Media kort: juni 1999

SBS MOET ADVERTEERDERS COMPENSEREN NA TEGENVALLERS

SBS (Net5 en SBS6) moet de adverteerders voor het komende jaar naar ver- wachting zes miljoen gulden terugbetalen. De stations kunnen de aan adverteerders beloofde marktaandelen niet waarmaken. Aan de vooravond van de opstart van de nieuwe zender Net5, beloofde SBS dat SBS6 en Net5 voor april, mei en juni 19 procent marktaandeel zouden halen. Voor juli, augustus en september werd 20 procent verwacht en voor de rest van 1999 21 procent. SBS zegde toe dat indien die aandelen niet gehaald zouden worden, de adverteerders hun geld terug zouden krijgen. Media Direction, een bureau dat adverteerders adviseert hoe hun reclameguldens te besteden, vreest dat deze belofte van geen kant zal worden waargemaakt. Volgens berekeningen waren de verschillen in de maand april het grootst, met 4,6 procent. Hoewel Media Direction een licht herstel voor de rest van het jaar verwacht, zal ook dan het beloofde aandeel niet gehaald worden. Het bureau voorziet vooral grote problemen voor de maanden oktober en november, maanden waarin adverteerders veel besteden. SBS6 en Net5 zouden hier 3,8 procent laten liggen. Media Direction denkt dat SBS6 en Net5 gemiddeld niet hoger dan 17 procent zullen uitkomen. Als deze voorspelling uitkomt, zal SBS in totaal zes miljoen aan adverteerders moeten terug- betalen. 

Financieel directeur Harold Zwaal van SBS geeft toe dat het hele jaar de beloofde 21 procent marktaandeel niet zal worden gehaald, maar hij is optimistischer dan Media Direction. Hij voorziet een gemiddeld marktaandeel van 18 procent voor de twee zenders. Onlangs werd bekend dat het dagelijkse nieuwsmagazine ‘Morgen gebeurt het’ (zie verder in dit medianieuws) zal ophouden te bestaan in de huidige vorm. Naar aanleiding daarvan wordt in mediakringen gespeculeerd over het hele voortbestaan van Net5. Directeur Zwaal ontkent dat zelfs de naam van het nieuwe station Net5 ter discussie zou staan. “We hebben veel geinvesteerd in de naam Net5 en dat geven we niet zomaar op.” [NRC Handelsblad – 03/06/1999]

‘GOUDKUST’ NAAR FOX

De wegens tegenvallende kijkcijfers door SBS6 afgestoten soapserie ‘Goud- kust’, gaat naar concurrent Fox. Dit is donderdagmiddag aan acteurs en schrijvers bekend gemaakt. De serie zal naar verluidt bij Fox niet dagelijks, maar drie keer in de week te zien zijn. De deal is opmerkelijk daar Fox tot nu toe weinig heeft geinvesteerd in zijn programmapakket. De zender veranderde zijn naam na overname door het Amerikaanse mediaconcern Fox (dat eigendom is van de Australische mediatycoon Rupert Murdoch) van TV10 in Fox. De zender zou niet langer herhalingen van gouwe ouwe successeries uitzenden, maar eigen, nieuwe producten als Nederlandse talkshows en reportageprogramma’s en speelfilms van Fox. Maar sindsdien is het niet florissant presterende station alleen maar meer in het slop geraakt. Behaalde TV10 nog 2 procent marktaandeel, Fox komt niet verder dan 0,8 procent. Met de aankoop van ‘Goudkust’ lijkt Fox een serieuze poging te doen het tij te keren. De serie kost jaarlijks 15 miljoen gulden, liet SBS-directeur Van Westerloo zich onlangs ontvallen. Volgens ingewijden biedt producent Joop van den Ende de soap tegen kostprijs aan. Van den Ende zou naar verluidt nog een programma aan Fox willen verkopen, wat Fox niet zou willen hebben. Of er veranderingen in de verhaallijnen of cast komen om ‘Goudkust’ beter bij de Fox-doelgroep aan te laten sluiten is nog niet bekend. [NRC Handelsblad – 03/06/1999]

COMMISSIE PAKT ONRUST BIJ AVRO AAN

Een speciale commissie, onder leiding van directeur Jan de Vries van de Noordelijke Dagblad Combinatie, moet proberen de onrust onder het personeel van de AVRO weg te nemen. Deze is ontstaan nadat de directie rigoureus een nieuwe koers heeft ingezet. De commissie is woensdag tijdens een bijeenkomst van het personeel voorgesteld. Er zitten ook medewerkers van de AVRO in. Algemeen directeur Frans Marechal, die samen met programma- directeur Boudewijn Klap de ommezwaai in gang zette, is e e n van hen. Eind juni moet er een rapport op tafel liggen. [Brabants Dagblad – 03/06/1999]

SKY RADIO NEEMT STEUNZENDER AMSTERDAM IN GEBRUIK

Sinds vrijdagmiddag 28 mei heeft Sky Radio een extra steunzender op de 100.4 MHz te Amsterdam in gebruik genomen. De zender is door de Nozema geplaatst op de KPN-toren bij het RAI-gebouw in Amsterdam op ongeveer 90 meter hoogte. De zender is geplaatst om de soms slechte ontvangst van de 100.7 MHz (Lopik) in Amsterdam-Zuid te compenseren. De zender heeft een vermogen van ongeveer een halve kilowatt (ERP). Aan dit vermogen kan in verband met verschillende experimenten de komende tijd nog worden gesleuteld. Het is niet waarschijn- lijk dat Sky Radio in de nabije toekomst nog meer steunzenders in gebruik zal nemen.

JFK TERUG NAAR OUDE EIGENAAR?

De Arcade Mediagroep heeft JFK FM verkocht aan de Manaus Groep, aldus een bericht in de nieuwsgroep nl.media.radio. Hiermee komt het station naar anderhalf jaar weer in handen van de vorige eigenaar. Manaus had het toenmalige Jazzradio begin 1998 verkocht omdat het geen ‘brood’ in de zender zag. Arcade vormde het jazzstation om tot JFK met een middle-of- the-road-format. Al enige tijd was bekend dat Arcade JFK in de verkoop had gezet omdat het station (met vijf etherfrequenties) commerciel ‘niet interessant’ zou zijn. Manaus heeft nu JFK ’teruggekocht’ van Arcade. In de nieuwsgroep wordt er vanuit gegaan dat via de frequenties van JFK binnen afzienbare tijd het signaal van Businessnieuws 1395AM , ook eigendom van Manaus, zal worden doorgegeven. Dit zou betekenen dat Businessnieuws naast de 1395AM ook te beluisteren zal zijn via de vijf etherfrequenties van JFK (Brabant 88.6 en 90.1, Utrecht 89.5, Amsterdam 91.1 en Zeeland 91.5 Mhz). Daarnaast kan Businessnieuws 1395AM profiteren van de kabeldekking die Jazzradio en JFK in de loop der jaren hebben opgebouwd.

POSITIES PORSIUS EN VD VEER UITERST WANKEL

De posities van Pieter Porsius en Bert van der Veer bij de Holland Media Groep staan ter discussie, bericht De Telegraaf deze week. De verwachting is dat binnen afzienbare tijd er koppen bij de HMG gaan rollen. Bert van der Veer (hoofd-programmering van RTL4) staat hoog op de nominatie om als eerste te vertrekken. Daarmee is tevens de positie van algemeen-directeur Pieter Porsius aanzienlijk verzwakt. E e n van de opmerkelijkste nederlagen die Porsius deze week leed is het feit dat de door hem voorspelde verkoop van het eigen productienbedrijf Holland Media House (HMH) niet doorgaat. “Voorlopig is de verkoop inderdaad van de baan”, laat een woordvoerder van de HMG weten. Tevens blijkt de overname van het technisch en ondersteunend personeel door Sonotech in Hilversum nog niet voltooid te zijn.

OMROEPEN: MAAK VAN NEDERLAND 2 EEN PRETNET

De publieke omroepen willen van Nederland 2 een pretnet maken. Daartoe moet een deel van de EO-programma’s verhuizen naar Nederland 1 en wordt de zendtijd van de TROS met 200 uren op prime time uitgebreid. Op zaterdagavond is Nederland 2 de hele avond gevuld met EO-programma’s. Dat is het opvallendste onderdeel van het profileringsvoorstel voor de drie publieke netten, waaraan de publieke omroepen de laatste hand leggen. Het is een reactie op het plan van de raad van bestuur van de NOS, die begin april een nota presenteerde over de toekomst van de publieke omroep. De raad stelde drie nieuwe netprofielen samen op basis waarvan de programma’s van alle omroepen over de zenders gespreid zouden worden. Van de drie publieke netten zou het eerste vooral laagdrempelig amusement en informatie bevatten, het tweede een traditioneel en levensbeschouwelijk karakter dragen en het derde zich richten op de progressieve bovenlaag.

Afgelopen maand werd duidelijk dat de raad van toezicht, waarin alle omroep- voorzitters verenigd zijn, weinig voelt voor netoverschrijdende program- mering. De omroepvoorzitters vinden een thuisnet voor de omroep belangrijker dan een thuisnet voor de kijkers. Een werkgroep met onder anderen de programmadirecteuren van de VARA, TROS en NCRV heeft op verzoek van de raad van toezicht gewerkt aan een programmaschema vanuit het streven de drie netten van een steviger profiel te voorzien met behoud van vaste bespelers. Dat schema wordt deze week vergeleken met het inmiddels ook op programmaniveau uitgewerkte schema van de raad van bestuur. Hoewel de werkgroep net als de raad van bestuur een breed, middelbreed en smal net nastreeft, is de invulling van de netten een geheel andere. Zo pleit de raad van bestuur voor een jeugd en een jongerenblok tussen vier en zeven, een tijdvak dat in het schema van de programmadirecteuren niet is meegenomen.

Het opvallendste verschil is de hoofdrol die de werkgroep toekent aan de TROS. Deze omroep moet van Nederland 2 een ‘verdiennet’ annex pretnet maken, althans van zondag tot en met vrijdag. Op Nederland 2 komen ook het voetbal, de evenmenten van de NOS en de programma’s van BNN. Pogingen een pretnet te realiseren stuitten in het verleden op grote bezwaren van de raad van bestuur en de politiek. De komende weken worden de schema’s doorgerekend. Nog niet duidelijk is of ook het nieuwe voorstel een marktaandeel van 42 procent kan realiseren, zoals de raad van bestuur met het oorspronkelijke plan mogelijk acht. [Volkskrant – 03/06/1999]

NIEUWE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT NOS

Mediastaatssecretaris Rick van der Ploeg heeft deze week Eberhard van der Laan en Febe Deug benoemd in de raad van toezicht van de NOS. De heer van Laan is advocaat te Amsterdam, en was van 1990 tot 1998 fractievoorzitter van de PvdA-fractie van de Amsterdamse gemeenteraad. Mevrouw Deug studeerde niet-westerse sociologie. Zij heeft verschillende publicaties op haar naam staan over interculturele communicatie. Deug beschikt, onder meer door haar activiteiten als trainer en adviseur bij De Beuk, over een groot netwerk van relaties in de politiek, de media, hulpverlening, minderhedenorganisaties en vrouwenemancipatiebeweging. Momenteel is zij lid van het bestuur van de NPS. Met haar benoeming volgt de staatssecretaris de aanbeveling op van de gezamenlijke ondernemingsraden van de publieke omroep. In de raad van toezicht waren in 1998 twee vacatures ontstaan door het overlijden van Annemarie Grewel en het vertrek van de heer Geers.

KABINET WIL VERSTERKING MIGRANTENOMROEP IN GROTE STEDEN

Staatssecretaris Van der Ploeg wil meer ruimte in de ether en een hoger budget voor lokale migrantenomroepen in de vier grote steden. Hij schrijft dit in de notitie ‘Media en Minderhedenbeleid’ die het kabinet naar de Tweede Kamer zal sturen. De notitie is een uitwerking van het regeerakkoord, waarin staat dat de media de culturele diversiteit binnen de Nederlandse bevolking beter zouden moeten weerspiegelen. Van der Ploeg pleit ervoor dat de veranderingen in de samenstelling van de Nederlandse bevolking beter zichtbaar zijn in het aanbod van de media, de makers en het publiek dat er naar kijkt. Op lokaal niveau ziet hij goede kansen om een specifiek programma-aanbod voor migranten te versterken. De staatssecretaris is samen met minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) bereid om geld vrij te maken om de infrastructuur van professionele migrantentelevisie te verbeteren. Beide bewindslieden gaan ervan uit dat de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hun bijdrage eveneens verhogen. In totaal is voor de verbetering van de lokale migrantentelevisie een bedrag van 6 tot 8 miljoen gulden nodig. Staatssecretaris Van der Ploeg onderzoekt de mogelijkheid om in de vier grote steden etherfrequenties te reserveren voor migrantenradio. In de komende maanden zal het kabinet een besluit nemen over de uitgifte van extra radiofrequenties in 2000. Daarnaast is hij bereid om de OLON (Organisatie Lokale Omroepen) en de STOA (Stichting Omroep Allochtonen) extra subsidie te geven voor projecten die de betrokkenheid van minderheden bij de lokale omroep ondersteunen.

ENDEMOL NEEMT BELANG IN STOKVIS

Endemol Entertainment neemt een belang van vijftig procent in Rene Stokvis Producties. Het belang wordt gekocht van naamgever/eigenaar Rene Stokvis. Endemol hoopt te profiteren van de grote programmaportfolio van Rene Stokvis Producties, die mogelijk ook in het buitenlang geproduceerd kunnen worden. In 1998 behaalde het bedrijf 16 miljoen gulden omzet; er werken 35 mensen in vaste dienst. [ADformatie – 31/05/1999]

BBC SINDS 1 JUNI IN STEREO TE ONTVANGEN

KPN Telecom is sinds 1 juni gestart met het doorgeven van het stereosignaal bij de Engelse publieke zenders BBC1 en BBC2. Sinds begin mei is de steunzender van de BBC te Dover voorzien van het zogenaamde NICAM-stereo signaal. Via de steunzender in Dover wordt door KPN het signaal in Belgie opgevangen en doorgestuurd naar de kabelexploitanten in Nederland. Aangezien in Nederland een andere stereo-norm geldt heeft KPN speciale apparatuur geinstalleerd die het NICAM-signaal omzet in het stereo- signaal zoals wij dat in Nederland kennen. Na enig testwerk is KPN begin juni officieel begonnen met het doorgeven van het stereosignaal bij de beide zenders. Wanneer de kabelexploitant in haar kopstation de juiste apparatuur (een zogenaamde stereomodulator) heeft geplaatst kunnen de kijkers thuis genieten van het stereosignaal.

KORT NIEUWS

->Het Algemeen Dagblad berichtte maandag over de problemen die het NOS- Journaal heeft met het zenden van een correspondent naar Suriname. NOS Journaal zei namelijk dat het onmogelijk was om een correspondent naar Suriname te sturen, maar dat bleek gejokt: SBS6 had die wel ter plekke. Journaal-chef Haasbroek over het voorval: “We wisten niet dat zij er al waren. Anders hadden we ’t niet gezegd.”

-> Ook doet het Algemeen Dagblad dezelfde dag een boekje open over het nieuwe Veronica-programma ‘Read my Lips’. In het programma, dat wordt gepresenteerd door de zanger Gordon, moeten de gasten olijke teksten verzinnen bij beelden van bijvoorbeeld interviews waarvan het geluid is weggehaald. Die teksten lijken heel spontaan naar boven te komen, maar ze krijgen de teksten tevoren op papier aangereikt, aldus het Algemeen Dagblad.  

-> Peter Contant bericht in zijn wekelijkse mediarubriek in de Nieuwe Revu over het terugtreden van de Nederlandse Canal+-topman Carl Bisseuil. Bisseuil zou een conflict hebben gehad met zijn Frans-Belgische superieuren over meer samenwerking bij Canal+ tussen de landen in de Benelux. Als opvolger van Bisseuil wordt oud-HMG-directeur Patrick Tillieux getipt die inmiddels in overleg is. Contant meldt tevens dat SBS6/Net5 zich serieus gaat richten op het verkrijgen van de rechten van de KPN-Telecompetitie. “De Raad van Commissarisen is akkoord” zegt Fons van Westerloo tegenover Contant. Op 25 juni is het D-Day wat betreft de voetbalrechten voor de oude eredivisie. RTL5 zou interesse hebben voor de bekerwedstrijden van de Amstel-Cup. Deze rechten liggen nu nog bij SBS6. Het bieden van RTL5 op de Amstel-Cup kan zorgen voor een behoorlijke prijsopdrijving.

VECAI IS BEGONNEN MET BOUW CABLEXPERIENCE

De Vecai is begonnen met de bouw van CableXperience, een permanente exposi- tieruimte in Den Haag van huidige en toekomstige diensten en toepassingen via de kabel. In het centrum zijn proefdemonstraties te zien, waarbij de nadruk niet op techniek, maar op diensten en toepassingen ligt. CableXperience is gericht op belangrijke beslissers zoals politici, toezichthouders en topmensen uit de ict-branche, maar ook consumenten- organisaties en scholen. De bouw kost een miljoen gulden en wordt gedeeltelijk door de sponsors opgebracht. Het moet na de zomer openen. [ADformatie – 04/06/1999]

WOORDEN HOOFDREDACTEUR NOS-JOURNAAL VALLEN VERKEERD

Uitlatingen van hoofdredacteur Nico Haasbroek over verslaggever Gerri Eickhof zijn op de redactie van het NOS-Journaal volkomen verkeerd gevallen, bericht het Algemeen Dagblad deze week. In het ‘Stan Huygens Journaal’ van dagblad De Telegraaf zei Haasbroek zaterdag over zijn redacteur die al 69 dagen uit Belgrado verslag doet van de oorlog in Kosovo en een verklaard tegenstander is van de NAVO-bombardementen: “zijn mening is nogal afhankelijk van de plek waar hij zich bevindt.” Op de redactie vinden veel redacteuren die opmerking ongepast. Zeker omdat het een collega betreft die onder zeer moeilijke omstandigheden moet werken. Eickhof zelf wilde niet op de uitlatingen van zijn hoofdredacteur ingaan. Hij bewaart zijn commentaar voor als hij terug is. Het is niet de eerste keer dat Haasbroek irritaties oproept met zijn uitlatingen. Eerder wekte hij wrevel met interviews in Nieuwe Revu en HP/De Tijd. De hoofdredacteur van het NOS-Journaal was voor het Algemeen Dagblad niet bereikbaar voor commentaar. [Algemeen Dagblad – 01/06/1999]

ONDUIDELIJKHEID OVER ‘TESTUITZENDINGEN’ RADIO CAROLINE

Er bestaat veel onduidelijkheid over de eventuele testuitzendingen van Radio Caroline Nederland. De website van Radio Caroline bericht dat op 5 mei enige testuitzendingen hebben plaatsgevonden op de 1584 kHz. Deze uitzendingen werden gedaan middels een zeer zwakke zender en lage antenne. De uitzendingen moesten worden afgebroken door verslechterde weersomstandigheden. Sindsdien is het erg rustig geweest rondom Caroline Nederland. Het webmagazine Radiovisie ging op onderzoek uit en Hans Knot deed enkele bevindingen. Uit dit onderzoek blijkt dat de medewerkers van Radio Caroline Nederland sinds 5 mei niet stil hebben gezeten. Allereerst hadden de mensen achter de schermen van Caroline nog een opdracht tot de inrichting van het zendstation voor Radio Haagstad in Den Haag. Deze multiculturele zender is ook in de prijzen gevallen bij de verdeling van de regionale commerciele etherfrequenties en moet gaan uitzenden op de 1485 kHz. Het zendstation was medio mei klaar, op de zender na, die uit Noord-Amerika moet komen en helaas pas over enkele weken wordt verwacht. Een tweede in Noord-Amerika bestelde zender zal voor Radio Caroline Nederland worden gebruikt in Utrecht (1584 kHz). Voor het noorden (1602 kHz) zal een oude legerzender gebruikt worden, die thans uitzendklaar wordt gemaakt. Mocht deze snel beschikbaar komen dan kan die eerst nog in Utrecht worden ingezet. Momenteel werkt men ook aan een sterke verbetering van de antenne in Utrecht.

