering op nationaal niveau voorbij is gegaan aan de lokale beleids- makers. Voor de innovatie van de investeringsbereidheid van de kabelsector is dit geen goede zaak, aldus de heer Van de Wouw.

TACHTIG GEGADIGDEN VOOR REGIO-FREQUENTIES

Circa 80 gegadigden hebben een frequentie als niet-landelijke commerciele radio-omroep aangevraagd. Er zijn 33 FM- en 7 AM-frequenties te verdelen. De aanvragen voor het frequentiegebruik zijn ingediend bij de Rijksdienst voor Radiocommunicatie in Den Haag. Een van de gegadigden is Holdingmaat- schappij De Telegraaf. Volgens een woordvoerder van de Rijksdienst voor Radiocommunicatie waren er aanvragen uit heel Nederland: “Wij hadden zo’n 50 reacties verwacht, maar het zijn er 80 geworden. Er zijn blijkbaar tal van hobbyisten die het leuk vinden om radio te maken. Een aantal van hen is al actief via de kabel.” Op 17 juni mogen de potentiele omroepen hun aanvragen tijdens een hoorzitting toelichten. Vervolgens maakt minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat een afweging. De frequenties gelden tot 1 september 2000. In het jaar 2000 worden alle beschikbare etherfrequenties voor commer- ciele radio-omroepen geveild. [Telegraaf – 06/06/1998]

NOMINATIES TELEVIZIERRING BEKEND

‘Laat de Leeuw’ en ‘Unit 13’ van de VARA en ‘Villa Felderhof’ van de NCRV zijn door de abonnees van het omroepblad Televizier en gebruikers van Inter- net genomineerd voor de Gouden Televizierring van dit jaar. In oktober wordt de winnaar aangewezen. ‘Villa Felderhof’ behoorde ook vorig jaar tot de geno- mineerden. Kijkers wezen de Duitse politieserie ‘Wolff’ van RTL4 aan als beste buitenlandse programma. De makers van de serie krijgen in oktober de Zilveren Televiziertulp. ‘Geef Nooit Op’ (RTL 4), ‘Klokhuis’ (NPS) en ‘Wil- lem Wever’ (NCRV) zijn genomineerd voor de Magriet Jubileum Kinder-tv-prijs. Aldith Hunkar, Irene van de Laar en Ellemijn Veldhuijzen van Zanten zijn ge- nomineerd voor de Viva Ster. Rik Felderhof, Coen Flink en Paul de Leeuw maken kans op De Bewondering, een nieuwe prijs voor de meest opvallende tv-persoonlijkheid. [Haagsche Courant – 6/6/1998]

SCHRURS NIEUWE DIRECTEUR VPRO

Peter Schrurs (48) is de nieuwe directeur van de VPRO. In de beginperiode, vanaf 15 augustus, zal hij in deeltijd werken om zijn huidige baan als directeur van de School voor de Journalistiek in Utrecht af te kunnen ronden. Schrurs studeerde Algemene Economie aan de Katholieke Universiteit Brabant. Vervolgens werkte hij bij het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking in Utrecht. Sinds 1991 is hij directeur op de eerdergenoemde hbo-opleiding. De vacature was vrij sinds februari van dit jaar, toen Hans van Beers naar de Raad van Bestuur van de NOS vertrok. [Haagsche Courant – 6/6/1998]

KORT NIEUWS – 1 –

-> Kees Jansma is benoemd tot chef van de sportredactie van de abonneezender Canal+. Jansma (50) gaat leiding geven aan ongeveer 25 mensen en krijgt de verantwoording voor de tachtig uur sportuitzendingen per maand. Jansma stapte in september van de NOS over naar Canal+ als presentator en commen- tator, omdat hij liever commentaar wilde geven dan chef wilde zijn. [Telegraaf – 5/6/1998]  

-> Het contract met sportjournalist Wilfred Genee zal door SBS6 niet worden verlengd, meldt het Algemeen Dagblad vrijdag. Doordat de rechten op het En- gelse Premier League voetbal naar Canal+ zijn gegaan moet de presentator verdwijnen. Marleen Houter blijft wel aan als sport-presentatrice.  

-> Teleac/NOT start 1 september met het uitzenden van de populaire Engelse peuter/kleuterserie Teletubbies. De 260-delige serie zal dagelijks om 10.00 uur te zien zijn en wordt ’s middags herhaald. Teletubbies is volledig Nederlands ingesproken en geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar. Het half uur durende programma, waar zelfs speciale begeleidingsboeken voor volwassenen bij zullen verschijnen, heeft een hoge educatieve waarde. In Engeland kijken dagelijks meer dan twee miljoen kinderen naar de serie.  

-> TV Noord is de best bekeken regionale tv-zender. In mei haalde TV Noord een weekbereik van gemiddeld 67%. Het Amsterdamse AT 5 en Omroep Fryslan volgden met respectievelijk 65% en 52%.

KIJKCIJFERS

Maandag werd op Nederland 3 tijdens een groot deel van de dag verslag ge- daan van Pinkpop 98. Gemiddeld werden de 6 uitzendingen bekeken door 240.000 kijkers (kijkdichtheid 1.7%, marktaandeel 11%). Het afsluitende concert van `The Verve’ trok de meeste kijkers; gemiddeld 395.000. Naar de kerkelijke huwelijksvoltrekking tussen prins Maurits en Marilene van den Broek keken vorige week zaterdag zo’n 2,5 miljoen mensen. De waardering bedroeg een 7,7. Tijdens de voltrekking van het burgelijk huwelijk op vrijdag keken zo’n anderhalf miljoen mensen.  De publieke omroepen behaalden in week 22 gezamenlijk een gemiddeld markt- aandeel van 33%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (16%) door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’, `Spoorloos’ en `De stoel’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op donderdag (20%) door `Schone schijn’, de `TV Show’ en `Vermist’. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zater- dagavond (16%), door `Jansen, Jansen’, `Herexamen’, `De show van je leven’, `Journaal 22.00 uur’, `Nova’ en `Studio Sport’. RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 22%, RTL5: 4%, Veronica: 12%, SBS6: 10% en TV10: 2%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

TELEGRAAF VRAAGT OM UITSPRAAK NMA

Dagbladuitgever De Telegraaf wil dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) aangeeft wat de NOS en de Holland Media Groep (HMG) in rekening mogen brengen voor de wekelijkse programmagegevens. Het uitgeverijconcern zei vrijdag tijdens een NMa-hoorzitting bereid te zijn hiervoor jaarlijks onge- veer f80.000 op tafel te leggen, maar de NOS liet meteen weten niet publie- kelijk met “eventuele toekomstige klanten” over tarieven te willen onderhan- delen. “Zonder indicatie van de NMa kunnen we heel lang wachten”, aldus Te- legraaf-advocate mr. J.A. Schaap. “NOS en HMG willen niet praten.” Ook de commerciele tv-zender SBS6, voor 30% eigendom van De Telegraaf, kreeg tot nu toe nul op het rekest bij de NOS. “We willen hoe dan ook voorkomen dat de programmagegevens via SBS6 bij De Telegraaf terechtkomen”, aldus NOS- advocaat J.J. Feenstra. “Het voordeel voor De Telegraaf valt in het niet bij de catastrofe voor de publieke omroep.”  Vooral vermelding van tv-gegevens in De Telegraaf baart de tv-omroepen grote zorgen. Volgens H. Abbenhuis, directeur programmabladen AKN (Avro, Tros en NCRV) zullen de omroepbladen hierdoor het eerste jaar hun oplage met 20% zien dalen, terwijl in de jaren de jaren daarna zelfs van een gehalveerde oplage sprake zal zijn. Het omzetverlies is dan opgelopen tot jaarlijks f154 miljoen. Daarmee komt de continuiteit van de publieke omroep in gevaar, zo waarschuwde NOS-voorzitter G. Wolffensperger gisteren. “De omroepbladen concretiseren de band tussen de omroep en haar leden, ook al zijn leden en abonnees nu ontkoppeld. En zonder de opbrengsten kunnen veel programma’s gewoon niet worden gemaakt. Het belang van de kwestie is zeer groot.” Een definitieve beslissing van de NMa wordt halverwege juli verwacht. [Telegraaf – 6/61998]

AVRO OVERWEEGT STAPPEN TEGEN HILTERMANN

De AVRO overweegt stappen te ondernemen tegen radiocolumnist mr. G.B.J. Hiltermann. De omroep is ‘niet gelukkig’ met uitspraken die Hiltermann af- gelopen woensdag deed in zijn rubriek ‘De toestand in de wereld’ in het programma AVRO Radiojournaal. In het programma sprak Hiltermann zijn ont- roering uit over de huwelijksplechtigheid van prins Maurits en Marilene van den Broek. Vervolgens stelde hij dat dergelijke “manifestaties van nationale identiteit” zeldzaam zijn geworden. Hiltermann wijt dit aan de groei van het aantal allochtonen in Nederland. “We leven niet langer met allochtonen, maar met etnische minderheden in een multiraciale samenleving. Gelukkig is de term multiculturele samenleving wat uit de mode, want de minderheden voegen aan cultuur niets toe.”  Volgens Hiltermann is van de asielzoekers het merendeel alleen uit op econo- misch gewin en weigeren zij te integreren in de Nederlandse samenleving. “Mij schijnt het toe dat als die quasi-asielzoekers, in wezen profiteurs, zich niet in onze samenleving willen invoegen, maar zich als etnische profi- teurs in hun eigen wereldje willen handhaven, dat ze dat in hun eigen land moeten doen. Er is in Turkije, in Marokko, in Afrika en Suriname ruimte genoeg.” De AVRO stelt dat Hiltermann in strijd met de statuten van de om- roepvereniging ‘geen respect’ heeft getoond voor ‘de allochtone medemens in ons land’, zo staat in een vrijdag uitgegeven persbericht. De komende weken zal algemeen directeur F. Marechal een gesprek voeren met Hiltermann. Even- tuele sancties daarvan afhangen, aldus een woordvoerder. Volgens Hiltermann heeft de AVRO nog geen contact met hem opgenomen. Evenmin heeft hij het persbericht ontvangen. De 84-jarige columnist blijft vasthouden aan zijn uitspraken. “Ik heb een genuanceerde mening gegeven over een ingewikkelde kwestie. Als de AVRO stelt dat ik hiermee de statuten heb overtreden, vind ik dat een domme opmerking.” Hiltermann zal zelf geen consequenties verbin- den aan de reactie van de omroep. “Ik heb in mijn radiocolumns altijd mijn eigen mening gegeven. Van de AVRO heb ik mij nog nooit iets aangetrokken.” [NRC Handelsblad – 5/6/1998]

CAROLINE GESTART MET PROEFUITZENDINGEN

Vorige week is Radio Caroline via het Goudse kabelnet REKAM met proefuit- zendingen gestart. Te horen is een repeterend bandje met non-stop jaren 80- muziek en een gepresenteerd proef-programma, waarmee men wil laten horen hoe Radio Caroline in de ‘nabije toekomst’ zal klinken. Tussendoor zijn tevens originele Radio Caroline jingles te horen, alhoewel het station aangaf geen enkele binding te hebben met het ‘oude’ Radio Caroline. Tijdens de proefuit- zendingen wordt ook aangegeven dat de zender ‘in heel Nederland via de ether en kabel te beluisteren zal zijn. (alhoewel hier feitelijk geen sprake van is). [RadioVisie,Hans Knot, Marco van den Hoek]

COMMERCIELE RADIO SCOORT BIJ JONGEREN

Uit onderzoek van Bureau Ithaka onder 200 respondenten blijkt dat Radio 538, Sky Radio en Radio 3 favoriet zijn bij de luisteraars. De bekendheid van de commerciele zenders is bij de oudere doelgroep vrij laag. Alleen Veronica FM, Radio Noordzee Nationaal en Radio 10 Gold hebben nog enige bekendheid. Radio 3fm heeft van de publiekestations bij de jongeren een lage bekendheid. Op de vraag: naar welk station luistert u het meest? scoort Radio 3 opvallend hoog, met name onder mannen. Hoewel de naams- bekendheid tegenvalt, geeft het luistergedrag anders aan. Veruit de grootste favoriet is Radio 538. Op de vraag: welke commerciële zender wilt u beslist behouden? zijn de meningen tussen mannen en vrouwen sterk verdeeld. Mannen geven de voorkeur aan Radio 538, Kink FM en Veronica FM. Vrouwen daarentegen geven de voorkeur aan Sky Radio, Radio 538 en Radio Noordzee Nationaal. Verder bleek uit het onderzoek dat tachtig procent tevreden is met het huidige programma aanbod op de verschillende zenders. [Reclameweek – 3/6/1998]

STER WEIGER AMNESTY-SPOT

De STER heeft een Amnesty-spot over de schending van de mensenrechten in Nigeria geweigerd. Het filmpje is volgens de STER te gewelddadig. De spot zou afgelopen vrijdag in de rust van de voetbal-oefeninterland Nederland- Nigeria worden uitgezonden. Een woordvoerder van het reclamebureau van Amnesty noemt het besluit onbegrijpelijk en schandalig. Volgens hem is de STER bang dat de belangen van haar adverteerders worden geschaad. Het film- pje is een onderdeel van een gezamenlijke actie van Amnesty, Milieudefensie en de FNV over de mensenrechtenproblematiek in Nigeria. Het door de STER geweigerde Amnesty-spotje, wordt wel op de commerciele zenders uitgezonden. Daarnaast zal de spot op de internationale nieuwszender CNN over de hele wereld te zien zijn. [NOS-TT – 4/6/1998]

COMMISSARIAAT OVERWEEGT BOETE NOS

Het Commissariaat voor de Media is van plan de NOS een boete van 50.000 gulden op te leggen. Dit omdat de participatie van deze omroep in het produc- tiebedrijf Rene Stokvis Produkties tot 1 september vorig jaar in strijd met de wet was. Na die datum werd de nieuwe Mediawet van kracht, waarin de bepalingen over nevenactiviteiten zijn versoepeld. Publieke omroepen mogen er voortaan dergelijke nevenactiviteiten op na houden, mits die bijdragen aan hun hoofdtaak. Dat is hier het geval, stelt het Commissariaat vast, maar er moet nog wel worden onderzocht of er geen sprake is van concurrentiever- valsing. Als dat niet zo is, krijgt de NOS definitief groen licht. De NOS is sinds juni 1996 voor 50 procent eigenaar van Rene Stokvis Produkties, dat vooral programma’s maakt voor de landelijke publieke omroep. [TROS Online – 5/6/1998]

GEEN OVEREENSTEMMING A2000 EN HMG

Kabelexploitant A2000 en de Holland Media Groep (HMG), eigenaar van RTL4, RTL5 en Veronica, zijn niet tot overeenstemming gekomen in het langlopende betalingsconflict. Het kort geding van drie weken geleden zal volgende week vrijdag worden hervat. A2000 besloot woensdagmiddag niet in te gaan op het voorstel van HMG om de civiele rechter een uitspraak te laten doen over de hoogte van het bedrag dat HMG moet betalen voor doorgifte van programma’s. “Wij gaan niet met een civiele procedure akkoord,” zegt A2000-woordvoerder J. Simmons. “De rechter moet nu maar in kort geding beslissen of wij HMG van de kabel kunnen halen.” [Parool – 4/6/1998]

NCRV START GROTE NAJAARSACTIE

De NRCV gaat vanaf het najaar grote acties voeren om het aantal leden fors uit te breiden. Het verlies vorig jaar van bijna 45.000 leden – mede veroorzaakt door het schrappen van wanbetalers en het opheffen van de jeugd- club Paperclip – is bij de NCRV ingeslagen als een bom. Met ruim 500.000 leden is de NCRV nu de kleinste A-omroep in Hilversum en dat zit het bestuur en de directie behoorlijk dwars. Volgend jaar, als de NCRV haar 75-jarig jubileum viert, moet de omroep 600.000 leden hebbem, zo luidt het ambiteuze doel. De nieuwe voorzitter van de NCRV, Frits Brink, wond er deze week geen doekjes om. Ondanks het plan van het NOS-bestuur om na 2000 veel minder belang te hechten aan het aantal leden, maar meer te kijken naar de kwali- teit die de omroep levert, wil Brink de band met de achterban verstevigen. [Haagsche Courant – 5/6/1998]

NIEUWSLEZER KORPERSHOEK OVERLEDEN

Nieuwslezer Bob Korpershoek is afgelopen zaterdag in zijn woonplaats Am- sterdam overleden. Hij is 81 jaar geworden. Korpershoek begon zijn carriere kort na de oorlog, bij de Wereldomroep. Later stapte hij over naar de Radio- nieuwsdienst van het ANP. Korpershoek kreeg in 1953 grote bekendheid door de verslaggeving van de nieuwsuitzendingen over de Watersnoodramp. Na zijn werk als nieuwslezer begon Korpershoek een eigen bedrijf, hij hield zich voorname- lijk bezig met het inspreken van commercials. Ook las hij teksten bij televi- siedocumentaires.

