Media kort: maart 1999

VIS:”PROGRAMMAONDERBREKENDE RECLAME OP PUBLIEKE TV”

De publieke omroep moet programmaonderbrekende reclame kunnen aanbieden, als de commerciele tv-stations in een apart kabelpakket worden opgenomen. Dat zegt Ster-directeur Cees Vis deze week in Adformatie. Volgens Vis is er geen principieel verschil meer tussen de financiering van de publieke en commerciele omroep, als consumenten via de kabelmaatschappij aan de exploitatie van commerciele stations meebetalen. “De commercielen hebben zich altijd afgezet tegen de omroepbijdrage, maar als de consument straks via de kabelmaatschappij guldens per maand moet bijbetalen, is dat het totale demasque van de commerciele omroep.” De verkoopmaatschappij van de publieke omroep heeft in 1998 een netto-omzet van 430,3 miljoen gulden gerealiseerd. Dat is bijna 54 miljoen meer dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Ster. Bruto zetten de reclamezend- tijdverkopers 508,3 miljoen om, waarvan 387,5 miljoen bij tv (+17 pro- cent). Dat betekent dat de Ster-omzet sneller is gestegen dan de totale tv-bestedingen; de tv-markt is het afgelopen jaar met 12 procent gegroeid. [ADformatie – 04/03/1999]

NMA MOET PRIJSLIJST TELEKABEL DOORLICHTEN

Een onafhankelijke instantie als de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) moet de prijslijst die de kabelexploitant Telekabel hanteert, door- lichten. Dat vindt de gemeente Nijmegen. Al enige tijd probeert de stad inzicht te krijgen in de wijze waarop de tarieven van Telekabel tot stand komen. De gemeente heeft diverse keren brieven met een verzoek om ophel- dering geschreven maar tot op heden geen enkele reactie van Telekabel ge- kregen. Voor de Nijmegense wethouder Thielen is nu de maat vol. Hij is van plan om daarom maar de NMa in te schakelen. Dat is een onafhankelijke instantie die moet bekijken in hoeverre Telekabel al dan niet over de schreef is gegaan met het samenstellen van de tarieven. Aanleiding voor deze opstelling door het college van burgemeester en wethouders is de voortdurende brievenstroom van Nijmegenaar R. Essers. Die bestookt de gemeente al enkele jaren met brieven over de wijze waarop gemeente en Telekabel met de exploitatie van het kabelnet omgaan. Het Nijmeegse kabel- net is enkele jaren geleden verkocht aan Nuon. Telekabel exploiteert sindsdien een groot gedeelte van het kabelnet in Gelderland. Inmiddels heeft UPC Telekabel overgenomen van Nuon. Destijds zijn met de gemeente Nijmegen afspraken gemaakt over de prijzen die de Nijmeegse abonnees moesten gaan betalen. Over de wijze waarop een en ander tot stand kwam, heeft Nijmegenaar Essers zo zijn twijfels. Hij heeft al diverse procedures aangespannen om inzicht te krijgen in hoe destijds afspraken zijn gemaakt met Telekabel.  Essers heeft een berekening gemaakt van de verhogingen die de afgelopen twee jaar voor de Nijmeegse abonnees zijn doorgevoerd. Voor 1 januari 1997 betaalden zij tezamen 13.325.000 gulden. Per 1 januari 1999 is dat bedrag opgelopen naar 16,7 miljoen gulden. Ook de Nijmeegse politiek begint zich zo langzamerhand af te vragen hoe een verhoging van 3,4 miljoen in twee jaar mogelijk is. Ook vinden de politieke partijen het ‘vrij onbehoorlijk’ dat de gemeente al enige maanden geen antwoord heeft gekregen op verschillende brieven. Mocht blijken dat de NMa van mening is dat de tarieven ten onrechte zijn verhoogd, dan is Telekabel verplicht om de prijzen alsnog te verlagen. [De Gelderlander – 04/03/1999]

PAARS CONLICT OVER COMMERCIELE TELEVISIE

Binnen de paarse coalitie is tussen de staatssecretarissen van PvdA en VVD een conflict onstaan over de toekomst van commerciele radio in Nederland. Staatssecretaris De Vries (VVD), belast met telecommunicatie verzet zich tegen het plan van staatssecretaris Van der Ploeg (media, PvdA) om volgend jaar tien frequentiepakketten te verkopen, waarvan een deel specifiek bedoeld is voor Nederlandstalige muziek of een nieuwszender. Tijdens een bijeenkomst van de VVD in Boxtel zei De Vries deze week dat ze de fre- quenties zonder voorwaarden op de markt wil brengen. “Van der Ploeg moet afblijven van de keuring van commerciele zenders”, aldus de staatssecreta- ris. De Vries, die het beheer van de ether in haar portefeuille heeft, wil dat de frequenties aan de hoogste bieder worden verkocht. “De overheid moet niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten”, aldus De Vries, die zich gesteund weet door een commissie onder leiding van haar partijgenoot Jessurum. Deze commissie doet onderzoek naar mediaconcentraties en sprak zich in een tussentijds advies vorige week uit voor een ongeclausuleerde verkoop. Later deze maand zal het kabinet hierover beslissen. Staatssecre- taris Van der Ploeg is juist een tegenstander van ongeclausuleerde ver- koop. Hij vreest dat er dan uitsluitend radiostations als Sky Radio ont- staan, lucratieve zenders die zich richten op de grote massa door alleen populaire muziek te draaien. Terwijl die zenders niet alleen veel reclame- inkomsten binnenhalen, zijn de kosten van dergelijke stations ook buiten- gewoon laag omdat ze de programmering voornamelijk laten bepalen door computers, aldus Van der Ploeg. De Vries verschilt met Van der Ploeg ook van mening over het aantal pakketten dat op de markt gebracht moet worden. Aan frequenties komt er ongeveer evenveel ruimte vrij als die waarover de publieke omroep nu beschikt. Alle vijf publieke zenders hebben een potentieel bereik van 100 procent. Tot woede van grote spelers als Sky Radio, Radio538 lijkt van der Ploeg op basis van het KPMG-advies (zie medianieuws 20/02) de vrijkomende ruimte te willen verdelen in tien pakketten met een ge- middeld bereik van een kleine 50 procent. De Vries zet in op zeven pak- ketten met een bereik van zeker 60 procent ieder. Zij vindt dat er grotere stations moeten komen die beter kunnen concurreren met de publieke omroep en met elkaar. De Vries steunt overigens niet het idee van haar partij- genoot Nicolai in de Kamer. Nicolai heeft vorige maand voorgesteld de bestaande commerciele zenders bij de veiling korting te geven, omdat zij de bestaande frequenties door hun uitzendingen een meerwaarde hebben gegeven. [oa. NRC Handelsblad – 01/03/1999]

KORT NIEUWS

-> De Nederlandse Programma Stichting (NPS) komt op korte termijn met een voorstel voor de oprichting van een multiculturele radiozender. Staats- secretaris Van der Ploeg heeft al eerder verklaard dat hij een goed plan serieus wil laten meewegen bij de herverdeling van de radio- frequenties. Het idee voor een dergelijke radiozender ontstond nadat uit onderzoek was gebleken dat allochtonen weinig naar Nederlandse radio- programma’s luisteren en Turkse en Arabische satellietzenders steeds populairder worden. [Haagsche Courant – 05/03/1999]  

-> Het voortbestaan van het commerciele radiostation New Dance Radio is weer voor enige tijd veilig gesteld. De schulden van het kabelstation waren tot ‘enige tonnen’ opgelopen, maar dankzij een schuldsanerings- regeling met een aantal crediteuren en nieuw krediet van de bank kan het station blijven uitzenden. In mei volgt een benefietfeest dat bovendien een paar ton moet opleveren. [ADformatie – 03/03/1999]  

-> De werkgevers van de publieke omroepen hebben tot maandagavond 24.00 uur de tijd om met de vakbonden over een nieuwe CAO te onderhandelen. Dat moet gebeuren op basis van het pakket van de bonden, met daarin de looneis van 6 procent. Als er maandagnacht geen resultaat is geboekt, volgen er direct harde acties. Dat staat in het ultimatum dat de betrokken vakbonden de omroepwerkgevers dinsdagochtend hebben gesteld. Het is nog onduidelijk op welke manier de werknemers actie zullen voeren. [ANP – 02/03/1999]  

-> BVN-TV,de tv-zender voor Nederlandstaligen in het buitenland, is van- af 1 mei de hele dag in de lucht. NOS en Wereldomroep hebben er een jeugduur aan toegevoegd.Het programmma wordt dan zes uur lang en wordt vier keer herhaald. [NOS Teletekst – 03/03/1999]  

-> Het interview met Monica Lewinsky, dat donderdagavond door RTL 4 werd uitgezonden, is bekeken door 420.000 kijkers. RTL 4 haalde daarmee op dat moment een marktaandeel van maar liefst 20 procent. RTL 4 herhaalt het interview van Channel 4 met de minnares van de Amerikaanse president op zondag, om 21.00 uur. Het gesprek met Lewinsky werd in 25 landen voor het eerst getoond. Deze week verschijnt het boek dat Andrew Morton schreef over Lewinsky, getiteld ‘Monica’s Story’.  

-> Sinds 1 maart wordt Country FM ook doorgegeven door kabelmaatschappij GelreVision. GelreVision is actief in Noord-Veluwe, de Graafschap , de Ach- terhoek en de regio rond Zevenaar. Doordat nog niet alle gemeenten zijn aangesloten op het nieuwe ‘Gelrevisionnet’ zal de doorgofte in een aantal gemeenten op een later tijdstip plaatsvinden.

-> De VPRO-documentaire ‘Lisdoonvarna – Lourdes of Love’ wordt op het inter- nationaal filmfestival van San Franciso bekroond met een tweede plaats. De documentaire krijgt de Silver Spire in de categorie Society & Culture, zo heeft de NOS deze week bekendgemaakt. Lisdoonvarna – Lourdes of Love is een documentaire over drie Ierse vrijgezellen die wonen aan de dunbevolkte en onherbergzame westkust van de Ierse Republiek. [Telegraaf – 01/03/1999]  

-> NET 5 heeft een akkoord gesloten met de commerciele radiozender JFK FM van de Arcade Mediagroep. NET 5 kan met dit akkoord de muziekprogramma’s doorgeven tijdens het laten zien van de text-tv-dienst Nieuwsnet 5, dat iedere dag van 07.00 tot 15.00 uur wordt uitgezonden.  

-> ‘Spel zonder grenzen’, het Europese spektakel met zijn zeephellingen en kleurrijke uidossingen, zal vanaf komend najaar niet op de Nederlandse televisie te zien zijn. Oorzaak is het wegvallen van de sponsor voor de Nederlandse deelname. De TROS, die het programma uitzendt, heeft onvol- doende geld om het ontstane gat zelf te dichten. De NOS wil de TROS niet te hulp schieten omdat het spelprogramma ‘niet bij uitstek publiek’ wordt gezien. [Haagsche Courant – 01/03/1999]

RADIO 1 START NIEUWE PROGRAMMERING

Radio 1 gooit het vanaf 8 maart over een andere boeg. De nieuws- en sportzender kiest voor horizontale programmering. Volgens de Raad van Bestuur van de NOS is deze vernieuwing noodzakelijk om herkenbaar te blijven. Bovendien wordt de zender voor de luisteraar overzichtelijker en toegankelijker, meent het bestuur. Vanaf komende week worden dezelfde programma’s op vaste tijdstippen uitgezonden. De huidige avond- en weekeindprogrammering blijft hetzelfde. “De luisteraar is wel tevreden, maar vindt het aantal herhalingen op de radio vervelend. Bovendien is nu elke dag wat anders te horen en dat is niet bevorderlijk voor de herkenbaarheid”, aldus Henk van Hoorn van de NOS. De veranderingen zul- len gefaseerd worden ingevoerd. Vanaf 5 april breidt de NOS de nieuws- bulletins uit tot maximaal tien minuten. Ook zorgt de NOS voor meer ruimte om de lopende actualiteiten te volgen. Bovendien zal aan de vormgeving worden gesleuteld met andere jingles en tunes. Het NOS- bestuur ziet de veranderingen vol vertrouwen tegemoet en denkt dat de luisteraar de herziening kan waarderen. [TROS Online – 03/03/1999]

KABINET KAN BOUW DELTA-MASTEN NIET VOORKOMEN

Het kabinet kan niet voorkomen dat Delta Radio twee zendmasten van 400 meter hoog gaat bouwen op 35 kilometer uit de kust van Zeeland. Dat zei staatssecretaris De Vries donderdag in de Tweede Kamer. Volgens de staats- secretaris zijn er “verwachtingen gewekt” bij het commerciele radiostation. Als er nu nieuwe voorwaarden worden gesteld aan het bouwen van de masten, kan de overheid een forse schadeclaim tegemoet zien. “Het is de vraag of ik dan niet nat ga”, aldus VVD’er De Vries. Omdat de zendmasten worden gebouwd buiten de territoriale wateren van Nederland – tot twaalf mijl uit de kust – kan ze de Nederlandse voorwaarden niet toepassen. Om te voorkomen dat er meer zendmasten of windmolens komen op het continale plat, het gebied buiten de territoriale wateren, wil de Vries wel snel nieuwe regels introduceren. Deze regels moeten de Nederlandse overheid meer zeggenschap geven over het gebied buiten de twaalfs-mijl zone. Delta Radio heeft zelf een milieu-onderzoek gedaan en is in afwachting van een rapportage over mogelijke storing van scheep- en luchtvaart. Geeft dit geen problemen, dan moet De Vries in juni een vergunning afgeven en kan de bouw beginnen. [NRC Handelsblad – 05/03/1999]