Ruud Poeze, medewerker van Radio Caroline Nederland, benadrukt dat van alle toegewezen regionale commerciele AM-frequenties er nog steeds geen e e n officieel in gebruik is. Caroline is dus niet de enige met problemen. Ook Max Radio in Amsterdam (1557 kHz) kampt met problemen om in de lucht te komen. Ruud Poeze meldt in het interview van Radiovisie dat Max Radio de Nozema opdracht heeft gegeven tot het bouwen van een zendinstallatie. De problemen voor de nieuwe AM-zenders zitten volgens Poeze in “het vinden van de juiste locatie, het hoofd bieden aan gezeur over bouwvergunningen, EMC problematiek en de beschikbaarheid van apparatuur, vooral zenders. Alles moet uit Noord- Amerika komen, zowel nieuwe als gebruikte zenders, en er zitten lever- tijden op. Dan nog het transport per schip. Dat alles kost veel tijd.” Poeze meldt tot slot dat Caroline met nog twee problemen zit. Ten eerste moet Caroline nog toestemming krijgen van tot samenwerking met ‘Radio Gooiland’ (die officieel de 1584 kHz heeft verkregen) en doet de gemeente- raad van Utrecht moeilijk over het gebruik van een fort voor de studio en kantoor. Een definitieve datum voor de officiele start van Radio Caroline Nederland is dus totaal niet te geven op dit moment.

‘MORGEN GEBEURT HET’ VERDWIJNT AL NA DRIE MAANDEN

‘Morgen gebeurt het’, de dagelijkse actualiteitenrubriek van Net5 verdwijnt na drie maanden in de huidige vorm al weer van de buis. Op 17 juni wordt het programma voor de laatste keer in de huidige opzet uitgezonden. Pro- grammadirecteur Bart in’t Hout van Net5: “Morgen gebeurt het heeft onvoldoende een eigen karakter ontwikkeld. Met de huidige concurrentie is dat noodzakelijk, anders trek je de aandacht van de kijker niet. Vooraf hadden we goede hoop, maar het programma heeft niet gebracht wat het had moeten brengen. Hoe dat komt is moeilijk te zeggen. Het is een combinatie van factoren. Aan de presentator Bernard Hammelburg heeft het in elk geval niet gelegen, hij doet het goed”, aldus in’t Hout. Net5 gaat nu werken aan een nieuwe invulling die meer moet opvallen. Voor september moet daarover meer duidelijk komen. Wellicht komt er een wekelijkse nieuwsrubriek van een uur of twee uitzendingen per week van een half uur.

DAB UITZENDINGEN IN RANDSTAD GESTAAKT

In de nieuwsgroep nl.media.radio wordt door Jan van Straten gemeld dat het digitale radionetwerk DAB sinds enige tijd uit de lucht is. Er werd door zes zenders (Arrow Classic Rock Radio, Radio 10 Gold, Skyradio, Veronica FM, Radio 2 en Radio 3 FM) uitgezonden op kanaal 12C. Waarom de uitzendingen gestopt zijn is niet bekend. De eerder aangekondigde uitzendingen van regionale en lokale zenders in de zogenaamde L-band zijn ook nog niet gestart.

AVRO TIJDENS HOORZITTING: “GEEN SPRAKE VAN SPONSERING”

De AVRO heeft het televisieprogramma ‘Heineken Night of the Proms’ niet laten sponsoren, maar rechtstreeks van de brouwer gekocht. Volgens mr. Rombach, jurist van de AVRO, zorgde Heineken voor de registratie van het evenement. Hij zei dat donderdag tijdens een hoorzitting van het Commis- sariaat voor de Media. De toezichthouder is van plan de AVRO een boete van 200.000 gulden op te leggen voor overtredingen van de Mediawet. In het 31 december uitgezonden programma kwam het logo van Heineken maar liefst 150 keer prominent in beeld. Heineken is niet alleen sponsor van ‘Night of the Proms’ maar beschikt ook over de rechten om het op beeld vast te leggen. Volgens het Commissariaat bleek uit de contracten dat de AVRO verregaande concessies had gedaan om aan de wensen van de brouwer te voldoen. De omroep zegt echter dat de contracten niet gelezen moeten worden als sponsorcontract, maar als een overeenkomst met een televisie- producent zoals EndeMol. De AVRO betaalde 225.000 gulden voor het programma. Commissaris Programmatoezicht Van der Meulen zegde toe het contract nogmaals vanuit die invalshoek te bekijken, maar hij blijft ook dan nog met kanttekeningen zitten. “Even verderop in de contracten komt Heineken weer als adverteerder tevoorschijn door de afspraken over de gevolgen van de kijkdichtheid. Heineken stopt het programma wanneer dat percentage beneden de vijf komt.”, aldus Van der Meulen tijdens de hoorzitting. [Algemeen Dagblad – 04/06/1999]

KIJKCIJFERS WEEK 21

De publieke omroepen behaalden in week 21 gezamenlijk een gemiddeld markt- aandeel van 40%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (20%) door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’, `Spoorloos’ en `Toen was geluk heel gewoon’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (46%) door de rechtstreekse uitzending vanuit Jeruzalem van het Eurovisie Songfestival. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op dinsdagavond (13%) door `Journaal 22.00 uur’, `Sportjournaal’ en `Nova’. RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 17%, RTL5: 3%, Veronica: 9%, SBS6: 10% en Net5: 2%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

DRIE MILJOEN KIJKERS VOOR SONGFESTIVAL

Ruim drie miljoen Nederlanders hebben vorige week zaterdagavond naar het ‘Songfestival’ gekeken. De rechtstreekse uitzending, die met een 6,9 werd gewaardeerd, trok gemiddeld 3,3 miljoen kijkers, 200.000 meer dan vorig jaar. De hoogste kijkdichtheid werd behaald tijdens de puntentelling. Zo’n 3,7 miljoen kijkers zagen hoe de Zweedse Charlotte Nilsson eerste werd. In totaal bekeken 5,6 miljoen mensen ten minste een deel van de uitzending op TV2. Ruim 102.000 mensen brachten in vijf minuten tijd telefonisch hun stem uit. De reportage over Marlayne in Jeruzalem, die voor het Songfestival werd uitgezonden, trok een miljoen kijkers. [Telegraaf – 31/05/1999]

SANDER SIMONS WEG BIJ RTL NIEUWS

Verslaggever en presentator Sander Simons vertrekt bij het ‘RTL Nieuws’. Simons gaat werken bij Randstad Holding. Hij bekleedt daar vanaf 1 augustus de functie van ‘manager concern-voorlichting’. De 37-jarige Simons heeft tien jaar bij RTL Nieuws gewerkt. Daarvoor was hij omroeper bij de KRO- televisie. [Algemeen Dagblad – 01/06/1999]

NOMINATIES TELEVIZIERRING BEKEND

KRO’s ‘Toen was geluk heel gewoon’, ‘Laat de Leeuw’ van de VARA en de RTL4- serie ‘Westenwind’ zijn in de race voor de televizierring 1999. De televizierring wordt jaarlijks toegekend aan dat tv-programma dat onder de kijkers het meest populair is. Vorig jaar won Rik Felderhof met zijn ‘Villa Felderhof’ het van ‘Unit 13’ en ‘Laat de Leeuw’, die toen ook genomineerd was. Of de Leeuw dit jaar alsnog ’terugmept’ of dat hij plaats moet maken voor ofwel de succesvolle nieuweling ‘Westenwind’ ofwel de gezellige tijden van weleer uit ‘Toen was geluk heel gewoon’ wordt in september bekend gemaakt. [Veronica Intenet – 03/06/1999]

‘BIG BROTHER’ BAART PSYCHOLOGEN ZORGEN

Het Veronica-programma Big Brother baart het NIP, de Nederlandse beroeps- vereniging voor psychologen, zorgen. Maandag 31 mei is de ‘kick off’ geweest van het programma, waarin onder andere toekomstige deelnemers werden geinterviewd. Komend televisieseizoen zullen acht geselecteerde deelnemers honderd dagen lang doorbrengen in een huis waarbij ze geen contact hebben met de buitenwereld. Het NIP beweert dat eerdere experimenten hebben aangetoond dat het opsluiten van mensen leidt tot psychologische vervreemding. Maar volgens Veronica is het programma zorgvuldig samen gesteld en met voldoende waarborgen omgeven. Er is een procedure ontwikkeld waarmee mogelijke deelnemers van tevoren psychologisch zullen worden gescreend. “Als je er zorgvuldig mee omgaat, hoeven er geen problemen te komen”, aldus een woordvoerder bij Veronica. [Veronica Internet – 01/06/1999]

BESCHERMING VOOR RECLAMEDEUNTJES

Bekende klanken en deuntjes die door bedrijven in bijvoorbeeld reclames worden gebruikt, mogen niet door andere ondernemingen worden ‘ingepikt’. Dat heeft het gerechtshof Den Haag gisteren bepaald. Dit betekent dat het gebruik van deuntjes uit een werk van Beethoven of Mozart, het gekraai van een haan of een bekend motiefje uit een moderne popsong voortaan is beschermd. De rechter velde vonnis in een proefproces tussen het merken- bureau Shield Mark, dat zelf de eerste negen tonen van Beethovens ‘Fur Elise’ als klankmerk gebruikt, en het bedrijf Memex. Memex mag Fur Elise niet meer in zijn reclame-uitingen gebruiken. Weliswaar zijn klanken en deuntjes geen wettelijk beschermde merken. Maar als een bedrijf langdurig een bepaalde klank of geluid heeft gebruikt, plegen andere ondernemingen een ‘onrechtmatige daad’ als zij datzelfde deuntje overnemen, aldus het hof. [Telegraaf – 01/06/1999]

CARTOON NETWORK START TALKSHOW MET WERELDSTERREN

Met onmiddellijke ingang is Cartoon Network gestart een eigen ‘Late Night Talk Show’ met gasten van wereldformaat onder leiding van de interplanetaire kruisvaarder, Space Ghost. Zijn taak is de permanente concurrentiestrijd tussen de talkshowpresentatoren als David Letterman, Jay Leno, Catherine Keyl, Barend & Witteman en soortgenoten te stoppen. Dit doet hij met zijn 15 minutendurende talkshow ‘Space Ghost Coast to Coast’, dagelijks tweemaal per avond te zien om 21.00 en 22.00 uur.

KORT GEDING TEGEN PETER R. DE VRIES

Een garagehouder in Rotterdam spande deze week een kort geding aan tegen misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Het bedrijf probeert te voorkomen dat in het programma misstanden worden vertoond die met een verborgen camera zijn opgenomen bij de garagehouder. Medewerkers van het bedrijf probeerden mensen op te lichten die een auto wilden verkopen. Ze spoten olie op de motor zodat die bij een proefrit begon te roken. Op die manier wilden ze iets van de prijs afkrijgen. De advocaat van de garagehouder geeft toe dat dergelijke praktijken aan de orde zijn, maar vindt de verborgen camera een te zwaar middel om dat aan de kaak te stellen. [Radio Rijnmond – 02/06/1999]

CASEMA VOERT ‘KEUZE-TV’ VERDER IN

Televisiekijkers in een gemeente met als kabelexploitant Casema krijgen aan het eind van dit jaar keuze-tv waarmee ze hun eigen pakket aan kanalen, programma’s en diensten kunnen samenstellen. Kabelexploitant Casema wil dat de klant zelf kan kiezen wat hij wil ontvangen. Casema begint op 1 juli in Utrecht met de invoering van een basis- en pluspakket waarmee abonnees in totaal 34 tv-zenders op hun scherm kunnen krijgen. Nu ontvangen alle abonnees dertig zenders waarvoor gemiddeld twintig gulden per maand moet worden betaald. De prijs voor een basispakket met Nederlandse en buitenlandse publieke zenders en mogelijk een aantal commerciele zenders zal straks ongeveer veertien gulden bedragen. Voor het aanvullende pluspakket met zeventien andere zenders moet waarschijnlijk 5,95 gulden worden bijbetaald. Aan het eind van dit jaar moeten alle 1,1 miljoen abonnees deze keuzemogelijkheid krijgen. Dit systeem werkt met een zogenaamd filter dat in de versterkerkast in de straat wordt geplaatst. Het filter zorgt ervoor dat een bepaald frequentiegebied wordt weggefilterd. De zenders van het pluspakket dienen dan ook in hetzelfde frequentie- gebied te worden geplaatst. Om dat mogelijk te maken zal er geschoven worden met kanalen en dienen tv’s opnieuw te worden ingesteld.  Vervolgens wil Casema zo snel mogelijk een ‘digitaal startpakket’ aanbieden met nog tien populaire tv-kanalen voor ongeveer tien gulden per maand. De kijker krijgt via een door Casema te installeren decoder ook de beschikking over een elektronische tv-gids waarmee hij kan surfen langs de verschillende kanalen en diensten. Bovendien heeft hij toegang tot de ‘Thuisvideotheek’ waarmee hij vanuit de luie stoel 24 verschillende videofilms op zijn scherm kan aanvragen en ontvangen. Voor deze diensten, video on demand en pay per view, moet apart worden betaald.

Aan de invoering Keuze-tv gaat nog veel overleg vooraf met alle aangesloten gemeenten in het verspreidingsgebied, aldus directeur H. de Goede. “Gemeenten en programmaraden hebben namelijk ook een stem in de vaststelling van het basis- en pluspakket. Het is dus heel goed mogelijk dat een basispakket er in Leiden anders komt uit te zien dan in Utrecht. In Utrecht zitten de commerciele Nederlandse televisiezenders bijvoorbeeld niet in het basispakket, maar misschien in Leiden straks wel.” Het systeem van ‘keuze-tv’ is echter niet helemaal nieuw. In bepaalde ‘Casema-gebieden’ wordt al geruime tijd gebruik gemaakt van dit systeem. In Rijswijk en Zoetermeer wordt al twee jaar gebruik gemaakt van het systeem en ook in Driebergen, Leersum en Bunnik is keuze-tv al een meer dan een jaar beschikbaar. In vrijwel alle van deze gemeenten zitten de commerciele Nederlandse zenders in het basispakket. [o.a. Leidsch Dagblad – 03/06/1999]

KEUZE-TV VALT NIET BIJ IEDEREEN IN GOEDE AARDE

Het gebouw van kabelexploitant Casema in Delft is donderdagmiddag enige tijd ontruimd, na een bommelding. Een onbekende man gaf de melding telefonisch door. Het gebouw aan het Brassersplein werd daarop ontruimd, maar een bom werd niet gevonden. Het Casema-personeel kon daarop weer aan de slag. Wellicht is de bommelding gedaan door een Casema-abonnee die de introductie van ‘Keuze-tv’ niet zit zitten.

CASEMA BLIJFT IN DE RODE CIJFERS

Aandeelhouder France Telecom moet de komende jaren leren leven met een verliesdraaiend Casema. Deze waarschuwing deed directeur Henk de Goede deze week tijdens de presentatie van ‘Keuze tv’. Oorzaak is de investering van tientallen miljoenen guldens in digitale kabeltelevisie. Casema verwacht over negen jaar de investeringen hiervoor te hebben terugverdiend. [o.a. Telegraaf – 03/06/1999]

NOORD-HOLLAND KRIJGT REGIONALE TV

De provincie Noord-Holland krijgt vanaf komend najaar regionale televisie. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben hier dinsdag mee ingestemd. Ze willen tot 2002 in totaal 4,9 miljoen gulden per jaar uittrekken om de uitzendingen mogelijk te maken. De gesprekken over een regionaal tv- station in Noord-Holland zijn jarenlang moeizaam verlopen. Bij het aan- treden van een nieuw provinciebestuur eerder dit jaar zijn de plannen echter in een stroomversnelling gekomen. Een samenwerkingsverband van Radio Noord-Holland en de Amsterdamse tv-zender AT5 gaat de regionale televisie verzorgen. [NRC Handelsblad – 02/06/1999]

ZEE-TV NU OOK IN REGIO OM DEN HAAG TE VERKRIJGEN

Casema biedt sinds 1 juni de Aziatische zender ‘Zee TV’ ook aan in Delft, Wassenaar, Leidschendam, Voorburg en Nootdorp. De introductie in deze gemeenten volgt op de succesvolle start van Zee TV in Den Haag in 1998. De belangstelling onder inwoners van Den Haag was vorig jaar dermate groot dat de voorraad decoders, nodig om Zee TV te kunnen ontvangen, binnen enkele uren uitgeput was, aldus Casema. Zee TV is uitsluitend via een decoder te ontvangen als betaaltelevisiekanaal. Het abonnementstarief bedraagt 35 gulden per maand plus fl 9,95 voor de huur van de decoder. Met deze decoder heeft de klant ook toegang tot het aanbod van MAX-TV. MAX-TV biedt onder meer recente bioscoophits en werkt volgens het pay- per-view-systeem: alleen door de klant bestelde films worden in rekening gebracht.

ROTTERDAM KAN GRATIS KENNIS MAKEN MET ZEE-TV

De Rotterdamse kabelexploitant ENECO geeft sinds 2 juni 1999 Zee-TV via de kabel door in Rotterdam en Hoogvliet. Zee TV zal een kanaal delen met de Chinese zender CNE. Vanaf 14 juni is Zee-TV ook in Hoek van Holland te ontvangen. Dit is mogelijk omdat het kabelnet in Hoek van Holland dan gekoppeld is met het kabelnet in Rotterdam. Zee-TV wordt tot 1 september gratis in het standaardpakket doorgegeven. Vanaf september komt ENECO op de markt met nieuwe televisieproducten die via een multimediabox ontvangen kunnen worden. Zee-TV zal dan via deze multimediabox te ontvangen zijn. Zee-TV wordt doorgegeven op kanaal 63, frequentie 805.25 MHz en komt in de plaats van ENECO Service TV op het combinatiekanaal met CNE. CNE verdwijnt niet, maar zal dit kanaal nu delen met Zee-TV. ENECO Service TV blijft gewoon te zien op kanaal 12, frequentie 224.25 MhZ.

‘RADIO-RIJNMOND-BUS’ GEKANTELD

In Dordrecht is vrijdagmiddag de Radio Rijnmondbus gekanteld. Aan boord van de bus waren (naast twee verslaggevers) zend- en opnameapparatuur. Het ongeluk gebeurde op de Wieldrechtsezeedijk in Dordrecht, toen de bus plotseling een uitwijkmanoeuvre moest maken. De rechterzijkant van de bus en het rechtervoorwiel zijn zwaar beschadigd; het is niet bekend of alle technische apparatuur in de bus nog intact is. Een bus met radioapparatuur kost zo’n 400.000 gulden. [o.a. Radio Rijnmond – 04/06/1999]

BLIKSEM HAALT TODAY FM UIT DE LUCHT

Blikseminslag was er het afgelopen weekend de oorzaak van dat de regionale commerciele zender Today FM uit Nijmegen ruim anderhalve dag uit de lucht was. Maandag slaagde men erin de zender, die op het dak van het Erasmus- gebouw van de universiteit staat, te repareren. Today FM verzorgt sinds twee maanden proefuitzendingen op de frequentie 92,1 FM. Vanaf 1 juli gaat Today FM officieel van start, met een programma dat veel softe popmuziek bevat. [Gelderlander – 01/06/1999]

KUNSTPROJECT ‘DOMRADIO’ IN DE LUCHT

Ruud Brand bericht deze week in de nieuwsgroep nl.media.radio over het bestaan van een onbekende zender in Utrecht. Het gaat om ‘Radio Dom’ dat uitzendt op de 102.3 MHz en voorzien is van een RDS-signaal. ‘Radio Dom’ blijkt een onderdeel te zijn van de tentoonstelling Panorama 2000, een initiatief van het Centraal Museum in Utrecht. In heel Utrecht zullen tijdens Panorama2000 diverse kunstprojecten tentoon worden gesteld. De kunstwerken worden in de openbare ruimte geplaatst op gebouwen, kerken en in de lucht. Op deze manier wil het Centraal Museum, samen met de inwoners van Utrecht, de nieuwe eeuw inluiden. Het project ‘Radio Dom’ is een idee van de kunstenaars Remko Scha en Arthur Elsenaar. Het project Radio Dom behelst een FM-zender op de Domtoren, die 24 uur per dag het geluid van Utrecht uitzendt, zoals dat op die plek te horen is. Hiervoro wordt een aantal microfoons geplaatst, die al zigzaggend naar stadsgeluiden zoeken. Deze mix is via de 102.3 MHz te horen in heel Utrecht en omgeving. Radio Dom zal in de lucht zijn gedurende de tentoonstelling Panorama2000, dat duurt tot en met oktober 1999.