ANWB START FILE-INFO BIJ GROTE EVENEMENTEN

De ANWB gaat bij wijze van proef deze zomer in Den Haag met een nieuw ver- keersinformatie-project van start. Bij grote evenmenten of manifestaties krijgt het verkeer met bestemming de residentie of badplaats Scheveningen informatie over de bereikbaarheid. Het startschot voor dit project vindt vandaag plaats, tijdens de manifestatie OPERATIE ORANJE t.g.v. 750 jaar Den Haag, waar naar verwachting honderdduizenden bezoekers op afkomen. De ANWB verstrekt de informatie via extra verkeersbulletins op Radio West (88.4 FM), StadsRadio 94 Den Haag (94.0 FM) en via de regionale kabelkrant InfoThuis (InfoThuis-text pagina 845). De ANWB werkt voor dit project samen met de politie Haaglanden, de meldkamer parkeercontrole, Taxibedrijf HTMC, de parkeergarages in Scheveningen en het Centraal Station.

GS UTRECHT CONTINUEREN SUBSIDIE RADIO M

Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht hebben deze week besloten om de subsi- die voor Radio M, de regionale radio in de provincie Utrecht, voort te zet- ten. Eens in de vijf jaar moet de provincie zo’n besluit nemen: toetsing van de representativiteit en een verklaring dat het provinciaal bestuur bereid is te zorgen voor de financiering zijn noodzakelijk, zodat de omroep opnieuw zendtijd voor radio kan krijgen. Ook over de provinciale opslag (het zoge- naamde radiotientje) heeft GS dus een beslissing moeten nemen: deze blijft -als het aan GS ligt- gehandhaafd op 10 gulden. GS hebben enkele maanden geleden een evaluatie-onderzoek laten uitvoeren naar de positie van Radio M. Het college heeft hieruit afgeleid dat Radio M voldoet aan de wettelijke vereisten. Bovendien vinden GS het wenselijk dat de regionale radio blijft bestaan. Zo wordt de pluriformiteit van de meningsvorming gewaarborgd en is er met Radio M een calamiteitenzender in de provincie. Bovendien is er in deze provincie geen commercieel draagvlak voor speciaal op onze inwoners gerichte programma’s met informatie, cultuur, (amateur) sport of politiek debat.

EMMEN GAAT MET 3FM STEENMARTERS TE LIJF

De gemeente Emmen gaat met geluidsapparatuur waarop de muziek van Radio3Fm is te horen de overlast van steenmarters in een school te lijf. Het plan is om gedurende de avond en nacht de muziek van de publieke popzender door het gebouw te laten schallen. Gehoopt wordt dat de marters daardoor op de vlucht slaan. De beesten zorgen niet alleen door hun kabaal, maar vooral door hun uitwerpselen, voor nogal wat (stank)overlast. Afgelopen woensdag werd in het programma van Edwin Evers het startsein gegeven voor de ‘verwijder-actie’.

A2000 CENTER HILVERSUM GEOPEND

Gisteren, vrijdag 5 juni is het A2000 Center aan de Hilversumse Spoorstraat officieel geopend door de wethouder van Economische Zaken en Informatievoor- ziening, Dhr. D.H.A. Munnik. Doel van het A2000 Center is: een optimale in- formatievoorziening voor de klant. In het Center kan iedereen terecht met alle vragen over A2000 en haar nieuwe diensten. Om ook de andere klanten in haar verspreidingsgebied te kunnen bereiken heeft A2000 een vrachtwagen in- gericht als informatiepunt. De truck is in feite een rijdend A2000 Center, met precies dezelfde voorzieningen. De A2000 truck zal het hele jaar op ver- schillende plaatsen te vinden zijn.

BUITENGEBIED BRESKENS NOG STEEDS GEEN KABEL-TV

Ondanks toezeggingen van Zekatel BV wachten de bewoners van het buitenge- bied van Breskens (Boerenhol, Roofack, Rijksweg en Kruisdijk) nog steeds op aanleg van kabeltelevisie. In 1996 hebben die inwoners zelf om aanleg van kabeltelevisie gevraagd, nadat zij weer een nieuwe decoder voor hun schotel- antennes moesten kopen. Van Zekatel kregen zij toen schriftelijke bevesti- ging dat eind 1997 een glasvezelkabel zou worden aangelegd langs de rijksweg van Schoondijke naar Breskens. Vervolgens zouden de percelen gelegen aan de Provincialeweg, Rijksweg, Roofack en de Kruisdijk uiterlijk eind 1997 worden aangesloten op het CAI-net. In oktober 1997 kregen de bewoners een brief dat de eerder genoemde termijn niet gehaald kon worden, maar dat de woningen omstreeks april-mei 1998 zouden worden aangelsoten. Tot nog toe is er echter nog geen spade de grond ingegaan.  Voor sommige bewoners van het betreffende gebied is de maat nu vol. “Al twee maal is Zekatel haar belofte niet nagekomen”, aldus bewoner Barends. “De eerste keer kregen we nog netjes bericht, nu hebben we nog steeds niets gehoord.” Volgens districtschef Goossens van Zekatel BV zijn inmiddels brie- ven onderweg waarin gevraagd wordt welke bewoners van de circa tachtig wo- ningen daadwerkelijk op de kabel willen worden aangesloten. “Maar wij hebben nog meer werk te doen. In heel Zeeuws-Vlaanderen moeten nog zo’n veertien- honderd woningen in buitengebieden worden aangesloten”, aldus Goossens. [De Stem – 4/6/1998]

VRT CENTRALISEERT UITZENDINGEN RADIO2

De VRT gaat alle nationale programma’s van Radio 2 samenbrengen in Brussel. Nu lopen alle programma’s van Radio 2 vanuit de gewestelijke omroepen in de vijf provincies. Naast de nationale programma’s bestaan er ook regionale programma’s waarbij de zenders ontkoppeld worden. Die regionale programma’s blijven wat ze zijn en ze blijven ook in de provincies. De nationale program- ma’s die daar tussenin zitten, gaan naar Brussel en komen onder EEN centrale leiding. De directie vindt dat efficienter. Of er ook afvloeiingen komen, is nog niet zeker. Het is niet de bedoeling, maar kan wel het resultaat zijn. [VRT Teletext – 4/6/1998]

TECHNICI BBC IN STAKING

De ongeveer 6.000 technici van de Britse openbare omroep BBC zijn deze week enkele dagen in staking geweest. Ook voor de komende week staan er acties op het programma als de onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers niet het gewenste resultaat opleveren. Ze zeggen dat een nieuwe werkregeling neerkomt op een sluipende privatisering en dat er banen op de tocht staan. Volgens de directie is de regeling nodig om het hoofd te bieden aan de com- merciele concurrentie. De nieuwsprogramma’s worden tot een minimum beperkt. De BBC laat alvast weten dat mogelijk ook de uitzendingen van het WK voetbal deze week in het gedrang komen. [TROS Online – 4/6/1998]

GEEN VERLIES VOOR VTM

De Belgische commerciele omroep VTM heeft afgelopen jaar geen verlies meer gemaakt. In 1996 was VTM nog ruim 33 miljoen gulden in het rood gegaan. Vo- rig jaar is dat verlies omgezet in een bescheiden winst van 1,5 miljoen gul- den. Volgens de directie is het resultaat vooral te danken aan de verkoop van films en van een herverzekeringsmaatschappij. Ook dit jaar zou VTM geen verlies maken, zegt de directie. Maar eventuele winsten zullen niet uitge- keerd aan de aandeelhouders. Ze blijven voorlopig in de reserve. [VRT Teletekst – 5/6/1998]

ZEKATEL BIEDT INTERNET VIA DE KABEL

Zekatel Multicommunicatie gaat bij wijze van proef Internetanbieden via de kabel. Dat gebeurt voorlopig alleen in Goes en Kloetinge. Als de ‘marktver- kenning’ daar goed uitpakt, komt volgens Zekatel ook de rest van Zeeland aan de beurt. De technische aanpassingen die daarvoor nodig zijn, vergen wel zo’n anderhalf jaar. De dochter van Delta Nutsbedrijven biedt in samenwer- king met Internetprovider ZeelandNet particulieren in de proefplaatsen een abonnement aan voor vijftig gulden per maand; dat is inclusief vijfhonderd megabytes dataverkeer. Een zakelijk abonnement gaat 75 gulden per maand kosten en is inclusief 250 megabytes vrij dataverkeer. Een noodzakelijk kabelmodem kost 999 gulden. Zekatel en ZeelandNet proberen daarvoor een fi- nancieringsregeling te ontwerpen. Ter introductie is een modem te huur voor 35 gulden per maand. De eenmalige aansluitkosten voor particulieren bedragen driehonderd gulden. [De Stem – 4/6/1998]

HMG WIL DERTIG WERKNEMERS ONTSLAAN

De Holland Media Groep (HMG), het bedrijf achter de tv-stations RTL4, RTL5 en Veronica, wil dertig medewerkers ontslaan. In totaal schrapt de onderne- ming 220 van de 600 arbeidsplaatsen. Dat heeft president-directeur P. Por- sius van HMG verklaard in een gesprek met het NRC Handelsblad. Rik Rensen, hoofdredacteur van het RTL Nieuws moet in krap twee jaar 8,7 miljoen gulden bezuinigen, maar volgens hem zal de kijker daar niets van merken en arbeids- plaatsen zullen bij de redactie niet verdwijnen. Sportprogramma’s als ‘Voet- bal in het Land’ en ‘Barend & Van Dorp’ vallen voortaan niet meer onder het nieuws, maar worden uitbesteed. Ook de dure, vaste verbinding tussen de Haagse redactie en de studio in Hilversum wordt opgeheven. Het corresponden- tennet, dat geregeld onder vuur lag, wordt gehandhaafd. Na negen jaar sneu- velt wel ‘De Vijf Uur Show’, dat niet meer past in de jonge, frisse program- nering die Porsius voor ogen staat. Wat er met de presentatrices Viola Holt en Maya Eksteen gebeurt, is nog onbekend. Dinsdag zijn de ondernemingsraad van HMG ingelicht en de vakbonden – waarmee over een sociaal plan voor de vertrekkende medewerkers zal worden onderhan- deld – ingelicht. Voorzitter Gert van Brakel van de ondernemingsraad van HMG zegt in een eerste reactie “fel tegen gedwongen ontslagen” te zijn. De OR bezint zich op alternatieven. “Het is cijfermatig een gedegen stuk, maar je hebt te maken met menselijk kapitaal. Dat missen we in de plannen.” De maatregelen maken deel uit van de grootscheepse sanering van het mediabe- drijf die eerder dit jaar is aangekondigd. Porsius wil de winstgevendheid van het bedrijf verbeteren en verwacht dat met een kostenreductie van 41 miljoen gulden (op een totale kostenpost van 744 miljoen in 1997) in het jaar 2000 een winst voor belasting van 80 miljoen gulden kan worden behaald. Afgelopen jaar verdiende HMG slechts 6 miljoen gulden.  Een groot deel van de sanering gebeurt doordat HMG de afdeling die verant- woordelijk is voor faciliteiten als studio’s en cameraploegen verzelfstan- digt. Volgens Porsius bestaat voldoende belangstelling voor dit bedrijfs- onderdeel. De facilitaire bedrijven UniCam en Sonotech hebben reeds inte- resse getoond. NOB en Endemol Entertainment hebben aangegeven geen belang- stelling te hebben voor het facilitair bedrijf van de HMG. In een eerste reactie zei een woordvoerder van de FNV juist dat de vakbond betwijfelt of een verzelfstandigd facilitair bedrijf van HMG levensvatbaar zal zijn. Met de verzelfstandiging zijn 140 arbeidsplaatsen gemoeid. De ontslagen vallen in andere onderdelen van het bedrijf. Zo vallen tien ontslagen bij het eigen productiebedrijf van HMG, Holland Media House.  Opvallend is de houding van de president directeur van de HMG, Pieter Porsius. Porsius weigert voor de camera’s van actualiteiten en nieuwsprogram- ma’s te verschijnen om zijn bezuinigingsplannen voor de Holland Media Groep toe te lichten. Zelfs de redactie van zijn eigen RTL Nieuws vangt bot. Porsius is wel bereid interviews af te geven voor dagbladen en het persagent- schap ANP. De officiele woordvoerder van Pieter Porsius reageert als volgt: “We hebben van begin af aan afgesproken dat ik de woordvoering doe. Wat kranteninterviews betreft neemt hij zelf de regie in handen”. Volgens zijn woordvoerder is Porsius ‘geen voorgrond tredende man’. [Haagsche Courant – 11/06/1998]

SBS6 WIL SNEL STARTEN MET TWEEDE KANAAL

SBS 6 wil spoedig een tweede kanaal opzetten. Dat gebeurt waarschijnlijk al volgend jaar. De zender wil met dit tweede kanaal vooral vrouwelijke kijkers gaan bedienen. Vorig jaar leed SBS een verlies van 7,5 miljoen gul- den. In 1996 en 1995 was dat nog meer: respectievelijk 30,5 miljoen gulden en 32 miljoen gulden. In 1998 denkt SBS 6 voor het eerst winst te maken. Die winst bedraagt dan tussen de 5 miljoen en 10 miljoen gulden. Naast de uitbreiding met een tv-kanaal heeft SBS ook plannen op radiogebied en wil men een eigen tv-gids op de markt brengen. [Gelderlander – 12/06/1998]

NEDERLAND MASSAAL VOOR DE BUIS

In Nederland wordt de komende weken massaal televisie gekeken. Meer dan 70 % van de bevolking is van plan tijdens het WK voetbal voor de buis te gaan hangen bij e e n of meer wedstrijden van Oranje. Voor wedstrijden van andere landen ligt dat percentage op 46 procent. Daar staat tegen- over dat ruim een kwart (28 %) walgt van het WK op televisie. Toch noemt niet meer dan 3 % zichzelf een rechtgeaarde voetbalhater. 56 % van de ondervraagden vindt dat het evenement precies genoeg aandacht krijgt, 27 % vindt dat er te veel aandacht aan het WK besteed wordt, terwijl 6 % de hoeveelheid zendtijd te gering vindt. [VRT-Text – 10/6/1998]