KIJKCIJFERS NET5

De nieuwe commerciele zender NET 5, die sinds 1 maart met haar uitzendin- gen is gestart, hoopt de komende weken 260.000 kijkers vanaf 13 jaar te trek- ken. Dat is een kijkdichtheid van 2 procent. NET 5 is in 93% van de huishou- dens te zien. De zusterzender van SBS 6 mag in elk geval vijf jaar uitzen- den, zo heeft het Commissariaat voor de Media bepaald. Net 5 behaalde op zijn eerste uitzenddag een marktaandeel (13 jaar en ouder) van 5,8 procent. Aan- zienlijk hoger dan het aandeel van 3,8 pct waar Net 5 in de eerste maand zelf op rekent. Eind 1999 verwacht NET5 een marktaandeel van tegen de 6 procent. Overigens wordt de eerste uitzending van een nieuw station vaak relatief goed bekeken. In de doelgroep 20-49 jaar realiseerde het nieuwe commerciele tv-station een marktaandeel van 7,4 pct. Er keken gemiddeld iets meer vrouwen dan mannen (60/40). Best bekeken programma was de hoofdspeel- film op de maandagavond ‘Sense and Sensibility’, waarnaar gemiddeld 420.000 mensen keken. Het belangrijkste ankerpunt in de avond, ‘Morgen gebeurt het’, werd door 230.000 mensen bekeken. Dinsdag stond NET 5 qua kijkcijfers weer met beide benen op de grond. Op die dag werd een marktaandeel van 2,9 pro- cent behaald. Overigens haalde FOX met haar nieuwe programmering waarin de Amerikaanse talkshow van David Letterman een hoofdrol speelt, zeer slechte kijkcijfers. Op zowel maandag als dinsdag werd een marktaandeel van 0.7% behaald. Opvallend was dat de dagprogrammering van FOX Kids dikwijls met kijkers trok dan de avonduitzending van David Letterman.

KIJKCIJFERS

De politieserie `Spangen’, die de TROS op vrijdag uitzendt, kreeg deze week concurrentie van de eerste aflevering uit een nieuwe reeks van `Baantjer’. `Spangen’ scoorde een kijkdichtheid van 7.9% en marktaandeel van 19%, ondanks de RTL4-serie, die een kijkdichtheid van 11.2% en een marktaandeel van 27% realiseerde. De eerste aflevering van `Westenwind’ (eveneens RTL4), afgelopen donderdag, werd door 1.2 miljoen mensen bekeken (kijkdichtheid: 8.9%, marktaandeel: 24%). De publieke omroepen behaalden in week 08 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 39%. Nederland 1 scoorde goed en was (qua marktaandeel) tweede zender na RTL4 op maandag (17%), woensdag (15%), vrijdag (17%) en zondag (17%). TV2 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (22%) met name door de uitzendingen van `Studio Sport’ en het `Journaal 20.00 uur’. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (22%), door `Kassa’, `Oppassen’, `Spijkertijd’, `Het Lagerhuis’, `Journaal 22.00 uur’, `Nova’ en `Studio Sport’. RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 19%, RTL5: 3%, Veronica: 11%, SBS6: 11% en Fox en TMF: 1%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

OPTA MAG UITSPRAAK DOEN INZAKE TV-KABEL

Toezichthouder voor de telecommarkt Opta mag zich voor het eerst uit- spreken over toegang tot de tv-kabel, dat berichtte Planet Multimedia deze week. Canal+ vindt de tarieven van kabelexploitant A2000 te hoog. Het geschil betreft de tarieven die A2000 aan Canal+ vraagt voor het doorgeven van het programma van Canal+ via twee analoge kanalen. Canal+ vindt deze tarieven onredelijk, zowel naar hoogte als naar de aard. Volgens Canal+ zijn de tarieven discriminerend (andere aanbieders betalen minder voor doorgifte) en niet-transparant. Ook klaagt Canal+ over het verbod op digitale uitzending wat volgens Canal+ een kostenbe- sparing op zou kunnen leveren, en vraagt Opta dat ook recht te zetten. Canal+ heeft eerder bij de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) een gelijksoortig geschil aanhangig gemaakt. Dat ging om de periode 1 januari – 15 december 1998, een periode waarin Opta niet bevoegd was uitspraak te doen in dergelijke geschillen. De NMa heeft op grond van de Mededing- ingswet de bevoegdheid eventueel misbruik van economische machtspositie door kabelexploitanten te toetsen. Opta en NMa hebben afgesproken dat Opta het voortouw neemt bij het beslechten van geschillen over toegang tot de kabel. Wanneer Opta uitspraak zal doen is nog niet bekend. Opta maakt met de NMa algemene regels voor de beoordeling van kabelgeschillen. [Planet Multimedia – 02/03/1999]

VIJF PUBLIEKE PROGRAMMA’S DINGEN MEE NAAR GOUDEN ROOS

Vijf programma’s van de publieke omroepen dingen dit jaar mee naar de Gouden Roos van het televisiefestival van Montreux. Dat wordt van 22 tot en met 27 april gehouden. Het is voor het eerst dat er zoveel programma’s uit Nederland in de verschillende categorieën zijn opgenomen. De KRO en de NPS vaardigen beide twee programma’s af. De KRO is vertegenwoordigd met ‘Toen was geluk heel gewoon’ en ‘Het gevoel van….’. ‘Single Luck’, een NPS-programma over een wereldhit en haar maker(s), concurreert direct met ‘Lalala Live’ van Bart Peters. Beide programma’s zitten de categorie Music. In de categorie Arts & Specials zit het NPS-programma ‘Sinfonia’. De winnaars in de diverse categorieën worden beloond met een Zilveren Roos. De Gouden Roos is voor het beste programma van alle categorieen. Vorig jaar was Papa Razzia, een oudejaarsshow van Freek de Jonge, de enige Nederlandse genomineerde. Een prijs zat er destijds niet in. [ANP – 03/03/1999]

EERSTE STUDENTENZENDER IN NEDERLAND: KISSFM

Zondag is bekend geworden dat het eerste commerciele initiatief voor studentenradio zal plaatsvinden in Utrecht, aldus de Radiowereld. Onder de naam ‘Studentenradio KISS FM’ start binnenkort via de Utrechtse kabel een 24 uurs studentenradiostation. Vanuit het centrum van Utrecht worden dagelijks pro- gramma’s gemaakt voor studenten door studenten. Het commissariaat heeft een vergunning verleent alleen is het nu wachten op de kabeldoorgifte. Utrecht heeft 50.000 studenten , dat is 1 op de 5 inwoners van de stad. Slechts enkele uren op de lokale omroep is volgens de studenten te weinig. Tevens is de commerciele omroep een afstudeeropdracht van 4 studenten bedrijfskunde. De groep studenten wordt geadviseerd door het bedrijf AVB Media Consultancy uit Soest, die de officiele stukken behandeld om uit te kunnen zenden. Het format bestaat voornamelijk uit R&B en Dance. Kiss FM is daarmee de eerste commerciele lokale zender in Utrecht. Ook is er een aanvraag ingediend voor Digitale Audio Broadcasting in de regio Utrecht. KISS FM wordt mede gesteund door het Amerikaanse collega-radiostation KISS 102.7 in Los Angeles. Binnenkort wordt er een internetpagina geopend van het station. [Radiowereld – 02/03/1999]

NOORD-HOLLAND KRIJGT REGIO-TV

Noord-Holland krijgt publieke regionale televisie. Het is de bedoeling dat de uitzendingen volgend jaar van start gaan. Met dit besluit komt een eind aan een jarenlange discussie over de wenselijkheid en haalbaarheid van regionale televisie in deze provincie. De provincie laat op korte termijn een businessplan opstellen voor publieke regionale televisie in de jaren 2000 en 2001. Op basis van dit plan maakt de provincie een voorstel voor een in principe publiek model van regionale televisie. Dat gebeurt in samenwerking met de publieke zendgemachtigde Stichting Regionale Omroep Noord-Holland en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Basis voor dit voorstel is de huidige Mediawet en een verdubbeling van de provinciale bijdrage door het ministerie. De provincie vindt dat regionale televisie in de toekomst uit rijksmiddelen moet worden betaald. [ANP – 06/03/1999]

POLITIE DOET INVAL BIJ CENTRAAL

De Haagse politie heeft twee mensen aangehouden bij een inval bij het vrije radiostation Radio Centraal, berichtte de Haagsche Courant deze week. In de uitzendlokatie aan de Gerard Doustraat werd de apparatuur in beslag genomen van de populaire Haagse zender. Ook werd donderdag de zendmast in het hartje van de Schilderswijk weggehaald. Bij de inval zijn naast de eigenaar van Radio Centraal ook de eigenaar van Trend FM aangehouden. Beide mannen zouden vrijdagmiddag zijn vrijgelaten. Politie en justitie zwijgen over de reden waarom nu ook besloten is tot aanhouding over te gaan. In de afgelopen maanden werden door de politie met de RDR invallen gedaan waarbij telkens de apparatuur in beslag werd genomen. Dat gebeurde onder meer in het weekeinde van 20 februari toen Radio Centraal het 25-jarige bestaan vierde. Naar verluidt heeft het onderzoek iets te maken met bedreigingen die door medewerkers van Radio Centraal zouden zijn geuit in de richting van de RDR. Een medewerker van het station zegt dat er in het recente verleden geen bedreigingen zijn gedaan. Hij: “We hebben wel eens de directeur van de RDR thuis bezocht en ook wel met wat bakstenen gegooid, maar dat is al weer twee jaar geleden. Toen was het een tijd rustig met invallen, maar de laatste maanden was het weer raak. De nieuwe directeur kennen we niet. Die laat z`n gezicht nooit zien. Vermoedelijk is `ie bang`”. De bewuste medewerker stelt dat het aantal invallen de irritatie bij Centraal wel heeft doen groeien. Lange tijd kreeg het station eens in de drie maanden bezoek van de RDR. “Maar dit jaar alleen al zijn ze wel tienmaal langsgeweest. Dat kost ons elke keer weer nieuwe apparatuur. Een schadepost van wel tweeduizend gulden per keer”. Ook zijn volgens de medewerker de adverteerders onlangs door de politie benaderd. “Met een brief dat ze zes jaar cel en een ton boete te wachten stond als ze nog op ons station zouden zijn te horen”. Het is niet voor het eerst dat er eigenaar van Radio Centraal is aangehouden. Voor radio-illegale activiteiten is de vorige eigenaar in 1981 en 1983 een paar weken gedetineerd geweest. “Dat moet je er voor over hebben”, zei de voormalig eigenaar onlangs in een interview. Radio Centraal zendt elk weekend uit via de etherfrequentie 92.3 MHz. Of de uitzendingen dit weekeinde zullen worden hervat is uiterst onzeker…. [o.a. Haagsche Courant – 06/03/1999]

GEMEENTERAAD DEN HAAG VRAAGT NAAR NET5

Het Haagse gemeenteraadlid Kool wil weten waarom de nieuwe televisie- zender NET 5 niet in Den Haag is ontvangen. “Het is toch raar dat NET 5 in meer dan negentig procent van de Nederlandse gemeenten is te ontvangen, maar niet in Den Haag”. Hij vindt dat juist in de regeringsstad met relatief veel ambtenaren, politici en journalisten zo’n informatieve zender niet mag ontbreken. Kool wil van B en W weten of zij de komst van NET 5 willen bespoedigen en wat zij in het verleden hebben gedaan om NET 5 per 1 maart op de kabel te krijgen. Volgens kabelexploitant Casema en de Haagse Programmaraad (die bepaalt welke zenders op de Haagse kabel komen) kan de nieuwe commerciele zender pas in september worden doorge- geven als de contracten met de huidige zenders zijn afgelopen. Casema is de afgelopen dagen overspoeld met telefoontjes van mensen die graag NET 5 willen ontvangen. Alleen al afgelopen maandag belden circa zes- duizend mensen en zeker tachtig procent van de vragen ging over NET 5, aldus een woordvoerder tegenover de Haagsche Courant. De heer Florisson van de Haagse programmaraad kwam maandag op TV West een toelichting geven op het beleid van de programmaraad en hoopte hiermee de stroom vragen richting de Casema en de programmaraad enigszins te verminderen. [o.a. Haagsche Courant – 03/03/1999]

KOMST NET5 BETEKENT VERLIES ANDERE ZENDERS OP DE KABEL

In veel gemeenten waar Net 5 wel op de kabel is gekomen hebben andere tv-stations het veld moeten ruimen. Vaak waren het Franse TV5, het Duitse RTL of de Turkse-zender TRT International het ‘slachtoffer’. Zo is het schrappen van TV5 in Wageningen slecht gevallen. De gemeente Wageningen heeft bij kabelexploitant Telekabel aangedrongen op de terugkeer van TV5, desnoods ten koste van een van de in totaal zes Duits- of Engelstalige zenders. Telekabel heeft zonder overleg met de gemeente TV5 van de kabel gehaald. Bij de gemeente Wageningen zijn de afgelopen week veel bezwaren binnengekomen tegen het schrappen van de enige Franstalige zender op de kabel. De Franse ambassadeur in Nederland heeft de Wageningse burgemeester Sala in een brief te kennen gegeven, het jammer te vinden dat TV5 is ver- dwenen van de kabel. Ook Alliance Francaise en diverse burgers hebben zich bij de gemeente beklaagd. Volgens een voorlichtster werd TV5 in Wageningen redelijk goed bekeken. Bijvoorbeeld door wetenschappers die ter voorbereiding van een uitzending naar een Franstalig land hun Frans bijspijkerden door TV5 te kijken. De gemeente Wageningen betreurt de gang van zaken. De eigenmachtige beslissing van Telekabel moet volgens Wageningen worden gecorrigeerd. In een brief aan Telekabel heeft de gemeente daar om gevraagd.