TV8 BRABANT DIT JAAR AL UIT RODE CIJFERS

De commerciele regionale televisiezender TV8 Brabant speelt wellicht dit jaar al quitte. Het zou daarmee het enige regionale tv-station zijn dat zichzelf bedruipt uit de inkomsten van reclame en sponsoring. Een woordvoerder heeft dat gisteren gezegd ter gelegenheid van de duizendste uitzending op 6 juni. Eindredacteur en woordvoerder Lout Donders: “De afgelopen maanden hebben we ontzettend goed verkocht. Het is duidelijk dat een nieuw tv-station even wat tijd nodig heeft om te aarden. Maar mensen zien nu wat we doen en adverteerders merken ook dat adverteren bij een regionale omroep zin heeft.” TV8 Brabant, een volledige dochter van VNU, startte op 2 september 1996 als eerste commerciele regionale televisiezender in Nederland. De uitzendingen zijn inmiddels te zien via alle 835.000 kabelaansluitingen in Noord-Brabant. Dagelijks kijken ongeveer 300.000 mensen naar de programma’s. Uit een recent onderzoek blijkt dat het commerciele station beter wordt bekeken en gewaardeerd dan de publieke tv-zender Brabant TV. Dat station is dankzij een provinciale subsidie vanaf september 1997 via de kabel te zien. De twee stations zenden na elkaar op hetzelfde kanaal uit. Geen van de twee is daarmee gelukkig. Brabant TV wil het liefst een eigen kanaal. TV8 daarentegen pleit voor een vergaande samenwerking en is zelfs voorstander van een fusie. Donders: “De fusie tussen TV8 Limburg en Omroep Limburg is nu rond. Wij hopen eigenlijk op eenzelfde soort fusie. Het is toch eigenlijk wat mal dat je elkaar op hetzelfde kanaal beconcurreert, de een met subsidiegeld en de ander met reclamegeld. Het zou toch beter zijn al dat geld in een pot te stoppen en daarvan meer en betere programma’s te maken.” Brabant TV voelt echter niets voor een fusie. [Brabants Dagblad – 02/06/1999]

DANCERADIO 916 NOG NIET ZEKER VAN VERLENGEN LICENTIE

Het staat nog niet vast of Dance Radio 916 de komende vijf jaar mag blijven uitzenden in Rijnwoude. Burgemeester M. Boelen heeft donderdavond opnieuw een termijn van drie maanden ingesteld om uit te zoeken wie het beste de zendvergunning kan krijgen: Radio 916 of de nieuwe locale omroep Radio Rijnwoude. “Wij willen na enkele brieven en telefoontjes over de beide omroepen uitzoeken wat nu wat nu waar is en wat niet. Voordat wij besluiten met de omroep verder te gaan, willen wij eerst goede zekerheid hebben over beide omroepen en waarom zij eerder niet tot samenwerking zijn gekomen”, lichtte Boelen zijn besluit toe. Het oorspronkelijke voorstel van B en W om Radio 916 positief te adviseren over een zendmachtiging kwam tijdens de commissievergadering dan ook niet meer ter sprake. Voor Radio Rijnwoude betekent dit nieuwe hoop op een eigen publieke omroep. Initiatiefnemer J. Bethlehem: “Ik denk dat de gemeente nieuwe informatie over 916 heeft gekregen die toch voor de omroep niet zo positief is. Dance Radio 916 geeft te weinig informatie over de regio.” Boelen die ook niet tevreden is over de informatieverstrekking van Radio 916, wilde echter Radio Rijnwoude nog geen hoop geven. De Stichting Omroep Het Groene Hart van Holland (de stichting achter Dance Radio 916)is zeer teleurgesteld. “Het schiet niet op dat het Commissariaat voor de Media nu al voor de tweede keer uitstel verleent. Dit is niet in het belang van onze stichting”, zei P.Aalbers. De twee omroepen kregen eerder de opdracht van de politiek om samen te gaan werken, omdat er maar een zendmachtiging kan worden verstrekt voor een lokale omroep. Deze plannen strandden echter, waardoor de gemeente alsnog moet kiezen. [Leidsch Dagblad / Chris de Waard – 04/06/1999]

VRIJE RADIOZENDER VLIETSTAD GEPAKT EN GESTOPT

Vlietstad FM, een vrije radiozender vanuit Voorschoten (99.2 MHz), is op 31 mei uit de lucht gehaald. Vlietstad is echter niet door de RDR het zwijgen opgelegd maar door toedoen van de woningbouwvereniging en de politie. Zoals het er nu naar uitziet was Vlietstad afgelopen weekend voor het laatst te beluisteren. Op hun website worden de luisteraars bedankt voor de leuke reacties, de DJ’s worden bedankt voor hun werkzaamheden bij het station en natuurlijk is er dank voor verschillende sponsors. Opmerkelijk is het dankwoord aan de RDR. Vlietstad FM is door deze instantie de afgelopen tijd met rust gelaten en het verdwijnen van het station is niet veroorzaakt door toedoen van de RDR maar andere instanties. Vlietstad FM organiseert binnenkort nog een groot feest waar luisteraars en DJ’s elkaar kunnen ontmoeten.

GEMEENTE AMSTERDAM ACCEPTEERT GEBRUIK S-BAND DOOR A2000

De gemeente Amsterdam accepteert de situatie dat niet alle Amsterdammers vijf nieuwe zenders kunnen ontvangen. Er was commotie ontstaan omdat kabelbedrijf A2000 deze zenders, onder meer CNN, doorgeeft op een frequentiebereik dat oude televisies niet hebben. Aanvankelijk eiste de gemeente dat A2000 er voor zou zorgen dat iedereen de zenders kan zien. De gemeente komt nu tot de conclusie dat A2000 aan de wet voldoet. [NRC Handelsblad – 31/05/1999]

BELGIE: FNB SPANT KORTGEDING AAN TEGEN RTBF

De voorzitster van de Waals-Belgische politiepartij Front Nieuw Belgie (FNB) Marguerite Bastien spant een kortgeding aan tegen de RTBf. De FNB is een splinterpartij van het Front National van Daniel Feret. De partij zegt geweerd te zijn uit alle verkiezingsuitzendingen op de Franstalige publieke omroep, hoewel zij voor alle stembusgangen op 13 juni lijsten heeft ingediend. Volgens het FNB is dit een inbreuk op het beginsel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet. Via de rechter wil de partij alsnog toegelaten worden tot de verkiezingsuitzendingen op de RTBf. [VRT Teletext – 31/05/1999]

BELGIE: NIEUWE ALGEMEEN DIRECTEUR VRT-TV

De Raad van Bestuur van de VRT heeft beslist om Christina von Wackerbarth in dienst te nemen als algemeen directeur televisie, in opvolging van Piet Van Roe. Christina von Wackerbarth is 44 jaar en staat aan het roer bij VNU Magazines, de internationale tijdschriftendivisie van de VNU in Haarlem. Ze werkt al een kleine 20 jaar in verschillende functies bij de VNU. Ze werd geboren in 1954 in het Duitse Braunschweig en is afgestudeerd als Romaans filologe aan de Universitaire Instelling Antwerpen. Wackerbarth begint bij de VRT op 1 september 1999. [VRT Teletext – 31/05/1999]

KOSOVO: NAVO-BOM OP KONVOOI JOURNALISTEN

Bij een aanval van de NAVO is een konvooi met buitenlandse journalisten getroffen. Dit gebeurde in het gebied rond Prizren, in het zuiden van Kosovo. Een Servische chauffeur kwam daarbij om het leven. Een Franse filosoof, een Britse journaliste en een Portugese verslaggeefster raakten gewond, meldt het Informatiecentrum in Pristina. De journalisten waren in konvooi onderweg naar Prizren. [Veronica – 31/05/1999]

ITALIE: MURDOCH IS WELKOM

De Italiaanse regering heeft geen bezwaar tegen de Australische mediamagnaat Rupert Murdoch op de Italiaanse tv-markt. Dat zegt de Italiaanse minister voor Communicatie, Salvatore Cardinale. Zaterdag ondertekende Telecom Italia een akkoord voor de verkoop van een 65-procentsbelang van zijn abonnee- televisiezender Stream. Murdochs News Corp. krijgt een belang van 35 procent, de Italiaanse mediamagnaat Vittorio Cecchi Gori 18 procent en het Italiaanse bedrijfje SDS 12 procent. Plannen van Murdoch om stream voor 80 procent over te nemen zijn een paar maanden geleden stukgelopen op verzet van het Italiaanse kabinet. [NRC Handelsblad – 01/06/1999]

INDIA: PAKISTAANSE TV-ZENDER VAN DE KABEL

De Indiase regering heeft de doorgifte van de Pakistaanse staatszender PTV in heel India verboden. Woensdag werd de zender van de Indiase kabel gehaald. Volgens de Indiase minister van Informatie, Pramod Mahajan, gaf PTV “verkeerde informatie” over de strijd tussen het Indiase leger en enkele honderden zogeheten “infiltranten” rondom Kargil in het Indiase deel van Kashmir. [NRC Handelsblad – 03/06/1999]

UPC NEEMT BELANG IN SBS BROADCASTING

Kabelconcern UPC neemt voor 106 miljoen dollar (ruim 220 miljoen gulden) een belang van ten minste 13 procent in SBS Broadcasting, grootaandeelhouder van de Nederlandse zenders SBS 6 en Net 5. Dat is woensdagmorgen bekendgemaakt. SBS Broadcasting en UPC (grootaandeelhouder van onder meer kabelexploitant A2000) willen samenwerken bij productie en distributie van conventionele tv- en radioprogramma’s en Internetdiensten. Beide ondernemingen waren afgelopen jaar flink op het overnamepad. UPC, gevestigd in Amsterdam, heeft belangen in kabelnetwerken in tien Europese landen en Israel. Het aantal televisieabonnees van de kabeldochters van UPC bedroeg eind maart 3,4 miljoen. Vorige week deed de onderneming een bod op het Poolse kabelnet At Entertainment. UPC was ook in de race voor het Duitse kabelbedrijf Telecolumbus (1,7 miljoen aansluitingen), maar moest Deutsche Bank voor laten gaan. Behalve tv wil UPC zijn abonnees ook telefonie en Internet gaan aanbieden. SBS Broadcasting is eigenaar van televisiestations in onder meer Nederland, Belgie en Scandinavie. Het bedrijf werkt aan de overname van Central European Media Enterprises (CME) voor 615 miljoen dollar. Als dit lukt, ontstaat de grootste televisie- en radiomaatschappij van Europa, die met achttien zenders in dertien landen zo’n 150 miljoen televisiekijkers en radioluisteraars bedient. Mede als gevolg van de recente expansie hebben UPC en SBS veel overlappende belangen in Oost-Europa. UPC-dochter UPCtv heeft eerder dit jaar de lancering aangekondigd van zeven nieuwe tv-zenders, waaronder de themakanalen Extreme Sports en Film1. UPC wil deze kanalen ook bij abonnees van andere kabelmaatschappijen in de huiskamer brengen. Volgens een woordvoerder zullen SBS en UPC samenwerken bij zowel ontwikkeling van nieuwe tv-zenders als de inkoop van programmarechten. SBS, de Nederlandse tv-zender die in handen is van SBS Broadcasting, kondigde vorige maand aan nieuwsfragmenten ter beschikking te gaan stellen aan de Nederlandse tak van atHome, een bedrijf dat Internetdiensten aanbiedt via de kabel. De samenwerking tussen SBS en UPC kan voor deze overeenkomst gevolgen hebben, omdat ook UPC een Internetdienst exploiteert, Chello Broadband. Een woordvoerder kon hierover vanmorgen niets zeggen, maar samenwerking tussen Chello Broadband en UPC lijkt haar “niet onlogisch”. SBS en UPC lijden allebei verlies. UPC, dat zwaar investeert in (vernieuwing van) kabelnetwerken, verloor in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 140 miljoen gulden op 149 miljoen gulden omzet. SBS boekte in dezelfde periode 25 procent omzetgroei tot 87 miljoen dollar en 15 miljoen dollar verlies. [NRC Handelsblad – 09/06/1999]

AKKOORD OVER VERKOOP FACILITAIRE AFDELING HMG

Bij de Holland Media Groep (RTL4, RTL5 en Veronica) is de kou voorlopig uit de lucht. President-directeur Pieter Porsius gaat het afstoten van de facilitaire poot T&O precies uitvoeren zoals hij eerder had beloofd maar niet deed: alle honderd werknemers krijgen na de verkoop van hun afdeling vijf jaar lang de oude cao mee. Bovendien geeft Porsius een werkgelegenheidsgarantie. Donderdag werd het personeel ingelicht door de vakbonden, die woensdag overleg voerden met de Luxemburgse grootaan- deelhouder Remy Sautter van CLT/UFA. Zij kregen van hem ook de garantie dat op het RTL Nieuws niet wordt beknibbeld. De ondernemingsraad, die het overleg met Porsius had opgeschort omdat hij afspraken niet nakwam, vergadert dinsdag over de kwestie. Voorzitter Gert van Brakel: “We zijn ontzettend blij met dit resultaat, maar we vinden nog wel dat een aantal zaken binnen dit bedrijf anders moet.” Van Brakel doelt daarbij onder meer op de interne communicatie. H. Verploeg van de Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft de aandeelhouder voorgesteld naast Porsius een people-manager aan te stellen. [Gelderlander – 11/06/1999]

ONRUST IN MEDIA OVER ‘DUBBELROL’ UPCTV

De verkoopmaatschappijen van reclamezendtijd op tv zijn verontrust over het voornemen van UPCtv om reclamezendtijd te gaan verkopen. Daarmee wordt United Pan-europe Communications (UPC) een concurrent van andere televisiezenders die voor hun distributie van datzelfde UPC afhankelijk zijn. Volgens de media-exploitanten zal die dubbelrol vroeg of laat tot mededingingskwesties leiden. “Dat levert onmiddellijk een concreet probleem op zogauw een andere zender zich benadeeld voelt. Als iemand maar aanstoot neemt aan A2000 of Telekabel, kunnen ze naar de Nederlandse Mededingingsautoriteit lopen en dan heeft UPC een moeilijk verhaal”, voorspelt Ster-directeur Cees Vis. “Want kabelmaatschappijen hebben een de facto monopolie op distributie in hun verzorgingsgebied en we weten dat de NMa dat zwaar laat wegen.” Ook Arthur Hoogendijk, commercieel directeur van Fox, vind de dubbelrol van UPCtv ‘een vreemd verhaal’. “Dit riekt naar oneigenlijke concurrentie”, aldus Hoogendijk, die aankondigt dat Fox zich in deze kwestie gaat verdiepen. SBS-topman Fons van Westerloo denkt dat grote general-interestzenders geen nadeel van de activiteiten van UPCtv zullen ondervinden. Hij ziet zelfs voordelen. “Als een kabelaar in de reclameverkoop gaat, betekent dat andersom ook dat de toegang tot de kabelinfrastructuur werkelijk en waarachtig open wordt. Ik denk dat de overheid en toezichthouders als NMa en Opta hiervoor wel zullen zorgen”, aldus Van Westerloo. Hij onderkent echter dat de zaak voor kleine zenders genuanceerder ligt: “Kleinere doelgroepzenders hebben nu al vaak moeite toegang tot de kabel te krijgen. Ik ben benieuwd hoe UPC daarmee om zal gaan.” [ADformatie – 10/06/1999]

BUSINESSNIEUWS SINDS WOENSDAG OP JFK-FREQUENTIES

Business Nieuws 1395 AM is sinds woensdag via FM en de kabel te beluisteren op de frequenties van JFK. Onder de naam ‘Business Nieuws Radio’ werkt de nieuwszender samen met de Wegener Arcade. Van 06.00 uur tot 20.00 uur krijgt de luisteraar iedere twintig minuten een overzicht van de actuali- teit. Na achten is het, door personeelsgebrek, nu nog even ‘ontspannen’ met de jazzy sounds van JFK. Dit najaar kan de luisteraar ook ’s avonds ieder half uur een nieuwsbulletin verwachten. Wegener Arcade krijgt een aandeel van 40 procent in Business Nieuws Radio. Manaus heeft een belang van 45 procent, terwijl Bicker Caarten 15 procent krijgt.  De start van Business Nieuws 1395 AM werd september vorig jaar met de nodige scepsis bekeken. Veronica Nieuws Radio en Talkradio gingen de nieuwszender op 1395 AM voor, en mislukten allebei. Dat Michiel Bicker Caarten de hoofdredactie op zich nam, snapte niemand. Wat had deze ervaren journalist die zijn sporen al verdiende bij NRC Handelsblad, RTL Nieuws en CNBC Europe te zoeken op de obscure middengolf? Maar Bicker Caarten had en heeft niets tegen de middengolf. Het gaat hem sowieso niet om het medium, maar om de boodschap. “Ieder medium heeft zijn eigen charme. De krant heeft diepgang, de TV heeft impact en radio is snel.” Bicker Caarten wilde bovendien doen wat hij leuk vond en: “Er is nu eenmaal niets leukers dan een project van nul af op te starten.” De sceptici lijken ongelijk te krijgen. Hoewel Bicker Caarten nog geen idee heeft hoeveel mensen er luisteren of wat het profiel is van de Business Nieuws luisteraar, trekt de zender nu al meer adverteerders dan verwacht. “Wij verdienen op de middengolf meer geld dan JFK op de FM”, aldus de hoofdredacteur.

Bicker Caarten gelooft heilig in het idee achter Business Nieuws. “Wij bieden de luisteraar nieuws wanneer hij dat wil.” De concurrent, Radio 1, laat volgens hem wat dat betreft gaten vallen. Met lange reportages en muziek doe je de luisteraar die de actualiteit wil volgen geen plezier, zo vindt hij. Business Nieuws zendt nu uit op de frequenties van JFK. De uitbreiding naar de FM-band is een stap vooruit omdat Nederlanders nu eenmaal verknocht zijn aan de FM. “Fons van Westerloo en ik zijn waarschijnlijk de enige Nederlanders die voor nieuws, naar Amerikaans gebruik, de AM-band afzoeken.” Business Nieuws heeft in ieder geval de tijd zich voor het grote FM- publiek te bewijzen totdat de regering over de herindeling van de frequenties besloten heeft. “Dat kan nog zo’n anderhalf jaar duren”, weet de hoofdredacteur, “en dat moet voldoende zijn om te laten zien dat een commerciele nieuwszender in Nederland bestaansrecht heeft.” Aan de ambities van Business Nieuws zal het niet liggen. Bicker Caarten streeft erna om vanuit zijn radiovilla aan de Amsterdamse Vondelstraat, ‘de journalistieke kwaliteit van de BBC te combineren met de bondige informatieverschaffing uit de VS’. Kersvers op de FM blikt hij alweer vooruit naar uitbreiding van het FM-bereik. “Dan pas kunnen we met gelijke wapens strijden tegen Radio 1”, aldus de hoofdredacteur. Piet van Tellingen, hoofdredacteur van het Radio 1 Journaal, vindt het prima dat er concurrentie komt. “We gaan opgewekt de strijd aan”, aldus Van Tellingen. [o.a. NRC Handelsblad en Telegraaf – 08/06/1999]

PROEF MET ANTIGEWELDCHIP UITGESTELD

Een proef met antigeweldchips in televisies in Nederland gaat voorlopig niet door. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie verhindert een gebrek aan internationale afspraken dat Philips de proef kan uitvoeren. Tv-kijkers zouden namelijk op buitenlandse zenders nog wel geweld tegenkomen. Hij wil niet zeggen of het om uit- of afstel gaat. De chip had ervoor moeten zorgen dat de televisie tijdens filmscenes met geweld op zwart gaat. De omroepen, die daar in principe al mee akkoord waren, zouden daartoe een code moeten meezenden met programma’s. Ouders kunnen dan zelf instellen bij welk gehalte aan geweld het beeld verdwijnt. [Telegraaf – 07/06/1999]

UPC KOMT MET ‘DESIGN’-KANAAL

UPCtv brengt nog dit jaar in Nederland een nieuw themakanaal over design op de kabel. Onder de naam ‘Expo: the design channel’ gaat de zender 24 uur per dag programma’s uitzenden over architectuur, mode, grafische en industriele vormgeving. Van UPCtv, de grootste private kabelmaatschappij van Europa, zijn op de Amsterdamse kabel sinds kort al ‘Extreme Sports Channel’ en ‘Film1’ te zien. Later dit jaar volgt dekking in andere delen van het land. Het is de bedoeling dat er de komende maanden nog enkele themakanalen bijkomen, waaronder een vrouwenzender. [Telegraaf – 07/06/1999]

KLOOSTERHUIS WEG BIJ STUDIO SPORT

Het Algemeen Dagblad meldde woensdag dat Peter Kloosterhuis (44) alweer vertrekt alweer als hoofdredacteur van Studio Sport. Hij is per 1 september benoemd tot adjunct-hoofdredacteur van NOVA. Samen met Gerard Dielessen vormt hij dan de leiding van de dagelijkse actualeitenrubriek van de NPS en VARA. Kloosterhuis heeft nauwelijks een jaar bij Studio Sport gewerkt. De voormalige redactiechef van Netwerk en verslaggever van Brandpunt werd door de NOS binnengehaald als journalistieke rechterhand van sportchef Martijn Lindenberg. Volgens de scheidend hoofdredacteur heeft hij voor zijn overstap naar Studio Sport “iets onderschat” dat zijn belangstelling breder is dan alleen de sportjournalistiek. Kloosterhuis: “De marges in de algemene journalistiek zijn groter. Bij Studio Sport hebben we te maken met contracten en afspraken die de keuzemogelijkheid kleiner maken. Er is bijvoorbeeld te weinig tijd en ruimte om achtergronden te belichten. Door de grote hoeveelheid uitzendingen is Studio Sport een beetje een fabriek geworden. Toen NOVA me vroeg heb ik die kans met beide handen aangegrepen.”, aldus Kloosterhuis tegenover het Algemeen Dagblad. Kloosterhuis wordt als adjunct bij NOVA de opvolger van Ad van Liempt, die voor de NOS documantaires gaat maken. NOVA heeft ook Ger van Westing als coordinator van de onderzoeksredactie aangetrokken. Hij komt van Zembla. [Algemeen Dagblad – 09/06/1999]