KIJKCIJFERS

Een kwart van de televisiekijkers keek vorige week woensdag naar het TROS- programma `In naam van Oranje’ ten bate van `’Spieren voor spieren’ (gemid- delde kijkdichtheid 8.4%, marktaandeel 24%). De 1,2 miljoen kijkers waar- deerden het fondswervend programma met 7.4. De publieke omroepen behaalden in week 23 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 37%. Nederland 1 haal- de het hoogste marktaandeel op zondagavond (16%) door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’, `Spoorloos’ en `De stoel’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op vrijdag (36%) door het rechtstreekse verslag van de oefenwedstrijd Neder- land – Nigeria. Naar deze uitzending keken gemiddeld 2,8 miljoen mensen en was daarmee de meest bekeken oefeninterland van de drie wedstrijden die Nederland heeft gespeeld in de voorbereiding op het wereldkampioenschap in Frankrijk. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (17%), door `Herexamen’, `De show van je leven’, `Journaal 22.00 uur’, `Nova’ en `Studio Sport’.  RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 17%, RTL5: 5%, Veronica: 13%, SBS6: 9% en TV10: 2%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkon- derzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

WK-CIJFERS

De eerste dag van het WK Voetbal heeft een groot aantal kijkers aan de buis gekluisterd. Brazilie-Schotland was goed voor ruim 22% kijkdichtheid bij totaal 13 jaar en ouder. Bij mannen van 13 jaar en ouder kwam de kijk- dichtheid zelfs boven de 28% uit, waarbij de leeftijdsgroep mannen 20-34 jaar voor het grootste aandeel heeft gezorgd. Dat de overige zenders een gevoelige klap hebben opgelopen, zal duidelijk zijn. De kijdichtheden van bijvoorbeeld Nederland 3, RTL5 en SBS schommelden rond de 1%. De NOS blijkt wel overspoeld te zijn met klachten van kijkers die de tussenstand en speeltijd missen in de bovenhoek van het beeldscherm. De NOS zegt dat ze de beelden, zoals die worden aangeleverd vanuit Frankrijk, uitzendt en daarbij geen grafische speeltjes aan wil toevoegen. De Franse regie toont ook enkele keren per speelhelft de speeltijd en stand. Mensen die de tussenstand en speeltijd desondanks toch willen zien kunnen terecht op Eurosport, ARD of ZDF en eventueel de BBC.

FOX-KIDS BRENGT LIVE PROGRAMA’S

Fox Kids wil de programmering, die voornamelijk bestaat uit tekenfilms, vanaf september uitbreiden met een drie uur durend live-programma op de woensdagmiddag en een afgeleide daarvan op de zaterdag- en zondagmiddag. Om deze programma’s te realiseren treedt Frans-Jan Punt, vier jaar lang pro- ductieleider bij TeleKids geweest, per augustus in vaste dienst bij Fox Kids. Volgens Frans-Jan is er op de woensdagmiddag weinig meer te beleven voor de jeugd op tv. KinderNet zendt alleen ‘s-ochtends uit, TeleKids alleen in het weekeinde en ook de VPRO en Nederland 1 hebben voor de vroege uren in het weekeinde gekozen. Cartoon Network is er wel de hele dag maar weet nauwelijks kijkers te trekken. Binnen de doelgroep haalt Fox Kids een aandeel van 20% terwijl Cartoon Network nog geen half procent.

HERMAN VAN VEEN OVERWEEGT STAPPEN TEGEN NCRV

Herman van Veen onderneemt mogelijk stappen tegen de NCRV. Deze omroep heeft afgelopen week het tv-programma ‘Herman van Veen: goal’ in gecensu- reerde vorm uitgezonden. Overal waar Van Veen als voetbalsupporter een vloek liet vallen, klonk een ‘bliep’. Vooral de eerste vijf minuten van het programma werden ernstig door deze ingrepen ontsierd. Van Veen, die momen- teel in Frankfurt werkzaam is, zal bij terugkomst in Nederland beslissen of er stappen tegen de NCRV worden ondernomen. De NCRV heeft volgens een woordvoerder van Van Veen zonder overleg besloten het programma te censu- reren. “Dat is niet netjes. Ik kan me voorstellen dat je als NCRV moeite hebt met het uitzenden van vloekwoorden, maar koop dan zo’n programma niet aan. Of probeer het per contract te regelen”, aldus de woordvoerder. De NCRV zegt niets te begrijpen van de verbolgenheid van Van Veen. Volgens de NCRV heeft de omroep overleg gehad met Van Veen over het wegpiepen van de vloeken. [Haagsche Courant – 11/06/1998]

AVRO WIL COLUMN HILTERMANN VOORAF BELUISTEREN

De AVRO wil in het vervolg de radiocolumns van commentator G.B.J. Hilter- mann voor de uitzending beluisteren. De omroep heeft binnenkort een gesprek met de columnist, waarin zij hem duidelijk zal maken dat hij zich aan de AVRO-statuten moet houden. Hiltermann kwam in opspraak door zijn column van vorige week in AVRO`s Radio Journaal. Hij noemde hierin politieke vluchte- lingen “etnische profiteurs”. De AVRO is niet gelukkig met de column. Woord- voerder R. Switters: “De heer Hiltermann moet zich houden aan de uitgangs- punten van de AVRO-statuten. Dat heeft hij niet gedaan, want in zijn column heeft hij geen respect getoond voor de allochtone medemens”.  “Te gek voor woorden. Ronduit bezopen. Ik ben geen spreekbuis van de AVRO en ik vertolk haar mening evenmin. Als men daar de behoefte zou voelen om mijn radiocolumn te veranderen, dan stop ik er acuut mee.” G.B.J. Hiltermann reageert woedend op dit plan van de AVRO. De nestor van de vaderlandse com- mentatoren kan zijn oren haast niet geloven. “Ik was persoonlijk bevriend met Willem Vogt, de oprichter van de AVRO. Als het gaat om de statuten van de omroep ben ik er zelf bij geweest om die te definieren. Ik geniet al een halve eeuw gastvrijheid van de AVRO en dat moet zo blijven.” Hiltermann zegt het niet te zullen accepteren als er een soort censor wordt aangesteld om zijn columns vooraf te keuren. “Als men die behoefte voelt, dan stop ik ermee!” [De Gelderlander – 9/6/1998]

KORT NIEUWS

-> Inge Diepman vertrekt per 1 juli bij het radioprogramma Vroege Vogels. Ze wil zich meer concentreren op haar televisiewerk. Diepman heeft het programma op de zondagochtend vijf jaar lang samen met Ivo de Wijs gepresen- teerd. Diepmans opvolgster is Margreet Reijntjes, nu nog presentator en verslaggeefster bij Radio Noord-Holland. Sinds vorig jaar presenteert ze al het VARA-radioprogramma Punch. Dit seizoen maakt ze voor de KRO ook de documentairereeks Damocles. [Haagsche Courant – 8/6/1998]  

-> Willem Duys hervat op 16 augustus van dit jaar de presentatie van zijn zondagse radioprogramma ‘Muziekmozaiek’. Dit deelde hij mee tijdens de bekendmaking van de nominaties voor de Gouden TeleVizier-Ring. Willem Duys is nog herstellende van een hersenbloeding van een aantal maanden geleden. De presentatie van Muziekmozaiek wordt momenteel waargenomen door gast- presentatoren. [Haagsche Courant – 8/6/1998]  

-> De kogel is door de kerk, Radio 3 voor 12 keert terug met live-programma’s. Omdat de makers zelf het vijf dagen durende experiment (16 tm 20 mei 1998) als een groot succes hebben ervaren, maar zeker ook omdat een stortvloed aan enthousiaste mail is binnengekomen, is besloten het alternatieve radiosta- tion van de toekomst ‘in de lucht’ te houden. Radio 3 voor 12 is de visie van de VPRO-redacties Digitaal en Radio 3 op het alternatieve radiostation van de toekomst.  

-> De VARA komt met verschillende radioprogramma’s vanaf ‘Oerol’ op Terschel- ling, het festival waar men met als thema “diepte van de oceanen” aandacht wordt besteed aan theater, muziek, dans, film, poezie en beeldende kunst. Het festival is gisteren van start gegaan. Mensen die er zelf niet bij zijn, kunnen luisteren naar speciale uitzendingen van ‘Vroege Vogels’, ‘Ophef en vertier’, ‘Denk aan Henk’ en ‘Ontbijtradio’.  

-> Het politieke radioprogramma TROS Kamerbreed is vorige week zaterdag we- gens een technische storing niet doorgegaan. Er kon geen verbinding gemaakt worden tussen uitzendplaats de Vereeniging in Nijmegen en Hilversum. Een verbinding met een ISDN-kabel functioneerde niet en een monteur van KPN Telecom kon de schade niet tijdig verhelpen. De luisteraars werden tevreden gesteld met muziek, de gasten van TROS Kamerbreed , burgemeester D’Hondt, SP-voorman Marijnissen en hoogleraar staatsrecht Maas moesten hun verhaal opzouten. [De Gelderlander – 8/6/1998]

TMF WORDT THE COMMERCIAL FACTORY

The Music Factory is in de nachtelijke uurtjes omgetoverd in ‘The Commercial Factory’. In plaats van clips zijn tegenwoordig reclame-uitzendingen van the firma ‘Interwood’ te bewonderen. De laatste tijd werd er rond het nachtelijke uur al reclame gemaakt voor een CD-reeks uit de jaren 80, ge- presenteerd door ex-MTV-VJ Paul King. Daarnaast zijn nu ook reclames voor afslankmiddeltjes en andere onzin te zien. Blijkbaar heeft TMF geld nodig om de balans, na de dure rekening van A2000, weer een beetje op peil te krijgen…..

CANAL+ BEGINT EIGEN SPORTJOURNAAL

Betaalzender Canal+ begint het komende seizoen een eigen sportjournaal. Het programma wordt vanaf 7 september dagelijks uitgezonden tussen kwart voor acht en half negen ’s avonds. Het nieuwe sportprogramma van Canal+ is niet bedoeld als concurrent van het NOS-Sportjournaal. Wij willen juist samenwerken met de NOS, niet concurreren. Wij hebben maar 240.000 abonnees, Studio Sport heeft een miljoenenpubliek. Dat bijt elkaar niet. Jansma, de kersverse chef-sport bij Canal+, denkt dat zijn zender en de NOS op elkaar zijn aangewezen. Hij wil met zijn oude werkgever rond de tafel gaan zitten om over een mogelijke samenwerking te praten. Canal+ heeft voor volgend jaar in Nederland het alleenrecht op het Engelse competitievoetbal. Deze Premier League is erg in trek door de grote inbreng van Nederlandse voetballers in deze competitie. Jansma wil een deel van deze rechten graag ruilen voor beelden van de Champions League, die in handen zijn van de NOS. “De NOS heeft het afgelopen jaar gezwalkt met de Champions League, door twee wed- strijden gelijktijdig op verschillende netten uit te zenden. Wij willen ze van dat probleem afhelpen. Als wij nu een van die wedstrijden voor onze re- kening nemen, spreidt dat de kosten. In ruil kan Studio Sport bijvoorbeeld samenvattingen van de Premier League uitzenden”, aldus Jansma . Het team van wedstrijdanalisten wordt versterkt met Danny Blind. In navolging van Wim Kieft en Wim van Hanegem analyseert de Ajacied het komende seizoen zo’n tien buitenlandse topwedstrijden voor Canal+. [Algemeen Dagblad – 7/6/1998]

LAAT DE LEEUW HET LAND IN

Paul de Leeuw gaat met zijn televisieprogramma ‘Laat de Leeuw’ het land in. Het komende seizoen neemt hij elke week op een andere locatie zijn tele- visieprogramma op. De Leeuw is hiertoe genoodzaakt, omdat hij het komende seizoen de rol van kruidenier in de musical “Heerlijk duurt het langst” van Annie M.G. Schmidt speelt. Deze musical wordt zes avonden per week uitge- voerd en zal daarbij verschillende Nederlandse steden aandoen. Laat de Leeuw roept herinneringen op aan de spelshow van Willem Ruis. De overleden presentator trok destijds met een tent door het land. De Leeuw houdt het eenvoudiger. Zijn shows worden opgenomen in de buurt waar hij met “Heerlijk duurt het langst” optreedt. Laat De Leeuw is de eerste helft van het tv- seizoen alleen op dinsdag- en donderdagavond te zien. De zaterdagavond vervalt voorlopig. De opnames vinden op de middag van de uitzenddag plaats. De Leeuw zal zijn rol in de musical op 1 februari 1999 overdragen aan Frans Mulder van cabaretgroep Purper. Naar verwachting keert hij tegen die tijd met Laat de Leeuw terug naar zijn vaste locatie: De Watertoren Studio’s in Amsterdam. [Algemeen Dagblad – 8/6/1998]

BREEDBEELD-TV POPULAIR

In 1994 werd ‘Europa’ het eens over een nieuwe standaard en anno 1998 is de breedbeeldtelevisie in elektronicazaken opnieuw ruim vertegenwoordigd. Volgens marktonderzoeker GFK was in maart en april van dit jaar ruim 15 procent van de verkochte toestellen van breedbeeldformaat. In de categorie grote toestellen (doorsnede groter dan 61 cm) bedroeg het aandeel meer dan de helft. Het succes van de breedbeeldtelevisies is een klein wonder, gezien de beperkte mogelijkheden die ze de consument nu bieden. De nieuwe televi- sies bieden de kijker in theorie het brede beeld van een bioscoopscherm. Probleem is dat in Nederland nog maar enkele procenten van de beelden op dit formaat wordt uitgezonden. De NOS kan vanuit Frankrijk ‘breedbeeld’ aan- geleverd krijgen, maar kiest voor het aloude meer vierkante materiaal.  “Doodzonde”, zegt M. Maters van zendermaatschappij Nozema. “Voetbal leent zich met zijn dynamische positiespel met vele bewegingen van links naar rechts uitstekend voor breedbeeld-tv. De kijker kan de wedstrijd volgen zonder dat de camera al te veel op en neer hoeft te pendelen.” De NOS zou zich met breedbeelduitzendingen een golf van protest op de hals halen, omdat bijna heel Nederland het wereldkampioenschap als door een brievenbus (met een zwarte balk boven en onder in beeld) zou moeten volgen. Minder dan vijf procent van de Nederlanders heeft breedbeeldtelevisie in huis. Om te voor- komen dat de bezitter van een breedbeeldtelevisie tijdens het WK op zijn scherm met twee zwarte balken aan weerszijden van het beeld wordt gecon- fronteerd hebben de fabrikanten trucs ingebouwd om de dominante ‘vierkante’ uitzendingen op te rekken. De consequentie daarvan is een ietwat platgesla- gen beeld, verlies van beeldmateriaal, of een beetje van beide. Horizontaal liggende eierhoofden zijn met speciale technieken enigszins te ondervangen, maar de vervorming blijft bestaan. [NRC Handelsblad – 9/6/1998]