Ook in Renkum is niet iedereen blij met de komst van Net5. Daar is de Duitse zender RTL Television van de kabel gehaald. De gemeente kreeg begin deze week al een brief van een Renkumer, die zijn ergernis daarover uitsprak. Hij zegt de zender nodig te hebben voor zijn werk als correspondent voor een Duitse krant. Ook in veel plaatsen in Limburg waar het Duitse RTL verdwenen is om plaats te maken voor NET 5 zijn veel boze reacties bij de kabelexploitant binnengekomen. Bij de Nutsbedrijven Maastricht zijn de afgelopen dagen zo’n zevenhonderd klachten binnengekomen van televisiekijkers uit Maastricht en Eijsden. De mensen klagen over het verdwijnen van de televisiezender RTL. De kabelexploitant kan weinig doen met de klachten, meldt hoofd verkoop en marketing H. van Santen, omdat de wisseling van de televisienetten is geschied met de goedkeuring van de programmaraad. Bij Palet Kabelcom kwamen “enkele tientallen” klachten binnen, meldt woordvoerder B. Rondas. De meeste zijn afkomstig van kijkers uit Kerkrade, waar de Duitstalige regionale zender N3 het veld heeft moeten ruimen voor Net 5. In Landgraaf, Stramproy en Weert is Euronews de klos. In Helden, Kessel, Maasbree, Meijel, Simpelveld en Stein is dat SWF3. In tegenstelling tot eerdere berichten is Net5 wel op de kabel in Brunssum te zien. Dat is niet ten koste gegaan van een andere zender. De Turkse televisiezender TRT International is sinds vrijdag toch op de Zwijndrechtse kabel geplaatst. De programmaraad Zuid-Holland-Zuid had de zender weggehaald, om plaats te maken voor de Nederlandse omroep NET5. Bur- gemeester Corporaal van Zwijndrecht heeft zich krachtig verzet tegen het verwijderen van de Turkse zender. Sinds donderdag is er overeenstemming bereikt met kabelexploitant ENECO. TRT International is nu teruggeplaatst, zij het wel op een andere frequentie. [o.a. Gelderlander, Limburger en Radio Rijnmond – 04/03/1999]

A2000 WIL PRIJS BASISPAKKET VERHOGEN

De Amsterdamse kabelexploitant A2000 wil de prijs van het standaardpakket verhogen van 16,50 tot 19,90 gulden. Dat is een verhoging met 20 procent. Eerder ging de gemeente Amsterdam akkoord met een verhoging teneinde de zenders CNN, MTV, Eurosport en Discovery Channel weer terug te krijgen op de kabel. De verhoging is veel groter dan was overeengekomen, zo liet wethouder Van der Giessen in een artikel in Het Parool weten. Probleem vormt nog steeds het ontbreken van decoders. A2000 begint daar in 2000 mee, waarna er een basispakket met 15 zender komt voor 15 gulden, en aanvullende pakketten. A2000 denkt daarbij aan een sportpakket, een educatief pakket en een nieuwspakket, aldus Het Parool.  De gemeente Amsterdam is ook overdonderd door een grote advertentiecampagne van kabelexploitant A2000. In de advertentie, die onder andere werd ge- publiceerd in De Telegraaf, zegt A2000 de feiten nog even op een rij te willen zetten. Zo staat er te lezen dat A2000 de prijs voor het standaard- pakket met ongeveer FL. 3,50 wil verhogen. Daar krijgt de Amsterdamse kijker dan wel CNN, MTV Europe, Eurosport en Discovery Channel voor terug. De gemeente Amsterdam is niet blij met de campagne. “We zijn in onder- handeling en we zouden niet naar buiten treden.”. AT5 meldde deze week dat er volgend jaar januari een concurrent voor A2000 bij komt. Zender- maatschappij NOZEMA gaat dan beginnen met het aanbieden van een digitaal ether-tv-pakket. Dit systeem is volgens AT5 goedkoper dat een abonnement bij A2000. Wie het signaal wil ontvangen moet een digitale tv of een decoder hebben en een kleine tv-antenne (ter grootte van een potlood). Via dit twintig kanaal tellende pakket zullen alle populaire tv-zenders te zien zijn. [Parool, Planet Multimedia en AT5 – 04/03/1999]

HANS BLOEM WEG BIJ FOX

Managing director Hans Bloem vertrekt bij het noodlijdende tv-station Fox. Hij zal aanblijven tot er een opvolger is ingewerkt. Dat heeft hij woensdag- middag aan het personeel meegedeeld. Momenteel voeren de Amerikaanse aan- deelhouders gesprekken met potentiele opvolgers. Aan Bloems vertrek liggen persoonlijke motieven ten grondslag. Fox ontkent dat zijn vertrek is ingegeven door de tegenvallende resultaten van het station. Sinds de transformatie van low cost herhaalstation TV10 tot Fox in december 1998 scoort de commerciele zender rond de 1 procent marktaandeel. Fox zelf rekende op een marktaandeel van tussen de 3 en 6 procent. [ADformatie – 10/03/1999]

‘MORGEN GEBEURT HET’  WORDT ONDERHANDEN GENOMEN

Peter Contant berichtte deze week in de Nieuwe Revu dat Net5-programma- directeur Bart in’t Hout aan de slag gaat met de dagelijke actualiteiten- rubriek ‘Morgen Gebeurt Het’. In overleg met hoofdredacteur Bernard Hammelburg zal geprobeerd worden om dit zwaar gehavende vlaggenschip van Net5 op koers te krijgen. “Het is nog lang niet zoals we willen”, wordt er gezegd bij Net5. Contant meldde ook dat SBS6 in het geheim werkt aan een concurrent van KRO’s ‘Ontbijt TV’. Het programma zal de naam ‘Goedemorgen Nederland’ meekrijgen en is de ochtendvariant van het nieuwe SBS6-programma ‘Goedenavond Nederland’. De directie van SBS6 zou het bericht bevestigd hebben. Daarnaast zal er binnenkort op Net5 een financieel-economisch programma starten. ‘Beurscafe’ moet een concurrent worden van RTL5’s ‘Business Update’, aldus Contant in de Nieuwe Revu.

MANAGEMENTWISSELING BIJ THE BOX

Bij het clip-station The Box Nederland vindt een ingrijpende management- wisseling plaats. Algemeen directeur Rene Bogaard, pas sinds mei 1997 in dienst bij de televisiejukebox, stapt op vanwege ‘verschil van inzicht over het te voeren beleid’. Hij wordt met onmiddellijke ingang vervangen door Hannelore Kemme, die de afgelopen tijd verantwoordelijk was voor kabel- doorgifte. Eerder al vertrokken marketing manager Anca Beije en sales manager Peter Mulder. Als sales manager is Rolf van de Haar, nu nog account manager bij de STER, aangetrokken. The Box Nederland is een joint venture tussen The Box Worldwide en Quote Media. Volgens aandeelhouder Maarten van den Biggelaar van Quote Media is de directiewisseling nodig om de verdere professionalisering van de muziekzender te realiseren. [ADformatie – 10/03/1999]

OLON WIL GOEDE FREQUENTIES VAN DEN HAAG

De publieke lokale omroepen in Nederland zijn bang dat er na 2000 geen goede stereofrequenties voor hen beschikbaar zijn. Uit onderzoek blijkt dat in grote delen van Nederland goede frequenties voor handen zijn, maar die dreigen allemaal te worden toegewezen aan commerciele radio- zenders. De OLON (Organisatie Lokale Omroepen Nederland) eist van de politiek maatregelen die ervoor zorgen dat juist publieke lokale radiozenders voor deze goede FM-frequenties in aanmerking komen. In- middels blijkt de RDR zo’n tien extra mono-frequenties te hebben gevonden voor publieke lokale omroepen die momenteel een slechte dekking hebben. Radio Schagen zou al eerste van deze nieuwe frequen- ties gebruik mogen maken. Het station verhuist binnenkort van de 106.4 MHz naar de 97.8 MHz. [o.a. Haagsche Courant – 11/03/1999]

KORT NIEUWS

-> Jan Westerhof is per 1 mei benoemd tot zendercoordinator van Radio 1 en Radio 5. Westerhof is de eerste zendercoordinator van zowel de nieuws- en sportzender als de opiniezender. Westerhof (44) is hoofdredacteur en programmadirecteur van Omroep Gelderland. Voor die tijd werkte hij onder- meer bij de Volkskrant, als chef van de mediaredactie. [ADformatie – 10/03/1999]  

-> Ed Nijpels stopt na tien jaar als presentator van ‘TROS Aktua in Bedrijf’. Hij nam gisteren afscheid van zijn tv-werk, dat hij niet langer kon combineren met zijn nieuwe functie: Commissaris van de Koningin in Friesland. De afgelopen jaren presenteerde Nijpels het programma wel naast het burgermeesterschap van Breda. Bert Kuizenga wordt de nieuwe collega van presentatrice Tineke Verburg. De laatste ‘Aktua in Bedrijf’ met Nijpels wordt vrijdag 19 maart uitgezonden. [Telegraaf – 09/03/1999]  

-> De fusiebesprekingen tussen Canal+ en BskyB zijn in een impasse geraakt. Canal+ eist een controlerende positie in het management van het fusiebedrijf. BskyB wil dat chief executive Mark Booth dezelfde positie krijgt in het nieuw te vormen bedrijf.  

-> De spelshow ‘Wedden Dat’ komt weer terug op de buis bij RTL4. Presen- tator wordt na Jos Brink en Rolf Wouters nu Reinout Oerlemans. De nieuwe reeks start op donderdag 8 april en wordt live uitgezonden. In deze eerste aflevering zit Jos Brink als gast in het panel. In Duitsland, geboorteland van ‘Wedden Dat’ scoort de formule nog steeds hoge kijkcijfers. [Telegraaf – 11/03/1999]  

-> Programmamaker en tv-presentator Bob Loeven is vorige week woensdag over- leden. Hij werd 59 jaar. Loeven was al enige tijd ziek. Zijn familie heeft zijn overlijden vorige week zaterdag bekendgemaakt. Bob Loeven stond bekend als het gezicht van Teleac/NOT. Hij werkte er tientallen jaren als program- mamaker en presentator. Loeven was de grondlegger van de medische projecten. Verder leidde hij de afdeling onderwijskunde en projectcoordinatie. [ANP – 08/03/1999]

CDA: DE VRIES ZET KAMER OP VERKEERDE BEEN BIJ  DELTA-MASTEN

Het CDA vindt dat staatssecretaris M. de Vries (Verkeer en Waterstaat) dinsdag de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet tijdens een debat over Delta-zendmasten op de Noordzee. De staatssecretaris zei toen dat een schadeclaim van miljoenen guldens dreigt, als de Kamer zou besluiten dat hiervoor voorlopig geen vergunning mag worden afgegeven. Uit een brief van het ministerie van Verkeer en Waterstaat van 19 augustus vorig jaar aan Delta Radio blijkt dat in drie gesprekken met radiozender is gemeld dat die de overheid niet aansprakelijk kan stellen “voor oponthoud of zelfs afstel”. CDA-Kamerlid Eurlings vraagt zich af “hoe de staatssecretaris door haar ambtenaren is geinformeerd.” Op verzoek van het CDA komt er volgende week een heropening van het debat. Het argument van de staatssecretaris is onderuit gehaald, aldus het CDA. Een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zei in een reactie hierop, dat de staatssecretaris de Kamer “nader zal informeren”. Begin deze week leek de Tweede Kamer zich neer te leggen bij de bouw van twee 400 meter hoge zendmasten van Delta Radio, 35 kilo- meter buiten de Zeeuwse kust. Wel diende de regering vergunningen voor dergelijke installaties voortaan te toetsen op de gevolgen voor het milieu. Tijdens het debat erkende De Vries dat de regering sneller had kunnen handelen om de ongewenste situatie zoals die nu is ontstaan rond Delta Radio te voorkomen. Al in 1997 stelde Kamerlid Stellingwerf (RPF) hierover vragen. [Haagsche Courant & ANP – 11/03/1999]