NIEUWBOUW NOS OP DE LANGE BAAN

Het Algemeen Dagblad berichtte woensdag dat de nieuwbouw voor de NOS op de lange baan is geschoven. De door de NOS geselecteerde architect – Alberts en Van Huut uit Amsterdam – heeft een ontwerp op tafel gelegd dat “enkele miljoenen te duur is”. Hoeveel de nieuwbouw precies mag kosten wil de NOS niet openbaar maken. Over de nieuwbouw wordt al sinds de verzelfstandiging van het NOB gesproken. De NOS deelt nu in het mediapark in Hilversum een pand met andere ’tv-gerelateerde’ bedrijven. Het is de bedoeling dat de omroep twee nieuwe panden krijgt; e e n voor de radio en televisiepoot en e e n voor de kantoorpoot (Raad van Bestuur e.d.). “We gaan er nog steeds van uit dat we ooit gaan verhuizen, maar dit pand gaan we niet verbouwen”, aldus de NOS. [Algemeen Dagblad – 09/06/1999]

FREQUIN INTERVIEWT VERKEERDE MAN

Tv-journalist Willibrord Frequin heeft afgelopen weekend een 48-jarige man uit Weert ten onrechte ervan beschuldigd de op heterdaad betrapte zwembadgluurder te zijn. Frequin was naar Weert gekomen nadat de politie vorige week een 39-jarige man had aangehouden die ervan wordt verdacht veertien gaatjes te hebben geboord in wanden van kleedhokjes in het plaatselijke zwembad. Op die manier zou de man wekenlang omkledende vrouwen hebben bespied. Willibrord wilde deze ‘gluurder’ ondervragen, maar volgde met zijn cameraploeg echter de verkeerde man. In een winkelcentrum liep hij op de onschuldige man af en stelde de totaal verbouwereerde Weertenaar vragen over de gluurpraktijken. Na enige tijd kreeg de cameraploeg in de gaten met de verkeerde man te maken te hebben. Frequin heeft na overleg met de politie zijn excuses aangeboden en de opnames voor zijn televisieprogramma De Week van Willibrord (SBS6) in bijzijn van het slachtoffer moeten wissen. [Veronica Internet – 07/06/1999]

RADIO538 GEPAKT OP ‘WILDPLAKKEN’, HAAGSE VVD EIST BOETE

De campagneleider van de VVD in Den Haag is boos op het commerciele radiostation Radio 538. Het station heeft op alle 37 VVD-verkiezingsborden in Den Haag affiches geplakt. De liberalen vinden dat een grove schending van de vrijheid van meningsuiting. Bij de gemeente is een klacht ingediend. Als 538 veroordeeld wordt dan kost dat het station 350.000 gulden. De gemeente heeft inmiddels toegezegd de borden te laten schoonmaken en de kosten te zullen doorberekenen aan de wildplakkers. Bij Radio 538 halen ze de schouders op over ‘de boze VVD’. Aan posters weghalen en schoonmaakkosten betalen wordt niet gedacht. Woordvoerder Michiel Palmen zegt dat het “niet de verantwoordelijkheid is van Radio 538 als enthousiaste luisteraars posters en stickers plakken”. Palmen ontkent dat met de slogan ‘paars en groen gaan al langer samen op Radio 538’ wordt opgeroepen niet te gaan stemmen. “Het is een ludieke actie. We willen dat mensen kritisch naar de politiek kijken”. [o.a. Haagsche Courant – 07/06/1999]

LAUTENSLAGER OVERLEDEN

Oud-presentator, nieuwslezer en commentator Ed Lautenslager is op 71-jarige leeftijd overleden. In de jaren zestig presenteerde hij het NTS Journaal, de voorloper van het huidige NOS Journaal. Lautenslager begon zijn loopbaan in 1948 bij Polygoon. Hij was in die tijd al nieuwslezer voor de Wereldomroep en de Radionieuwsdienst. Lautenslager maakte en presenteerde ook radioprogramma’s voor KRO en TROS. Na 1964 werkte hij ook bij Teleac, AVRO, EO, VPRO en Van Gewest tot Gewest. Hij was in 1964 een van de ontdekkers van de protestzanger Boudewijn de Groot. [Telegraaf – 05/06/1999]

BIJNA 1800 VRIJWILLIGERS VOOR ‘BIG BROTHER’

Deze week is door Veronica bekend gemaakt dat ruim 1750 mensen mee willen doen aan het televisie programma Big Brother. In het programma worden acht mensen ruim drie maanden lang opgesloten in een huis. Gedurende die tijd worden ze met camera’s gevolgd en mogen ze geen contact met de buitenwereld hebben. Het merendeel van de aangemelde vrijwilligers bestaat uit mannen, maar lieft 75 procent. De leeftijds- groep van 20 tot 40 jaar is het best vertegenwoordigd. Veronica gaat nu acht deelnemers selecteren. Het publiek bepaalt uiteindelijk wie er, na acht maanden, met een half miljoen gulden naar huis gaat. De overige deelnemers ontvangen niks. De eerste uitzending van Big Brother is op 17 september. [Veronica Internet – 10/06/1999]

COVEKA WORDT LANDELIJK ACTIEF

De Consumenten Vereniging Kabel (Coveka), een vereniging van Betuwse kabelabonnees, is van plan landelijk actief te worden. Het is de bedoeling dat de vereniging tijdens een buitengewone ledenvergadering op 22 juni wordt opgeheven om daarna door te gaan als stichting onder dezelfde naam. De stichting Coveka zal zich niet meer richten op kabelabonnees. Het huidige hoofdbestuur is tot de conclusie gekomen dat het beter is om zich te gaan richten op de advisering en aansturing van de programmaraden. Coveka wil zich dan ook opwerpen als de belangenbehartiger van alle programmaraden in Nederland. Coveka zal daarom trachten de ongeveer 900 mensen die in programmaraden actief zijn als lid te winnen. Zegsman M. Duiven van de Coveka zei over de plannen van zijn vereniging tegen De Gelderlander: “De kabelexploitanten hebben zich al lang verenigd in de VECAI. Maar voor de groep aan de andere kant van de tafel, die via de programmaraad de abonnees vertegenwoordigt, is nog niets overkoepelends geregeld.” De doelstelling van de belangenorganisatie blijft ongewijzigd: het bewaken van de kwaliteit, kwantiteit en prijsstelling voor de televisiekijker. [VECAI – 11/06/1999]

FACE-LIFT VOOR INTERNETSITE NOS

De Internetsite van de NOS wordt de komende maanden helemaal vernieuwd en wordt aangepast voor het gebruik van bewegend beeld. Sjev Verbeek, binnenkort hoofdredacteur van NOS Internet en nu nog werkzaam bij het NOS Journaal: “We gaan in elk geval meer informatie aanbieden, zoals het leveren van items die op televisie en radio zijn geweest. Volgende week gaan we met zijn allen de boel inventariseren en gaan we bedenken hoe de precieze indeling van de site er uit komt te zien. We proberen zoveel gebruik te maken van de multimediale mogelijkheden van het Internet,” aldus Verbeek. De huidige redactie van NOS Internet werkt op smalle basis, in totaal werken op de afdeling vijf mensen die de gehele site moeten voorzien van het nieuws en het bijhouden daarvan. De opmaak van de website wordt gedaan door een andere afdeling van NOS. Verbeek: “Het is de bedoeling dat we in de tweede helft van september online kunnen gaan. De inhoud halen we bij onze eigen redactie en persbureaus vandaan. Heeft het NOS Journaal of Radio 1 een goed item dan kunnen wij die eventueel meenemen in onze productie.” Een vergelijking met CNN durft Verbeek niet aan: “Zij werken daar met een Internetredactie van 260 man en leveren 24 per dag nieuws, dat kunnen wij onmogelijk bereiken. Nee, laten we gewoon ons werk doen, we groeien wel vrolijk door” [MEDIANL – 09/06/1999]

KABINET: BETAALBARE KABEL MET KEUZEVRIJHEID

Het kabinet gaat een plan ontwikkelen voor de digitalisering van de kabel en de introductie van decoders in de Nederlandse huishoudens. Hierover komt spoedig overleg met alle betrokken partijen. Tegelijkertijd wil het kabinet het huidige pluriforme en betaalbare televisie-aanbod op de kabel handhaven. Dit staat in de notitie ‘Kabel, omroep en consument; pluriformiteit, betaalbaarheid en vrije keuze’ die staatssecretaris Van der Ploeg (Media) namens het kabinet op 11 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil op korte termijn overleg voeren met de kabelbranche, de consumentenbond en alle andere betrokken partijen over een reeel economisch model voor de kabelbranche. De introductie van de digitale decoder moet niet ten koste van de kabelabonnees gaan. Het kabinet wil de introductie juist stimuleren door consumenten daadwerkelijk meer keuzevrijheid en nieuwe diensten te bieden. Ook de concurrentie van alternatieve infrastructuren, waaronder de satelliet en digitale ethertelevisie, moet van de grond komen. Het kabinet zal zijn beleid met betrekking tot de kabel vervolgen in de nota ‘Kabel en consument, digitalisering en nieuwe diensten’ die voor het eind van het jaar zal worden uitgebracht. In deze nota komen aan bod de digitalisering van de kabel, concurrentie op de kabel en de positie van de kabel ten opzichte van de nieuwe infrastructuren. Binnenkort zal het kabinet nader onderzoek verrichten naar de kostenontwik- kelingen in de kabelsector. Het kabinet wil ook nagaan hoe het functioneren van programmaraden kan worden verbeterd. Mogelijke alternatieven zijn kabelverkiezingen of een gekozen programmaraad, in plaats van een programmaraad die door de gemeente wordt ingesteld.

BART DE GRAAFF ONTSLAGEN UIT ZIEKENHUIS

BNN-directeur, Bart de Graaff, is na 9 weken ziekenhuis weer thuis. Begin mei werd Bart in het ziekenhuis opgenomen. Zijn getransplanteerde nier werd door zijn lichaam afgestoten. Nu moet hij dus, net zoals voor de transplantatie, elke nacht weer naar het ziekenhuis aan de spoelmachine. De eerstkomende tijd zal Bart zich nog niet actief met zijn omroep bezighouden. BNN is nog steeds hard bezig om de 150.000 leden binnen te halen, zodat ze de C-status behalen. BNN kende een fantastische start, daarna daalde het kijkcijfer naar gemiddeld een half miljoen. Lukt het ze niet om het gewenst aantal leden binnen te halen, dan valt het doek begin volgend jaar voor de jongste publieke omroep van Nederland. [Veronica Internet – 10/06/1999]

‘NOORDZEEFM TREKT MEER JEUGD’

Steeds meer jongeren stemmen af op NoordzeeFM, aldus een persbericht van het station. De koerswijziging die het commerciele station begin dit jaar inzette blijkt op dit punt vruchten af te werpen. Het station trekt in de middaguren steeds meer jonge luisteraars. De luisterdichtheid in de doelgroep 20-24 is gestegen van 0,6 procent naar 1,1 procent aldus het persbericht. Het marktaandeel is echter met introductie van het nieuwe format alleen maar gekelderd. De afgelopen periode ging daar weer 0,2 procent af en kwam daarmee op 5,3 procent.

KIJKCIJFERS WEEK 22

De publieke omroepen behaalden in week 22 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 35%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op vrijdagavond (15%), door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’, en `Blik op de weg’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (21%), door `Studio Sport’ en `Journaal 20.00 uur’. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (15%), door `Oppassen’, `Herexamen’, `De show van je leven’, `Journaal 22.00 uur’, `Nova’ en `Studio Sport’. RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 14%, RTL5: 5%, Veronica: 12%, SBS6: 12% en Net5: 3%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

MEER GELD VOOR REGIORADIO

Staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) trekt de komende twee jaar extra geld uit om de publieke regionale radio-omroepen uit de financiele nood te helpen. Hij is bereid het grootste deel van hun tekort (ruim vier miljoen gulden) aan te vullen. Op termijn stijgt de provinciale opslag op de omroepbijdrage, het ‘omroeptientje’, naar 12,40 gulden. De staats- secretaris hield zijn plannen gisteren aan de Tweede Kamer voor. Die toonde zich tevreden. Het CDA had kritiek op het voornemen van Van der Ploeg om niet het volledige tekort aan te vullen. De omroepen moeten zelf 20 procent voor hun rekening nemen, door te bezuinigen of hun reserves aan te spreken. “De omroepen hebben reserves voor slechtere tijden. Dit zijn zulke tijden”, aldus Van der Ploeg. Op verzoek van de christen-democraten komt de PvdA-staatssecretaris met een rapport dat moet aantonen dat de omroepen dit geld kunnen opbrengen. De koepel van de regionale radiostations, Roos, twijfelt daaraan. Elf van de dertien regionale omroepen belandden vorig jaar in de rode cijfers, doordat reclame-inkomsten stagneerden en het omroeptientje tien jaar lang niet is geindexeerd. Een in opdracht van Van der Ploeg opgesteld accountantsrapport toont aan dat de in de afgelopen jaren voortdurend door bezuinigingen geplaagde omroepen niets meer kunnen doen om de kosten verder te drukken. “De omroepen lopen al op hun tenen”, aldus het rapport. De tekorten van de verschillende omroepen lopen uiteen van bijna een miljoen bij Radio Drenthe tot nog geen ton bij Omroep Brabant. De druiven zijn zuur voor de omroepen die de afgelopen jaren al forse bezuinigingen doorvoerden; doordat zij hun verliezen binnen de perken hebben gehouden kunnen ze nu minder aanspraak maken op een bijdrage van Van der Ploeg. [NRC Handelsblad – 10/06/1999]

HOFSTAD LEGAAL TERUG?

De kans is groot dan vanaf 14 juni de legendarische vrije radiozender Hofstad Radio uit Den Haag legaal in de ether te beluisteren is. Op de website van Hofstad Radio staat de tekst “maandag 14 juni, let op je radio” en ook in de nieuwsgroep nl.media.radio staat te lezen dat luisteraars in Den Haag en omstreken vanaf 14 juni de 91.0 MHz in de gaten moeten houden. Hofstad Radio gebruikte de 91.0 MHz ook in februari tijdens het thema-weekeinde ’25 jaar Haagse vrije radio’. Wellicht kunnen we u volgende week meer melden over de legale plannen van Hofstad Radio.

TV WEST OFFICIEEL BEGONNEN MET TELETEXT

TV West is begonnen met het uitzenden van Teletekst. Met deze extra service verwacht de regionale televisiezender de kijker nog beter te kunnen bedienen van actuele informatie. Via de teletekst van TV West zal de kijker onder meer uitgebreide achtergrondinformatie vinden over de programmering. Daarnaast wordt het laatste nieuws uit de regio gebracht. Tevens is de interactieve teletekstdienst van Infothuis via de teletext van TV West te raadplegen. [Haagsche Courant – 08/06/1999]

8FM GELDERLAND IN AANTOCHT, ACTIVITEIT OP 1332AM

Sinds woensdag is op de 87.8 MHz, toegewezen aan 8FM Gelderland, een draadgolf te horen afgwisseld door non-stop muziek. Het ziet er naar uit dat 8FM Gelderland binnenkort dan toch eindelijk met de uitzendingen zal starten. Het RDS-Signaal van de 87.8 MHz geeft in iedergeval al aan dat de frequentie voor het commerciele station uit Arnhem is bedoeld. De zender komt echter niet in Arnhem te staan maar in Duiven. De antennes zijn bevestigd op de fabriekspijp van de electriciteitscentrale die in Duiven is gevestigd.  Woensdagmiddag was er op de 1332 kHz AM non-stop muziek te horen. Deze frequentie is officieel toegewezen aan TodayFM maar het is niet waar- schijnlijk dat deze regionale commerciele daadwerkelijk via de AM gaat uitzenden. Tussen de muziek door waren spotjes te horen met de tekst “u luistert naar een testuitzending op de 1332 AM”. Wellicht hebben de testuitzendingen te maken met de experimenten die de Nozema al eerder heeft uitgevoerd op de 1332 AM.

VESTINGSTADFM DIENT PLAN IN VOOR ZENDMAST

De antennemast die lokale omroep Vestigstad FM gaat gebruiken voor haar uitzendingen, komt waarschijnlijk te staan op de gemeentewerf aan de Industrieweg 2c in Giessen, op bedrijventerrein Rietdijk-Noord. Het bouwplan kwam deze week aan de orde tijdens de vergadering van de raadscommissie ruimtelijk beleid. De door Vestingstad gekochte mast staat nu nog in de omgeving van het voetbalveld van Rijswijkse Boys. De bedoeling is dat Vestingstad vanaf augustus gaat uitzenden. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Het Commissariaat voor de Media besloot begin dit jaar de zendvergunning in Woudrichem toe te kennen aan Vestingstad. Dit tot grote teleurstelling van de huidige omroep Atlantis. Vestingstad had in de ogen van de het commissariaat een lokaler karakter dan de ‘concurrent’, en mag dus de komende vijf jaar in Woudrichem uitzenden. De twee omroepen voeren al lange tijd een strijd om de zendvergunning te bemachtigen. Radio Atlantis probeert de zendvergunning in de gemeente Woudrichem te behouden, en niet te verliezen aan Vestingstad FM. Er lopen procedures bij het Commissariaat voor de Media en de rechtbank. Ook heeft ze de zaak aangekaart bij de Nationale Ombudsman. [Brabants Dagblad – 08/06/1999]

PROGRAMMARAAD HAARLEMMERMEER WIL NIEUWE ZENDERS

De Regionale Programmaraad Haarlemmermeer e.o. wil dat vanaf 1 juli drie nieuwe zenders op de kabel te zien zijn. Inwoners van Haarlemmermeer, Heemstede, Bennebroek en Haarlemmerliede en Spaarnwoude zouden dan de muziekzenders TMF en The Box, en de Spaanstalige zender TVE moeten kunnen ontvangen. De regionale Duitse tv-zender WDR verdwijnt. Het Nutsbedrijf Haarlemmermeer beslist binnenkort over de wensen van de programmaraad. De raad wil in ieder geval ruimte maken voor de muziekzender TMF. Ook zou de Amsterdamse zender AT5 een plek moeten krijgen in combinatie met Kindernet. Mocht de komst van AT5 onmogelijk blijken door de ontwikkeling van een regionale Noord-Hollandse tv-zender, dan moet de muziekzender The Box op de kabel komen. De programmaraad heeft tevens voorstellen gedaan voor de zenders die zouden moeten worden opgenomen in het standaardpakket. Hierop heeft de raad echter veel minder invloed, omdat het nutsbedrijf gewoon van de voorstellen mag afwijken. Volgens De Leeuw willen de televisiekijkers graag de Spaanstalige zender TVE ontvangen, evenals de muziekzender The Box. [Haarlems Dagblad – 10/06/1999]

BIJEENKOMST OVER TOEKOMST KABEL LEIDT TOT REL IN HAARLEM

Er is een rel ontstaan rond de bijeenkomst die vrijdag in Haarlem heeft plaatsgevonden over de verkoop van het kabelbedrijf. B en W nemen volledig afstand van die bijeenkomst, omdat niet de Initiatiefgroep Kabel maar de politieke partij Leefbaar Nederland er achter zou zitten. Met de bijeenkomst lijkt de partij in oprichting van onder anderen zakenman W. van Kooten een voet aan de grond te willen krijgen in Haarlem en Haarlemmermeer. Organisator B. van Tongeren, tevens raadslid van Realisten 2000, ontkent echter dat de bijeenkomst een politiek karakter droeg. Het college van burgemeester en wethouders stuurde deze week over de kwestie een brief naar alle gemeenteraadsleden. Daarin wordt gesteld dat Leefbaar Nederland de organisator is van de bijeenkomst en niet, zoals officieel aangekondigd, de Initiatiefgroep Kabel. “Ter voorkoming van mogelijke misverstanden benadrukken wij dat wij met de organisatie en doelstelling van deze bijeenkomst geen enkele bemoeienis hebben,” zo schrijven B en W. [Haarlems Dagblad – 09/06/1999]