DIGITENNE OPGERICHT

Deze week hebben de NOS, de commerciele omroepen verenigd in de Vestra, Nozema, Canal+ en mediazakenman Peter Jelgersma gezamenlijk de stichting Digitenne opgericht. De stichting wil de introductie bevorderen van aardse digitale tv, Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T), als concurrent van de kabel. Behalve tv-uitzendingen zijn ook elektronische diensten met digitale etherverbindingen mogelijk. Vorige maand is Nozema een technische test begonnen met digitale etheruitzendingen. Begin 1999 moet een proef met een inhoudelijk pakket en consumentenontvangers starten. Digitenne verwacht in het jaar 2000 de marktintroductie van DVB-T. [ADformatie – 10/06/1998]

IP WIL MEER VERANTWOORDELIJKHEDEN SPONSERING

IP, dat de sponsoring voor de Holland Media Groep onder zijn hoede heeft, wil meer verantwoordelijkheden voor de televisiesponsoring naar zich toe trekken. De rol van Endemol, maar ook van andere producenten, zal in de ogen van HMG en IP moeten veranderen. Volgens Dick van der Graaf, commercieel- directeur van IP, wil zijn organisatie de gehele zakelijke dienstverlening voor nonspot-advertising op zich nemen. Tot nu toe is een gedeelte daarvan ook in handen van bijvoorbeeld Endemol. Van der Graaf: “We moeten de rol van de producenten bij sponsoring heroverwegen. Ik kan me zo voorstellen dat Endemol en andere producenten meer de taak van creatie en productie krijgen toebedeeld, terwijl wij ons op het gehele zakelijke traject richten.” Verder kondigde Van der Graaf aan dat HMG en IP betere dienstverlening aan de tele- visiesponsors willen bieden. “We willen bijvoorbeeld de sponsors ondersteu- nen door middel van nauwgezet onderzoek. We denken eraan een sponsoringmoni- tor te ontwikkelen om te kijken wat de effecten voor de sponsor zijn.” [Sponsoring – 5/1998]

ADVIESCOMMISSIE VOOR BELANGENVERSTRENGELING IN MEDIA

Het kabinet heeft besloten om een adviescommissie in te stellen die onder- zoek gaat naar concentratie en belangensverstrengeling in de media. De com- missie moet in kaart brengen welke wederzijdse eigendomsbelangen er momen- teel bestaan in de media en of dit de onafhankelijkheid en pluriformiteit van het informatie-aanbod beinvloedt. Verder zal onderzocht worden of de huidige wetgeving, zoals de Mediawet, de Mededingingswet en de Telecommuni- catiewet, voldoende waarborgen biedt zodat een breed aanbod van informatie, cultuur, educatie en verstrooiing toegankelijk en betaalbaar blijft voor het publiek. [Telegraaf – 13/06/1998]

CASEMA DREIGT WAN-BETALERS MET ORANJE

Zo’n 18.000 aanmaningen vielen binnen het verspreidingsgebied van kabel- exploitant Casema afgelopen dinsdag op de mat. Of de betrokken wanbetaler wel wist dat afsluiting dreigde, en dat de abonnee daardoor de WK-uitzendin- gen kan mislopen. Casema heeft het geweten. Vrijdag hadden al ruim 15.000 mensen gereageerd waarvan de meesten per direct wilden betalen. Casema-woord- voerder J. van der Laan kan niet precies zeggen hoeveel mensen al hebben betaald. “Maar duidelijk is dat veel wanbetalers proberen afsluiting te voor- komen. In verband met deze actie is nog niemand afgesloten omdat tot afgelo- pen vrijdag de mogelijkheid bestond te betalen. Nu moeten we inventariseren in hoeverre dat is gebeurd.” Van der Laan noemt de WK-actie een standaard- procedure. “Telkens als afsluiting dreigt terwijl een groot evenement voor de deur staat, maken we daar in onze brieven melding van. Dat kan voor een WK zijn, of bijvoorbeeld voor de Olympische Spelen. Als bedrijf houden we er ook rekening mee door geen grote werkzaamheden aan het kabelnet te plannen tijdens zo’n evenement.” [TROS Online – 12/06/1998]

MTV TERUG OP DE KABEL IN OOSTEN

Muziekzender MTV komt terug op de kabel in Noord- en Oost-Nederland. Vanaf maandag 15 juni is de Engelstalige zender weer te ontvangen in het CasTel- gebied, dat globaal de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en in Flevoland de Noordoostpolder omvat. Voor kabel- en telecombedrijf Cas- Tel betekent de doorgifte van MTV dat in het overgrote deel van het gebied het televisie-pakket wordt uitgebreid. Voor MTV betekenen de bijna 700.000 CasTel-aansluitingen dat de zender vanaf volgende week maandag in 4,7 mil- joen huishoudens in Nederland te ontvangen is. In een aantal regio’s van CasTel werd MTV al doorgegeven. Daar verandert niets. In Hellendoorn, Rijs- sen en Holten neemt de muziekzender het kanaal in dat nu wordt gebruikt door RAI UNO en NDR 1. In Kampen, Bathmen, Olst en Diepenveen komt de muziekzen- der in de plaats van NBC Super Channel.

ANDERHALF MILJOEN KIJKERS VOOR REGIO-TV

Anderhalf miljoen Nederlanders kijken elke dag wel even naar regio-tv. In mei behaalden de publieke regionale televisiestations een gemiddeld week- bereik van 36 procent. Dit blijkt uit onderzoek van het bureau Intomart. In de vooravond worden de regionale omroepen het best bekeken. In het belang- rijkste tijdvak (tussen zes en zeven uur) kijkt een op de tweehonderd mensen naar een van de regionale televisiestations. ROOS, de koepelorganisatie van de publieke en publiek/private regionale omroepen, is tevreden over deze uitkomsten. “Dit is een goed resultaat, vooral gezien het feit dat sommige stations minder dan een jaar in de lucht zijn. We bereiken honderdduizenden mensen met programma’s vol nieuws, cultuur en informatie. En liever duizend vogels in de regionale hand, dan tienduizend in de luchtledigheid van Lucky Letters of Jerry Springer”, aldus ROOS-directeur Robert Zaal. De regionale publieke zenders hebben soms moeite overeind te blijven. TV West, dat uit- zendt rond Den Haag, kon onlangs slechts met moeite worden gered. [Trouw – 9/06/1998]

TELEKABEL BRABANT WEIGERT TE BETALEN VOOR HMG

Kabelexploitant Telekabel Brabant in Eindhoven en Helmond houdt vast aan zijn weigering te betalen voor de doorgifte van de commerciele zenders RTL4, RTL5 en Veronica van de Holland Media Groep (HMG) en SBS6. Dat kan ertoe leiden dat deze zenders straks in Zuidoost-Brabant niet meer te bekijken zijn. Of dat ook echt het geval zal zijn, is vooralsnog onduidelijk, aldus een woordvoerder van Telekabel. ‘Die mogelijkheid zit er natuurlijk wel in. Want wij houden voet bij stuk. Maar de onderhandelingen zijn nog in volle gang. Het is daarom nog te vroeg om nu al conclusies te trekken.’  Telekabel Brabant, met 240.000 abonnees in Zuidoost-Brabant, heeft de on- derhandelaars te kennen gegeven absoluut niet van plan te zijn de eis van HMG en SBS6 in te willigen. De moedermaatschappij van het bedrijf, United Telekabel Holding met in totaal meer dan 1,3 miljoen abonnees, vindt het principieel onjuist dat tv-kijkers moeten betalen voor commerciele zenders. De contracten van HMG en SBS6 met Telekabel lopen op 1 januari aanstaande af. Nu betalen HMG en SBS6 aan de kabelexploitant jaarlijks nog een bedrag van enkele dubbeltjes per abonnee voor doorgifte via de kabel van deze zenders. Een woordvoerder van de HMG acht de kans echter klein dat vanaf 1 januari aanstaande de commerciele zenders in Zuidoost-Brabant niet meer te zien zijn. Telekabel heeft HMG al gedreigd de commerciele zenders ‘achter een decoder te stoppen’, Dat wil zeggen dat de abonnee extra moet betalen als hij naar die zenders wil blijven kijken. Voor die mogelijkheid voelt HMG helemaal niets. ‘Wij zijn een open zender en dat willen we ook blijven.’ De HMG vindt het niet meer dan billijk dat de kabelexploitanten gaan betalen voor de doorgifte van de commerciele zenders. ‘Zij betalen immers ook een klein bedrag voor de publieke zenders’, aldus de zegsman. ‘Onze zenders horen intussen eveneens bij de gevestigde orde. Bovendien loopt Nederland in vergelijking met het buitenland op dit gebied zwaar achter. In andere landen moeten de kijkers veel meer geld betalen.’ [Eindhovens Dagblad – 12/06/1998]

RADIOZENDER NRD1 TERUG OP FRIESE KABEL

De populaire Duitse radiozender NDR 1 komt in het CasTel-gebied van Fries- land terug op de kabel. De Duitse zender, die voornamelijk ‘Schlagers’ ten gehore brengt, is vanaf maandag 15 juni weer te ontvangen. Het station werd 23 maart na overleg met de Programmaraad Friesland van de kabel gehaal van- wege de slechte geluidsweergave. Sindsdien is CasTel overstelpt met afkeu- rende reacties. Omdat er op de kabel nog capaciteit voor een extra radio- zender is, heeft CasTel besloten NDR 1 opnieuw door te geven. De zender komt op de frequentie die nu voor QFM gebruikt wordt. Deze zender krijgt een andere kabelfrequentie.  De ontvangst van NDR 1 zal in Friesland niet optimaal zijn, omdat deze regio buiten het ontvangstgebied van de zender valt en met een antenne niet optimaal uit de ether kan worden geplukt en niet via de satelliet kan worden ontvangen. Gezien de vele verzoeken naar NDR 1 heeft CasTel besloten de min- dere ontvangst voor lief te nemen. NDR zal op de volgende frequenties vanaf maandag te vinden zijn: -In o.a. Bolsward en Sneek: 100.9 Mhz, QFM verhuist naar 101.4 Mhz. -In o.a. Harlingen en Franekeradeel:102.8 Mhz, QFM verhuist naar 91.4 Mhz. -Op Terschelling: 103.4 Mhz, QFM verhuist 91.4 Mhz.

TELEKABEL BRABANT START PAY-PER-VIEW TV

Na ruim twee jaar uitstel is kabelexploitant Telekabel-Brabant gisteren gestart met het zogeheten ‘pay-per-view’-systeem, waarmee kijkers tegen betaling een speelfilm kunnen bestellen. Het is in eerste instantie alleen te ontvangen in Eindhoven, Mierlo en Helmond. Later dit jaar zal het systeem in het hele gebied van Telekabel te gebruiken zijn. Begin 1996 wilde de toenmalige kabelexploitant Combivisie al betaal-tv invoeren, onder de naam MaxTV. De leverancier van deze zender bleek echter niet aan de voorwaarden van Combivisie te kunnen voldoen. Technische problemen en de fusie van de twee kabelexploitanten in Zuidoost-Brabant zorgden er vervolgens voor dat het systeem keer op keer werd uitgesteld.  Sinds gisteren kunnen de abonnees van Telekabel vijf extra kanalen ontvan- gen, waar dag en nacht speelfilms op te zien zijn. Het gaat om vrij recente films van allerlei genres: van kinderfilms en humor tot thrillers en ero- tiek. Via de decoder van PlusTv (het pluspakket van TeleKabel dat momenteel bestaat uit acht themazenders, waaronder reis-, cartoon- en muziekzenders) kunnen de kijkers een film bestellen. Dit kost 7,95 gulden per film. De decoder kost 14,95 gulden per maand, waarmee standaard ook de acht PlusTv -zenders kunnen worden ontvangen. ‘De films worden aangeleverd onder de naam Moviehouse’, zegt Will van Orten, manager consumentenzaken van Telekabel. ‘De leverancier maakt deel uit van Telekabel.’ Hij verwacht veel belangstel- ling voor het systeem, omdat de kijkers alleen hoeven te betalen voor de films die ze daadwerkelijk bekeken hebben.  Naast de vijf filmkanalen, waar maandelijks zo’n veertig verschillende films worden vertoond, komt er ook een informatiekanaal. Daar kunnen de abonnees trailers bekijken van de films die worden uitgezonden. De speelfilms worden dag en nacht herhaald. De decoder is voorzien van een kinderslot, dat met behulp van een cijfercode kan worden uitgeschakeld [Eindhovens Dagblad – 11/06/1998]

STEENMARTERS SCHRIKKEN VAN 3FM

De groep steenmarters in het Esdalcollege in Emmen heeft eieren voor zijn geld gekozen en is op de loop gegaan voor de keiharde popmuziek van Radio3 die op de in de schoollokalen geplaatste radio’s was te horen. De gemeente Emmen had de radio’s geplaatst omdat de beestjes tot grote overlast leidde. Steenmarters blijken zeer geirriteerd te raken door harde muziek. De kans is nu wel groot dat de kolonie zich verplaatst heeft naar naastgelegen pan- den. [Telegraaf – 11/06/1998]

TEBECAI WIL IN NAJAAR INTERNET VIA KABEL AANBIEDEN

Inwoners van de gemeenten Doetinchem, Hengelo en Zelhem kunnen waarschijn- lijk al komend najaar via de televisiekabel internetten. In Doetinchem moet daarvoor eerst de oude tv- en radiokabel door een glasvezelnet vervangen worden. Kabelexploitant Tebecai denkt dat nog dit jaar realiseren. Het Zutphense bedrijf Tebenet, een volle dochter van Tebecai, begon in maart van dit jaar met het aanbieden van Internet-diensten via de kabel. Dat werd in Zutphen en Warnsveld een succes. In beide gemeenten telde men vijf- honderd aanvragen, die momenteel worden afgewikkeld. Voor een maandtarief van f 49,95 kan beschikt worden over een 128 Kb-modem waarmee ongeveer twee keer zo snel als met een ISDN-aansluiting over het web gesurfd kan worden. Maandelijks kan tot 300Mb worden gedownload. “En dat is voor bijna iedere Internetter meer dan voldoende”, aldus Van Kuijk.  Mensen die nog sneller, vaak beroepsmatig, internetten kunnen voor maande- lijks f 95,95 een supersnelle kabelaansluiting krijgen van 1Mb en een maan- delijks download-capaciteit van 1gigabyte. Voor beide abonnementen geldt een installatieprijs van f 50 en een even grote borgsom. Na Doetinchem en omge- ving volgen de overige Tebecai-gemeenten. Dat zijn Bergh, Lochem, Lichten- voorde (deels), Aalten, Dinxperlo, Brummen en de plaats Breedenbroek. [De Gelderlander – 10/06/1998]

QUICKNET VERTRAAGT LIVE-UITZENDINGEN

Internetgebruikers in Nijmegen die via Telekabel een kabelaansluiting op het Internet hebben, moeten nog even geduld hebben voor ze livebeelden uit hun eigen stad op hun computerscherm kunnen toveren. Het redactieteam van Quicknet heeft besloten geen live-uitzendingen te verzorgen totdat alle vaste uitzendlocaties zelf zijn aangesloten op de kabel. Internet-gebruikers in Nijmegen kunnen zich sinds begin vorige maand abonneren op Quicknet, een gecombineerde dienst van het Finse bedrijf Sonera en kabelexploitant Tele- kabel. Ze krijgen dan een supersnelle verbinding met Internet, volgens het bedrijf ongeveer 350 keer zo snel als via de telefoonaansluiting. Via Quick- net krijgen ze ook informatie over Nijmegen evenals live-uitzendingen van concerten en andere gebeurtenissen. Dat laatste is echter even op een laag pitje gezet. Het redactieteam wil producties van goede kwaliteit garanderen en momenteel is dat nog niet mogelijk. Een uitzending vanuit studentenacti- viteitencentrum Diogenes verliep vorige maand met de nodige problemen omdat Diogenes nog niet over een kabelmodem beschikte. Uiteindelijk moesten de programmamakers hun toevlucht nemen tot ISDN-lijnen van de PTT. Volgens Tele- kabel zijn er inmiddels enkele honderden aanmeldingen voor Quicknet binnen. Het aantal mensen dat daadwerkelijk is aangesloten, wil het bedrijf echter niet noemen maar volgens Sonera zou het rond de 175 liggen. [De Gelderlander – 12/06/1998]

TV10 NOG STEEDS ZONDER PARTNER

TV10 heeft nog steeds geen nieuwe partner gevonden. “De onderhandelingen bevinden zich momenteel in de afrondende fase”, verzekert directeur Hans Bloem. De beoogde partner wil hij nog niet kwijt, maar de kans is groot dat TV10 een Fox Family Channel wordt. De ‘herhaalzender’ is eigendom van het Amerikaanse Fox Kids, dat in Amerika onlangs The Family Channel heeft ingelijfd. Overdag kindertv en ’s avonds programma’s voor het gezin, heeft ook de voorkeur van Bloem.