OMROEPBONDEN WIJZEN LOONBOD AF

De omroepbonden wijzen het jongste bod van de werkgevers af om op basis van een loonbod van 4% verder te onderhandelen over een nieuwe CAO. De omroepwerkgevers kwamen vrijdagmiddag met het nieuwe loonbod voor anderhalf jaar. De bonden constateren dat er tegen het loonbod verslechteringen staan die voor hen onaanvaardbaar zijn. Het gaat onder meer om een uit- kleding van de huidige afvloeiingsregeling en demotie. De bonden overleggen over nieuwe acties; de kans is groot dat de televisie de komende week enkele uren op zwart gaat, en dat ook de radio enige tijd uit de lucht zal zijn. Volgens mr Inge Brakman van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) is de extra marge voor een loonbod veel te weinig om tot een cao- akkoord te komen. S. Bak van CNV Media reageerde donderdag al terughoudend op de nieuwe opening van de werkgevers. Brakman: “De werkgevers komen bij lange na nog niet in de buurt van onze eis van 6 procent.” Nog belangrijker vinden de vakbonden het ontbreken van een voorstel over een aantal inhoude- lijke punten van het sociaal beleid: het contractbeleid, flexibilisering en ww-garantie.  De NOS dreigt met juridische stappen tegen de verschillende omroepbonden, als zij doorgaan met de prikacties die sinds het begin van afgelopen week op de radio en televisie worden gehouden. In een brief aan de bonden schrijft de Raad van Bestuur van de NOS – het orgaan dat de werkgevers vertegenwoordigt – dat de CAO-acties absoluut niet in verhouding staan tot de eisen van de werknemers. Werknemers van de publieke omroepen zijn dinsdagochtend om kwart over twaalf begonnen met prikacties. De vakbonden gaven de omroepbazen vorige week tot maandagavond 24.00 uur de tijd om overleg over een nieuwe CAO te hervatten. Beide partijen gaven maandagavond al te kennen er weinig voor te voelen naar de onderhandelingstafel te komen, waardoor acties onvermij- delijk waren. De Wereldomroep was de eerste waar actie werd gevoerd. Het programma werd dinsdagochtend vroeg een minuut onderbroken. Sinds dinsdag zijn er bij verschillende omroepen korte werkonderbrekingen. Verschillende actualiteitenrubrieken op de publieke televisie beginnen later, de NOS-radiojournaals worden 30 seconde later uitgezonden en verschillende teletextpagina’s zijn niet oproepbaar. Tijdens de acties volgt er infor- matie voor de kijkers en luisteraars over de acties van ontevreden omroep- medewerkers. Ook enkele regionale radiozenders doen mee aan de acties. Zo zond Omroep Limburg dinsdagmiddag alleen muziek uit. De omroepmedewer- kers zijn ontevreden over het loonbod van de werkgevers. Die bieden slechts 2,75 procent loonsverhoging voor de komende anderhalf jaar, terwijl de bon- den voor die periode 6 procent eisen. De NOS zoekt intern naar mogelijkheden om de vakbonden weer aan de onderhandelingstafel te krijgen. De actievoe- rende medewerkers van de publieke omroepen willen een vergelijkbare CAO zoals die anderhalf jaar geleden bij de ‘commercielen’ is gesloten. De werknemers bij de Holland Media Groep (HMG), ofwel RTL4, RTL5 en Veronica, hebben door die CAO-afspraken de loonachterstand die ze hadden op de publieke omroep ingelopen.

KIJKCIJFERS

In de eerste week van de nieuwe commerciele zender Net5 behield de pu- blieke omroep zijn marktaandeel (40%). Een mooi cijfer ging naar de voor- lopig laatste uitzending van het satirische “Dit was het nieuws”. Naar de waarderingswinnaar van de week keken op vrijdagavond 1,3 miljoen mensen (gemiddelde kijkdichtheid 5,7%, gemiddeld marktaandeel 22%). De publieke omroepen behaalden in week 09 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 40%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op maandagavond (19%) door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’, `Tussen kunst en kitsch’, `Taxi’ en `De rijdende rechter’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op woensdag- en zondagavond (22%), woensdag met name door de rechtstreekse uitzending van de voetbalwedstrijd Manchester United – Inter Milan, zondagavond door de uitzendingen van `Studio Sport’ en het `Journaal 20.00 uur’. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (19%), door `Kassa’, de eerste aflevering van `Ben zo terug’, `Spijkertijd’, `Het Lagerhuis’, `Journaal 22.00 uur’, `Nova’ en `Studio Sport’. RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 19%, RTL5: 3%, Veronica: 10%, SBS6: 9% en Net5: 4%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

GOUDEN LOEKIE VOOR CALVE

De reclamespot ‘Goal’ van Calve Pindakaas krijgt de Gouden Loeki 1998, de prijs voor de beste commercial. ‘It Ken Nit’ van Sonnema en ‘De Mus’ van Brand Bier eindigden op plaats twee en drie. De STER gaat commercials die meedingen naar de Gouden Loeki, de jaarlijkse publieksprijs voor de favoriete commercial, voortaan per maand kiezen. Ook krijgt het publiek een grotere stem in de voorrondes. Bezoekers van de STER-site kunnen uit de tien populairste commercials van voorgaande maand (gemeten door de Dienst Kijk- en Luisteronderzoek van de NOS) hun persoon- lijke top-3 kiezen. Met spotjes op de publieke radio wijst de STER op de maandelijkse verkiezing. De winnende commercials van iedere maand worden vervolgens genomineerd voor de jaarlijkse Gouden Loeki verkiezing. De STER heeft technische maatregelen genomen om te voorkomen dat dezelfde personen, bijvoorbeeld binnen een reclamebureau, meerdere malen hun stem uitbrengen. De STER voert op dit moment besprekingen met de AVRO om de uitreiking van de Gouden Loeki vanaf volgend jaar te combineren met het galaprogramma rond de Gouden Televizier Ring. Donderdag wordt de Gouden Loeki 1998 uitgereikt. In totaal 37.000 consumenten hebben hiervoor hun stem uitgebracht via responsadvertenties in De Telegraaf en Algemeen Dagblad of via internet. [ADformatie – 09/03/1999]

LINDA DE MOL VOOR VIER JAAR BIJGETEKEND

Linda de Mol heeft zich opnieuw voor vier jaar verbonden aan de familie- omroep TROS. Dat betekent nieuwe afleveringen van ‘Love Letters’, de dramaserie ‘Spangen’ en ‘De leukste thuis’. “Het was voor mij heel belangrijk dat ik ‘Spangen’ heb mogen maken. Dat heeft mij echt gestimu- leerd. Daarnaast ben ik blij dat ‘Love Letters’ terugkeert. De formule heeft zich in Duitsland (‘Traumhochzeit’) zelfstandig verder ontwikkeld. Dat levert hoop ik verfrissende nieuwe ideeen op voor de nieuwe Nederland- se afleveringen”, aldus De Mol. [Haagsche Courant – 09/03/1999]

VOORLOPIG GEEN KEUZE-TV BIJ TELEKABEL

Abonnees van kabelexploitant Telekabel krijgen voorlopig nog geen mogelijkheid om een keuze te maken uit verschillende pakketten met televisiezenders, aldus Omroep Flevoland. Volgens kabelmaatschappij Telekabel is het nog te vroeg om keuzepakketten aan te bieden aan de abon- nees. In de provincie Utrecht is kabelmaatschappij Casema een experiment begonnen in enkele gemeenten waar de kijkers wel kunnen kiezen welk zenderpakket ze willen ontvangen. Daar is een keuze mogelijk tussen een minimaal pakket met slechts enkele zenders en een maximaal pakket met alle zenders. In het gebied van Telekabel zal die keuzemogelijkheid er op termijn wel komen, maar dat zal naar verwachting pas later dit jaar gebeuren.

ROG NEEMT ZENDER IN WINSCHOTEN IN GEBRUIK

Ruud Brand berichtte vrijdag in de nieuwsgroep nl.media.radio dat ROG Radio donderdag de etherfrequentie 96.9 MHz. te Winschoten in ge- bruik heeft genomen. Momenteel wordt er non-stop muziek gedraaid uit de jaren zeventig en tachtig. ROG Radio hoopt binnenkort haar tweede frequentie op de 104.4 MHz. vanuit de stad Groningen in gebruik te kunnen nemen. In dezelfde nieuwsgroep was deze week ook te lezen dat HOT Radio haar zendantennes van de etherfrequentie 92.9 MHz te Arnhem naar het oosten heeft gedraaid. Hierdoor is het station nu ook in Nijmegen en omstreken via de ether te beluisteren. Daaren- tegen blijkt de ontvangst ten westen van Arnhem te zijn verminderd.

NET5 EN RAI1 IN BOLLENSTREEK

Net5 en het Italiaanse Rai Uno zijn met ingang van ingang van 1 april in een groot deel van de Bollenstreek op televisie te zien. Beide zenders worden toegevoegd aan het televisiepakket dat kabelexploitant Casema in Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout, Hillegom en Lisse gaat doorgeven. Dat heeft de programmaraad voor dit deel van de Bollenstreek woensdagmiddag besloten. De programmaraad besloot voorlopig nog niet te beginnen met de doorgave van het Spaanse TVE. Het is wel de bedoeling dat er een plekje voor deze zender wordt gezocht. Maar dat houdt in dat er een andere zender van de kabel moet verdwijnen. Op dit moment zijn er 26 zenders te zien in de Bollenstreek, per 1 april worden dat er 28. Voor de komende tien jaar geldt dat er geen nieuwe kanalen meer bijkomen op de netten in Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim en Voorhout. [Leidsch Dagblad – 11/03/1999]

MEDEWERKERS CENTRAAL VOORGELEID AAN RC

Twee medewerkers van de vrije radiozenders Radio Centraal en TrendFM zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris (RC), omdat ze eind vorig jaar een ambtenaar van de Rijkdienst Radiocommunicatie (RDR) zouden hebben bedreigd. De RC heeft hun voorlopige hechtenis onder voorwaarden geschorst. De bedreiging bestond onder meer uit het gooien van een steen door de woning van e e n van de ambtenaren. Op dat moment waren er personen in de achterliggende kamer aanwezig. Bij de vrije radiozenders Radio Centraal en TrendFM zijn de afgelopen tijd meerdere malen invallen gedaan door de RDR waarbij zendapparatuur en zendmasten in beslag zijn genomen. Begin deze week is nog een derde verdachte aangehouden, maar na verhoor weer op vrije voeten gesteld. [o.a. Haagsche Courant – 13/03/1999]

LO PIJNACKER OFFAIR

Sinds begin deze week is de zender (105.6 MHz) van de lokale omroep Pijnacker/Delfgauw uit de ether verdwenen. Het is onduidelijk waarom de uitzendingen via de etherfrequentie zijn stopgezet. Omroep Pijnacker is de tweede lokale omroep in de regio Delfland die haar uitzendingen via de ether heeft stopgezet. Eerder dit jaar verdween na een lange stilte ook de zender van RTB3-Radio (Berkel, Bergschenhoek, Bleiswijk) op de 104.9 MHz uit de lucht.

TMF IN DEVENTER OP DE KABEL

Na een bijna vierjarige strijd is het TMF gelukt een plaats op de Deventerse kabel te veroveren. Door deze en enkele andere kabel- winsten in kleinere plaatsen stijgt het landelijk bereik van 92 naar 94 procent. Voor wat betreft de grotere steden is de jongerenzender niet te zien in de gemeenten Delft en Leiden (stad). Dat is teleur- stellend vindt TMF-persvoorlichter Antal van Elsen omdat deze studen- tensteden bij uitstek een jonge populatie kennen. De situatie in Leiden kan komende week al veranderen wanneer de Leidse Programmaraad een beslissing neemt rondom het toelaten van NET5 en TMF (zie hierboven). [o.a. Reclameweek – 13/03/1999]

NIEUWE PROGRAMMERING STUDIO BRUSSEL

Vanaf 1 april brengt Studio Brussel een heel nieuw programma-aanbod voor jongeren. De nieuwe Studio Brussel moet snediger, jonger en kritischer worden maar niet te zwaar op de hand. “Frituur Victoria”, het dagelijkse cultuur-magazine, verdwijnt en in de plaats komt van 11 tot 13 uur Republica, een lifestyle en cultuurmagazine. Op woensdagmiddag wordt pu- bliekstrekker ‘Hallo Hautekiet’ vervangen door ‘FAQ’, een programma waarin Ronny Mosuse antwoorden zoekt op prangende vragen en door ‘Arrest’, een interactief muziekprogramma voor “stout jong volk”. [VRT Teletext – 08/03/1999]