BSKYB en CANAL+ TOCH SAMEN

De mega-fusie tussen de betaalzenders Canal+ en BSkyB staat waarschijnlijk toch te gebeuren. Vorig jaar was er ook al sprake van een samengang maar toen hield de Franse regering de boel tegen omdat het vreesde voor de invloed van Rupert Murdoch’s News Corp. Nu lijkt dit bezwaar uit de weg omdat het Franse Vivendi belangen heeft gekocht in zowel Canal+ als BskyB. Vivendi is zo groot dat het tegengewicht kan bieden aan de Australische media-magnaat Murdoch, nu de eigenaar van BSkyB. Het is de bedoeling dat de twee merken samengevoegd gaan worden. [Veronica Internet – 08/06/1999]

INTERNETTEN VIA DE KABEL IN HAARLEMMERMEER VERTRAAGD

De proef met internetten via het kabelnet van het Nutsbedrijf Haarlemmermeer loopt vertraging op door de onduidelijkheid over de toekomstige eigenaar van het bedrijf. Op dit moment is dat nog de gemeente Haarlemmermeer. Grote investeringen worden uitgesteld omdat het nutsbedrijf niet weet welke technieken de nieuwe eigenaar gebruikt. Op dit moment test het nutsbedrijf internetten via de kabel uit bij het Solyviuscollege (Hoofddorp), het Hageveldcollege (Heemstede) en een kantoor van de RABO-bank. Ook doet een aantal medewerkers van het nutsbedrijf mee aan de proef. In september wordt de proef uitgebreid met zo’n honderd particulieren. Nog dit najaar zou de officiele introductie van internetten via de kabel moeten plaatshebben. Directeur A. Blomsma. “We bekijken nu of we onze plannen voort kunnen zetten. Maar het is duidelijk dat het project trager verloopt dan we hoopten.” [Haarlems Dagblad – 11/06/1999]

ZENDEREXPLOITANT NOZEMA WORDT GEPRIVATISEERD

Het kabinet heeft vrijdag besloten de Wet ‘Radio Omroep Zender’ uit 1935 in te trekken. Die wet bepaalde dat de Nozema het monopolie kreeg voor doorgifte van programma’s voor publieke omroepen. De wetswijziging is nodig om de Nozema, die het zenderpark beheert, te kunnen privatiseren. Om concurrentie op de markt voor etherdistributie mogelijk te maken moet de Nozema als een normale marktpartij kunnen optreden. Na vaststelling van een standpunt over digitalisering van de ether en de rol van de Nozema daarin, zal de staat haar belang (59%) afstoten. De NOS (40%) en de Wereldomroep (1%) doen dat eveneens [NOS Teletext – 18/06/1999]

TOEZICHTHOUDER OP KOMST BIJ HOLLAND MEDIA GROEP

President-directeur Porsius van de Holland Media Groep krijgt een toezicht- houder met uitgebreide financiele en juridische bevoegdheden naast zich, bericht het Algemeen Dagblad deze week. Marc Fortems, vice-president televisie bij grootaandeelhouder CLT/UFA, is hiervoor aangezocht. Dat heeft Porsius vorige week in het overleg met de aandeelhouders te horen gekregen. Fortems beraadt zich over het verzoek. Er komt ook een her- schikking van portefeuilles en bevoegdheden binnen de vijfhoofdige directie van het commerciele mediaconcern. Zo moet Porsius de eind- verantwoordelijkheid voor de programmering van RTL 4 inleveren. Deze bevoegdheid gaat naar Unico Glorie, directeur radio en televisie. Hetgeen betekent dat de positie van programmadirecteur Bert van de Veer van RTL 4, die binnen het concern onder vuur ligt, verder verzwakt. Deze oplossing zorgt ervoor dat beide aandeelhouders meer grip op de HMG krijgen. Grootaandeelhouder CLT/UFA krijgt via zijn toezichthouder Forterms het financiele beheer in handen. Veronica krijgt met de verruiming van de bevoegdheden van Glorie zeggenschap over de totale programmering van de drie HMG-zenders, aldus het Algemeen Dagblad.

DEAL HMG MET PUBLIEKE OMROEP

De publieke omroep en de Holland Media Groep (HMG) hebben gezamenlijk een pakket televisieprogramma’s gekocht van het Engelse Granada Media. De publieke omroep neemt 105 uren drama af (onder meer ‘Touch of Frost’); HMG 65 uren non-fictie. De publieke omroep heeft zich bovendien gecommiteerd aan afname van vijftien tv-films. Hoewel de publieke omroep wel vaker met een commerciele omroep aankopen doet, is het voor het eerst dat zo’n grote gezamenlijk overeenkomst wordt gesloten. [ADformatie – 18/06/1999]

FOX BRENGT ‘STUDS’ TERUG OP SCHERM

Het datingprogramma ‘Studs’ is vanaf 1 juli te zien op het commerciele station Fox. In ‘Studs’ worden twee mannen drie avonden uit gestuurd met drie verschillende vrouwen. In het programma wordt expliciet besproken hoe de avond is verlopen en is geeindigd. ‘Studs’ kreeg in de jaren ’80 een cultstatus onder studenten toen MTV het programma uitzond. Behalve ‘Studs’ begint Fox in juli ook met de science fiction thrillerserie ‘Sleepwalkers’, de politieserie ‘The Big Easy’ en de reality-tv-programma’s ‘Rescue 77’ en ‘Politie!’. [ADformatie – 18/06/1999]

PUBLIEKE OMROEP ZOEKT TV-KIJKER OP

De publieke omroepen moeten meer als eenheid naar buiten treden. Om dat te bevorderen wil G.J. Wolffensperger, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NOS, de banden met het publiek aantrekken door het huis-aan-huis verspreiden van brochures en andere publicaties die de kijkers op de hoogte moeten houden van de ontwikkelingen op het gebied van de publieke omroep. “De kijkers betalen via de kijk- en luisterbijdrage mee aan de instandhouding van de publieke omroepen en hebben dus het recht om te weten wat er met hun geld wordt gedaan”. Hij denkt voorlopig aan het jaarlijks verspreiden van twee soorten brochures, afgestemd op oudere kijkers die over het algemeen zijn geabonneerd op een omroepgids, en jongeren die geen binding hebben met een specifieke omroep. Daarnaast wil Wolffensperger de Hilversumse omroepen letterlijk meer toegankelijk maken voor het publiek door de inrichting van een bezoekerscentrum.  Op de televisie moet de betrokkenheid met de kijkers tot uitdrukking komen door een mediaprogramma waarin behalve allerlei wetenswaardigheden op het gebied van radio en televisie ook ruimte moet zijn voor het behandelen van klachten van kijkers en luisteraars. Wolffensperger zei dit tijdens een symposium ter gelegenheid van het afscheid van Bauke Geersing, als directeur van de NOS. In dit symposium werd gefilosofeerd over de toekomst van de publieke omroepen na september 2000, wanneer de nieuwe Concessiewet van kracht wordt. [o.a. Haagsche Courant – 14/06/1999]

SBS6 ONDERTITELT VAKER

Speciaal voor doven en slechthorenden gaat SBS6 vanaf 1 juli Nederlandse programma’s ondertitelen. Het gaat in dit geval om de programma’s ‘Peter R. De Vries – misdaadverslaggever’, ‘De week van Willibrord’ en ‘De wallen op stap’ die op donderdagavond op prime-time worden uitgezonden. Waarschijnlijk gebeurt dit alleen tijdens de zomermaanden. In september neemt de zender de ondertiteling van de programma’s op- nieuw onder de loep. De ondertitelingen zijn te volgen via SBS-Text pagina 888.

LUISTERCIJFERS APRIL/MEI

Hier volgen de luistercijfers (in marktaandelen) van de radiozenders in de periode april/mei 1999. Ter vergelijking zijn de cijfers van de vorige periode (maart/april) ook in het overzicht opgenomen. Het Continu Luister Onderzoek wordt door Intomart uitgevoerd in opdracht van NOS en STER. Tevens participeren in het onderzoek de regionale zenders alsmede de meeste commerciele radiozenders.

                          Maart/April *April/Mei*
 1 Sky Radio               16.9         16.1 
 2 Radio 3FM               15.3         14.6 
 3 Radio 2                  8.8          8.5 
 - Radio 10 Gold            8.1          8.5 
 5 Radio 1                  7.9          8.0 
 6 Radio 538                5.7          5.9 
 7 Noordzee FM              5.1          5.3 
 8 Veronica FM              4.1          4.2 
 9 Classic fM               1.8          1.7 
10 Radio 4                  1.4          1.3 
11 Arrow Classic Rock       0.7          0.9 
12 Radio 5                  0.8          0.7 
13 JFK                      0.5          0.4 
-- Kink FM                  0.4          0.4 
-- Love Radio               0.3          0.4 
== Gez. Regio              14.9         15.4 
== Overige zenders          7.3          7.8 

ARROW CLASSIC ROCK HEKELT CONSTRUCTIE BUSINESS NIEUWS/JFK

De commerciele radiozender Arrow Classic Rock protesteert tegen het uitzenden van Business Nieuws Radio op de FM-frequenties van JFK. Business Nieuws bemachtigde de felbegeerde frequenties nadat de eigenaren van de nieuwszender en muziekzender JFK een samen- werkingsverband waren aangegaan. Arrow, dat zelf bij de laatste FM-frequentieverdeling buiten de boot viel, tekent protest aan bij het Commissariaat voor de Media,de ministeries van OCW en Verkeer en Waterstaat. De laatste heeft destijds aan Jazz Radio een licentie gegeven op voorwaarde dat er jazzmuziek te horen zou zijn, aldus Arrow. Nadien is de zender omgevormd tot JFK. Nu de zender weer van format verandert, voldoet de zender helemaal niet meer aan de voorwaarden die toen aan de machtiging werden gesteld, vindt Arrow. Overdag, op prime time, is er geen muziek meer te horen maar gesproken woord, zo stelt de rockzender. Als JFK niet meer uitzendt, zou er volgens Arrow een andere muziekzender voor in de plaats moeten komen, en geen nieuwszender. Arrow zegt dat het meer rechten heeft om op de JFK-frequentie uit te zenden dan Business Nieuws. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt dat het niet de aangewezene is om de klacht te beoordelen. Het verwijst naar OCW en het commissariaat. “Een van ons gaat het in ieder geval uit- zoeken”, aldus een woordvoerder. [ANP – 12/06/1999]

‘BLIK OP DE WEG’ BLIJFT BIJ NCRV

Het Algemeen Dagblad meldde vrijdag dat het populaire programma ‘Blik op de Weg’ de komende jaren gewoon door de NCRV worden uitgezonden. Het meningsverschil tussen programmamaker Leo de Haas en de NCRV over de vergoeding voor het programma is bijgelegd. De NCRV gaat Leo de Haas per aflevering van Blik op de Weg 40 procent (40.000 gulden) meer betalen. RTL 4 had belangstelling om het programma over te nemen. [Algemeen Dagblad – 18/06/1999]

ELTINGH VERSLAAT WIMBLEDON OP NET5

Jacco Eltingh en Mariette Pakker zijn door Net5 aangetrokken om commentaar te geven tijdens de uitzendingen van Wimbledon. De twee oud-tennissers zullen samen met Albert Manthingh vanaf maandag de stijd om de open Engelse titels in Londen volgen. Pakker en Eltingh geven normaal gesproken commentaar bij Eurosport, maar de sportzender is niet in het bezit van de uitzendrechten van Wimbledon. Net5 kon daardoor Pakker en Eltingh tijdelijk ‘in dienst’ nemen. De presentatie is in handen van Marleen Houter en Hans Kraay jr. In twee weken zal op Net5 ruim honderd uur tennis vanuit Wimbledon te zien zijn. Dagelijks worden vanaf 13.00 tot 20.00 uur rechtstreekse beelden vanaf het heilige gras uitgezonden. Mocht een tennispartij uitlopen dan zal Net5 ook de ‘verlening’ live-uitzenden. Verder wordt er elke avond een Wimbledon-journaal uitgezonden. Voor dit journaal vaardigt Net5 een eigen ploeg van twaalf mensen naar Londen af. [o.a. Haagsche Courant – 14/06/1999]

KIJKCIJFERS WEEK 23

De publieke omroepen behaalden in week 23 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 34%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op woensdagavond (17%), door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’ en een herhaling van `Inspector Morse’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op maandagavond (14%), door onder meer `Triviant’ en de speelfilm `An urban legend’. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (14%), door `Oppassen’, `Herexamen’, `De show van je leven’, `Journaal 22.00 uur’, `Nova’ en `Studio Sport’. RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 14%, RTL5: 9%, Veronica: 10%, SBS6: 12% en Net5: 3%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

PLAKACTIE: SCHIEDAM DIENT SCHADECLAIM IN BIJ 538

De gemeente Schiedam dient een schadeclaim in bij het commerciele station Radio 538. Aanleiding is het overplakken van affiches van politieke partijen met reclameposters van de zender vlak voor de Europese verkiezingen. Gemeentevoorlichter J. Langstraat verwacht dat de claim in de tienduizenden guldens zal lopen. Volgens Langstraat is de democratie beschadigd. “De belangen van de politieke partijen staan in dit geval voorop en die hebben eronder te lijden.” Er zijn in het verleden al meer ‘plakincidenten’ in Schiedam geweest. Woordvoerder M. Palmen van Radio 538 zegt dat het station niets te maken heeft gehad met het overplakken van de affiches. Volgens hem heeft een aantal luisteraars de actie op touw gezet. [Telegraaf – 18/06/1999]

WEER GOUD VOOR MICHELE ERNSTING

Radiomaakster Michele Ernsting van de Engelse afdeling van de Wereld- omroep heeft donderdag voor het tweede jaar op rij een gouden medaille ontvangen tijdens het prestigieuze New York Radio Festival. Ze won de prijs in de categorie ‘Best Special Report’ met een reportage over de ontstaansgeschiedenis van de Euro. Ernsting won vorig jaar ook een gouden medaille op het festival met een programma over de Himba-stam. Dat inzendingen van e e n omroep twee jaar op rij winnen is al bijna een unicum, maar dat dezelfde programmamaakster twee jaar achter elkaar de hoogste prijs wint, is nog nooit voorgekomen. Ernsting, die zowel de Nederlandse als de Canadese nationaliteit heeft, maakt reportages voor het Engelstalige programma ‘Newsline’ van de Wereldomroep. [o.a. Telegraaf – 18/06/1999]

ROBERT LONG VOLGT WILLEM DUYS OP

Robert Long is bij de AVRO de opvolger van Willem Duys als presentator van het programma ‘Muziek Mozaiek’. Op zondag 4 september is Long voor het eerst te horen. Met de presentator verandert overigens ook de titel van het programma in ‘Mezzo’. Verder zal de inhoud van het programma een wijziging ondergaan, al blijft Imme Schade van Westrum wel de samensteller ervan. [o.a. Telegraaf – 16/06/1999]

SIMONE ANGEL NAAR SBS6

Simone Angel, bekend geworden als VJ bij MTV Europe, presenteert vanaf 5 juli ‘De heetste plekjes van Nederland’ bij SBS6. De presentatrice maakt in het programma een reis langs zomerse evenementen in ons land, langs strand- en zeeliefhebbers, drinkende terrasbezoekers, dansende discobezoekers, bizarre party’s en allerlei kampioenschappen. [Telegraaf – 15/06/1999]

WERKZAAMHEDEN ZENDER LOPIK OP ‘PRIME-TIME’

Op 21 juni worden tussen 08.00-18.00 uur werkzaamheden verricht aan de zender Lopik. Hierdoor kunnen de uitzendingen van Radio2, Radio3Fm en Radio4 via de zender Lopik op aangegeven tijden voor kortere of langere tijd worden onderbroken. Het komt niet vaak voor dat de Nozema overdag werkzaamheden uitvoert aan de belangrijktste zender van het publieke radio-netwerk.

NET5 ZENDT HUWELIJK EDWARD EN SOPHIE UIT

Zaterdag 19 juni trouwen prins Edward en Sophie Rhys-Jones. Net 5 zendt de huwelijks voltrekking live uit. Ze nemen de registratie van de BBC over, maar verzorgen zelf het commentaar. De uitzending van het huwelijk begint om 17.30 uur en wordt voorafgegaan door het interview dat de BBC met het bruidspaar had. Vanaf 17.00 uur is dit gesprek te zien bij Net 5. [Veronica Internet – 16/06/1999]

RADIO SYMFONIE ORKEST MAG NIET STAKEN

Het Radio Symfonie Orkest mag aanstaande zaterdag niet staken om een betere CAO af te dwingen. Volgens de rechter zou het ‘Holland Festival’ door de acties onevenredig worden getroffen.

D66 PLEIT VOOR E E N TV-ZENDER IN BRABANT

De fractie van D66 in Provinciale Staten pleit voor de oprichting van e e n publieke tv-zender in Brabant. De nieuwe TV-Brabant moet ontstaan door een samengaan van de twee huidige regionale omroepen, Omroep Brabant TV en TV8. D66 verwijst naar het voorbeeld van de provincie Limburg, waar onlangs is besloten tot het samengaan van publieke en commerciele omroep. TV8-eigenaar VNU, tevens uitgever van het Brabants Dagblad, moet volgens het plan een minderheidsbelang in de nieuwe zender krijgen. VNU zou dan de minderheid van de aandelen krijgen. [Brabants Dagblad – 17/06/1999]

HOFSTAD LEGAAL IN DE ETHER – PLANNEN VOOR KABELDISTRIBUTIE

Vorige week maakte dit medianieuws al melding van een eventuele legale terugkeer van de vrije radiozender ‘Radio Hofstad’ uit Den Haag. Afgelopen maandag, 14 juni, heeft Hofstad haar tijdelijke etherfrequentie 91.0 in gebruik genomen. Gedurende acht weken zullen via deze frequentie de programma’s te horen zijn van Radio Hofstad die voor een belangrijk deel in het teken zullen staan van 125 jaar Verbindingsdienst van de Koninklijke Landmacht. Een overzichtstentoonstelling rond dit onderwerp is te zien in het Defensie Voorlichtingscentrum van 18 mei t/m 6 augustus 1999 op werkdagen tussen 9 en 17 uur (’s maandags vanaf 12 uur) aan de Kalvermarkt 38, Den Haag. Voor meer informatie: telefoon 070-3188802. Een preciese invulling van de Hofstad-programmering, die 21 juni van start gaat is nog niet bekend. De evenementenzender is te ontvangen in Den Haag en verre omstreken.  Hofstad Radio kondigde deze week ook aan in augustus te starten met gesprekken voor distributie via de kabel. Het station streeft naar een regionaal bereik in Zuid-Holland.

JUSTITIE HANDELDE ONJUIST TEGENOVER TV NOORD

De rechter heeft deze week besloten dat justitie onjuist gehandeld heeft tegenover TV Noord. Justitie had een videoband met daarop beelden van rellen tussen supporters van de voetbalclubs Veendam en FC Den Bosch in beslag genomen. De rechter heeft nu besloten dat justitie die band moet teruggeven aan RTV-Noord. “De inbeslagname vormt een inbreuk op het recht van vrije nieuwsgaring. Plus dat de cameramensen een makkelijk doelwit vormen voor de mensen die gefilmd worden:”, aldus de rechtbank. Justitie wilde via de televisiebeelden juist proberen de daders te achterhalen. [Veronica Internet – 18/06/1999]

AANDEELHOUDERS ‘L1’ NIET AKKOORD MET WINSTVERDELING

Het commissariaat voor de media gaat akkoord met de oprichting van de regionale fusieomroep L1. De nieuwe zender, waarin TV8 en Omroep Limburg TV en Radio opgaan, zendt over enkele weken voor het eerst uit. De decors staan nu nog bij een bedrijf in Hilversum. Bij L1 Radio en TV zullen 120 mensen in vaste dienst komen te werken. Het commissariaat heeft aan zijn akkoord-verklaring een aantal voorwaarden verbonden. E e n daarvan is dat van de winst die eventueel wordt gemaakt maximaal veertig procent naar de aandeelhouders mag gaan. De rest van de winst moet verplicht besteed worden aan de financiering van programma’s.  De drie aandeelhouders van de regionale fusiezender L1 gaan echter niet akkoord met de verdeling van de winst. Ze overleggen over het instellen van beroep tegen het besluit van het Commissariaat voor de Media. Het is onduidelijk of beroep de startdatum van L1 vertraagt. De aandeelhouders van L1 zijn uitgeversmaatschappij De Limburger, Palet Kabelcom en stichting Omroep Limburg. Directeur H. Straat van De Limburger: “Het is duidelijk dat wij niet uit altruïstische motieven in L1 stappen, we zijn een commercieel bedrijf. Bij L1 is het rendement al een stuk lager dan gebruikelijk is bij ons concern. Als dat nog minder wordt, is dat een tegenvaller voor ons.” Straat denkt dat een beroep tegen het besluit van het commissariaat succesvol kan zijn. “Als je kijkt naar de argumentatie van het commissariaat denken we dat het nog niet alle argumenten kent. Er ligt een overeenkomst tussen de aandeelhouders, waarin ook afspraken gemaakt zijn over het rendement. Daar willen we aan vasthouden. Daarom moeten we het commissariaat overtuigen met extra argumenten dat die afspraken op hele goede gronden zo zijn gemaakt.” Straat denkt niet dat dat de fusie in gevaar komt. Hij kon gisteren nog niet zeggen of het instellen van beroep de start van L1 vertraagt. [Limburger – 17/06/1999]

RADIO HAAGSTAD EXPERIMENTEERT MET AM-ZENDER

De regionale commerciele zender Radio Haagstad heeft afgelopen dinsdag testuitzendingen verzorgd middels de haar toegewezen AM- frequentie. Via de 1485 kHz waren dinsdagmiddag en -avond de programma’s van de Hindoestaanse zender Radio Haagstad te volgen. Tevens waren er afgelopen vrijdagochtend en -avond testuitzen- dingen te horen van Radio Haagstad. Radio Haagstad zendt al enige tijd uit via de Haagse kabel (99.8 MHz), maar moet deze kabelfrequentie delen met andere migrantenzenders. Via de 1485 kHz hoopt Radio Haagstad binnenkort 24 uur per dag te horen te zijn. Tevens bereikt Radio Haagstad middels de AM-frequentie niet alleen Den Haag maar ook steden als Rotterdam en Amsterdam. Radio Haagstad is na AmorFM (102.2 FM Rotterdam e.o) de tweede migrantenzender in de Randstad die via de ether haar programma’s kan verspreiden.