HMG-STERREN NAAR SBS6

Vier televisiepresentatoren van de zenders RTL4 en Veronica die eigendom zijn van de Holland Media Groep maken de overstap naar de commerciele con- currentie. Robert ten Brink, Peter R. de Vries, Willibrord Frequin en Peter Jan Rens zijn vanaf volgend seizoen bij SBS6 te zien. Vooral de overstap van Ten Brink en Frequin is opmerkelijk, omdat zij allebei bekende presentatoren zijn van respectievelijk Veronica en RTL4. Veel ‘sterren’ zijn echter on- tevreden over de behandeling van de Holland Media Groep (HMG). De vier tele- visiemakers hadden tot op heden tripartite-overeenkomsten met HMG en produ- cent Endemol die hun programma’s nu voor SBS6 gaat maken.  SBS6-directeur F. van Westerloo denkt dat hij een belangrijke slag heeft geslagen: “Het gaat om programmamakers en formules waarvan wij altijd gezegd hebben dat we ze graag zouden willen hebben.” Ten Brink gaat de populaire televisieprogramma’s All You Need Is Love en Make My Day voor SBS6 maken, maar zal bovendien “meer ruimte” krijgen voor andere programma’s. Peter R. de Vries gaat voor de zender wekelijks zijn oude misdaadprogramma maken, terwijl ook Frequin en Rens hun programmaformules meenemen. Een woordvoerder van HMG zegt verrast te zijn door het “plotselinge vertrek” van Ten Brink. Volgens hem lag er al een intentieverklaring en waren de programma’s be- steld. Het vertrek van Frequin die door HMG een contract voor een jaar kreeg aangeboden, is volgens hem nog niet zeker. Voor Rens en De Vries was volgens HMG geen ruimte meer.  Endemol blijkt de spil te zijn in de ‘grote overstap’. Volgens het Algemeen Dagblad is de overstap van de sterren de wraak van Endemol op HMG, daar de producent voor de jaarlijks 140 miljoen gulden bestedingen steeds meer moest gaan leveren. Sinds de komst van P. Porsius als president-directeur bij HMG, begin dit jaar, zijn de relaties tussen de tv-stations en hofleverancier En- demol aanzienlijk bekoeld. De nieuwe topman wil flexibeler omgaan met het ‘volumecontract’ dat hem verplicht jaarlijks voor 140 miljoen gulden aan programma’s bij Endemol te bestellen. Van Westerloo zegt in het geval van Ten Brink een langduriger contract te hebben geboden dan de twee jaar die voor HMG bespreekbaar was. “Ik heb daar bij Robert ten Brink geen enkele moeite mee.” [o.a. NRC Handelsblad – 16/06/1998]

OR HMG VRAAGT OM INGRIJPEN AANDEELHOUDERS

De ondernemingsraad van de Holland Media Groep heeft de aandeelhouders gevraagd om in te grijpen in verband met de steeds slechter wordende ver- houdingen binnen het mediabedrijf. De OR wil met de aandeelhouders praten over de “verslechterende relatie tussen directeur Porsius en grote delen van het bedrijf,en externe relaties zoals adverteerders”. Porsius eist drasti- sche bezuinigingen om de winst te verhogen. De OR zegt verder uit de pers te hebben moeten vernemen dat de aandeelhouders Robert Brookman en Unico Glorie in de directie van HMG hebben benoemd.  Inmiddels worden de kans op acties onder het personeel van de HMG-zenders groter. Het vertrek van de bovengenoemde sterren en het optreden van di- recteur Porsius zijn de oorzaak van de groeiende actiebereidheid. “De voor- lichtingsbijeenkomsten die Porsius voor het personeel heeft gehouden blijken meer onrust dan duidelijkheid te geven” aldus Jaap Stalenburg, vice-voorzit- ter van de OR. Tevens verbaast het personeel zich over het gebrek aan kennis over de werkzaamheden op de betreffende afdelingen bij de directie. Aanstaan- de maandag staat een gesprek tussen de OR en Porsius op de agenda. Wanneer daaruit blijkt dat de directie vasthoudt aan haar bezuinigingsplannen en on- voldoende garanties kan geven voor behoud van werkgelegenheid is het niet denkbeeldig dat er acties komen en de zenders op ‘zwart’ gaan. [NOS TT en Haagsche Courant – 18/06/1998]

PROTESTSPOTJES OP LOKALE RADIO

Ruim driehonderd publieke radiostations zonden afgelopen donderdag protest- spotjes tegen minister Jorritsma uit. De lokale radiozenders vinden dat Ver- keer en Waterstaat hen bij de uitgifte van FM-frequenties behandelt als tweederangs ethergebruikers. OLON, de overkoepelende organisatie van de lokale omroepen, verspreidt de spotjes met kritiek op de frequentieverdeling. De publieke lokale radiozenders zijn kwaad dat Jorritsma de beste frequen- ties aan commerciele stations wil geven, terwijl zij al tien jaar genoegen moeten nemen met met mono-frequenties. [De Gelderlander – 18/06/1998]

KIJKCIJFERS BEHEERST DOOR WK

Het WK-voetbal beheerst de wekelijkse kijkcijfers. Met aan kop in de eer- ste week Nederland – Belgie; met een waardering van 7.0. Spanje – Nigeria werd het hoogst gewaardeerd met 7.6. De wedstrijd werd vorige week zaterdag door 9,7 miljoen Nederlanders bekeken. Van de Nederlandse bevolking van zes jaar en ouder heeft 69% een deel van de wedstrijd gezien. Daarmee is het rechtstreekse verslag van Oranjes eerste WK-wedstrijd het best bekeken televisieprogramma van het jaar. Het eigen WK Journaal werd de afgelopen week door gemiddeld 1.6 miljoen mensen bekeken (kijkdichtheid 11.2%, markt- aandeel 33%). De publieke omroepen behaalden in week 24 gezamenlijk een ge- middeld marktaandeel van 54%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op maandagavond (15%) door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’ en `Voor elkaar’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (63%) vooral door het rechtstreekse verslag van de wedstrijd Nederland – Belgie. Nederland 3 haal- de het hoogste marktaandeel op dinsdagavond (13%) door de speelfilm `Rebec- ca’, `Journaal 22.00 uur’, `Sportjournaal’ en`Nova’.  RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 13%, RTL5: 4%, Veronica: 8%, SBS6: 7% en TV10: 1%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonder- zoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

GICOA VRAAGT OM OP ZWART ZETTEN BBC

De auteursrechtenorganisatie BUMA heeft vorige week het verzoek gekregen om kabelexploitanten te verbieden de film “Clueless” te verspreiden, die afgelopen zaterdag via BBC 2 werd uitgezonden om 22.00 uur. Het verzoek was afkomstig van de organisatie van filmproducenten AGICOA, e e n van de onder- tekenaars van de collectieve overeenkomst inzake omroepprogramma’s die de Nederlandse kabelexploitanten met rechthebbenden zijn aangegaan. De overeen- komst geeft AGICOA het recht in uitzonderlijke gevallen de toestemming tot het doorgeven van bepaalde programma’s in te trekken. Het recht kan alleen worden uitgeoefend door BUMA en moet, met redenen omkleed, tenminste 96 uur tevoren aan de kabelexploitanten ter kennis worden gebracht. Het verzoek van de producent was echter te laat bekend geworden en daarmee ook te laat om van kabelexploitanten op grond van het contract te kunnen verlangen eraan gevolg te geven. Nederlanders die niet zaten te kijken naar de voetbalinter- land Nederland – Belgie hebben dus gewoon kunnen kijken naar de film op BBC 2.

VAN DER TOGT EXIT BIJ NOORDZEE

Hans van der Togt zal vertrekken bij Radio Noordzee Nationaal. Zijn mid- dagprogramma zal worden overgenomen door Peter Teekamp. TROS-discjockey Karel van Cooten zal met ingang van 1 september overstappen naar Radio Noor- dzee Nationaal. In de newsgroep nl.media.radio is ook te lezen dat Thorvald de Geus de TROS gaat verlaten om per 1 juli aanstaande in dienst te treden van Radio Noordzee Nationaal. Daarnaast is er deze week in deze zelfde nieuwsgroep het gerucht te lezen dat Radio 538 de muziekzender New Dance Radio zou overnemen. Radio 538 heeft van deze overname officieel niets bekend gemaakt en er moeten dus ook vraagtekens bij het gerucht worden geplaatst.

HOORZITTING REGIO-FREQUENTIES

Deze week vond er een hoorzitting plaats voor de toewijzing van de lokale/ regionale commerciele frequenties die vorige maand door het RDR bekend zijn gemaakt. In nl.media.radio was een verslag te lezen van Bjorn Appel die bij de hoorzitting aanwezig was. Uit dit verslag blijkt dat de vereniging van niet-landelijke commerciele omroepen (NLCR) een voorstel heeft ingediend voor de verdeling van de beschikbare frequenties. Volgens Bjorn houdt dit voorstel in om in de 33 FM- en 7 Middengolf frequenties te verdelen over tien radio-omroepen, waaronder 8FM, Rebecca, HotRadio en SunFM (alle lid van de NLCR). Zenders die niet lid zijn van deze vereniging zijn het natuurlijk niet eens met het voorstel van de NLCR. Zij vinden dat zenders als 8FM en Rebbeca Radio niet ‘lokaal gebonden’ zijn en daardoor geen aanspraak kunnen maken op de nieuwe frequenties. Tevens zijn de ‘niet-NLCR-omroepen’ bang dat er achter de NLCR-stations grote commerciele maatschapijen schuilen.  HOT Radio meldt op haar homepage dat het station kans maakt op vier verschil- lende etherfrequenties. HOT Radio heeft zich ‘ingeschreven’ op frequenties in de omgeving van Ruurlo, Hengelo, Hardenberg en Arnhem.

MELDPUNT DOET AANGIFTE TEHEN HILTERMANN

Het meldpunt discriminatie in Amsterdam heeft bij de politie aangifte van discriminatie gedaan tegen G.J.B. Hiltermann. De AVRO-columnist noemde op 3 juni in zijn radiocolumn allochtonen “etnische profiteurs”. Het landelijk bureau voor bestrijding van rassendiscriminatie heeft de column van Hilter- mann voorgelegd aan de Raad voor de Journalistiek. Het bureau vindt dat de column aanzet tot discriminatie. Een particulier heeft bij de Raad een klacht ingediend tegen de AVRO omdat de omroep Hiltermanns columns voortaan van te- voren wil inzien. Volgens hem tast de AVRO de vrijheid van meningsuiting aan. De AVRO heeft inmiddels ontkent dat ze voortaan elke aflevering van de radio- column van G.B.J. Hiltermann voor de uitzending wil horen. Dat dit wel de bedoeling was is volgens de AVRO een misverstand. [NOS TT – 18/06/1998]

ONDANKS ZOMERSTOP VEEL NIEUWE PRODUCTIES BIJ RTL4

De RTL 4-programmering lijkt op dit moment vooral te bestaan uit herhalin- gen. Toch worden deze zomer achttien nieuwe producties uitgezonden, waaron- der dertien Nederlandse. Een aantal van die programma’s is al begonnen: ‘Villa BvD’, ‘Dolman onder de rijken’ en ‘Cafe au lait’. Vanaf dinsdag toert Pieter Storms in een Amerikaanse convertible door Europa om voor zijn nieuwe serie ‘Wat kost dat?’ te achterhalen hoeveel bijvoorbeeld moet worden be- taald voor een lantaarnpaal. Maandag 6 juli is de eerste afleveringen te zien van ‘Afslag 4’, waarin acteur Joep Sertons zich bezighoudt met het wel en wee op de Nederlandse snelwegen. Daarnaast zijn er deze zomer nieuwe af- leveringen te zien van ‘Wie Ben Ik?’, laat Koos Grandioos het beste uit ‘De Andre van Duin-show’ zien en Irene Moors ontvangt vanaf 19 juli Nederlandse artiesten in ‘Het Beste van 4’. Emile Ratelband zal deze zomer in een nieuw programma Nederlanders afhelpen van hun angsten. Daarnaast staan er nog nieuwe afleveringen van de ‘GTST-quiz’ en ‘Crazyrace’ op het programma.

KORT NIEUWS

-> Paul de Leeuw speelt de hoofdrol in de nieuwe speelfilm van Theo van Gogh, getiteld ‘De Pijnbank’. Het scenario is geschreven door de Haarlemse caba- retier Justus van Oel en is gebaseerd op zijn gelijknamige toneelstuk. De opnamen zijn vorige week begonnen. De Leeuw speelt een gefrustreerde ex- klant van een pas gefuseerde bank die wordt ingeschakeld door de nieuwe manager om een lastige medewerker het bedrijf uit te kunnen werken. [Haagsche Courant – 16/06/1998]  

-> Jacco Eltingh geeft vanaf maandag elke werkdag tussen 19.00 en 19.15 uur commentaar op het tennistoernooi van Wimbledon in het programma ‘Sports- talk’ dat wordt uitgezonden door Talkradio (1395 kHz). Jacco zal niet alleen wedstrijden analyseren maar ook de roddels en kleedkamerverhalen komen aan bod.  

-> Een van de grootste televisiezenders van India komt als betaal-TV kanaal op de kabel in Den Haag. Het station Zee-TV heeft wereldwijd miljoenen kij- kers en brengt dagelijks “live” het journaal uit India. Daarnaast zijn er soapseries, films, en kinder- en vrouwenprogramma’s uit India te zien. Zee- TV richt zich met name op Hindoes, Surinamers en Pakistanen.

LOWLANDS LIVE OP KINK

Op 28,29 en 30 augustus vindt op het evenemententerrein Walibi Flevo in Biddinghuizen A Campingflight to Lowlands plaats. Op dit muziek- en theater- festival zullen er ruim tachtig groepen optreden waaronder The Beasty Boys, , Therapy?, PJ Harvey, Caesar, Supergrass, Skik en vele andere. Opvallend is dat LowLands dit jaar live door Kink FM wordt uitgezonden, waar voor vorig jaar Radio3FM nog de uitzendingen verzorgde. Voor Lowlands-kaarten kan de ticketlijn worden gebeld (0900 3001250 – 75 c/minuut) of luister naar Kink FM voor gratis kaarten.