MEDIAKABEL DOET OPNIEUW POGING OM TE STARTEN

Vanaf 1 september kunnen 2,1 miljoen huishoudens gebruik maken van digitale televisie die is aangevuld met interactieve dienstverlening. Het consortium van kabelbedrijven Mediakabel introduceert op die datum een opzetkastje dat toegang biedt tot zowel analoge als digitale televisie, multimediadiensten, Internet en telefonie. Ook kabelexploitant Casema gaat de kastjes en verschillende diensten van Mediakabel afnemen. Sinds donderdag zijn de functionele en praktische tests van het systeem begonnen. Het opzetkastje is een uitwerking van de Eurobox, die in Europees verband tot stand is gekomen. Het kastje werkt met een PowerPC-processor en de DVB-videostandaard. Het is verder voorzien van een Universal Service Bus zodat ook de PC kan worden aangesloten. Het kastje heeft een open archi- tectuur. Daardoor kunnen ook andere programma-aanbieders zoals Canal+ of BSKyB het kastje gebruiken. De consument kan van aanbieder wisselen door het vervangen van een chipkaart, die de kern vormt van het abonnement, vergelijkbaar met de Sim-kaart van een mobiele telefoon. Mediakabel ziet de televisie niet als standaard Internet-terminal maar wil Internet- technologie gebruiken voor het aanbieden van extra informatie bij televisieprogramma’s. De programmamakers zullen voornamelijk zelf die aanvullende informatie moeten organiseren, bijvoorbeeld met behulp van commerciele dienstverleners. Het aanbieden van telefonie heeft geen prioriteit bij Mediakabel. Mediakabel-aandeelhouders zijn Eneco, Palet Kabelcom, Gelerevision, Zekatel,Nutsbedrijf Heerlen, Kabeltex, Nutsbe- drijven Maastricht en De Alkmaarse Kabel. Samen bedienen zij 1,2 miljoen huishoudens. Casema bereikt 1,6 miljoen huishoudens. Eind 2000 moeten al deze abonnees van de interactieve diensten gebruik kunnen maken. URL: http://www.mediakabel.nl/ [Automatisering Gids – 18/03/1999]

RCC: ALCOHOLRECLAMES OP JONGERENZENDER MAG

Het is fabrikanten van alcoholhoudende dranken toegestaan te adverteren op zenders die op jongeren zijn gericht. Dat moet wel gebeuren rond programma’s waarvan de meerderheid van de kijkers uit meerderjarigen bestaat. Dat is de uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC), die afgelopen maandag bekend werd. De uitspraak volgt op zes klachten van de Stichting Alcoholpreventie (Stap) tegen vier adverteerders die op muziekzender TMF adverteerden. Holland Alco Mix (Amaretto di Saronno en Artic Wodka), UDV/Sovedi Nederland (Smirnoff Wodka en Safari), Bols Nederland (Pisang Ambon) en Jacobus Boelen (Passoa) overtraden daarmee in de ogen van Stap artikel 22 lid D van de Code voor Alcoholhoudende dranken, die het verbiedt voor alcoholproducten te adverteren rond programma’s die gericht zijn op jongeren of overwegend door jongeren worden bekeken. Volgens de RCC is het echter niet vanzelfsprekend dat alle programma’s van TMF daadwerkelijk overwegend door minderjarigen worden bekeken. Uit kijkcijfers van Intomart blijkt dat meer dan 80 procent van de TMF-kijkers tussen 20.00 en 24.00 uur 18 jaar of ouder is. De bestreden commercials zijn allemaal na 20.00 uur uitgezonden. Directeur Khee Liang Phoa van de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (Stiva) is blij met de uitspraak: “Het bevestigt onze stelling dat deze sector zorgvuldig omgaat met de Reclamecode. Het feit dat deze adver- teerders hun commercials bewust na 20.00 uur plaatsen, geeft dat al aan. De kritiek van minister Els Borst (volksgezondheid) dat de alcoholsector teveel op muziekzenders actief zou zijn, is nu ook door de codecommissie weerlegd”, zegt Phoa. Ook meent hij dat de uitspraak adverteerders meer duidelijkheid geeft. [ADformatie – 18/03/1999]

NOZEMA TEST LAAG-VERMOGEN AMZENDERS

Herbert Visser berichtte deze week in de nieuwsgroep nl.media.radio dat de Nozema aan het testen is geslagen met laagvermogen middengolf- zenders via enkele frequenties die bedoeld zijn voor commerciele regionale radio. Deze testuitzendingen zijn aan de ene kant bedoeld om richting het Ministerie van Verkeer en Waterstaat duidelijk te maken dat er al uitgezonden wordt via de uitgegeven middengolffrequenties. Hierdoor wordt voorkomen dat het ministerie de vergeven vergunningen intrekt aangezien er binnen een bepaalde termijn uitzendingen moeten plaatsvinden op de vergeven frequenties. Daarnaast wordt er middels de testuitzendingen nagegaan hoever de zenders met hun lage vermogen komen. In de meeste gevallen organiseert de Nozema een kraan van de plaatselijke brandweer, waaraan wat antennedraden worden gehangen, aldus Herbert Visser. Deze week waren er testuitzendingen te horen via de 1332 kHz. Deze frequentie is toegewezen aan het commerciele station Hoppa Radio. De naam van dit station zou inmiddels gewijzigd zijn in Today FM, Today FM heeft deze week haar toegewezen FM-frequentie 92.1 MHz vanuit Nijmegen al wel definitief in gebruik genomen.

REBECCA ZENDT UIT OP FREQUENTIE AIRPEACE

Afgelopen week heeft Radio Rebecca haar twaalfde etherfrequentie in gebruik genomen. Het gaat om de frequentie 89.3 MHz in Lelystad die in eerste instantie aan Airpeace Radio was toegewezen. Enige tijd geleden was al bekend geworden dat Airpeace Radio onvoldoende financiele middelen bezat om de etherfrequentie in gebruik te nemen en ging daarom over tot de verkoop van zendtijd. Blijkbaar heeft deze actie weinig resultaat opgeleverd en is de etherfre- quentie daarom vergeven aan Radio Rebecca. Vorige week heeft Radio Rebecca de frequentie 99.9 MHz in Dedemsvaart in gebruik genomen. Deze frequentie zendt momenteel nog uit op ‘non-interference basis’. Dat betekent dat gekeken zal worden in hoeverre de zender stoort richting Duitsland. Blijkt dat niet het geval te zijn dan blijft de zender in Dedemsvaart zonder afscherming naar het oosten uitzenden. De zender in Dedemsvaart maakt optimale etherontvangst mogelijk in de gemeenten Hoogeveen, De Wolden en Avereest.

OVERHEID KAN BOUW DELTA-MASTEN NIET TEGENHOUDEN

De overheid kan de bouw van de Delta-masten in de Noordzee niet tegenhouden. Dit verklaarde staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) donderdag in een debat aan de Tweede Kamer dat was aan- gevraagd door de oppositie. CDA en Groenlinks hadden de indruk dat de Vries dit wel zou kunnen, zonder het risico van schadeclaims. Staatssecretaris De Vries verklaarde dat de brief van Rijkswater- staat waarin zou staan dat de overheid niet aansprakelijk kon worden gesteld voor onthoud of afstel van de bouw, betrekking had op wetgeving over schade voor de scheepvaart en de luchtvaart. De Tweede Kamer wilde de bouw van de zendmasten voorkomen op grond van schade aan het milieu. Volgens de staatssecretaris laat de hui- dige wetgeving zo’n weigeringsgrond niet toe. Daarom bestaat er volgens haar wel degelijk het risico van een schadelclaim. De coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 namen genoegen met deze uitleg van De Vries. De staatssecretaris zegde toe om een noodwet te maken om toekomstige projecten ook te kunnen toetsen aan gevolgen voor onder meer het milieu. Als uit een nog lopend onderzoek blijkt dat er geen schade voor scheep- en luchtvaart bestaat kan de bouw van de twee masten van elk 400 meter in juni beginnen. [NRC Handelsblad – 19/03/1999]

CAO-AKKOORD BIJ OMROEPEN

Donderdagavond laat is een CAO-akkoord bereikt voor vijfduizend medewerkers van de publieke omroep. Het akkoord voorkomt op de valreep hardere acties van programmamakers op radio en tv. Vrijdag zouden namelijk live-programma’s gehalveerd worden uitgezonden. De looptijd van de nieuwe CAO is 21 maanden. De omroepmedewerkers krijgen een salarisverhoging van 5,75 procent, vanaf 1 juli 1998. De bonden hadden en loonsverhoging van 6 procent over twee jaar geeist. Verder zijn werkgevers en bonden het eens geworden over de eis van de bonden dat tijdelijke arbeidskrachten na drie jaar een vast dienstverband krijgen aangeboden. De nieuwe CAO levert grote problemen op voor de regionale radiozenders. De regio omroepen moeten hun personeelsbestand inkrimpen om de gesloten omroep-CAO te kunnen naleven. Volgens directeur en hoofdredacteur J. Kroes van TV West is de loonsverhoging van 5,75 procent “buitengewoon fors” en staan de regionale omroepen voor een “behoorlijk probleem”. De loonsverhoging moet betaald worden uit een vaststaand budget, zo stelt Kroes. “Dat betekent dus minder personeel. Het moet uit de lengte of de breedte komen.” Uit andere delen van de begroting kan het extra geld niet worden gehaald: “De loonkosten beslaan 70 tot 80 procent van het budget”. [Volkskrant & ANP – 19/03/1999]

KORT NIEUWS

-> Arjan Boonacker wordt marketingmanager bij het clipstation op tv The Box. Hij volgt in die functie Peter Mulder op. Boonacker was eerder werkzaam bij Noordzee FM. Met de komst van Boonacker is het complete managementteam van de muziekzender vervangen. Eerder werd bekend dat Hannelore Kemme is benoemd als nieuwe algemeen directeur en Rolf van de Haar als salesmanager.

-> Mathieu Nagelkerke (38) is benoemd tot algemeen directeur van Turner Broadcast System Netherlands (TBS) en hoofd van Cartoon Network in Neder- land en Vlaanderen. Nagelkerke wordt verantwoordelijk voor kabeldistri- butie, in- en externe relaties en new business voor de Turner-zenders CNN, TNT Classic Movies en Cartoon Network. Voor deze laatste zender is hij als hoofd tevens verantwoordelijk voor programmering, marketing en sales. Nagelkerke werkte eerder bij De Telegraaf, FilmNet en MultiChoice. [ADformatie – 15/03/1999]  

-> Kees van Twist stapt per 1 mei op als hoofd cultuur en amusement bij de AVRO. Hij kan zich niet meer verenigen met de stijl van leiding geven van algemeen directeur Frans Marechal. Van Twist is negen jaar lang verantwoordelijk geweest voor de cultuurprogramma’s bij de AVRO. Onder zijn leiding ontstonden prijswinnende producties als ‘Oud Geld’ en de jeugdseries ‘Otje’ en ‘Abeltje’.

-> De Horecabond FNV gaat samen met de Nederlandse Programma Stichting volgende maand op Radio 5 een serie van twaalf hoorspelen in het Chinees uitzenden om het relatief kleine aantal leden in de Chinese restaurants op te krikken. De bond heeft gekozen voor de hoorspelen omdat de Chinezen in de horeca via de gebruikelijke kanalen nauwelijks aanspreekbaar zijn. Ze weten dus vaak niet wat hun rechten zijn, is de ervaring van de FNV.  

-> Voetbalclub SC Heerenveen gaat de televisiemarkt op. De Friese eredivi- sieclub heeft een eigen mediabedrijf opgericht met de naam SC Heerenveen Media. De nieuwe onderneming wordt een technisch facilitair bedrijf en gaat samen met de regionale zender Omroep Friesland sportprogramma’s maken. De eerste proefuitzending gaat binnenkort de ether in. SC Heeren- veen hoopt met het nieuwe bedrijf veel inkomsten uit reclame te halen.  

-> Bernadette Slotboom treedt met ingang van 1 september toe tot de hoofd- redactie van het ‘NOS Journaal’. De 39-jarige Slotboom, die nu chef nieuws- dienst is bij ‘Het Journaal’, is benoemd tot adjuct-hoofdredacteur en wordt daarmee de eerste vrouw in de hoofdredactie van het NOS-Journaal. De hoofd- redactie bestaat verder uit hoofdredacteur Nico Haasbroek en adjunct- hoofdredacteur Hans Laroes.

KIJKCIJFERS

Het Nationale Songfestival is goed bekeken. Een op drie tv-kijkers stemde er zondag op af. Naar de liedjes keken gemiddeld 1,9 miljoen mensen, de puntentelling later op de avond kluisterde 1,4 miljoen kijkers. ‘Engelstalige liedjes goed bekeken’ concludeert de NOS maandag een tikkeltje provocerend. Zoals bekend is er de afgelopen tijd veel over te doen geweest dat alle deelnemers aan het Nationale Songfestival in het Engels zongen. Kamerleden als Boris Dittrich (D66) roerden zich en ook staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) sprong in de bres voor het Nederlandse lied. Zangeres Marlayne won het festival. Ze vertegenwoordigt ons land op 29 mei op het Eurovisie Songfestival in Jeruzalem met het liedje ‘One good reason’. De publieke omroepen behaalden in week 10 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 39%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op maandagavond (20%), door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’, `Tussen kunst en kitsch’, `Taxi’ en `De rijdende rechter’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (32%), door de uitzendingen van `Studio Sport’ en de rechtstreekse uitzen- ding van het Nationale Songfestival. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (21%), door `Kassa’, `Ben zo terug’, `Spijkertijd’, `Het Lagerhuis’, `Journaal 22.00 uur’, `Nova’ en `Studio Sport’. RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 18%, RTL5: 4%, Veronica: 10%, SBS6: 11% en Net5: 3%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijk- onderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

LUISTERCIJFERS

Hier volgen de luistercijfers (in marktaandelen) van de radiozenders in de periode januari/februari. Ter vergelijking zijn de cijfers van de vorige periode (december/ januari) ook in het overzicht opgenomen. Het Continu Luister Onderzoek wordt door Intomart uitgevoerd in opdracht van NOS en STER. Tevens participeren in het onderzoek de regionale zenders alsmede de meeste commerciele radiozenders. Het luistergedrag is gemeten gedurende een periode van acht weken in januari/februari 1999, waarin de totale steekproef in het onderzoek betrokken is.