ONBEKENDE AM-ZENDER 1332 IS VAN NOZEMA

Herbert Visser meldde afgelopen week in de nieuwsgroep nl.media.radio dat de non-stop-muziek uitzendingen op de AM 1332 kHz afkomstig zijn van de NOZEMA. De zender staat opgesteld bij Lopik en zendt uit met een vermogen van 150 watt ERP. Ondanks dit vrij lage vermogen is de zender in een groot gedeelte van Midden-Nederland te ontvangen. De NOZEMA wil met de testuitzending bepaalde antenne testen uitvoeren. De testuitzendingen zullen nog enkele weken duren.

OPSLAG VOOR LOKALE RADIO IN DEN HAAG

Met ingang van 2000 gaan Haagse huishoudens twee gulden per jaar betalen bovenop de gebruikelijke omroepbijdrage. Voor huishoudens met alleen een radio bedraagt de toeslag 60 cent. De totale jaar- opbrengst van de toeslagen bedraagt 325.000 gulden. Dit bedrag willlen burgermeester en wethouders van Den Haag besteden om te komen tot een ‘volwaardig’ lokaal radiobestel. De Stichting Stadsomroep Den Haag (SODH) is de lokale machtigingshouder die door de gemeente is aangewezen om lokale radio in Den Haag te verzorgen. In het kabelpakket van Casema krijgt de SODH een tweede radiokanaal voor het verzorgen van toegangsradio. De gemeente heeft al een radiokanaal voor gemeenschapsdiensten. In samenwerking met drie andere grote steden gaat Den Haag bij de rijksoverheid pleitten voor meer mogelijkheden voor lokale radio in de ether. Gedacht wordt aan een extra frequentie voor publieke en commerciele lokale radio. In overleg met de Stichting Open Kanaal zal de gemeente mogelijkheden verkennen voor een Open Kanaal-voorziening, waar individuele burgers rechtstreeks hun mening kunnen geven. Ook voorlichting aan migranten via lokale radiovoorzieningen is een actiepunt van de gemeente Den Haag. [o.a. Haagsche Courant – 16/06/1999]

RECHTER BUIGT ZICH OVER WOUDRICHEMSE RADIOSTIJD

Het Commissariaat voor de Media en de rechter buigen zich begin juli over de radio-strijd in Woudrichem. Radio Atlantis vecht het besluit aan om de Woudrichemse zendvergunning toe te wijzen aan concurrent Vestingstad FM. Na een slepende discussie lijkt de ontknoping van de radio-strijd nabij. Het Commissariaat voor de Media heeft eerder de zendvergunning aan Vestingstad toegewezen. Deze zender zou een ‘lokaler karakter’ hebben dan de huidige omroep Atlantis. Maar die laatste legt zich niet zomaar neer bij het verlies van de licentie. Ze vindt dat de vergunning op ‘verkeerde’ gronden naar de concurrent is gegaan. Op 1 juli dient de hoorzitting bij het Commissariaat voor de Media, waar Atlantis de bezwaren nogmaals kenbaar kan maken. Een week later volgt een rechtszaak. De omroep wil zo voorkomen dat Vestingstad op korte termijn gaat uitzenden. Vestingstad wil in augustus de lucht in, en treft daarvoor de nodige voorzieningen. Zo is een plan ingediend om een 36 hoge antennemast te plaatsen bij de gemeentewerf op de Rietdijk in Giessen. Burgemeester en wethouders willen daaraan meewerken. [Brabants Dagblad – 16/06/1999]

LUC SALA START ‘KLEURNET’

Programmaker Luc Sala lanceert op 1 september de multiculturele omroep ‘Kleurnet’. De Amsterdamse Programmaraad (APR) heeft in haar kabelplan al een plaatsje voor de nieuwe zender gereserveerd (zie verder in dit medianieuws). Luc Sala is van plan “veel live nieuws en talkshows” te brengen. Meer dan 10 organisaties werken samen in ‘Kleurnet’, onder meer TTA (Turks), Marra (Marokkaans) en Nefesh (Joods). Daarnaast hebben programmamakers als Franklin Esajas en M.J. Glans hun medewerking toegezegd. [AT5 Text – 17/06/1999]

EINDE LOA LIJKT IN ZICHT

Het lijkt gedaan met de Lokale Omroep Alphen aan den Rijn (LOA). Een forse meerderheid van de politieke partijen wil een onafhankelijk onderzoek naar de rol die een lokale publieke omroep in Alphen moet hebben en treurt niet als daaruit blijkt dat die rol niet is weggelegd voor de LOA. In de commissie algemeen en maatschappelijk beleid van maandagavond vonden de meeste fracties dat het afgelopen moet zijn met de oneindige stroom subsidie. Zij stemden voor het collegevoorstel om die dit jaar af te bouwen. Alleen GroenLinks, Donna Vrij en de Socialistische Partij willen de LOA nog een kans geven. Alle andere fracties hebben schoon genoeg van het aanmodderen van de LOA op kosten van de burger. Vooral de VVD ging fel tekeer. “De LOA is niet in staat een behoorlijk beleidsplan te schrijven en heeft een luisterdichtheid van 1,2 procent”, constateerde R. Blom. “De luisteraar heeft allang de stekker voor de LOA er uitgetrokken. Mij overviel zondag plaatsvervangende schaamte bij het zien van de slechte kwaliteit van film en geluid van de tv-uitzending. Een lokale omroep kan best een rol van betekenis spelen, maar liever zonder de LOA.” LOA-hoofdredacteur E. Lameijer en voorzitter H. Jacobs verlieten de raadszaal teleurgesteld. “Als ik dit had geweten, was ik niet teruggekomen als hoofdredacteur”, zei Lameijer. “Ik weet best dat het nog lang niet is wat iedereen wil, maar we hebben sinds september duidelijke signalen gegeven dat we er tegenaan gaan.” De LOA wil nu luisteraars mobiliseren om de gemeente terug te fluiten. “Ik hoop dat de sportverenigingen waarvoor wij in het weekeinde zes uur lang wedstrijden verslaan, hun loyaliteit tonen. Net als de senioren en de luisteraars van het religieuze programma.” Verder wil de LOA dat de Turkse en Marokkaanse gemeenschap, die gebruikmaken van de faciliteiten van de omroep, daarvoor zelf subsidie vragen. [Leidsch Dagblad – 15/06/1999]

TELEKABEL INTRODUCEERT PAY-PER-VIEW IN OMGEVING ARNHEM/NIJMEGEN

Televisiekijkers in Arnhem, Nijmegen en omgeving kunnen vanaf half oktober recente films van de kabel plukken en per stuk afrekenen. Kabelexploitant Telekabel wil dan 24 uur per etmaal een aantal films verspreiden via de kabel. Die zijn tegen een bedrag van rond de acht gulden per stuk te zien. Dit pay-per-view-systeem werd al door voorganger Casema aangeboden in Arnhem, maar sloeg niet aan. Telekabel nam enkele jaren geleden het Arnhemse kabelnet over en stak eerst alle energie in een vernieuwing van het kabelnet. Het netwerk bestaat uit glasvezelkabel waardoor veel meer signalen doorgegeven kunnen worden. [o.a. Gelderlander – 15/06/1999]

APR AMSTERDAM: EUROSPORT EN DISCOVERY TERUG

De Algemene Programmaraad (APR) opent opnieuw de aanval op kabelexploitant A2000. De raad wil vanaf 1 september Eurosport en Discovery Channel op de kabel hebben. A2000 weigert dat, omdat beide zenders betaald willen worden. De programmaraad zegt desnoods naar het Commissariaat voor de Media te stappen. Daar moet A2000 aantonen dat er ‘zwaarwegende financiele overwegingen’ zijn om beide zenders niet door te geven. Alleen bij financiele of technische overmacht kan de kabelmaatschappij de APR negeren. De APR wil verder de cultuurzender Arte alsmede Kleurnet, de multiculturele zender van Luc Sala, in het basispakket hebben. Deze zenders komen volgens het kabelplan – waarin jaarlijks de samenstelling van het basispakket in de periode september-augustus wordt vastgelegd – in de plaats van ZDF, BBC World, Rai Uno en TVE. A2000 zet alle zenders die de APR adviseert op de kabel, zolang ze maar geen betaling eisen, zegt woordvoerder J. Simmons. “De APR moet nu niet doen alsof hij dat niet weet. De APR heeft enkele keren bot gevangen en probeert het nu op deze manier. Hierdoor begint het hele verhaal opnieuw. Zonde, want er is nu net rust in de tent. Alle consumenten weten nu waar ze aan toe zijn totdat de decoder komt.” De APR werd buiten het akkoord gehouden van de gemeente en A2000, waarin werd vastgelegd dat tot de invoering van de decoder het zenderaanbod niet verandert. “Wij weten niet wat in dat contract staat en bovendien hebben wij niets te maken met het betalingsprincipe,” zegt een woordvoerster. De APR voelt zich gesterkt door de vorige week geopenbaarde kabelnotitie van staatssecretaris Van der Ploeg. Die wil controle op de prijzen van zenderpakketten, commerciele stations in het basispakket tegen een laag tarief en meer bevoegdheden voor programmaraden. [Parool – 17/06/1999]

TV5 TERUG OP WAGENINGSE KABEL

De Franse televisiezender TV5 keert waarschijnlijk een dezer dagen terug op de Wageninse kabel. NUON Telekabel heeft dat begin deze week per brief aan het gemeentebestuur van Wageningen laten weten. ‘Telekabel heeft zelf aangekondigd dat TV5 zo snel mogelijk terugkomt.’, meldde burgemeester J. Sala gisteravond tijdens een vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuur. Wageningen praat sinds vorige week alleen nog via een advocaat met Telekabel. Wageningen dreigde eerder in een brief aan Telekabel met juridische stappen, zoals een kort geding, als de kabelmaatschappij niet met onmiddellijke ingang de Franse zender terug zou brengen op het kabelnet. Maar zo ver is het nog niet gekomen. Telekabel haalde beging maart TV5 zonder enig overleg met de gemeente in Wageningen van de kabel. In plaats van de Franse zender verschenen beelden van de nieuwe commerciele Nederlandse zender Net5. Wageningen tekende protest aan tegen die gang van zaken, omdat in het contract met de kabelexploitant staat dat de gemeenteraad goedkeuring moet verlenen aan wijzigingen in het kabelpakket. Het gemeentebestuur is bovendien van mening dat TV5 gezien het internationale karakter van de Wageningse gemeenschap op de kabel moet blijven. Telekabel werd contractbreuk verweten, maar het bedrijf reageerde in eerste instantie nauwelijks. Onder het motto ‘eerst zien, dan geloven’ wordt nu even afgewacht of Telekabel de wijziging in programmapakket inderdaad ongedaan maakt. [Gelderlander – 17/06/1999]

SP UTRECHT ONDERNEEMT ACTIE TEGEN KEUZE-TV

De SP komt in het geweer tegen kabelaar Casema dat in Utrecht per 1 juli ‘Keuze TV invoert’ bericht het Utrechts Dagblad deze week. Utrechtenaren die straks commerciele Nederlandse zenders als RTL 4, 5, Veronica en SBS 6 willen ontvangen moeten zich dan abonneren op het pluspakket. Basis- en pluspakket zijn samen ongeveer 15 % duurder. De SP vindt dat het gaat om een verkapte prijsverhoging. De SP vindt dat de Casema de kijker de mogelijkheid moet bieden om het bestaande pakket onder de huidige voorwaarden te behouden. Overigens vindt media-staatssecretaris Van der Ploeg in zijn ‘kabelnota’ dat de consument bij het invoeren van decoders en plus- en basispakketten niet het slachtoffer mag worden van al te grote prijsstijgingen. De vereniging van kabelbedrijven, VECAI, is niet blij met de dreigende bemoeienis van Van der Ploeg.

VS: STARTREK-ACTEUR DEFOREST KELLEY OVERLEDEN

De Amerikaanse acteur DeForest Kelley, die bekend werd als Dr. Leonard ‘Bones’ Mc Coy in de serie Star Trek, is vorige week vrijdag op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was al lang ziek, zei een woordvoerster van een verzorgingstehuis voor mensen uit de film- en televisiewereld. Behalve in Star Trek speelde hij ook rollen in tientallen andere series waaronder ‘Gunsmoke’ en ‘Bonanza’. Eerder had hij in de films als ‘Gun- fight at the O.K. Corral’ gespeeld. [Telegraaf – 14/06/1999]

BELGIE: OUD-TV-DIRECTEUR BERT HERMANS OVERLEDEN

Vorige vrijdag is Bert Hermans overleden, de gewezen directeur televisie van de VRT. Bert Hermans werd geboren in 1924. Hij behaalde de diploma’s van onderwijzer, regent Germaanse talen en kandidaat in de wijsbegeerte en letteren. Hij begon zijn loopbaan bij de BRT in 1956. Tot het midden van de jaren ’60 bij de schooluitzendingen. Daarna werkte hij gedurende een tiental jaren op kabinetten van diverse politici. In 1974 keerde hij terug naar de BRT. In 1981 volgde hij Nic Bal op als directeur televisie. In 1989 ging hij op pensioen en werd hij opgevolgd door Jan Ceuleers. Onder zijn beleid werd gestart met een tweede TV-net. [VRT Teletext – 15/06/1999]

BELGIE: KATHY LINDEKENS TERUG NAAR DE VRT

Op 6 juli zal aftredend Vlaams volksvertegenwoordiger Kathy Lindekens zich na haar loopbaanonderbreking opnieuw bij de VRT aanmelden. Lindekens heeft voor de SP vier jaar in het Vlaams parlement zitting gehad. Aan het persagentschap Belga heeft ze verklaard dat ze na een sabbatperiode het liefst aan een nieuw jeugdradio-programma zou meewerken. Ze is er zich van bewust dat het de VRT toekomt om daarover te beslissen. Lindekens heeft 15 jaar voor Radio 1 gewerkt. Ze presenteerde onder meer het legendarische kinderprogramma “Van Kattenkwaad tot Erger”. [VRT Teletext – 15/06/1999]

UK: VERBOD TABAKSRECLAME AL IN 1999?

De regering van Engeland wil aan het eind van 1999 proberen de tabaksreclame vrijwel volledig te verbieden. De Britse minister van Volksgezondheid heeft een wetsvoorstel ingediend waarbij alle reclame uitingen voor tabak worden verboden. Dus geen reclame meer via borden, in tijdschriften, winkels en tabakszaken. De richtlijnen van de Europese Unie voor het verbieden van tabaksreclame zijn liggen twee jaar later. Vanaf het jaar 2003 zal volgens de wetsvoorstellen ook vrijwel alle sponsering door tabaksfabrikanten onmogelijk worden [Veronica Internet – 17/06/1999]

FRANKRIJK: UPC DOET TWEE OVERNAMES

Kabelaar UPC, met zijn hoofdkantoor in Amsterdam, heeft in Franrijk de branchegenoten Videopole en Reseaux Cables de France overgenomen. Volgens het concern zijn deze twee bedrijven in omvang respectievelijk de vierde en vijfde speler op de Franse markt. Financiele details zijn niet bekendgemaakt. In maart kondigde UPC al de overname aan van de Franse kabelactiviteiten van het mediaconcern Time Warner. Samen met de twee acquisities van vandaag beslaat het UPC-netwerk in Frankrijk momenteel 7,7 miljoen huizen. Het aantal abonnees in dit land bedraagt 5,1 miljoen. Tegelijk met de overnames kondigt UPC ook wijziging aan in de raad van bestuur. President Tim Bryan verlaat het concern. Hij wordt opgevolgd door John Riordan, momenteel vice-president en verantwoordelijk voor de Chello-activiteiten van UPC. In Nederland heeft UPC een belang van 50 procent in A2000, het kabelnetwerk van Amsterdam. Daarnaast is de onderneming eigenaar van Telekabel, actief in onder meer Noord-Brabant, Friesland, Gelderland en Flevoland. [Automatisering Gids – 17/06/1999]

SPANJE: MILJOENENCONTRACT VOOR FC BARCALONA

FC Barcalona heeft in Spanje weer de trend gezet met tv-rechten. Voorzitter Josep-Lluis Nunez tekende een miljoenencontract met VIA Digital, e e n van de Spaanse pay-per-view-aanbieders. Het contract levert de club in de periode 2003-2008 in totaal f 860 miljoen op. Op jaarbasis is dat f 180 miljoen. Maar ook tot 2003, als het huidige contract met de Catalaanse zender TV3 afloopt, incasseert FC Barcalona jaarlijks bijna f 20 miljoen van VIA Digital als voorschot. Via VIA Digital zal FC Barcalona ook de uit- zendingen van het eigen tv-kanaal verzorgen. Het ligt in de bedoeling dat Canal Barca vanaf juli dagelijks tegen betaling op de buis komt.

TURKIJE: CNN IN HET TURKS

CNN en het Turkse mediabedrijf Dougan Medya beginnen in september een 24-uurs nieuws-tv-station onder de naam ‘CNN Turk’. De zender, gevestigd in Istanboel, wordt geleid door Turkse journalisten en zal zich voorna- melijk op nationaal nieuws concentreren, maar krijgt ook toegang tot de internationale berichtgeving van CNN. Dougan Medya heeft al een tv- station en drie landelijke kranten in Turkije. [NRC Handelsblad – 18/06/1999]

CASEMA INTRODUCEERT INTERNET VIA KABEL IN WASSENAAR EN MAARSSEN

Op 17 juni start Casema in Wassenaar en Maarssen de inschrijving voor Internet via de kabel. Vanaf eind juni worden de eerste abonnees aangesloten. De introductie in Wassenaar en Maarssen volgt op de succesvolle start van deze dienst in onder meer Delft, Rijswijk, Den Haag, Utrecht en Breda. De introductie van Internet via de kabel in de twee gemeenten verloopt gefaseerd. In de loop van de maand juni zal Internet via de kabel in vrijwel de gehele gemeente Wassenaar en Maarssen beschikbaar zijn.