FLINSTONES-MARATHON OP CARTOON NETWORK

Liefhebbers van de Flintstones kunnen er op zaterdag 27 juni eens echt voor gaan zitten. Cartoon Network zendt die dag van ’s morgens zes uur tot middernacht aan e e n stuk door afleveringen uit rond Fred en Wilma Flint- stone en hun familie. Tijdens de marathon zijn ook twee speelfilms van ander- half uur te zien: “I, Yabba Dabba Doo” over het huwelijk van Pebbles Flint- stone en Bamm Bamm Rubble en “A man called F”, waarin Fred Flintstone ver- strikt raakt in een internationaal spionageweb. [TROS Online – 18/06/1998]

HOPPA RADIO HOOPT OP ETHERFREQUENTIES

Hoppa Radio, de eerste commerciele radio-omroep in de Achterhoek en Lie- mers, hoopt op korte termijn via de ether de gehele regio te kunnen bestrij- ken. Hoppa heeft nu vergunning om via het kabelnet de programma’s te ver- spreiden. Daarbij worden 53.660 kabelabonnees bereikt. Hoppa Radio is een initiatief van Achterhoek Media Groep BV dat als een van de eerste in Neder- land inspeelde op de wijzigingen van de Mediawet. Daarbij werd het met in- gang van 1996 toegestaan om regionale commerciele omroepen te beginnen. Tot dusver zijn die omroepen aangewezen op de kabel, maar het ministerie wil nog dit jaar aan enkele van die omroepen een tijdelijke etherfrequentie toewij- zen. Achterhoek Media Groep wil daar aanspraak op maken.  Hoppa Radio is op 95.5 Mhz te horen op de kabelnetten in de gemeenten Anger- lo, Didam, Eibergen, Gendringen, Groenlo, Lichtenvoorde, Neede, Rijnwaarden, Wehl, Winterswijk, Wisch en Zevenaar. Binnenkort komen daar naar verwachting ook de gemeenten Zutphen, Warnsveld, Hengelo, Zelhem, Doetinchem, Bergh, Aalten en Dinxperlo bij. Met kabelexploitant Tebecai wordt onderhandeld over het beschikbaar komen van ruimte op dat kabelnet. Hoppa wil zich onder- scheiden van de massa door veel aandacht te besteden aan de regionale mu- ziek. Dus ook nummers van Spitfires, Boh Foi Toch, Jan Ottink, Skik, Normaal en andere regio-talenten.

HOTRADIO OOK OP KABELNET TEBECAI

Deze week was er ook nieuws over een andere commerciele regionale omroep. HOT Radio heeft haar uitzendgebied flink uitgebreid. Sinds maandag 15 juni is HOT Radio ook te ontvangen via het kabelnet van de exploitant Tebecai. Het Tebecai-net heeft ongeveer 80.000 aansluitingen en omvat onder meer de plaatsen Doetinchem, Zutphen, Aalten, Lochem en Ruurlo. De kabelfrequentie van HOT Radio in dit gebied is 105.5 MHz. Tevens wordt de oplage van de HOT Radio Krant verhoogd. De volgende uitgave wordt in juni huis-aan-huis ver- spreid in een oplage van 380.000 exemplaren.

RADIO CAROLINE TERUG MET RSL

De fameuze zeezender Radio Caroline zendt de komende maand weer 24-uur per dag uit door middel van een zogenaamde RSL (Restricted Service Licence). Met deze tijdelijke vergunning kan Caroline 28 dagen uitzenden op een zeer laag vermogen. De programma’s zijn in de Engelse streken Kent, Essex en een gedeelte van East London te horen op 1503 kHz Middengolf. De uitzending- en vinden plaats vanaf het oude vertrouwde zendschip de ‘Ross Revenge’ dat momenteel ligt afgemeerd in Queenborough. De uitzendingen zullen in Nederland niet of nauwelijks te volgen zijn. Wel kan er hier worden geluisterd naar de vaste, wekelijkse uitzendingen van Caroline op de korte-golf. Deze uitzendingen vinden elke woensdagavond plaats tussen 19.00 en 21.00 Neder- landse tijd en zijn te volgen op de 15.200 kHz korte-golf. Schotelbezitters kunnen afstemmen op Astra-kanaal 50 (7.38 en 7.56)

IERSE EMIGRANTEN WILLEN EIND MAKEN AAN ATLANTIC 252

Een groep Ierse emigranten wil, door middel van een lobby bij de Ierse regering, een einde maken aan de uitzendingen van het populaire langegolf station Atlantic 252. Deze zender, die op Iers grondgebied staat, bestrijkt met de krachtige langegolfzender een groot deel van Europa. De Ierse emi- granten vinden dat deze zender gebruikt moet worden om de programma’s van het publieke Ierse station RTE Radio 1 door te sturen in plaats van de programma’s uit te zenden van het commerciele, en op Engeland gerichtte, Atlantic 252. De groep emigranten vindt dat RTE het aandeel van 80% in Atlantic 252, dat momenteel te koop is, moet gebruiken om de macht over de zender op te eisen. Daarnaast loopt volgend jaar de uitzendvergunning van Atlantic 252 af en is er nog geen nieuwe vergunning aangevraagd. Naast RTE zijn ook de Amerikaanse bedrijven JACOR en Disney kanidaten om het aandeel van CLT in, het met winst draaiende, Atlantic 252 over te nemen.

BT EN EASYNET KOMEN MULTIMEDIA DIENSTEN VIA SATELLIET

Eutelsat voert samen met British Telecom Broadcast Services en de Britse- Internet-aanbieder Easynet een proef uit met multimediadiensten via de satelliet. Onder de naam Convergence 1 wordt deze zomer een scala aan diensten aangeboden, waaronder Internet-toegang, software distributie, Internet-Audio en Video en digitale radio en televisie. Aan de proef van Eutelsat en Easynet doen verschillende programmaleveranciers mee, waar- onder Nicklodeon, Travel Channel en Cyberia. Eutelsat gaat gebruik maken van de nieuwe HotBird4 satelliet die uitgerust is met de Skyplex-techniek, dat signalen van verschillende grondstations kan ontvangen. De satelliet heeft een uplink-capaciteit van 2 tot 6 megabit per seconde, de downlink snelheden liggen zeer hoog: tot 38 megabit per secode. [Automatiserings Gids – 19/06/1998]

MURDOCH WIL GROTER BELANG IN VOX

De Amerikaanse mediamagnaat Rupert Murdoch wil het marktaandeel van zijn Duitse televisiezender Vox (4 %) ruimschoots verdubbelen door meer sport, nieuws en films op de buis te brengen. Murdoch beklaagt zich erover dat de Duitse markt moeilijk toegankelijk is voor buitenlandse spelers. Zijn be- langen beperken zich tot Vox, waarin zijn mediaconcern News Corporation voor 49,9 % zit. De meerderheid is in handen van het tv-bedrijf CLT-Ufa, waarin het Duitse concern Bertelsmann grootaandeelhouder is. Murdoch be- schuldigt Bertelsmann ervan de uitbreiding van Vox tegen te houden, om de positie van zijn zender RTL te beschermen.

MEER KLACHTEN OVER INTERNET VIA DE KABEL

De klachten over de nieuwe Internet-diensten die kabelbedrijven aanbieden klinken steeds luider. Voor tientallen boze abonnees van de Internetdienst Sprinter van Telekabel zijn de problemen met het Internetten zelfs aanlei- ding een belangenvereniging op te richten. Het Amsterdamse A2000 probeert ontevreden klanten vast te houden door tijdelijk een gratis abonnement aan te bieden. Volgens de abonnees van Telekabel functioneert vooral de aanslui- ting op het World Wide Web slecht. Ook maken de gebruikers zich zorgen over hun privacybescherming. Twee weken geleden is opeens een lijst met persoons- gegevens van 430 abonnees van Sprinter op Internet gepubliceerd. Derden hadden volgens een Telekabel-medewerker in de administratie van de provider ‘ingebroken’.

De leden van de vereniging eisen een snelle en betrouwbare aansluiting. Het programma hapert al maanden en het wordt de gebruikers onmogelijk gemaakt Internet te gebruiken. Telekabel kondigde een paar maanden geleden met veel bombarie aan dat Sprinter het snelst werkende Internet-abonnement zou zijn. Deze belofte deden overigens alle nieuwe spelers op de markt voor Internet via de kabel, maar weinigen komen die na. Abonnees die klagen over de slechte service krijgen te horen dat het kabelbedrijf te kampen heeft met een tekort aan personeel op de helpdesk.

Bij de Vecai, de koepelorganisatie van kabelexploitanten wordt ontkend dat Internet via de kabel op onoplosbare technische problemen stuit. “Er is ge- woon waanzinnig veel vraag naar en steeds blijkt dat nieuwe gebruikers, ze- ker in de eerste maanden, gigantische bestanden gaan downloaden omdat de telefoontikker nu eenmaal niet meer loopt”, zegt woordvoerster K. van den Oort. Ondertussen heeft het Internetten via de kabel wel heel wat van z’n aanvankelijke glans verloren. Deskundigen verwachten dat met een jaar of twee de technische problemen en het buitenproportionele gebruik wel zullen zijn afgenomen. [De Gelderlander – 18/06/1998]

EERSTE INTERNETTER VIA DE KABEL IN BREDA AANGESLOTEN

Afgelopen dinsdag leverde Casema haar eerste Internetaansluiting via de kabel op in Breda. De 34-jarige mevrouw van de Corput wordt als eerste Inter- netklant aangesloten. Via een speciaal kabelmodem kan zij als eerste in Breda genieten van de vele voordelen die Internet via de kabel biedt. De introductie van Internet in Breda verloopt gefaseerd. In de loop van de maand juni zal Internet via de kabel in vrijwel de gehele gemeente beschik- baar zijn. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer Internet via de kabel geintroduceerd wordt in de overige gemeenten in Noord-Brabant waar Casema actief is.

TV10 BLIJFT VOLLEDIG IN HANDEN MURDOCH

TV10 blijft volledig in handen van het Amerikaanse Fox, het mediabedrijf dat door Rupert Murdoch wordt gecontroleerd. Pogingen van de tv-zender om partners te vinden voor de programmering in de avonduren zijn op niets uit- gelopen. Met ingang van het nieuwe seizoen zal de avondprogrammering van het station, gespecialiseerd in herhalingen van oude series als Startrek en Mash, verdwijnen. In de plaats daarvan komen volgens ingewijden bij TV10 recente series en films uit de catalogus van Fox. Ook zullen eigen, Neder- landse producties, worden gemaakt. Overdag staat de kinderprogrammering van Fox Kids voorop.  Aanvankelijk zocht TV10 toenadering tot buitenstaanders als SBS6, het succes- volle tv-station dat extra uitzenduren zoekt om aan de behoefte van adver- teerders te kunnen voldoen. De partijen konden het echter niet eens worden over de prijs. SBS6 verwacht volgend jaar zelfstandig een tweede tv-station te lanceren. Ook gesprekken met tv-producent Endemol om in de avond samen te werken in ruil voor een belang in de zender liepen op niets uit. Compliceren- de factor in de nu gesloten overeenkomst met Fox is dat Veronica het popu- laire, uit de Fox-catalogus afkomstige X-Files uitzendt, en dat SBS6 onlangs een vierjarig contract heeft afgesloten om diverse Fox-programma’s uit te zenden. Volgens ingewijden bij TV10 zijn er nog voldoende interessante pro- grammering over om de avond te vullen. [NRC Handelsblad – 25/06/1998]

TMF START IN VLAANDEREN

The Music Factory (TMF) begint komend najaar een aparte muziekzender voor Vlaanderen. Daar wil het commerciele station, net als in Nederland, de strijd aangaan met het internationale MTV. Voor doorgifte van de nieuwe zender, die zich met clips en eigen presentatoren helemaal gaat richten op de Vlaamse jongeren, heeft TMF inmiddels een overeenkomst gesloten met een vereniging van Vlaamse kabelmaatschappijen. [Haagsche Courant – 25/06/1998]

GEEN ONTSLAGEN BIJ HMG

Bij de reorganisatie van de Holland Media Groep (HMG), het bedrijf achter de commerciele zenders RTL4, 5 en Veronica, vallen geen gedwongen ontslagen. Die toezegging kregen de vakbonden FNV-Kiem, NVJ en De Unie maandag van HMG-topman P. Porsius. Twee weken terug kondigde Porsius nog aan dat een stuk of dertig werknemers gedwongen zouden moeten vertrekken. In een poging de winst op te krikken van 6 miljoen gulden vorig jaar naar 80 miljoen in 2000 wil Porsius 41 miljoen gulden bezuinigen door 220 van de 600 arbeids- plaatsen te schrappen. Daartoe wordt onder meer het technisch-facilitaire bedrijfsonderdeel T & O verzelfstandigd. Het Algemeen Dagblad meldde donder- dag dat de 140 technici van de HMG inmiddels hebben aangegeven dat zij niet blij zijn met de verkoop van hun bedrijfsonderdeel. Zij zijn van plan om actie te gaan voeren. Dezelfde krant meldde vrijdag dat de HMG ook het productiebedrijf Holland Media House gaat afstoten. Bij deze divisie zijn 60 mensen werkzaam. Ook over deze stap van de directie zijn de vakbonden onaangenaam verrast en dreigen het overleg met de directie wat op de agenda staat op te zeggen.

INKOMSTEN STER LOPEN TERUG

De inkomsten van de STER, de organisatie die voor de publieke omroep adver- tentieruimte verkoopt, zijn in 1997 met 2 procent teruggelopen ten opzichte van het jaar daarvoor. De totale markt is in die periode gegroeid. De daling van marktaandeel is volgens de STER tot staan gebracht. Voor het lopende jaar verwacht de organisatie een stijging van 5 procent te realiseren. In 1997 verkocht de STER voor 329,6 miljoen gulden aan spotjes voor televisie tegen 336,9 miljoen in 1996. Ook de bestedingen van adverteerders bij de publieke radiozenders daalde in dat jaar van 117,5 miljoen gulden tot 115,9 miljoen. Gecorrigeerd voor verschillende kortingen kwam de STER in 1997 uit op een netto-omzet van 376,8 miljoen gulden, 2 procent minder dan een jaar eerder.  Door een interne reorganisatie, waarbij op kosten werd bespaard, is de STER er wel in geslaagd het exploitatieresultaat te stabiliseren op 348,8 miljoen gulden over 1997. Het treffen van een voorziening van 6,5 miljoen gulden voor de verliezen uit het samenwerkingsverband met BizBoard stond een stij- ging van dit resultaat in de weg. BizBoard had het plan opgevat om 30 tot 40 elektronische billboards in grote winkelcentra te plaatsen waar reclame- spotjes zichtbaar zouden zijn. Volgens directeur C. Vis van de STER is dat plan mislukt. Er staan nog maar vier BizBoards. De STER heeft besloten de samenwerking te stoppen. [NRC Handelsblad – 23/06/1998]

JFK START VROUWENPROGRAMMA

JFK JazzRadio is vrijdag begonnen met een wekelijks vrouwenprogramma onder de naam ‘A woman’s world’. Elke vrijdagavond van 20.00 – 21.00 uur is er ‘Eigentijdse radio voor de zelfbewuste vrouw’ te horen. Het programma wordt gepresenteerd door Els Heijkoop. Maandelijks staat een thema centraal waar- bij onderwerpen als ondernemen, geld, wonen, vrije tijd, creativiteit en gezondheid aan de orde kunnen komen. Tussen de intervieuws, reportages en de evenementenkalender door wordt jazzy, funky muziek gedraaid. Deze maand is het thema ‘Vrouwen en ondernemen’.