                                                    dec 98/jan 99         jan/feb 99
 1 Sky Radio                  18.2       17.2 
 2 Radio 3 FM                 14.1       14.7 
 3 Radio 2                     8.6        8.4 
 4 Radio 10 Gold               8.5        8.4 
 5 Radio 1                     7.1        7.4 
 6 Radio 538                   6.0        6.2 
 7 Noordzee FM                 5.6        5.5 
 8 Veronica FM                 4.1        4.0 
 9 Classic FM                  1.8        2.1 
10 Radio 4                     1.5        1.4 
11 Arrow Classic Rock Radio    0.7        0.9 
12 Radio 5                     0.8        0.8 
13 Love Radio                  0.4        0.5 
14 Kink FM                     0.5        0.4 
-- JFK                         0.4        0.4 
== Gez. Regio                 14.6       15.1 
== Overige zenders             6.9        6.7 

ONRUST BIJ VARA NA “SABOTAGE-ACTIE”

Bij de VARA is onrust onder het personeel ontstaan omdat omroepdirecteur Vera Keur een prikactie bij het populaire programma Spijkertijd, afgelopen zaterdag, heeft ‘gesaboteerd’. Bij dat programma was door het VARA- actiecomite een dertig seconden durende onderbreking gepland, kort na het begin. Presentator Jack Spijkerman vond dat de manier voor hem en zijn redactie om solidariteit aan de CAO-acties te betuigen. “Maar toen ik ’s avonds naar het programma keek, bleek tot mijn verbijstering en woede dat, zonder overleg met mij, de actie eruit was geknipt.” In een brief van het VARA-actiecomite wordt de VARA-leiding de “sabotage van een volstrekt legitieme vakbondsactiviteit” in de schoenen geschoven. Volgens het comite is in de band geknipt door een “jeugdige, overdreven loyale medewerker” bij de eindregie die handelde op last van de VARA-directie. De VARA geeft die ingreep toe. Via haar woordvoerder laat directeur Keur weten dat het besluit tot het knippen in de band van het programma is genomen, omdat het niet is toegestaan “binnen de programma’s acties te voeren”. [Volkskrant – 17/03/1999]

RATELBAND VALT VPRO-PLOEG AAN

Emile Ratelband, de goeroe van het positief denken, heeft zondag- ochtend een cameraploeg van de VPRO op Schiphol aangevallen. De ploeg van het programma ‘Waskracht!’ zou met Ratelband meevliegen naar Sint- Petersburg, waar hij honderd zakenlieden zou toespreken en de Doema bijles zou geven in positief denken. Ratelband wilde op Schiphol geen Tjakka! roepen, waarop de presentator van Waskracht! een imitatie deed. Daarop ging Emile door het lint. “Hij probeerde m’n duim te breken, verdraaide m’n arm en sloeg keihard tegen m’n linkerslaap. Daar heb ik nu een bloeduitstorting”, aldus een cameraman. Toen Ratelband wou inchecken, hield de marechausse hem aan. De VPRO-ploeg kon meteen aangifte doen, waardoor Ratelbands zakenreisje niet zou doorgaan; of de goeroe laten vertrekken en daarna aangifte doen van mishandeling en vernieling. De ploeg van ‘Waskracht!’ verkoos het laatste. [Veronica Internet – 15/03/1999]

GELREVISION KOMT MET KENNISMAKINGSKANALEN

Kabelmaatschappij GelreVision introduceert per 15 april drie ‘Kennismakingskanalen” in het grootste deel van het verzorgingsgebied. Via deze drie kanalen kunnen de klanten dit jaar met in totaal met 9 verschillende televisiezenders kennis maken. De 3 zenders zullen 3 maanden te zien zijn, waarna ze verwisseld worden voor 3 andere zenders. Er zijn voor de klant geen extra kosten verbonden aan deze uitbreiding van de dienstverlening. In het eerste blok van 3 zenders, dat van 15 april tot 15 juli loopt, zitten de muziekzender MTV Europe, TNT The Movie Channel en Cartoon Network. De drie extra kanalen zullen beschikbaar zijn voor klanten van GelreVision in de gemeenten Ermelo, Putten, Nijkerk, Hoevelaken, Barneveld buiten, Zeewolde, Zevenaar (m.u.v. Babberich en Oud Zevenaar), Didam, Wehl, Winterswijk, Eibergen, Lichtenvoorde en Neede. De overige gemeenten waar GelreVision diensten biedt volgen geleidelijk in verband met de noodzake- lijke modernisering van het kabelnetwerk. Indien de klant een van de extra geboden zenders definitief wil hebben, dan moet gewacht worden totdat GelreVision later in het jaar (oktober) de digitale decoder introduceert. Via deze decoder wordt het huidige pakket aan radio- en televisiezender sterk uitgebreid. Hieronder zullen in ieder geval de 9 zenders vallen die via de ‘Kennismakingskanalen’ te zien zijn. Het volgende blok van 3 zenders betreft de muziekzender M2, BBC World en Travel. Ten- slotte zitten er in het laatste blok de dierenzender Animal Planet en de muziekzenders Muzzik en The Box.

NET5 VANAF 1 APRIL IN LEIDEN

Kabelexploitant Casema zet Net 5 op 1 april in de Leidse regio en de zuidelijke Bollenstreek op de kabel. De zender neemt de plaats in van nieuwszender Euronews. Deze zender wordt eind deze maand van het kabelnet verwijderd omdat Euronews al langere tijd verzuimt om haar bijdrage aan Casema te betalen. Bij Casema kwamen de afgelopen weken ongeveer duizend telefoontjes binnen van mensen die ervoor pleitten om Net 5 een plekje op de kabel te geven. In Zoeterwoude, waar Euronews niet op de kabel zit maar waar een zender minder te ontvangen is, wordt Net 5 eenvoudig aan het zenderpakket toegevoegd. Dat bleek dinsdagavond tijdens de eerste vergade- ring van de regionale programmaraad in het Katwijkse gemeentehuis.  Voorlopig zal TMF niet worden toegelaten op het Leidse kabelnet. TMF is momenteel slechts in een klein deel van de Leidse regio te zien. en dat zal voorlopig ook zo blijven. De raad had in haar eerste bijeenkomst geen zin om een besluit over toelating te nemen, en een eenvoudige technische oplossing zoals bij Net 5 is voor TMF niet voorhanden. De algemene toelating van TMF zal opnieuw ter sprake komen in de volgende vergadering van de programmaraad op 19 april. Dan zal ook gekeken worden naar de Spaanse zender TVE. Dit kanaal kan in principe binnen enkele maanden op de kabel worden gezet. Het enige probleem is dat hiervoor wel een andere zender zal moeten verdwijnen. [o.a. Leidsch Dagblad – 17/03/1999]

MUZZIK SPANT KORT GEDING AAN TEGEN ENECO

De Franse televisiezender Muzzik gaat een kort geding aanspannen tegen kabelexploitant ENECO. De klassieke muziekzender wil zo weer terug komen op de kabel in Dordrecht. ENECO haalde de zender per 1 maart van de kabel, omdat ze niet voor doorgifte van het muziekkanaal wil betalen. Hiermee legde ENECO het advies van de Programmaraad naast zich neer. Deze vindt dat Muzzik een plaats verdient in het basispakket. Het kort geding dient op 22 maart voor de rechtbank in Amsterdam. [Radio Rijnmond – 15/03/1999]

AMSTERDAM: MEER ZENDERS, MEER BETALEN

Kabelexploitant A 2000 mag in ruil voor uitbreiding van het basispakket het tarief verhogen van 195 tot bijna 240 gulden per jaar. Het aantal zenders gaat binnenkort omhoog van 26 naar 32. Dit zijn de gemeente Amsterdam en A 2000 overeengekomen. De fractiespecialisten in de gemeen- teraad zijn deze week vertrouwelijk ingelicht door D66-wethouder G. van der Giessen. Het akkoord maakt de terugkeer van ‘verdwenen’ commerciele zenders mogelijk. Als de kijkers meer betalen, kan A 2000 commerciele zenders gratis toegang tot de kabel bieden. De jaarlijkse doorgiftevergoe- ding van 725.000 gulden was reden voor zenders als MTV en CNN zich uit Amsterdam terug te trekken. De uitbreiding van het basispakket geldt voor een beperkte periode, waarschijnlijk twee jaar. Als A 2000 in staat is op grote schaal digitale decoders te introduceren, komt er een basispakket van vijftien zenders – het wettelijke minimum – en kunnen de kijkers kiezen voor pluspakketten, waarvoor ze extra moeten betalen. Het nu bereikte compromis is nagenoeg gelijk aan het voorstel dat de linkse partijen in de gemeenteraad vorig voorjaar afwezen. Ze weigerden toen de eis van A 2000 in te willigen dat de tarieven omhoog moesten. Herhaling van die afwijzing is niet te verwachten: wethouder Van der Giessen weet zich nu gedekt door haar collega’s J. van der Aa (PvdA) en H. Groen (VVD), die deel uitmaakten van het onderhandelingsteam. MTV en CNN zullen naar verwachting op de kabel terugkeren. MTV heeft aan- gekondigd naar de rechter te stappen als het een kanaal moet delen met een andere zender. Anders is het met Discovery Channel en Eurosport. Die zijn alleen bereid op de Amsterdamse kabel terug te keren als ze daar geld voor krijgen. “Wij zijn te zien in 5,2 miljoen huishoudens; in heel Nederland betaalt men voor onze uitzendingen,” zegt A. Vroegindeweij, woordvoerder van Discovery Channel. “Verwacht van ons niet dat Amsterdam een betere deal krijgt. Amsterdam is wat ons betreft net Lutjebroek.” [Parool – 20/03/1999]

NAAM “STADSOMROEP UTRECHT” MAG

Stadsomroep Utrecht mag zich voortaan Omroep Utrecht RTV noemen en televisieprogramma’s uitzenden onder de naam TV Utrecht. De radio mag de ether in onder de naam Omroep Utrecht FM. Zo luidt de uitspraak van de rechter donderdag in een kort geding dat de regionale zender Radio M tegen Omroep Utrecht had aangespannen. De lokale Stadsomroep Utrecht wijzigde haar naam onlangs in Omroep Utrecht omdat de uitzendingen ook te zien zijn in een aantal buurgemeenten en daarom minder stadsgericht zijn dan voorheen. Radio M maakte bezwaar tegen de nieuwe namen, omdat die zou leiden tot verwarring bij publiek en adverteerders. Verder vond de regionale zender, die tot drie jaar geleden nog Radio Utrecht heette, dat Omroep Utrecht ten onrechte profijt trekt uit de naamsbekendheid die Radio M onder haar oude naam had opgebouwd. Ook voerde Radio M aan dat ze de namen officieel had laten registreren. [ANP – 17/03/1999]

CONCURRENTIE VOOR A2000: DIGITENNE

De Amsterdamse kabelexploitant A2000 krijgt binnen een jaar serieuze concurrentie. De Nederlandse Omroep Zendermaatschappij NV (Nozema) zal via haar zendmasten digitale televisiesignalen verspreiden in de regio’s Amster- dam, Haarlem en Hilversum. Momenteel voert Nozema tests uit; op den duur zal in heel Nederland digitaal worden uitgezonden. Het Parool berichtte deze week uitgebreid over de plannen van de Nozema.  Met een ontvanger en een kleine antenne is het over een jaar mogelijk 25 kanalen te bekijken voor ongeveer vier gulden per maand. Op den duur kan dat aantal worden uitgebreid tot maximaal honderd zenders. Onder die zenders zijn publieke omroepen en commerciele zenders. De digitenne betekent de wedergeboorte van de aloude televisiespriet die analoge signalen opvangt. Dankzij digitale techniek zijn veel meer zenders te ontvangen van goede beeldkwaliteit. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk met een draagbare televisie op het strand naar een voetbalwedstrijd te kijken. Zelfs in een auto die 120 kilometer per uur rijdt, zijn televisie- beelden van uitstekende kwaliteit te zien, blijkt uit de tests. Een losse ontvanger om op een televisie aan te sluiten, kost ongeveer vijfhonderd gulden. “Maar Philips, Sony en Nokia komen binnenkort met televisies met eenzelfde ingebouwde ontvanger op de markt, ook al omdat de digitenne in Engeland al is ingevoerd. Dan is aanschaf van een losse ontvanger niet meer nodig,” aldus Peter Jelgersma, voorzitter van de stichting Digitenne, die Nozema, Canal+ en publieke en commerciele zenders verenigt.  Een insteekkaart die de registratie regelt – te koop bij Canal+ – is voldoende om televisie te kijken. “A2000 krijgt eindelijk een concurrent van formaat,” zegt Jelgersma. “Een schotel blijft toch moeizaam gedoe. Iedereen moet zijn eigen schotel aanschaffen en instellen. De digitenne is een sprietje dat het overal doet. Met behulp van gsm-techniek is het ook mogelijk zogheten tweewegtechniek toe te passen, om gegevens op te vragen.” Via de schotel is het nu niet mogelijk zenders als BBC en AT5 te zien. De digitenne heeft die beperking niet. Jelgersma: “AT5 mag wettelijk niet op de satelliet komen, omdat het station dan overal in Nederland te zien is. Dat betekent concurrentie voor de landelijke publieke omroepen. De Nozema kan per zendmast, per regio, bepalen welke zenders ze doorgeeft. In Amsterdam zal AT5 via de digitenne te zien zijn.” [Parool – 15/03/1999]

SP OSS: KABELNET IN EIGEN BEHEER

Na een jaar van veel onderzoek en veel vergelijken wil de SP in Oss het kabelnet toch in eigen beheer houden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er nogal wat haken en ogen zitten aan de verkoop. Bij verkoop zullen bijvoorbeeld de tarieven al snel stijgen met f80,- per jaar. Daarnaast concludeert het onderzoek dat de nieuwe ontwikkelingen lang niet zo snel gaan dan verwacht. Internet over de kabel verloopt niet vlekkeloos en de telefoon wordt hoe langer hoe meer mobiel oftewel kabelloos. Tegen een geringe meerprijs kan de kabel altijd nog geschikt gemaakt worden voor internet. In Amsterdam is gebleken dat de afspraken met de koper niet waterdicht waren. De SP meent dat daarom de noodzaak om de CAI te verkopen is niet zo groot is. De gemeente Oss moet nog een besluit nemen over een eventuele verkoop.