OMROEPEN BEHOUDEN HUN ‘THUISNET’

De omroepverenigingen behouden een vast televisienet om op uit te zenden. Weliswaar krijgt de raad van bestuur van de NOS meer gelegenheid om de programma’s van de omroepen over zenders te verdelen, maar tussen vier uur ’s middags en twaalf uur ’s avonds moeten omroepen steeds op hetzelfde net te zien zijn. Dat staat in het gewijzigde voorstel voor de Concessiewet dat staatssecretaris Van der Ploeg (PvdA) van cultuur aan de ministerraad heeft gezonden. Van der Ploeg komt daarmee terug van eerdere plannen om de verplichte vaste plek voor omroepen los te laten. Als het kabinet het voorstel overneemt en vasthoudt aan ’thuisnetten’ voor de omroepen, komt het tegemoet aan de omroepverenigingen, maar botst het met de NOS, die de drie publieke netten scherper wil profileren door programma’s per genre bij elkaar te zetten. De NOS zet in op e e n net voor mensen met een relatief geringe politieke en culturele interesse (aangeduid als Algemeen Dagblad- en Telegraaf- lezers), e e n net voor traditionele kijkers (Trouw- en regionale bladen-lezers) en e e n net voor hoger opgeleiden (Volkskrant- en NRC-lezers). De NOS wil de programma’s van de omroepen over de verschillende netten verspreiden, bijvoorbeeld de spelletjes op het ene net en de documentaires op een ander. Ook een groot deel van de Tweede Kamer, met name VVD en D66, wil deze kant op. Van der Ploeg kiest ervoor de bestaande thuisnetten grotendeels overeind te houden. Hij hoopt dat de omroepverenigingen dan wel bereid zijn om mee te werken aan iets meer geprofileerde zenders. Daarom lijkt het hem ‘nuttig en noodzakelijk’ om in de wet een vaste basis voor de omroepverenigingen vast te leggen, schrijft hij in reactie op het advies van de Raad van State. Hoewel omroepen tussen vier en twaalf uur een vaste plaats in het bestel behouden, krijgt de raad van bestuur van de NOS meer ruimte om met programma’s van omroepen te schuiven. Maximaal de helft van de zendtijd van een omroep mag op een andere zender geplaatst worden. Dat is 325 uur tegen nu 260 uur. Van der Ploeg meent zo een vaste netbespeling te kunnen combineren met een verbeterde profilering van de drie netten. “Zo wordt het mogelijk een goed evenwicht te vinden tussen een thuisnet voor de omroepverenigingen en een thuisnet voor de kijkers,” aldus Van der Ploeg. De omroepen krijgen ook meer invloed op de profielen van de drie netten. De netcoordinator, aangesteld door de NOS, moet daar samen met de netredactie, waarin de omroepen vertegenwoordigd zijn, over besluiten. In het eerdere voorstel hoefden de netcoordinatoren alleen maar te overleggen met de netredactie. [Trouw – 25/06/1999]

A2000 VOLLEDIG IN HANDEN UPC

De Amsterdamse kabelmaatschappij A2000 komt volledig in handen van UPC. Dit Amerikaanse mediaconcern, genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs, neemt het 50-procentsbelang over van Media One. UPC betaalt voor het pakket 229 miljoen dollar, bijna een half miljard gulden. UPC (voluit: United Pan- Europe Communications) was reeds in het bezit van de andere helft van de aandelen. Behalve de aandelen in A2000 neemt UPC ook de verplichtingen van Media One over met betrekking tot een banklening ter waarde van 121 miljoen dollar. Verder koopt UPC deze partner uit in de gezamenlijke kabelactiviteiten in Tsjechie. Met die transactie is nog eens 177 miljoen dollar gemoeid. Op een vriendelijk gestemde Amsterdamse beurs werden de investeringen door beleggers niet gewaardeerd. Het aandeel UPC verloor vanochtend ruim 2,5 procent op 53,10 euro. UPC is bezig met een proces van sterke expansie. In Nederland is het bedrijf sinds de overname vorig jaar van Telekabel van energiebedrijf Nuon de grootste kabelmaatschappij met een bereik van ongeveer 1,5 miljoen huishoudens. Het concern breidt nu vooral uit met de aankoop van kabelnetwerken in Oost-Europa. Eerder dit jaar lanceerde UPC een aantal eigen themakanalen, waaronder Extreme Sports en FILM1. Begin deze maand nam het ooit mede door Philips opgerichte concern een belang in het eveneens sterk expanderende SBS Broadcasting, dat met SBS6 en Net5 twee zenders in Nederland in de lucht heeft. Behalve op televisie richt UPC zich met zijn kabels ook op het aanbieden van telefonie en Internet. [NRC Handelsblad – 24/06/1999]

UPCTV IN RACE OM RECHTEN EREDIVISIEVOETBAL

De NV Eredivisie is ook met UPCtv in gesprek over de uitzendrechten van het Nederlandse eredivisievoetbal. Als UPCtv de voetbalrechten daadwerkelijk koopt, kunnen vanaf 2001 alleen nog kijkers die over een decoder en een abonnement op een pluspakket beschikken de samenvattingen zien van de eredivisiewedstrijden. Het Hilversumse sportmarketingbureau ProSport voert namens de NV Eredivisie orienterende gesprekken met commerciele omroepen. Directeur Bert Spaak bevestigt dat UPCtv een van de vier partijen is waarmee is gesproken. Eerder werd al bekend dat de gezamenlijke voetbalclubs uit de hoogste Nederlandse divisie ook met HMG, SBS6 en Fox in contact zijn. HMG heeft inmiddels aangegeven niet geinteresseerd te zijn. SBS6 en Fox zijn dat wel. De NOS heeft een optie op het recht om voor 35 miljoen gulden samenvattingen van alle eredivisiewedstrijden van de seizoenen 2001/2002 en 2002/2003 uit te zenden. Op uiterlijk 19 juli moet de NV Eredivisie de NOS laten weten of zij van die optie gebruik kan maken. ProSport heeft zich de afgelopen weken georienteerd of commerciele tv-stations bereid zijn tegen betere condities dan de publieke omroep de rechten te kopen. Op maandag 28 juni rapporteert ProSport zijn bevindingen aan de achttien eredivisieclubs. [ADformatie – 24/06/1999]

NEDERLAND 1 IN NIEUWE SEIZOEN ‘STRAK HORIZONTAAL’

Nederland 1 wordt vanaf september een strak gepolijste horizontale zender. Dat is de bedoeling van de vier programma-directeuren die een alternatief plan maken voor het ‘netprofileringsplan’ dat de Raad van Bestuur van de NOS in april op tafel legde, bericht het Algemeen Dagblad deze week. NCRV-directeur Harry Hemink vertelt dat in het plan van de omroepen Nederland 1 elke dag om 18.00 uur een comedy krijgt, om 18.30 uur een ‘Man bijt hond’-achtige formule, om 19.00 uur een toeristisch- of natuurmagazine, om 19.30 uur de quiz ‘Get the picture’, om 20.00 uur ‘Het Journaal’, om 20.30 uur ‘Netwerk’, om 21.00 uur een prime-time amusements- programma zoals ‘Villa Velderhof’ en om 22 uur doelgroepen programmering. De werkgroep, dat op het ogenblik de laatste hand legt aan het voorstel, telt behalve Hemink de directeuren Huib Boermans (TROS), Ad de Boer (EO) en Vera Keur (VARA). Over de plannen voor Nederland 2 en 3 wil Hemink nog weinig kwijt. In elk geval wordt Nederland 2 geen ‘pretnet’. “Dat past niet bij de publieke omroep”, aldus Hemink. Volgens Hemink wijkt het voorstel niet veel af van het plan van de NOS, waarin de netten een dagbladstempel krijgen. Grootste bezwaar van de omroepen was dat ze hun vaste plaats, hun thuisnet, verloren. De programma’s van de verschillende omroepen zouden naar gerne worden verdeeld over de drie netten. In het alternatieve voorstel van de vier wordt vastgehouden aan die thuisnetten. “We zijn voorstander van betere profielen en meer dynamiek in de programmering, maar niet van de ene op de andere dag. Het is logisch om de huidige samenwerkingverbanden op de drie netten op hun waarde te beoordelen. Vanuit het bestaande model moeten we verbeteringen aanbrengen”, aldus Hemink tegenover het Algemeen Dagblad. [AD – 23/06/1999]

VERKOOP KABELNETTEN KOST RIJK HONDERDEN MILJOENEN

Het rijk moet gemeenten die hun kabelnetten hebben verkocht aan particuliere bedrijven miljoenen guldens betalen als compensatie voor gederfde precario- inkomsten, bericht de Telegraaf deze week. Dat blijkt uit een overeenkomst tussen het ministerie van Financien en Amsterdam. De hoofdstad heeft dit jaar 4,4 miljoen gulden op haar rekening bijgeschreven gekregen. Volgend jaar loopt het compensatiebedrag op naar 39 miljoen gulden en in de jaren daarna naar liefst 75,1 miljoen gulden netto per jaar. Omdat de overeenkomst voor alle gemeenten in ons land geldt, zijn de consequenties voor het ministerie van Financien enorm. Het is vele honderden miljoenen guldens per jaar extra kwijt. Sinds de Wet op de Telecommunicatie is het heffen van precario niet meer mogelijk op de kabels die onder de grond liggen. Dit is door de Tweede Kamer besloten om de technologische ontwikkelingen in Nederland op dit gebied niet in de weg te staan. Gemeentebesturen met Amsterdam voorop klaagden dat zij een belangrijke inkomstenbron gingen missen. Eind 1997 vroeg het ministerie in reactie daarop om een inventarisatie van gederfde inkomsten. Over de gemeentelijke claims is veelvuldig ambtelijk overleg gevoerd. Het ging over de grootte van de kabelnetwerken, tarieven, ingangsdata, contracten en de interpretatie daarvan en accountantsverklaringen. Met name de bestaande contracten met Worldcom/MFS en A2000/KTA zijn onder de loep genomen.  Hoewel het ministerie de eerste miljoenen inmiddels heeft overgemaakt, is er nog geen beschikking. Deze wordt wel binnenkort verwacht. De Amsterdamse VVD-wethouder Harry Groen (Financien) is vreselijk in zijn sas met de extra miljoenen. De structurele financiele ruimte van de Amsterdamse begroting wordt door de precario-compensatie anderhalf keer zo groot. Zo heeft Amsterdam volgend jaar 54 miljoen gulden aan nieuw beleid te verdelen. Met de precario-compensatie loopt dit op naar 93 miljoen gulden. Een jaar later komt daar nog eens 75,1 miljoen gulden bij. Het financiele extraatje in Amsterdam wil wethouder Groen na overleg met zijn collega’s onder meer besteden aan versterking van de sociale pijler in de stad. [Telegraaf – 24/06/1999]

PAARS NIET EENS MET ‘EVENEMENTENLIJST’ VAN DER PLOEG

De televisieregistraties van grote topsportevenementen mogen niet achter een dure decoder van een abonnee-zender verdwijnen. Dit brachten de oppositiefracties in de Tweede Kamer naar voren in een politiek debat, dat deze week met staatssecretaris Van der Ploeg van Mediabeleid werd gehouden. De coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 zijn het niet eens met staatssecretaris Van der Ploeg. De waslijst van de PvdA-bewindsman wordt aangevoerd door de Olympische Spelen, het EK-voetbal en het WK-voetbal. Verder staan er evenementen zoals de Elfstedentocht, Koninginnedag, het Prinsengrachtconcert, het Songfestival en Pinkpop op de lijst. “Evenementen als de Olympische Spelen en het EK en WK voetbal moeten voor een breed publiek toegankelijk blijven”, aldus Atsma van het CDA. De coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 zijn het niet eens met de lijst die staatssecretaris Van der Ploeg heeft samengesteld. Volgens de regeringspartijen hoeft het helemaal geen probleem te zijn als veel evenementen achter de decoder verdwijnen, als de pluspakketten maar betaalbaar zijn. Het VVD-Kamerlid Nicolai is bang dat de nog te voeren discussie over meer keuzevrijheid voor de kijker, die in de toekomst moet gaan kiezen voor welke programma’s hij wil gaan betalen, nu wordt stomgeslagen. Volgens het D66-Kamerlid Bakker “wil Van der Ploeg veel te veel regelen”. [oa. Telegraaf en Brabants Dagblad – 23/06/1999]

CHATTEN VIA GSM EN SBSTEXT

SBS6 en KPN Telecom bieden sinds maandag GSM-gebruikers de mogelijkheid om met hun mobiele telefoon te chatten via de teletekstservice van SBS6. Mobiele bellers kunnen, als hun toestel die mogelijkheid biedt, korte tekstberichten (SMS) verzenden naar een speciaal gereserveerde teletekstpagina. Het chatten via teletekst is te vergelijken met dat via Internet. Meerdere gebruikers maken van de dienst tegelijkertijd gebruik, waardoor een vraag- en antwoordspel ontstaat. Op SBS-text pagina 660 staat meer informatie over het chatten via een GSM-toestel. [o.a. Telegraaf – 21/06/1999]

ONDERZOEK: GELUIDSNIVEAU RECLAMES HOGER

De Nederlandse televisiekijker wordt dagelijks overvallen door het geluid van tv-reclames omdat dit veel harder wordt weergegeven dan het geluid van de tv-programma’s. Met meer en harder geluid proberen de reclamemakers de aandacht op hun boodschappen te vestigen. In menige huiskamer werkt dit averechts als de geergerde tv-kijker bij het begin van een reclameblok naar zijn afstandsbediening grijpt om het geluid af te zetten. Gemiddeld is het niveau van het geluidssignaal van de reclameblokken op de Nederlandse televisiezenders vier decibel hoger dan dat van de nieuws- en actualiteitenprogramma’s. Het komt erop neer dat een reclameblok ongeveer veertig procent luider is dan een studioproductie zoals het NOS-Journaal of het RTL-Nieuws. Dit blijkt uit een onderzoek dat het technisch adviesbureau Peutz deze maand heeft verricht in opdracht van De Telegraaf. Peutz is gespecialiseerd in akoestiek en lawaaibeheersing. Het heeft vestigingen in Zoetermeer, Mook, Dusseldorf en Parijs. Het uitgangspunt voor het onderzoek was de vraag of reclameboodschappen op de Nederlandse televisiezenders luider zouden zijn dan de gewone programma’s. Om die vraag te kunnen beantwoorden hebben de onderzoekers van Peutz een steekproef gehouden bij alle Nederlandse televisiezenders. Dit zijn: Nederland 1, 2 en 3, RTL 4, RTL 5, SBS 6, NET 5 en Veronica. Per zender is het geluid van het reclameblok vergeleken met het geluid van het nieuws- of actualiteitenprogramma omdat zo’n programma volledig onder de controle van de zendgemachtigde valt. Bij Veronica, dat geen actualiteitenprogramma heeft, is de vergelijking gemaakt met de quiz Denktank. Uit de meetresultaten blijkt dat op alle zenders het geluidsniveau van de reclameblokken hoger ligt dan dat van de nieuwsblokken. Gemiddeld over de acht zenders is een verschil van vier decibel gemeten. Een decibel (dB) is een verhoudingsgetal. In het algemeen wordt aangenomen dat 10 dB een verdubbeling van het ervaren volume geeft en 1 a 2 dB ongeveer de grens is van een hoorbaar verschil. Bij de steekproef was het verschil in luidheid tussen reclame en nieuws het grootst op Nederland 1 met 5,5 dB. RTL 5 kwam met 2 dB als laagste uit de bus. Bij een onderlinge vergelijking van de reclameblokken op de diverse zenders bleek het geluidsniveau vrijwel gelijk te zijn; alleen NET 5 was zachter dan de rest. Voor het geluidsniveau van televisieprogramma’s en -reclames bestaan geen regels. Volgens een geluidsspecialist van het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf (NOB) wordt gewerkt met een technische norm die is ontstaan door de overweging dat beeld en geluid elkaar niet mogen storen. [Telegraaf – 25/06/1999]

GERUCHTEN OVER VERBREKEN CONTRACT DRUKKEN KOERS ENDEMOL

Afgelopen dinsdag kreeg het aandeel van productiebedrijf Endemol een klap te verwerken. Doordat er geruchten op de beursvloer waren ontstaan over een mogelijk verbreken van het contract tussen Endemol en de Holland Media Groep (RTL4, RTL5 en Veronica). Dit contract heeft een waarde van 140 miljoen gulden. Een krachtige ontkenning van de kant van Endemol deed de koers woensdag echter weer stijgen.

KIJKCIJFERS WEEK24

De publieke omroepen behaalden in week 24 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 36%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (18%), door het `Journaal 20.00 uur’, `Ook dat nog extra’ en `A touch of Frost’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op woensdag- en zondagavond (14%), woensdag door onder meer `Zoovenirs’ en `Sport in beeld’ en zondag door onder meer `Studio Sport’ en `Derrick’. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (15%), door `Oppassen’, `Herexamen’, `De show van je leven’, `Journaal 22.00 uur’, `Nova’ en `Studio Sport’. RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 13%, RTL5: 4%, Veronica: 10%, SBS6: 12% en Net5: 4%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

EFFECTIVITEIT SPONSERING TV-PROGRAMMA’S WISSELEND

Adverteerders behalen sterk uiteenlopende resultaten met sponsoring van tv-programma’s. Wel zijn jongeren, geinteresseerden in het programma en regelmatige kijkers het meest receptief voor sponsoring. Dat blijkt uit de eerste rapportage van de Sponsoring Effect Meter die Trendbox in opdracht van IP heeft samengesteld. Trendbox onderzocht onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking in totaal 55 sponsorcases in zeven programma’s. De effecten blijken sterk uiteen te lopen. De spontane bekendheid van de sponsors onder alle kijkers van dat betreffende programma loopt uiteen van 0 tot 44 pct (gemiddeld 6 pct). Ook de geholpen bekendheid kent een grote spreiding: tussen de 10 en 86 pct (gemiddeld 39 pct). Verder loopt de mate waarin het sponsorschap leidt tot koopintentie bij de kijkers uiteen van 3 tot in sommige gevallen 28 pct (gemiddeld 10 pct). Het onderzoek geeft geen antwoord op de vraag waarom de ene sponsor veel succesvoller is dan de ander. Wel zijn er verschillende groepen te onderscheiden waar sponsoring in relatief vruchtbare aarde valt. Sponsoring werkt effectiever op het gebied van bekendheid, aankoop genereren, productkennis en ideeen genereren bij jongeren en – meer voor de hand liggend – geinteresseerden in het onderwerp van het programma en regelmatige kijkers. Programmasponsoring lijkt een zaak van lange adem te zijn: pas op de middellange termijn (twee tot vijf jaar) neemt met name de spontane bekendheid toe. Op de lange termijn (vijf jaar en langer) blijven de bekendheidsscores weer stabiel. [ADformatie – 23/06/1999]

NCRV WIL ISHTA NIET LANGER IN NIEUWSPOORT

De functie directeur voorlichting bij KLM is niet goed te verenigen met die van presentator van het NCRV-radioprogramma ‘Hier en nu Nieuwspoort’. Het lopende contract dat Dig Ishta heeft met deze omroep wordt daarom per 1 juli niet verlengd. In plaats daarvan zal Ishta voor de NCRV-radio en -televisie andere, minder politiek gebonden programma’s gaan maken. Dit meldt G. Oonk, manager NCRV-radio. “Al in oktober vorig jaar waren we tot de conclusie gekomen dat het contract van Dig niet verlengd zou worden”. Mede- presentator Sjors Frohlich stopt in september ook met ‘Nieuwspoort’ omdat hij tegen die tijd te druk is met andere NCRV-televisieklussen. [Haagsche Courant- 24/06/1999]

TELEKABEL ROND OVERNAME GELREVISION AF

Deze week heeft kabelexploitant Telekabel de overname van de kabelexploitant Gelrevision afgerond. United Telekabel heeft bijna een kwart miljard gulden uitgetrokken voor Gelrevision, van energiemaatschappij Gamog. De verkoop van het kabelbedrijf aan United Telekabel is een gevolg van de fusie tussen Gamog en de energiebedrijven Nuon, ENW en EWR. Gamog beschouwt Gelrevision niet langer als een kernactiviteit en stoot het daarom af. Door de aankoop krijgt United Telekabel er 131.000 aansluitingen bij. [o.a. Omroep Flevoland – 25/06/1999]

ANTI-VLOEKKASTJE STAP DICHTERBIJ

De Bond tegen het vloeken probeert in Nederland een apparaatje op de markt te krijgen, waarmee vloeken en andere krachttermen in tv-programma’s gewist kunnen worden. Het apparaatje met de naam ’tv-guardian’ is een Amerikaanse uitvinding. Het is in gebruik bij duizenden gezinnen in de Verenigde Staten. Het anti-vloekkastje is met name populair bij ouders met opgroeiende kinderen. Behalve in Amerika is de tv-guardian sinds kort ook verkrijgbaar in Australie en Engeland. Het kost ongeveer 300 gulden. De tv-guardian filtert vloeken en andere foute taal uit tv- programma’s en videofilms. De verkeerde woorden worden vervangen door onschuldige termen. Gebruikers kunnen zelf een selectie maken van woorden die ze niet vanaf het scherm willen horen. In Nederland is er vooralsnog een technische belemmering om de tv-guardian in te voeren. Het filter werkt op basis van een ondertitelingssignaal dat wordt meegezonden met tv-programmas. Tot op heden zendt van de commerciele zenders alleen SBS6 een dergelijk signaal standaard mee voor doven en slechthorenden. Staatssecretaris Verploeg (media) heeft aangekondigd dat hij binnen enkele jaren de ondertiteling verplicht wil invoeren voor zowel de publieke als de commerciele omroepen. Daarmee zou de technische weg vrij zijn voor invoering van de tv-guardian in ons land. Meer informatie over de ’tv-guardian’ is te verkrijgen via Internet: http://www.e-world.org/tvguardian

KORT ETHER NIEUWS

-> Het ziet er naar uit dat Haagstad Radio haar etherfrequentie in Den Haag defintief in gebruik heeft genomen. Sinds zondagmiddag is de zender continu in de lucht op de 1485 kHz middengolf. Haagstad Radio meldt dat het echter nog steeds gaat om proefuitzendingen en dat de ontvangst de komende weken nog sterk kan verbeteren.  