WEGENER-ARCADE STOOT CONCERTRADIO AF

Wegener-Arcade stoot een aantal muziekactiviteiten af. Met Bert de Liefde, lid van de Raad van Bestuur van Wegener-Arcade, zijn ‘intensieve gesprekken’ gaande over een zogenaamde ‘management-buy-out’. De Liefde zou het media- concern gaan verlaten en (mede)eigenaar worden van de radiozender Concert- radio, de platenmaatschappij Vanguard Classics, de winkelketen The Music Store en de muziekbladen Hifi Video Test, Luister, Concert Radio Magazine en Fauteuil. Het restant van het aandelenpakket in TV-10 (10%) wordt ver- kocht aan Fox TV. Wegener-Arcade versterkt nu de marketingactiviteit, onder meer met de aankoop van Home Shopper Response Catalogue, een omvangrijke databank met gegevens van consumenten. [Algemeen Dagblad – 25/06/1998]

PUBLIEKE TV GAAT DE NACHT IN

Het is de bedoeling dat de drie Nederlandse publieke netten vanaf sep- tember ook ’s nachts gaat uitzenden. Op e e n net worden de actualiteiten- rubrieken tot ongeveer 02.00 uur in carrouselvorm herhaald, op het andere net is tot ’s morgens het NOS-Journaal te zien. Via Nederland 3 is een programma met de werktitel ‘Nostalgia’ voorzien, waarin de beste program- ma’s van de omroepen op deze zender nog een keer worden uitgezonden. De Raad van Bestuur van de NOS moet nog een defintief besluit over deze plannen nemen. [Haagsche Courant – 22/06/1998]

KORT NIEUWS – 2 –

-> Het Commissariaat voor de Media heeft de NOS een boete opgelegd van 80.000 gulden vanwege de Marco Borsato Actieweek in 1997. Het Commissariaat vindt dat de NOS “dienstbaar was aan het maken van winst door derden”. Eer- der waren de omroepen zelf beboet voor de actieweek maar in hoger beroep is de NOS aangewezen als eindverantwoordelijke.  

-> Het Algemeen Dagblad meldde afgelopen woensdag dat CLT bezig is om het aandelenpakket van VNU in de Holland Media Groep te kopen. Het Luxemburgse bedrijfverwerft dan een meerderheid van 65 procent en houdt op deze manier een flinke vinger in de pap bij het Nederlandse HMG.  

-> Henk Spaan heeft een kort geding aangespannen tegen Veronica. Sinds 1 juni houdt Veronica een derde van zijn salaris in, omdat Spaan weigerde het pro- gramma ‘Beachvolley ’98’ te prestenteren. Het kort geding dient 13 juli aanstaande.  

-> Het succesvolle experiment van VPRO’s ‘Radio 3 voor 12′ op Internet krijgt een definitief karakter. Vanaf 1 september gaat het alternatieve radiosta- tion van de toekomst iedere werkdag een live-uitzending verzorgen. Tot die tijd begint het opwarmen. Van 1 juli tot 1 september is VPRO’s Radio 3 voor 12 elke donderdag van 13 tot 16 uur live in de lucht. De rest van de tijd zit de site in die periode vol informatie en muziek. URL: http://www.vpro.nl/3voor12/  

-> Rene Oosterman wordt directeur televisie bij Rene Stokvis Producties. Hij vertrok in maart als programmadirecteur bij de Holland Media Groep vanwege ‘verschil van inzicht over het toekomstbeleid’. Oosterman, die negen jaar bij HMG werkte was al eerder, als uitvoerend producent, in dienst bij het door Stokvis geleide tv-productiebedrijf. [Haagsche Courant – 27/06/1998]  

-> Het godsdienstige programma ‘The Hour of Power’, dat elke zondag om 08.00 op NBC te zien was, blijft gewoon te ontvangen. Dominee Robert H. Schuller had zijn kijkers gemeld dat dit na deze week niet meer het geval zou zijn, omdat NBC woensdag verandert in The National Geographic Channel. “Schuller heeft het verkeerd begrepen, want ’s morgens is CNBC via dat kanaal te zien en daarin is ‘The Hour of Power’ gewoon opgenomen”, aldus NBC. [Haagsche Courant – 27/06/1998]

LUISTERCIJFERS

Hier volgen de luistercijfers (in marktaandelen) van de radiozenders in de periode april/mei 1998. Ter vergelijking zijn de cijfers van de vorige periode (maart/april) ook in het overzicht opgenomen. Het Continu Luis- ter Onderzoek wordt door Intomart uitgevoerd in opdracht van NOS en STER.

                            mrt/apr 98  *apr/mei 98*
 1 Sky Radio 100.7 FM        15.1         14.7
 2 Radio 3                   12.7         13.0 
 3 Radio 10 Gold              8.9          9.1 
 4 Radio 2                    8.7          8.5 
 5 Radio 1                    8.2          8.3 
 6 Radio 538                  7.2          7.7 
 7 Radio Noordzee             6.7          6.8  
 8 Veronica FM                4.7          4.6 
 9 Classic FM                 1.8          1.6 
10 Radio 4                    1.7          1.7 
11 Radio 5                    0.9          1.0 
12 Love Radio                 0.7          0.8 
13 Arrow Classic Rock         0.5          0.5 
14 Talk Radio                 0.4          0.4 
15 JFK                        0.4          0.3 
16 Kink FM                    0.3          0.3
17 Q Radio                    0.0          0.0
-- Gez. Regio                14.3         14.2 
-- Overige zenders            6.8          6.4  

POSITIE LOKALE MIGRANTENOMROEP ZWAK

In de vier grote steden bestaat onder etnische minderheden grote belang- stelling voor het maken van radio en televisieprogramma’s. Redacties van allochtone vrijwilligers en een enkele professionele migrantenomroep ver- zorgen samen zo’n 1000 uur radio en 63 uur televisie per week. De positie van deze lokale migrantenomroepen is echter zwak. Dit blijkt uit een onder- zoek naar minderhedenprogrammering in Nederland dat staatssecretaris Nuis naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.  Het onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is uitgevoerd door het onderzoeksbureau ACS-i, signaleert een aantal knelpunten. Gemeenten stellen weinig of geen middelen beschikbaar voor minderhedenprogrammering en lokale zendgemachtigden zien geen brood in programma’s voor specifieke doelgroepen. Minderhedenprogrammering wordt daarom vooral verzorgd door kleine redacties van vrijwilligers. Het mini- sterie van OCenW zal naar aanleiding van deze uitkomst nagaan hoe de lokale migrantenomroep wettelijk kan worden ondersteund.  Amsterdam is koploper als het gaat om minderhedenprogrammering, zo laat het onderzoek zien. Op de open kanalen van SALTO verzorgen zo’n 75 migrantenom- roepen en -redacties samen 508 uur radio en 44 uur televisie. In Rotterdam wordt per week 405 uur radio en 15 uur televisie gemaakt voor en door et- nische minderheden. Het radio-aanbod voor minderheden in Den Haag en Utrecht is met respectievelijk 77 uur en 21 uur radio minder omvangrijk. Migranten- televisie is er in deze twee steden twee uur per week. Een opvallende con- clusie van het onderzoek is dat het lokale doelgroepenaanbod voor Marokkanen en Turken veel kleiner is dan voor Surinamers en Antillianen. Ook andere etnische groepen komen nauwelijks aan bod. Op een enkele radio uitzending na zijn etnische minderheden buiten de grote steden aangewezen op het aanbod van landelijke omroepen.

RECORDPOGING BORSATO MISLUKT

Marco Borsato heeft zijn nieuwe single ‘De Bestemming’ niet kunnen lan- ceren met een Guiness-record. Het plaatje moest afgelopen donderdag om 10.30 bij zestig radiozenders tegelijk in premiere gaan. De nieuwe single was om 10.30 bij de publieke zenders Radio 2 en 3 en bij tal van commerciele stations waaronder Sky Radio, Radio 538, Radio Noordzee en Veronica FM te horen. Bij Radio 10 Gold werd de single echter te vroeg gedraaid en hierdoor was de record-poging ongelding. Bij Love Radio, JFK en Kink FM ging de nieuwe single van Borsato niet in premiere. Daarnaast was de nieuwe single op tal van regionale- en lokale stations te horen. Bij Radio M ging de plaat ook al voor de klok van 10.30 in premiere, zodat het nieuws van half elf op tijd kon beginnen. Bij StadsRadio Rotterdam was Borsato pas na het nieuws van 10.30 aan de beurt. De lokale omroep in Alkmaar bracht de nieuwe singel al om 10.05 aldus de Radiowereld, maar deze zender was niet ingeschakeld door de platenmaatschappij om mee te doen aan de recordpoging. Het oude re- cord stond op naam van Charly Lownoise and Mental Theo met Fantasy World. In juni 1996 werd dit nummer de eerste keer op 22 radiostations, e e n tv- zender en Internet tegelijkertijd gepresenteerd.

STONES-NACHT OP VERSCHILLEDE REGIO-OMROEPEN

De regionale omroepen Radio West, Radio Noord-Holland, Omroep Gelderland, Radio Oost, Radio Rijnmond en Omroep Limburg gaan samen op woensdag 1 juli van 19.00 uur tot donderdag 2 juli 06.00 uur een avond en nacht wijden aan de Rolling Stones. Aanleiding is de concerten van de Stones in de Amsterdam ArenA en het optreden op zaterdag 5 september op het Haagse Malieveld. De regionale omroepen besteden die avond en nacht aandacht aan alles wat met de Stones en hun concerten in Amsterdam te maken heeft. De omroepen scha- kelen met verslaggevers bij de Amsterdam ArenA, spelen prijsvragen met luis- teraars en zenden reportages uit over de geschiedenis van de Stones. Het programma omvat bovendien veel Stones-platen en vraaggesprekken met fans.

KPN VOORALSNOG GROOTSTE ADVERTEERDER BIJ WK

KPN is vooralsnog de grootste tv-adverteerder van het WK. In de vier blok- ken direct rond de rechtstreekse verslagen (een blok voor de wedstrijd, twee in de rust en een na het laatste fluitsignaal) heeft KPN tot en met afgelo- pen weekeinde voor ruim een miljoen gulden bruto geadverteerd. Dat blijkt uit becijferingen van Media Exposure. Worden de commercials voor de beurs- introductie van KPN Telecom, TNT koeriersdiensten en Primafoon meegerekend, dan loopt dit bedrag op tot ruim 1,7 miljoen. Het voormalige staatsbedrijf laat daarmee andere adverteerders als Adidas (719.000 gulden) en Sony (555.600 gulden) ver achter zich.  De best bekeken commercials in week 25 zijn van Adidas: het eerste spotje in de rust (kijkdichtheid (32,9 pct) en het eerste spotje na afloop van Ne- derland-Zuid Korea (33,2). De sportschoenenfabrikant betaalde daarvoor de hoofdprijs van het WK tot nu toe: 189.800 gulden voor twee keer dertig se- conden. Het is niet verrassend dat de wedstrijden van het Nederlands elftal dankzij hun hoge kijkdichtheid het meeste geld opleveren. Rond Nederland- Belgie verkocht de Ster voor 3,2 miljoen gulden (bruto) aan reclamezendtijd, zo becijferde Media Exposure. Brazilie-Schotland mocht zich in de grootste belangstelling van tv-adverteerders verheugen: er werden maar liefst 47 spotjes ter waarde van 1,1 miljoen rond de openingswedstrijd van het toer- nooi uitgezonden. [ADformatie – 24/06/1998]

EUROSPORT-TEXT VOOR OPSPORING GESTOLEN AUTO’S

Voor de internationale opsporing van gestolen auto’s zetten Nederlandse verzekeraars met ingang van zaterdag een nieuw, en voor politiebegrippen re- volutionair, middel in: het televisiekanaal Eurosport. Op de teletekst-pa- gina’s van deze populaire sportzender (pagina 590 e.v.), die door 76 miljoen huishoudens in 45 Europese landen te zien is, komen met ingang van vandaag de gegevens van in ons land gestolen auto’s te staan. Om het de kijkers aan- trekkelijk te maken komt naast de voertuiggegevens (merk, chassisnummer en kenteken) ook de beloning te staan, die in Duitse Marken wordt aangegeven. Zeker in het voormalige Oostblok, waar het leeuwendeel van de in Nederland gestolen auto’s naartoe verdwijnt, biedt de Eurosport-opsporing grote moge- lijkheden. Aangezien de nationale tv-stations het zich financieel niet kun- nen veroorloven om alle sportevenementen uit te zenden, wordt in de Oost- Europese landen veel meer naar Eurosport gekeken dan in het westen. Het idee voor het inzetten van het internationale sportkanaal als opsporingsmiddel voor gestolen voertuigen is afkomstig van het mediabedrijf Media Groep West, onderdeel van Holding De Telegraaf. [Telegraaf – 27/06/1998]

VERONICA-SPELLIJN LIJKT VEEL OP LANDELIJKE POLITIENUMMER

De invoering van een nieuw landelijk telefoonnummer voor de politie – 0900-8844 – stuit op problemen. Het nummer voor niet spoedeisende zaken lijkt verdacht veel op een spelletjeslijn van Veronica: 0909-8844. Bovendien worden mensen die nu al, voor de officiele invoering, het politienummer draaien, allemaal doorverbonden met de regionale meldkamer in Dordrecht. Het Nederlands Politie Instituut en het ministerie van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de invoering van het nieuwe politienummer, zijn in verlegenheid gebracht. Het telefoonnummer is gisteren bekendgeworden voordat er voldoende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen.  Met het nieuwe nummer wordt al geruime tijd naar tevredenheid gewerkt in de politieregio Zuid-Holland Zuid, met Dordrecht als centrale. Later dit jaar volgen een paar noordelijke regio’s. De centrale in Dordrecht kampt met overlast heeft omdat de commerciele omroep Veronica het telefoonnummer 0909-8844 gebruikt om ‘fantastische prijzen’ te laten winnen. ‘We worden al knettergek van de mafkezen die aan die debiele tv-spelletjes meedoen en het verkeerde nummer draaien.’, aldus een woordvoerder van de politie. Vero- nica-medewerkster K. Koppenol kondigt aan dat de omroep geen reden ziet een ander nummer te nemen. ‘Ons is niks gevraagd. Wij hebben ook geen probleem als wij eens verkeerd gebeld worden. Andersom heeft de politie er meer last van.’ [De Limburger – 24/06/1998]