VRT RADIO2 KOMT MET EIGEN NACHTPROGRAMMERING

Vorige week zondagavond om 23 uur is VRT Radio 2 begonnen met een nacht- uitzending. Deze programma’s vervangen de vroegere ‘Nachtradio’. Het programma wordt uitgezonden op Radio 2 en op Radio 1. Uit onderzoek blijkt dat er ’s nachts bijna uitsluitend Radio 2-luisteraars zijn, zegt de VRT-radiowoordvoerder. De uitzending wordt live gepresenteerd. De nachtuitzending is opgedeeld in drie delen. Van 11 tot 1 is er het programma ‘Blauwe maan’, een nostalgisch programma. Daarna krijgen de luisteraars oude hits te horen en om 4 uur begint een ontbijtshow. De presentators komen van Radio 2 en van de vroegere Nachtradio. [VRT Teletext – 15/03/1999]

BELGISCHE MINISTER DREIGT MET VERBOD MED-TV

De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Van den Bosche dreigt met een zendverbod voor het Koerdische TV-station Med TV als dat nog e e n keer een oproep tot geweld uitzendt. Dat staat in een brief aan Med TV, meldt de radionieuwsdienst van de VRT. Med TV is in het Belgische Denderleeuw ge- vestigd. Na de ontvoering en arrestatie van PKK-leider Ocalan had Med TV een interview uitgezonden waarin opgeroepen werd tot geweld tegen Turkije. Van den Bossche laat de zender in het oog houden. Eventueel wordt de zend- apparatuur in beslag genomen, wordt er een gerechtelijke vervolging ingesteld en wordt de zendvergunning ingetrokken. [VRT Teletext – 18/03/1999]

COALTIE RUZIET OVER TOEKOMST NEDERLANDSE RADIO

De strijd in het kabinet over de toekomst van de Nederlandse radio is hoog opgelopen. VVD-staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) staat lijnrecht tegenover haar PvdA-collega Van der Ploeg (Media). Zij zijn het volstrekt oneens over het aantal publieke radiozenders en de ‘kleuring’ van acht tot tien (nieuwe) commerciele zenders. Onder leiding van premier Kok heeft een zware kabinetsdelegatie, onder wie Minister Jorritsma (Eco- nomische Zaken), Zalm (Financien) en Van Boxtel (Grote Steden), deze week om de tafel gezeten om een oplossing te zoeken. Om de strijdende partijen bij elkaar te brengen is afgesproken dat er drie mogelijke ‘zender- pakketten’ worden uitgewerkt waaruit de bewindslieden binnenkort moeten kiezen. De politici hebben haast, omdat op 1 september volgend jaar alle zendmachtigingen verdeeld moeten zijn. In de eerste variant blijft het publieke bestel bestaan uit vijf radio- zenders en komt er een commerciele nieuwszender. De tweede variant gaat uit van vier publieke zenders en twee voorbestemde commerciele zenders, namelijk een nieuwszender en een Nederlandstalig station. De derde is als de tweede maar met behoud van de vijf publieke zenders. Bronnen rond het kabinet bevestigen dat Van der Ploeg inzet op de laatste variant, terwijl de VVD en PvdA het best kunnen leven met de eerste. VVD en D66 wilden aanvankelijk geen voorwaarden vooraf opleggen aan de commerciele stations terwijl Van der Ploeg tenminste twee commerciele pakketten van tevoren een bestemming wil geven. Als Van der Ploeg dit doorzet willen VVD en D66 een publieke zender opheffen. Tijdens het overleg afgelopen week hebben VVD en D66 hun eerdere eis dat alle commerciele pakketten zonder voorwaarden vooraf, moeten worden geveild laten varen. D66 en VVD vinden dat Van der Ploeg binnen de publieke radio al zijn wensen moet kunnen waarmaken. Alleen het vastleggen van een frequentiepakket voor een commerciele nieuwszen- der is voor hen aanvaardbaar. Van der Ploeg wil echter voorkomen dat de commerciele zenders in de ether te veel op elkaar gaan lijken en dat er straks tien stations ala Sky Radio naast elkaar bestaan. [Telegraaf – 26/03/1999]

KORT NIEUWS -2-

-> Aad van den Heuvel heeft het merendeel van zijn belang in de door hem opgerichte BV Mediaat verkocht aan Joop van Ende. “Ongeveer 80 procent. Ik heb voor de komende drie jaar nog wat ideeen in petto en die krijg ik in mijn eentje niet gerealiseerd”, zegt Van den Heuvel. Mediaat maakt met name programma’s voor de KRO, waaronder het gloednieuwe ‘BV De Wereld’.

-> Het Commissariaat voor de Media heeft de VARA beboet voor een bedrag van 12.000 gulden. De boete is opgelegd omdat in het VARA-radio3 programma ‘Stenders’ van Rob Stenders het luisterpubliek middels een wedstrijd zou zijn aangezet tot de koop van een cd. Het gaat om de cd-single van de Nederlandse popgroep Nilsson met het nummer ‘My brain ’s down’. De luisteraar die het meeste aantal singeltjes had gekocht maakte kans op een ‘meet and greet’ met de popgroep Volumnia!.

-> Het Journaal van 20.00 uur heeft woensdag bij de start van de NAVO-acties op Servie, 2.1 miljoen kijkers getrokken, een half miljoen of 30% meer dan gewoonlijk. [NOS Teletext – 25/03/1999]  

-> De Franse muziek- en cultuurzender Muzzik is sinds maandag in Dordrecht weer via te kabel te zien. Kabelmaatschappij ENECO geeft de zender onder druk van een kort geding weer door. Het tv-station werd begin deze maand van de kabel gehaald omdat ENECO vond dat de zender niet paste in haar uitgangspunten. Door de terugkeer van Muzzik, verdwijnt de Duitse regionale zender WDR 3. [Radio Rijnmond – 22/03/1999]

-> Verslaggeefster Nynke la Porte en de Hongaarse cameraman Zoltan Olah van Net 5 zijn op gezag van president Milosevic zelf vrijdag vrijgelaten. Dit heeft het Joegoslavische ministerie van Buitenlandse Zaken aan Net 5 laten weten. De 33-jarige journaliste heeft in telefonisch contact met de redactie van ‘Morgen gebeurt het’ verteld dat hun auto en apparatuur weg zijn. Beiden zullen nu zo snel mogelijk het land verlaten. Het tweetal werd sinds donderdagmiddag vastgehouden op het politiebureau van Novi Sad. Ze werden aangehouden toen zij de plek wilden filmen waar bommen waren ingeslagen. [Telegraaf – 26/03/1999]  

-> Bart de Graaff is weer beter. Hij was op 9 februari gestopt met werken voor zijn omroep BNN, omdat hij longontsteking en een zware bronchitis had. Zes weken lang heeft hij geen programma’s gemaakt, maar deze week gaat Bart weer aan het werk, aldus een woordvoerster van BNN donderdag. Volgende week worden opnamen gemaakt voor een nieuwe rubriek. Die komt op de buis als de hele serie af is. Dewoordvoerder kon nog geen datum noemen. [ANP – 25/03/1999]  

-> Staatssecretaris voor mediazaken, Rick van der Ploeg, is niet erg te spreken over de plannen van kabelbedrijven om commerciele zenders in afzonderlijke pakketten te gaan aanbieden. Daar dit in zijn ogen een prijsverhoging voor de consument met zich mee brengt. In het radio- programma ‘Tros Kamerbreed’ zei de staatssecretaris hierover: “Mensen willen naar RTL4 of SBS6 kijken, net zoals ze naar de publieke omroep kijken. Ik zou dat liever niet zien veranderen.”

VERTREK VAN TWIST LEIDT TOT CRISIS BIJ AVRO

Het aangekondigde vertrek vorige week van Kees van Twist, hoofd cultuur en amusement bij de AVRO, heeft geleid tot een vertrouwenscrisis bij deze omroep. Circa 130 personeelsleden gaven woensdag uitting aan hun onvrede. De woede richt zich met name op de omroepdirectie, die in de ogen van de AVRO-medewerkers ‘schrikbarend weinig communiceert’. Ook is er een gebrek aan ‘inspirerend leiderschap’. De omroep wordt momenteel geleid door Frans Marechal. Programmadirecteur Boudewijn Klap, het creatieve brein, neemt in oktober afscheid en functioneert al lange tijd niet meer honderd procent. Het afhaken van de andere creatieve kracht Van Twist was in feite de druppel die de emmer deed overlopen. De directie krijgt van het personeel een laatste kans om een helder en leefbaar toekomstplan voor de AVRO te komen en beterschap te beloven wat betreft de communicatie. [Haagsche Courant – 25/03/1999]

VAN DER PLOEG: RADIO3 BLIJFT BESTAAN

Voor PvdA-staatssecretaris Van der Ploeg (mediazaken) is het een uit- gemaakte zaak dat de publieke popzender Radio3FM behouden blijft. Dit in weerwil van coalitiepartner D66, die van mening is dat zender kan worden opgeheven. Volgens Van der Ploeg doen de muziekredacteuren en disk- jockeys hun werk goed, maar het kan en moet beter. Radio3FM is in elk geval opgenomen in de nieuwe Concessiewet, die in september 2000 van start gaat. Deze wet, die de nieuwe taken voor de publieke omroep regelt, ligt voor advies bij de Raad van State en wordt dit najaar behandeld door de Tweede en Eerste Kamer. Volgens Van der Ploeg heeft Radio3FM een duidelijk andere programmering dan de commerciele popstations. Zo worden er veel live-concerten geregistreerd, belangrijke thema’s voor jonge mensen aangesneden en nieuwe ontwikkelingen in de popmuziek gepresenteerd. De staatssecretaris vindt dat het programma-aanbod op 3FM moet worden verbreed met onder meer muziek die is gericht op culturele minderheden in Nederland. [Haagsche Courant – 24/03/1999]

SKY RADIO KOMT MET TEGENRAPPORT KPMG

De radiobestedingen zullen van 470 miljoen tot 260 miljoen gulden terug- lopen, als het kabinet de aanbevelingen van KPMG overneemt. Dat becijfert Moret Ernst & Young in een tegenrapport dat in opdracht van Sky Radio is opgesteld. Het rapport ‘Ruimte voor commerciele radio’ is maandag aan de mediaspecialisten van de Tweede Kamer aangeboden. Het KPMG-rapport, dat als basis voor de besluitvorming van het kabinet dient, gaat ervan uit dat in 2000 tien pakketten etherfrequenties van gelijkwaardige omvang moeten worden geveild, waarvan de helft in een ‘geclausuleerde veiling’. Volgens de onderzoekers van Moret Ernst & Young, onder leiding van Bas Eenhoorn (oud-voorzitter van de kabelbrancheorganisatie Vecai), leidt dat tot te kleine pakketten, waardoor luisteraars en adverteerders hun interesse voor commerciele radiostations zullen verliezen. Moret Ernst & Young noemt de KPMG-aanbevelingen dan ook contraproductief en adviseert om hooguit zeven, bij voorkeur vijf pakketten te vormen, met ieder een potentieel bereik van 70 procent of meer. De marktonderzoekers merken fijntjes op dat als de overheid op radiogebied gelijke concurren- tieverhoudingen nastreeft, grotere pakketten voor de hand liggen, omdat commerciele omroepen niet alleen met elkaar, maar ook met de publieke omroepen concurreren. [ADformatie – 25/03/1999]

“OVERHEID MOET DECODER SUBSIDIEREN”