-> Deze week waren er ook verschillende testuitzendingen te horen van de Nozema op de 1332 kHz. Deze testuitzendingen zullen nog enkele weken doorgaan.  

-> Afgelopen donderdagochtend heeft Broadcast Partners een nieuwe antenne- constructie op het Nationale Nederlanden-gebouw in Rotterdam in gebruik genomen. Het bereik van de zender op 103,8 MHz is vooral in noordelijke richting sterk verbeterd en sluit nu goed aan op de zender 88,1 MHz te Hilversum, die reeds in januari geoptimaliseerd is en de met de zender 103,6 MHz in Amsterdam. Er wordt nu uitgezonden met een volledig circulair gepolariseerd antenne systeem wat een aanzienlijke verbetering oplevert bij mobiele ontvangst, aldus Broadcast Partners.

OMROEPORKESTEN MOGEN TOCH STAKEN, MAAR DOEN HET NIET

Het gerechtshof in Amsterdam heeft woensdag bepaald dat de omroeporkesten toch het recht hebben om tijdens het Holland Festival te staken. De rechtbank in de hoofdstad stelde de muscici verplicht te spelen, maar het hof heeft dat vonnis herroepen. Ondanks de toestemming om te staken, hebben de orkesten besloten om zaterdag “als geste” het slotconcert van het festival, Diva Dolorosa, te spelen. De omroeporkesten houden al enige tijd protestacties voor een betere CAO. Zij besloten om tijdens vier voorstellingen van het Holland Festival de instrumenten neer te leggen. Tijdens een door het festival aangespannen kort geding verbood de rechter de musici de opvoering van Diva Dolorosa te blokkeren, omdat het Holland Festival onevenredig zwaar zou zijn getroffen door de acties. Het hof heeft nu bepaald dat het grondrecht om te staken alllen mag wijken bij een dringend maatschappelijk belang. Daar was bij het Holland Festival geen sprake van. Bovendien liet het hof meewegen dat er meer acties staan gepland, zodat niet alleen het festival werd getroffen. De Nederlandse Toonkunstenaarsbond en FNV KIEM hebben in overleg met de muzikanten besloten om de slotvoorstelling in de Stadsschouwburg door te laten gaan. “Wij wilden een principe-uitspraak van het hof over het recht om te staken,” zegt M. Kothman van de FNV. “Het ging niet zozeer om dat ene concert. De staking was een middel, en niet een doel op zich.” De bonden hebben tot het einde van het seizoen, half juli, meer acties gepland. Zij zijn verontwaardigd nog niets van staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) te hebben vernomen. [ANP – 23/06/1999]

‘BLAUWBILORGEL’ KRIJGT PRIJS

Het Radio-programma ‘De Blauwbil-gorgel’ is onderscheiden met de prijs voor Kunst- en Cultuur-educatie van het prins Bernhard-fonds. De prijs omvat een geldbedrag van 100.000 gulden. Dit taal-educatieve programma is een samenwerkingsverband tussen de regionale omroepen en de Provinciale Bibliotheek Centrales. Het programma sluit aan bij lessen Nederlands op Mavo en Havo, door middel van vragen over actualiteiten en literatuur. De Blauwbilgorgel werd het afgelopen seizoen gemaakt door onder meer Radio West en Radio Rijnmond. De jury noemt de uitzendingen laagdrempelig van karakter en uitstekend van kwaliteit. [Radio West – 24/06/1999]

LUISTERCIJFERS REGIONALE COMMERCIELE RADIOZENDERS

Sinds kort meet Intomart ook de luistercijfers van enkele regionale commerciele- en grootstedelijke radiozenders. In het onderstaande overzicht vindt u de marktaandelen binnen een aantal (voor de adver- teerders) relevante doelgroepen van deze commerciele niet-landelijke radiostations in de doelgroep : 20-34, 13-24 en 25-35. De onderstaande marktaandelen en luisterdichtheden zijn in het telefonisch luister- onderzoek door bureau Intomart onder ruim 12.000 respondenten gemeten. Dit gebeurt in het uitzendgebied van de zenders en heeft dus een regionaal karakter. Hierdoor kunnen deze cijfers niet vergeleken worden met de cijfers uit het landelijke luisteronderzoek. De metingen hebben plaats- gevonden in het tijdvak maandag-vrijdag, 06.00-19.00 uur.

Radiozender                 Marktaandeel per doelgroep 
                                20-34 13-24 25-34 
Rebecca Radio                     7,4% 7,6% 7,7%
Stads Radio Rotterdam             6,9% 9,4% 6,0%
Stads Radio Den Haag              6,0% 5,8% 6,5%
HOT-Radio                         5,6% 8,3% 3,9%
CITY FM                           3,4% 3,9% 2,8%
8FM Brabant                       1,4% 1,0% 1,6%
Happy Radio                       1,3% 1,3% 1,5%
Sun FM                            0,2% 0,2% 0,2%
System FM                         0,2% 1,1% 0,1%
[Intomart/CRN - 24/06/1999]

PROVINCIE NOORD-HOLLAND STEEKT 12 MILJOEN IN REGIO-TV

Noord-Holland krijgt per 1 januari provinciale televisie. Provinciale Staten zijn gisteren akkoord gegaan met het voorstel Radio Noord-Holland (RNH) en de Amsterdamse televisiezender AT 5 de komende twee jaar 12,5 miljoen gulden te geven om gezamenlijk provinciale televisie te maken. Het ministerie van OCW verdubbelt dat bedrag. Het voorstel kreeg een grote meerderheid, omdat zelfs de VVD, altijd tegenstander van regionale televisie, akkoord ging. De liberalen voelden zich gebonden aan het collegeakkoord en gingen ‘om’ na de toezegging dat de financiering beperkt blijft tot twee jaar. Noord-Holland gaat ervan uit dat het ministerie van OCW daarna de financiering van de regionale zender overneemt, ‘omdat dat een taak van het rijk is’. Daarom zal de provinciale omroepbijdrage van de burgers ook niet worden verhoogd. RNH en AT 5 zullen ‘een editiestelsel’ op poten zetten. De onder- handelingen gaan vooral over de verdeling van reclame-inkomsten en het gebruik van elkaars programmaonderdelen. Op AT 5 komt waarschijnlijk naast de bestaande programma’s een apart bulletin met provinciaal nieuws. RNH maakt dagelijks e e n uur televisie met berichten uit Noord-Holland, waarbij onderdelen worden overgenomen van AT5. Aan de Sloterkade, in het pand waar RNH zit, komt een televisiestudio. “Op den duur is gemeenschappelijke huisvesting ideaal,” aldus Huub Elzerman van RNH, die geen problemen verwacht met het vinden van personeel. De nieuwe zender zal geen pr-functie vervullen voor de provincie, een wens die tijdens de vergadering vaak werd uitgesproken (‘Kan de burger eindelijk kennis nemen van wat wij hier doen.’). Ton F. van Dijk, hoofdredacteur van AT 5: “Het wordt een jounalistiek onafhankelijke onderneming, geen kritiekloos platform.” [Parool – 22/06/1999]

L1 START OP 29 JUNI

De fusiezender L1 begint met uitzenden op dinsdag 29 juni. Dat heeft de raad van commissarissen van L1 deze week besloten. Eerder deze week gaf het Commissariaat voor de Media goedkeuring aan de nieuwe regionale omroep. TV8 en Omroep Limburg TV zullen de 29ste om vijf uur ’s middags hun uitzendingen definitief stoppen. Dan wordt tevens een einde gemaakt aan het delen van de kabel zoals beide omroepen dat nu nog doen. Voor Omroep Limburg Radio verandert alleen de naam in L1 Radio. De raad van commissarissen wil de start van L1 niet blokkeren maar is het niet eens met enkele voorwaarden die het Commissariaat voor de Media heeft gesteld. Zo wil het commissariaat dat van de winst 60 procent terugvloeit naar de omroep om deze uit te laten groeien tot een gezond en goed bedrijf. Van het commissariaat mag maximaal 40 procent van de winst naar de aandeelhouders. De raad van commissarissen wil daarover gaan onderhandelen. Ze is van oordeel dat in het Nederlandse bedrijfsleven alleen de raad van commissarissen en de aandeelhouders kunnen bepalen wat met de winst gebeurt.  Bovendien wil de raad het hebben over de voorwaarde dat als een van de aandeelhouders zijn belang van de hand wil doen, hij dat dan eerst aan de overige aandeelhouders moet aanbieden. Die voorwaarde maakt de aandelen maar heel beperkt verhandelbaar. Volgens een woordvoerder van het Commissariaat voor de Media “valt er niets te onderhandelen.” Hij wijst erop dat het grootste deel van de omzet van tien miljoen gulden in het eerste jaar (acht miljoen) uit publieke middelen komt. Daarom is besloten dat een substantieel deel van de winst naar L1 terug moet. Daarbij komt voor het commissariaat dat ook normaal in het bedrijfs- leven een groot deel van de winst weer in het bedrijf wordt gestopt en niet naar de aandeelhouders gaat. Het commissariaat noemt de winstverdeling een “hard punt’. De woordvoerder schat in dat als de aandeelhouders niet met de voorgeschreven verdeling instemmen, dat een breekpunt kan worden voor L1. Hoofdredacteur L. Hauben van L1 vindt de verdeling van de winst een zaak van de aandeelhouders. “Ik neem daar kennis van. Wat voor mij telt, is dat het budget stijgt van nu zes miljoen naar bij L1 tien miljoen gulden om programma’s te maken.” [Limburger – 21/06/1999]

GELREVISION EN CANAL+ BIEDEN ALTERNATIEF VOOR KABEL

In de periode van 16 tot en met 30 juni gaat kabelexploitant Gelrevision in samenwerking met Canal Digital en decoderleverancier Strong schotels en digitale-ontvangers aanbieden aan 25.000 huishoudens in de niet- bekabelde gebieden van Gelrevision. Aangezien deze huizen nooit van kabel zullen worden voorzien, biedt de schotel een alternatief. In de genoemde periode zullen alle huishoudens aangeschreven worden die in de toekomst niet op het kabelnet worden aangesloten. In deze brief wordt een aanbieding gedaan voor het leasen of kopen van een decoder met schotel. Bij het leasen wordt deze na 5 jaar eigendom en men betaalt hiervoor Fl. 19,95 per maand. Bij een jaarabonnement op Canal+ krijgt men de installatiekosten (Fl. 300) en een maand gratis abonnement. Wanneer men kiest voor het kopen van een decoder en schotel betaalt men Fl .940 exclusief installatie. Neemt men hierbij een jaarabonnement op Canal+ dan geldt hetzelfde voordeel als bij de lease. [Radiowereld – 22/06/1999]

ENECO OPENT NIEUW ONTVANGSTSTATION

Afgelopen dinsdag nam ENECO KabelTV & Telecom haar nieuwe ontvangstation aan de Keileweg in Rotterdam in gebruik. In deze technische ruimte worden de radio- en televisiesignalen ontvangen, bewerkt en doorgegeven naar het kabelnetwerk dat bijna 600.000 klanten in het verzorgingsgebied van ENECO KabelTV & Telecom van geluid en beeld voorziet. De Rotterdamse wethouder, J.C. Kombrink, verrichtte de officiele opening. ENECO maakte tot op heden voor de kabeltelevisie gebruik van het ontvangstation op het dak van de medische faculteit van de Erasmus Universiteit. Dit ontvangstation is ondertussen verouderd, te klein en moeilijk bereikbaar. Ook vervangt het nieuwe ontvangstation 12 kleinere ontvangstations die verspreid over het verzorgingsgebied van ENECO KabelTV & Telecom in gebruik waren. De bouw van het ontvangstation aan de Keileweg heeft bijna anderhalf jaar geduurd. Bij het ontvangstation staan zes schotels die de signalen uit de lucht halen. Vervolgens worden deze signalen bewerkt in het ontvangstation en via het ENECO kabelnetwerk doorgegeven aan de abonnees. Vanaf nu zijn er nog maar een paar ontvangstations operationeel in het ENECO verzorgingsbied; het nieuwe ontvangstation aan de Keileweg, het voorlopig nog in bedrijf zijnde station in Hellevoetsluis en een ontvangstation in Dordrecht dat fungeert als back-up.

OMROEP NIJMEGEN OPTIMISTISCH OVER EXTRA STEUN

Voorzitter J. Trum van de lokale omroep Nijmegen is optimistisch over de steun die de gemeente zal geven aan de omroeporganisatie. De zender kampt met permanent geldgebrek en kan zonder aanvullende bijdragen niet overleven. Afgelopen weken heeft Trum informeel met de verschillende politieke partijen en wethouders over de financiële nood gesproken. Op basis van die gesprekken concludeert Trum dat het wel ‘goed komt’. Aanvankelijk eiste Trum dat de gemeenteraad voor 7 juli zou instemmen met een verhoging van de landelijke omroepbijdrage met twee gulden, speciaal bedoeld voor de lokale omroep. Een regeling die ook in tal van andere gemeenten bestaat. Inmiddels is duidelijk dat de gemeenteraad hier komende maand geen besluit over zal nemen. Er wordt aan een andere steunregeling gewerkt. Duidelijkheid daarover komt pas in september. Trum is over die nieuwe oplossing zo optimistisch dat hij de knop van de radio op 7 juli niet zal omdraaien, zoals hij eerder had aangekondigd. “Wel zal de gemeente nog een voorlopige voorziening moeten treffen. Ik wil de schulden niet verder laten oplopen.” [Gelderlander – 21/06/1999]

LOKALE OMROEPEN MOETEN HET DOEN ZONDER ‘OPCENTEN’

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gemeld dat alle lokale omroepen die momenteel opcenten krijgen, hier per 1-1-2000 geen recht meer op hebben. Alle lokale omroepen die nu al opcenten krijgen, zullen waarschijnlijk een overgangsregeling krijgen, maar na deze overgangsperiode hebben ze geen recht meer op de opcenten. De Olon is het hier niet mee eens, en heeft meteen gereageerd door middel van een brief aan van der Ploeg. [Radiowereld – 22/06/1999]

CARTOON NETWORK OP DE KABEL IN RIDDERKERK EN VLAARDINGEN

Sinds woensdag is de Nederlandstalige versie van Cartoon Network ook te ontvangen via de kabel in Ridderkerk en Vlaardingen. De samenwerking met Eneco heeft ervoor gezorgd dat deze stad nu ook is aangesloten op het tekenfilmstation. Cartoon Network is in Ridderkerk en Vlaardingen te ontvangen op kanaal 57+, 763.25 MHz. In Nederland is Cartoon Network nu te ontvangen in bijna 4 miljoen huishoudens via de kabel of satelliet.

DEEL FLEVOLAND ZONDER KABEL

Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen hebben maandagmiddag lange tijd zonder kabelsignaal gezeten. De inwoners van de gemeente Dronten konden geen tv-kijken en radio-luisteren via de kabel. Volgens exploitant Telekabel had de signaalonderbreking te maken met werkzaamheden in verband met de omschakeling op glasvezelkabel. Tegen het eind van de middag kregen de eerste huishoudens weer beeld en geluid en in het begin van de avond was de storing overal acher de rug. [Omroep Flevoland – 22/06/1999]

UK: DRASTISCHE BEZUINIGINGEN BEDREIGEN BBC

Drastische bezuinigingen bedreigen de gezaghebbende status van de BBC als wereldwijde omroep. Dat zegt een groep toonaangevende journalisten van de Britse staatsomroep die donderdag met een open brief in The Independent een campagne tegen de BBC-directie is begonnen. De groep van 27 journalisten onder leiding van Kate Adie, chef van de BBC-correspondenten, protesteert tegen een verwachte personeelsreductie van bijna tweederde op de redactie van BBC World, het wereldwijde commerciele satellietkanaal van de BBC en de Britse tegenhanger van CNN. BBC World, dat in 154 landen is te zien behalve in het Verenigd Koninkrijk, zou op termijn moeten fuseren met News 24, het 24-uurs nieuwskanaal dat nu alleen nationaal wordt verspreid. BBC World heeft vorig jaar een verlies geleden van bijna zestien miljoen pond (53 miljoen gulden) en is sinds het in 1991 van start ging nooit uit de rode cijfers gekomen. De correspondenten werken als onderdeel van de nieuwsdienst zowel voor BBC World, News 24, de tv-kanalen BBC1 en -2 en voor alle BBC-radiostations. Juist gisteren heeft scheidend BBC-chef Sir John Birt gezegd dat een publieke zender die betaald wordt uit de omroepbijdrage niet teveel moet proberen te concurreren met de commerciele stations en zich moet toeleggen op kwaliteitsprogramma’s op nieuwsgebied in plaats van talkshows en soaps. “Kijkcijfers zijn niet alles”, aldus Birt bij de presentatie van het jaarverslag, dat gezien wordt als zijn politieke testament. “De BBC moet anders durven zijn.” Birt zei ook dat BBC World “toekomst” heeft en dat van sluiting geen sprake is. Een woordvoerder van BBC World noemde dat desgevraagd een “hoopvol teken”. [NRC Handelsblad – 24/06/1999]

EU: TV-KABELACTIVITEITEN IN APART BEDRIJF

De Europese Commissie heeft woensdag een richtlijn aanvaard die telecombedrijven in de EU verplicht hun activiteiten in kabel-tv onder te brengen in aparte ondernemingen. Volgens de Commissie zal deze maatregel bijdragen aan betere concurrentieverhoudingen en innovatie in de sector, in het bijzonder bij de toegang tot het Internet via de tv- kabel. Tegen eind 2002 zal die markt zich hebben verdrievoudigd en een omvang hebben van 200 miljard euro, raamt de Commissie. [NRC Handelsblad – 24/06/1999]

SERVIE: RTS TERUG OP DE SATELLIET

Het Servische tv-kanaal RTS is deze week weer begonnen met uitzendingen via de satelliet. De uitzendingen vinden echter niet plaats via de Eutelsat, waar RTS enige tijd geleden onder druk van de NAVO van verbannen is, maar via de Israelische satelliet Amos. De Amos satelliet is bedoeld voor Israel maar biedt ook een transponder die speciaal gericht is op het Oostblok. RTS maakt gebruik van deze ‘Central/Eastern European beam’. De uitzendingen via de Amos satelliet zijn waarschijnlijk bedoeld voor de aanvoer van het RTS-signaal naar de verschillende etherzenders. Het netwerk van etherzenders moet na de NAVO-bombardementen grotendeels worden herbouwd. Voor de particuliere schotelbezitter in Servie is RTS minder eenvoudig ontvangen dan voorheen. RTS zendt momenteel alleen digitaal uit en een digitale ontvanger is voor de meeste inwoners van Servie onbetaalbaar. Men verwacht dat naast RTS ook de tv-zenders PinkTV, BK Telekom en Elmag TV binnenkort via de AMOS satelliet te zien zullen zijn. [o.a. Lyngsat.com – 23/06/1999]

HONGARIJE: X-FILES VERBODEN

Het hooggerechtshof in Boedapest heeft geoordeeld dat het televisieprogramma ‘The X-Files’ te schadelijk is voor de geestelijke gezondheid van kinderen om voor elf uur ’s avonds uitgezonden te worden. De avonturen van Scully en Mulder zouden “een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van jonge kinderen”. De Hongaarse staatstelevisie zal de resterende afleveringen nog wel na elf uur uitzenden maar daarna zal de serie waarschijnlijk gestopt worden omdat het tijdstip voor adverteerders te onaantrekkelijk is. [Sky Radio Medianieuws – 21/06/1999]

BELGIE: LEO DE BOCK VERLAAT VRT VOOR HUMO

VRT-productiemanager Leo De Bock verlaat de openbare omroep en gaat bij de uitgeverij Mediaxis werken als adjunct-hoofdredacteur van Humo. De Bock begon zijn loopbaan bij de toenmalige BRTN in 1987 als tekstschrijver en scenarist bij verschillende programma’s. Later maakte hij naam als reportagemaker bij ‘Terloops’ en ‘NV De Wereld’. Als productiemanager is De Bock verantwoordelik voor ‘Studio.Ket’ en Canvasprogramma’s zoals ‘Kwesties’, ‘Histories’ en ‘De Zeven Hoofdzonden’. Hij zal nu de redactieploeg van Humo leiden samen met hoofdredacteur Guy Mortier. [VRT Teletext – 23/06/1999]