REGIO-VERSIE OPSPORING-VERZOCHT

Er is een grote kans op een regionale, en zelfs plaatselijke, variant van het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Het openbaar ministerie onder- zoekt momenteel de mogelijkheden van de uitzending van opsporingsberichten van misdrijven op de lokale en regionale zenders. Het college van procureurs- generaal is hierover in overleg met de stichting ROOS, de overkoepelende organisatie van regionale omroepen. Een aantal lokale en regionale zenders heeft daarop niet gewacht en is al van start gegaan met eigen opsporingspro- gramma’s. Zo zendt bijvoorbeeld het Amsterdamse AT5 het programma ‘Uw assi- stentie gevraagd’ uit en verzorgt het Groningse TV Noord het programma ‘Opsporing Noord’.  Justitie zoekt de regionale media op om het oplossingspercentage van mis- drijven te verhogen. Ze beschouwt namelijk ‘Jan Publiek als de grootste mis- daadoplosser’. Liefst 36 procent (meer dan een derde deel) van de aangedra- gen onopgehelderde misdrijven in het AVRO-televisieprogramma Opsporing Ver- zocht wordt met behulp van de kijkers opgelost. De AVRO heeft inmiddels besloten per 1 september met een wekelijkse televisie-uitzending en een Internetsite van Opsporing Verzocht te komen. Gemiddeld komen per uitzending 21 tips binnen, gevolgd door nog eens acht bij herhaling van de uitzending. Opsporing Verzocht trok in het televisieseizoen 1996-’97 gemiddeld ruim 1,3 miljoen kijkers.  De selectie van de onderwerpen voor Opsporing Verzocht komt in handen van een regionaal toetsingsorgaan. In de toekomst zal een regionale mediacom- missie, bestaande uit een persofficier van justitie, politiewoordvoerders en een regionaal selectiecommissielid van het televisieprogramma Opsporing Verzocht, de onderwerpen aandragen voor het programma en de overige regio- nale media. [De Limburger – 23/06/1998]

EKR OP PROEF BIJ TELEKABEL BRABANT

De radiozender EKR (European Klassic Rock) is gedurende twee maanden, van 1 juli tot 31 augustus, te beluisteren op de kennismakingskanalen van Tele- kabel Brabant. EKR is een radiostation voor de doelgroep van 20 tot 50 jaar. Op de zender wordt 24 uur per dag ‘klassieke’ rockmuziek gedraaid, meer dan vierduizend van de bekende rocknummers uit de periode van 1965 tot nu. Overdag worden op het kennismakingskanaal ook Europees nieuws, weerberichten, financieel nieuws en de laatste informatie over muziek en popconcerten in Europa gebracht. Vanaf elf uur ’s avonds wordt Night Tracks uitgezonden met een wat rustiger muziekrepertoire en artiesten zoals Bryan Adams, The Police en Whitney Houston. In Eindhoven e.o is EKR te vinden op 97.9 in de overige gebieden van TeleKabel Brabant op 102.9 FM.  Het kennismakingskanaal is door Telekabel ingesteld om radiozenders de gele- genheid te geven zich voor te stellen. Iedere twee maanden is er een andere radiozender te besluiteren. De twee programmaraden van Telekabel bepalen welke zenders hiervoor in aanmerking komen. [Eindhoven’s Dagblad – 26/06/1998]

STICHTING WIL ONDERTITELING TV-ZEELAND

De Zeeuwse Stichting voor Gehandicaptenbeleid (ZSG) uit Goes bepleit spoe- dige invoering van ondertiteling van de televisieprogramma’s van de regio- nale Omroep Zeeland. “Doven en slechthorenden willen ook graag weten wat er in Zeeland gebeurt”, aldus de ZSG. De Zeeuwse Stichting Welzijn Doven heeft de kwestie bij de ZSG aangekaart. Er is al eerder gevraagd om ondertiteling van de regionale televisie-uitzendingen. Dat heeft echter tot nu toe nog tot niets geleid. Directeur F. Feij van Omroep Zeeland heeft begrip voor het verzoek, maar zegt dat het Rijk de kosten van ondertiteling niet vergoedt. Hij heeft de ZSG geadviseerd bij de overkoepelende organisatie van regionale omroepen ROOS te informeren wat de kosten zijn, om vervolgens gezamenlijk met Omroep Zeeland op te trekken naar de Haagse politiek. De ZSG begrijpt echter niet goed waarom het allemaal zo lang moet duren. “Nog onlangs heeft Omroep Zeeland geld teruggestort naar het Rijk, omdat deze naar zeggen niet nodig waren. Als het aan de Zeeuwse Stichting Welzijn voor Doven ligt, is daar snel een besteding voor gevonden. Het NOS-Journaal wel, en het Zeeuwse nieuws niet ondertiteld zou kunnen worden.” [De Stem – 23/06/1998]

KUNSTKANAAL TERUG IN DEN HAAG

Binnenkort komt het eens vermaarde Haagse kunstkanaal terug op de kabel. B en W van Den Haag hebben positief gereageerd op een verzoek van de Stichting Kunstkanaal om de uitzendingen via kanaal 35 (KinderNet/Discovery Channel) op de zondag te hervatten. In 1991 zijn de uitzendingen van het Haags kunstkanaal beeindigd door een bezuiniging van de gemeente. De jaar- lijkse kosten voor het vernieuwde kunstkanaal worden geschat op 128.800 gulden. B en W stellen de gemeenteraad voor dit bedrag de eerste twee jaar te betalen uit de opbrengst van de verkoop van de kabel aan Casema. Tien miljoen gulden van deze opbrengst (in totaal 180 miljoen) is destijds onder- gebracht in een mediafonds.  Tevens willen B en W onderzoek ondersteunen naar een open kanaal in de stad waardoor burgers via een laagdrempelig medium met elkaar in contact kunnen communiceren. De Stichting Open Kanaal Den Haag krijgt voor dit onderzoek een subsidie van veertig mille. Ook het Koorenhuis, centrum voor kunst en cultuur krijgt een zelfde bedrag om mogelijkheden voor kunstonderwijs via de kabel te onderzoeken. [Haagsche Courant – 24/06/1998]

COMMERCIELEN VERDWIJNEN VAN A2000-NET

De commerciele tv-zenders verdwijnen per 1 september allemaal van de Amsterdamse kabel indien zij elk verplicht 725.000 gulden per jaar vergoe- ding moeten gaan betalen aan kabelmaatschappij A2000, meldde de Telegraaf donderdag. De jaarlijkse doorgiftekosten bedragen op dit moment 330.000 gulden per zender. Het betreft onder de meer de drie HMG-zenders, SBS6, TMF, TV10 en MTV Europe. Juridische medewerkers van de commerciele zenders beklemtoonden woensdag bij de Amsterdamse raad dat geen van de zenders dit bedrag wil of kan betalen. Zij vormden voor het eerst een gesloten front richting gemeente en A2000. De consequenties zijn landelijk zo groot dat geen zender financieel kan overleven, luidde het eensgezinde commentaar. Zij zijn bang dat zij ook in andere gemeenten fors moeten gaan betalen. De tv-stations vinden het onterecht dat in het bedrag geen onderscheid wordt gemaakt naar grootte en uitzendtijd.  De meerderheid van de Amsterdamse raad bleek niet onder de indruk van de dreigementen. De fracties vinden het onwaarschijnlijk dat bijvoorbeeld HMG de tv-zenders op zwart laat gaan. De linkse partijen wezen erop dat onder- zoek had uitgewezen dat de meeste Amsterdamse tv-kijkers bovendien lak heb- ben aan de commerciele aanbieders.

NRG 106.3 GAAT ZICH MEER RICHTEN OP DELFT

Haaglanden Radio NRG 106.3 zal haar uitzendingen voortaan meer op Delft richten en minder op andere gemeenten in de Haaglanden. Deze beslissing is genomen, vooruitlopend op de nieuwe mediawet, die volgend jaar van kracht wordt. Het Commissariaat voor de Media wil dat lokale omroepen als NRG, minstens 50 procent van de zendtijd vullen met informatie uit de eigen gemeente. De afgelopen jaren heeft NRG zich echter steeds meer op de Haagse regio gericht om dat een goed jongerenstation daar niet aanwezig was. Tevens zal NRG zich op een breder publiek gaan richten en de muziekkeuze aanpassen. Dat betekent dat de er niet alleen muziek uit de jaren tachtig en negentig meer wordt gedraaid maar dat ook muziek uit de jaren zeventig en zestig aan bod zal komen. NRG is niet de enige omroep in de Haagse regio die aanpassingen moet doen in de programmering om aan de Mediawet te voldoen. N44-FM voor Wassenaar en DanceRadio 916 voor het Groene Hart hebben zich de afgelopen jaren ook steeds meer gericht op steden als Den Haag en Zoetermeer.

BEWONERS HAAGSE NIEUWBOUWWIJK ZONDER HAAGSE KABEL

Vele duizenden Hagenaars van de nieuwe woonwijk Wateringse Veld hebben nog steeds geen toegang tot het Haagse kabelnet. De reden is dat deze wijk, die door grenscorrecties bij Den Haag is gaan behoren, is aangesloten op het net van CAI-Westland en niet door de Casema, dat in Den Haag het kabelnet exploiteert. Hierdoor blijft een deel van de Haagse bevolking verstoken van een specifiek programma-aanbod. Voor de PvdA-fractie in de Haagse gemeente- raad is dat reden om verantwoordelijk wethouder Stolte (CDA, mediabeleid) om opheldering te vragen. Stolte heeft formeel weinig te zeggen over het verkochte kabelnet van Casema maar de PvdA vindt dat geen reden om niets aan dit probleem te doen. Wanneer de inwoners van Wateringse Veld alsnog het signaal van Casema krijgen aangeleverd zal het aanbod krimpen van veertig tv-zenders die CAI-Westland biedt naar een kleine dertig die de Casema doorgeeft.

RADIO LONDON TERUG MIDDELS RSL

Vorige week meldde dit medianieuws al de terugkeer van de zeezender Radio Caroline, deze week kunnen we melden dat ook de ex-zeezender Radio London middels een RSL (Restricted Service Licence) weer terug komt in de ether. Radio London zal echter niet vanaf een zendschip uitzenden maar vanuit een studio in de omgeving van Harlow in Engeland. Via de frequentie 87.7 FM zal het station in de periode van 4 t/m 31 juli te horen zijn in de omgeving van Harlow. Ontvangst in Nederland is echter uitgesloten.

NACHTRADIO OP VRT VERANDERT

De radiodirectie van het Vlaamse VRT gaat de huidige nachtradio -zoals die te beluisteren valt via Donna, Radio 1 en Radio 2- tegen het einde van 1998 herstructureren Radio Donna en Radio 2 zullen een eigen nachtelijk program- ma maken. Radio 1 zal in eerste instantie het nachtprogramma van Radio 2 overnemen. Volgens Donna-nethoofd Bert Geenen zal de nachtradio van de zen- der een non-stop-programma worden dat volledig automatisch wordt uitgezonden. De nachtradio van Radio 2 wordt een volwaardig programma, trouw aan het pro- fiel van de familiezender. Nu hebben Studio Brussel en Radio 3 al een aange- past nachtprogramma. (VRT Teletekst – 26/06/1998)

EU: DEFINTIEF VERBOD OP TABAKSRECLAME

De Raad van Ministers heeft maandag definitief besloten tabaksreclame in de Europese Unie te verbieden. Het Duitse ministerie van Economische Zaken heeft dadelijk aangekondigd dit besluit bij het Europese Hof van Justitie ter vernietiging voor te dragen. Duitsland heeft zich fel verzet tegen het Europese verbod op tabaksreclame, omdat dit een kwestie van volksgezondheid zou zijn die niet tot de bevoegdheden van de EU zou behoren. Bondskanselier Kohl heeft de laatste maanden herhaaldelijk gezegd dat de EU zich met teveel zaken bemoeit die tot nationale competenties behoren. Tot het reclameverbod werd gisteren met een gekwalificeerde meerderheid besloten. Behalve Duits- land stemde ook Oostenrijk tegen. Spanje en Denemarken onthielden zich van stemming. Het Europees Parlement heeft vorige maand al ingestemd met de Europese richtlijn, die de EU-lidstaten tot 2006 de tijd geeft om tabaks- reclame en sponsoring door de tabaksindustrie geleidelijk af te schaffen. De tabaksindustrie heeft alles in het werk gesteld om het reclameverbod voorkomen. Ook uitgevers hebben tegen het verbod gelobbyd, omdat zij een achteruitgang van reclameinkomsten vrezen. Duitse Europarlementariers hebben gezegd dat het hypocriet is om tabaksreclame te verbieden en tegelijkertijd tabaksboeren in Zuid-Europa te subsidieren. [NRC Handelsblad – 23/06/1998]

VLAAMS RADIODECREET GOEDGEKEURD

Het nieuwe Vlaamse radiodecreet van minister Van Rompuy werd deze week in het Vlaamse Parlement goedgekeurd. Kort samengevat betekent dit het volgen- de:  Vrije radio’s mogen samenwerken. Ze moeten minstens 4,5 uur eigen program- ma’s per dag brengen en tenminste 3 journaals aanbieden. Voor de rest mo- gen ze in samenwerking met andere radio’s een gezamelijke programmering brengen. Iedere radio moet wel een unieke naam hebben.  Er komen 6 agglomeratieradio’s: 2 in Brussel, 2 in Gent en 2 in Antwerpen. Zij mogen uitzenden met een hoger vermogen.  Lokale radio’s mogen in stereo uitzenden. In tegenstelling tot Waalse zen- ders moesten Vlaamse radio’s tot op heden in mono uitzenden.  Commerciele landelijke radio wordt niet toegelaten. VTM-radio kan wel, maar de uitzendingen zullen via een radionetwerk moeten plaatsvinden. Het nieuwe frequentieplan voor lokale radio’s wordt tegen begin september verwacht. Vanaf 1 januari 1999 komen de 200 frequenties die overblijven ter beschik- king. Meer informatie: http://www.radiolink.net/radioland [Radioland – 26/06/1998]

XS4ALL BEGIN PROEF MET TV-KABEL

Xs4all is in onderhandeling met diverse partijen om het maken van websites als dienst te kunnen gaan bieden. Ook begint het bedrijf een kabelproef met het oog op open toegang op kabelnetten in Nederland. Hij ontkent dat Xs4all ook plannen heeft om een aanbieder van informatie en amusement te worden, dus een zogenaamde ‘portal’ met een aantrekkelijke eigen pagina’s zoals de grote providers. Nutsbedrijf Amstelland en Internet-aanbieder Xs4all starten vanaf 1 juli 1998 een gezamenlijke proef met het aanbieden van Internet- toegang via de kabel in Amstelveen. Xs4all neemt de bestaande 110 klanten over die nu via Trefpunt deelnemen aan het kabelexperiment. Het is voor Xs4all de eerste proef met het aanbieden van Internet via de kabel.  De proef gaat 3 maanden duren. Eind september beslissen Xs4all en Amstelland of het mogelijk is om deze dienst structureel aan te bieden. Tevens wordt dan een tarief bepaald. De ervaringen van de komende drie maanden moeten uitwijzen of Xs4all commercieel en operationeel in staat is om deze dienst succesvol aan te bieden op landelijke schaal. De proef staat niet open voor nieuwe deelnemers. Het is een voortzetting in de regio Amstelveen met de mensen die nu al deelnemen. Een belangrijke doelstelling die Xs4all aan het experiment heeft verbonden, is onderzoek naar de mogelijkheid van multi- provider access op het kabelnetwerk. Xs4all streeft naar een situatie op de kabel waarbij de consument een zo groot mogelijke keuze uit verschillende providers krijgt, net zoals dat nu al op het telefoonnetwerk van toepassing is. (Planet Multimedia – 23/06/1998)