Om een snelle introductie van decoders in zoveel mogelijk huishoudens te bewerkstelligen, zou de overheid de aanschaf ervan moeten subsidie- ren. Dat zei Lennart van der Meulen (Commissariaat voor de Media) tijdens het congres Omroepen 2000, dat dinsdag en woensdag werd gehouden in Huizen. De zogeheten ‘digi-snip’ is een verantwoorde uitgave, omdat alleen met subsidie de patstelling rond de voortgang van interactieve diensten kan worden doorbroken. “Het wordt tijd dat dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit van de informatie- infrastructuur”, aldus Van der Meulen. In ruil voor de subsidie op decoderaanschaf, zouden kabelmaatschappijen de kosten van basis- en pluspakket laag moeten houden. [ADformatie – 26/03/1999]

KIJKCIJFERS

Een kwart van de late televisiekijkers kiest drie keer in de week voor het VARA-programma ‘Laat De Leeuw’. Het programma op Nederland 3 trekt nu gemiddeld 620.000 kijkers (gemiddeld marktaandeel 26%). De publieke omroepen behaalden in week 11 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 39%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op maandagavond (20%), door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’, `Tussen kunst en kitsch’, `Vinger aan de pols’ en `De rijdende rechter’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op woensdagavond (27%), door de verslagen van de wedstrijden in de Champions League. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (19%), door `Kassa’, `Ben zo terug’, `Spijkertijd’, `Het Lagerhuis’, `Journaal 22.00 uur’, `Nova’ en `Studio Sport’. RTL4 haalde een gemiddeld marktaan- deel van 19%, RTL5: 3%, Veronica: 10%, SBS6: 9% en Net5: 3%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

AIRPEACE START TOCH UITZENDINGEN

Omroep Flevoland berichtte deze week middels haar website dat de Almeerse jongerenzender Airpeace over ongeveer drie weken toch haar uitzendingen her- vat. Dat zegt Boom Pers, uitgever van onder meer Flevopost. De uitzendingen vinden plaats via de etherfrequentie 89.3 MHz, die sinds vorige week in gebruik is genomen door Radio Rebecca. Het radiosignaal dat komt vanaf de PTT-mast in Lelystad is ook in Almere te ontvangen. De programma’s zijn te horen in de avonduren en in het weekeinde. Overdag wordt de zender gebruikt door Radio Rebecca. De jongerenzender Airpeace wil geen commentaar geven over het hervatten van de uitzendingen.

SAMENWERKING 916 EN RIJNWOUDE GESTRAND

De plannen voor samenwerking tussen de lokale omroepen Radio 916 en Radio Rijnwoude zijn gestrand. De gemeente Rijnwoude gaat nu beide verzoeken om een zendmachtiging voor de komende vijf jaar onderzoeken. Een van de twee krijgt de vergunning. De gemeenteraad buigt zich in mei over beide verzoeken. Volgens L. Burlage stelt Radio 916 zulke hoge voorwaarden voor samenwerking dat het onmogelijk was om daaraan te voldoen. “Ze wilden dat wij onze pro- gramma’s in hun studio in Zoetermeer zouden maken. Dat is veel te ver weg voor een lokale omroep. Als we een wethouder willen interviewen moet die achttien kilometer naar de studio reizen. Ook voor de vrijwilligers is het veel te ver en plaatselijke sponsors gaan geen omroep sponsoren die ver buiten de gemeente ligt.” Wel zou Radio Rijnwoude vanuit Hazerswoude programma’s kunnen maken, maar dan zou ze het doorstralen naar Radio 916 zelf moeten betalen. Dat geld hebben we niet, aldus Burlage. Hij voegt daaraan toe dat 916 plannen heeft om commercieel te worden, een reden te meer voor Rijnwoude om geen vergunning aan hen te geven. “Dan wordt het een regionale omroep.”

Voorzitter P. Aalbers van de Stichting Omroep Het Groene Hart van Holland, waaronder Radio 916 valt, bestrijdt dat laatste. “Wij gaan niet commercieel. Dat is pure zwartmakerij.” Aalbers vindt dat alle programma’s van Omroep Rijnwoude onder de naam van 916 moeten worden uitgezonden, omdat dat duidelijker is voor de adverteerders en sponsors. Dance Radio 916 zendt al ruim vijf jaar uit in Rijnwoude en Zevenhuizen-Moerkapelle. In december stelde het gemeentebestuur voor om de aflopende zendvergunning met vijf jaar te verlengen. In diezelfde tijd presenteerde Hazerswoudenaar J. Bethlehem een initiatief voor de oprichting een lokale omroep in Rijnwoude. De gemeenteraad mag maar over e e n omroep een positief advies uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media. De politiek hoopte dat beide strijdende partijen zouden samenwerken en besloot te wachten met een advies. Volgens Aalbers van Radio 916 heeft Omroep Rijnwoude de tijd die de gemeente haar gaf om tot elkaar te komen, benut om zelf een programma- raad samen te stellen en een rechtspersoon op te richten. “Die hebben ze nu en dus kunnen ze een aanvraag indienen.” Hij geeft ze echter weinig kans dat ze een zendvergunning krijgen. Burlage zegt dat zijn club inmiddels aan de voorwaarden voldoet om een aanvraag te kunnen doen. Maar hij spreekt tegen dat de omroep daarvoor bewust het uitstel heeft benut. Ambtenaren van de gemeente Rijnwoude studeren inmiddels op beide aanvragen. Ze willen nog niet zeggen naar welke omroep hun voorkeur uitgaat om plaatselijk uit te zenden. [Leidsch Dagblad – 24/03/1999]

VAN DER GIESSEN VERTREKT UIT COLLEGE

Wethouder J. van der Giessen heeft maandagmiddag haar vertrek uit het Amsterdamse college van B en W bekendgemaakt. Ze wordt half april voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool voor Muziek en Theater in Rotterdam. Van der Giessen, die cultuur, media en millenniumbeleid in haar portefeuille heeft, lag de laatste maanden zwaar onder vuur, recentelijk ook in haar eigen partij, D66 in verband met de problemen rond kabelexploi- tant A2000. De fractie van D66 in de Amsterdamse gemeenteraad heeft S. Bruines voorgedragen als wethouder voor Cultuur en Media. [NRC Handelsblad – 23/03/1999]

LO PIJNACKER HEEFT GROTE FINANCIËLE PROBLEMEN

De lokale omroep voor Pijnacker en Delfgauw, Radio Pijnacker, heeft te kampen met grote financiele problemen. Hiedoor is de lokale omroep sinds enige tijd niet meer te ontvangen en is de etherfrequentie 105.6 MHz leeg. De omroep zou met een te kort kampen van tussen de 20- en 30.000 gulden. De oorzaken van het tekort zijn niet bekend en namens de omroep wil niemand reageren op de ontstane situatie. Het uit de lucht zijn van Radio Pijnacker betekent ook voor de LOZ (Lokale Omroep Zoetermeer) dat zij zonder zender zit. De LOZ zond geruime tijd uit via Radio Pijnacker nadat de LOZ betrokken was bij een ruzie tot de vorming van een nieuwe lokale omroep in Zoetermeer. Door deze ruzie was de LOZ niet meer welkom bij de nieuwe omroep Zfm en week uit naar Radio Pijnacker dat ook in Zoetermeer via de ether is te ontvangen. Een woordvoerder van de LOZ zegt dat Radio Pijnacker niet te kampen heeft met financiele maar met technische problemen. Radio Pijnacker zou op zoek zijn naar een nieuwe studio en er zou een nieuwe zendmast moeten worden gebouwd. [o.a. Haagsche Courant – 24/03/1999]

NET5 EIND MEI IN ALMERE

De Almeerse televisiekijkers kunnen vermoedelijk niet voor eind mei de nieuwe commerciele zender Net 5 bekijken. Dan pas is het technisch mogelijk het Almeerse kabelnet uit te breiden met een extra zender. Dat blijkt uit een voorstel dat kabelmaatschappij Telekabel aan de gemeente Almere heeft gedaan. Eerdere voorstellen om de nieuwe zender op de kabel te brengen ten koste van een al bestaande zender zijn steeds afgewezen. Telekabel wil nu het Almeerse kabelaanbod eind mei uitbreiden met Net 5, maar de abonnees moeten daarvoor dan wel 56 cent per maand extra gaan betalen. Op dit moment kan de Almeerse televisiekijker 27 kanalen ontvangen en daarvoor betaalt hij 15 gulden 20 per maand. Dat is dus 56 cent per kanaal. Het voorstel van Telekabel is dinsdagavond gepresenteerd in een commissievergadering van de Almeerse gemeenteraad. Aanstaande maandagavond zal die commissie beslissen of ze akkoord gaat met dat voorstel. [Omroep Flevoland – 24/03/1999]

APR TEGEN OVEREENKOMST GEMEENTE MET A2000

De Algemene Programma Raad in Amsterdam keert zich tegen de overeen- stemming die de gemeente en A2000 hebben bereikt over herinrichting van het kabelpakket. De Amsterdamse programmaraad ziet niet in wat de c onsument ermee opschiet om in 2001 25 gulden per maand te betalen voor een zenderpakket dat minder biedt dan het huidige en waarvoor slechts 16,52 gulden hoeft te worden betaald. De APR stoort zich verder aan het feit dat zij niet tijdens de onderhandelingen voor advies is gehoord. De APR wendt zich nu tot de Amsterdamse gemeenteraad met de vraag om besluitvorming over de kabeltarieven uit te stellen. De Amsterdamse gemeenteraad doet op 31 maart uitspraak over de voorstellen. Gaat de gemeenteraad met de voorstellen akkoord dan zijn de zenders MTV en CNN de volgende dag op de Amsterdamse kabel terug. Kijkers gaan per maand 19,90 gulden betalen, 3,40 gulden meer dan nu. Het basispakket wordt uitgebreid van 26 tot 32 zenders. Net5 is een van de zes extra zenders in het uitgebreide basispakket. Onduidelijk is nog welke zenders naast Net5, MTV en CNN op de kabel komen. A 2000 is in onderhandeling met een Arabische zender. Eurosport en Discovery Channel vallen buiten de boot zolang ze betaling eisen voor doorgifte. A 2000 verwacht er desondanks met beide zenders “wel uit te komen”. Het pakket van 32 zenders is tijdelijk, binnen twee jaar komt er een basispakket met vijftien publieke zenders voor hooguit vijftien gulden. Mensen die meer willen, kunnen dan voor drie gulden per maand een decoder aanschaffen waarmee ze kunnen internetten, thuisbankieren, artikelen kopen en films op afroep zien. Luc Sala van Myster-tv wil een referendum over het nieuwe contract tussen gemeente en A 2000. Sala heeft daarnaast multiculturele omroep KleurNet in het leven geroepen. KleurNet moet programmamakers en omroepen de kans bieden ‘de kleurige en positieve elementen van andere culturen en landen naar voren te brengen’. De PvdA onderzoekt mogelijkheden om Amsterdammers met een laag inkomen tegemoet te komen in de gestegen ‘kijkprijs’. Volgens wethouder Van der Giessen kan de gemeenteraad ook beslissen via gemeentelijke regelingen zoals de stadspas of armoedebeleid het inkomen op peil houden. [Parool – 24/03/1999]

B92 MOET UITZENDINGEN STAKEN

Het onafhankelijke Joegoslavische radiostation B-92 heeft zijn uit- zendingen moeten staken op last van de Joegoslavische autoriteiten. Hoofdredacteur Veran Matic van het onafhankelijke Belgradose radiostation is na meer dan acht uur weer vrijgelaten. Dit heeft B92 laten weten in een persverklaring. Matic was in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden, toen de politie het radiostation sloot. Matic zelf noch zijn advocaten zijn op de hoogte gesteld van de reden voor de aanhouding. De hoofdredacteur mocht tijdens zijn hechtenis geen contact opnemen met zijn familie of zijn advocaten. Het radiostation B-92 heeft altijd onafhankelijk gewerkt. De zender is al lange tijd een doorn in het oog van president Milosevic. Het radiostation is altijd kritisch blijven uitzenden en weigerde om naar de pijpen van Milosevic te dansen. Volgens de regering moet de kritische zender nu uit de lucht vanwege de aangekondigde luchtaanvallen van de NAVO.

SPAANS TVE VERKOOPT AANDEEL VIA DIGITAL

De Spaanse staatsomroep RTVE heeft zijn belang in de digitale zender Via Digital verkocht aan de Spaanse telecomgroep Telefonica. Dat heeft RTVE bestuursvoorzitter Pio Cabanillas gisteren bekendgemaakt. De transactie heeft RTVE 13,35 miljard peseta (80,2 miljoen euro) opgele- verd. Bij de aankoop in 1997 had het bedrijf 9,35 miljard peseta voor het 17- procentsbelang betaald. De verkoop geeft RTVE ‘meer vrijheid’ omdat het nu niet meer gebonden is aan exclusieve contracten met Via Digital, aldus Cabanillas. Telefonica had al een belang van 36,9 procent in de op e e n na grootste digitale zender van Spanje. Spanje’s andere digitale zender, Canal Satelite Digital, is eigendom van Sogecable, de exploitant van Canal+. [NRC Handelsblad – 25/03/1999]