Media kort: mei 2001

“CASEMA BEINVLOEDT ADVIES PROGRAMMARADEN”

Casema schrijft programmaraden voor hoe deze hun pakketten vast dienen te stellen. Dit bericht Broadcast Magazine via haar website. Uit informatie die Casema programmaraden meegeeft blijkt dat de kabelaar het advies geeft alleen RTL 4, Yorin, SBS 6 en V8/FOX Kids als Nederlandse commerciële zenders op te nemen in het basispakket. Directielid Gerard Lieverse zegt ander zenders niet in het basispakket door te geven, ook al worden deze wel geadviseerd. Alhoewel zenders als RTL 5, NET 5 en TMF wèl voor een breed publiek beschikbaar willen blijven, zegt Casema dat er afspraken zijn gemaakt om de zenders uit het basispakket te halen. De mediawet stelt dat programmaraden een bindend advies uitgeven dat opgevolgd dient te worden, tenzij de financiële exploitatie in gevaar komt. Met de informatie die Casema programmaraden meegeeft lijkt de kabelaar in strijd te handelen met wettelijke regelgeving. Televisiezender Muzzik en de programmaraad Rotterdam hebben hierover in het recente verleden bij respectievelijk Casema en UPC procedures gewonnen. Casema hanteert een model dat uit van een opdeling van televisiestations in drie segmenten. Zenders die geld vragen komen volgens het model in een digitaal pakket, zenders die deels reclame-inkomsten en deels vergoedingen ontvangen van de exploitant worden geplaatst in het uitgebreide analoge tv-pakket, terwijl zenders die volledig middels reclame gevoed worden, in het basispakket komen. Onduidelijk is waarom zenders als RTL 5, NET 5 en TMF volgens Casema niet behoren tot volledig middels reclame gefinancierde zenders. Casema-woordvoerder Gradus Vos wil alleen kwijt dat het “helaas zo is dat bedrijven in 99 procent van de gevallen regels op hun eigen manier interpreteren”.

KAMER TWIJFELT AAN SLAGVAARDIGHEID ANTENNEBELEID

De Tweede Kamer wil dat de overheid haast maakt met beleid voor het plaatsen van antennes. De groei van mobiele telefonie mag niet worden gefrustreerd maar ook de onrustgevoelens onder de bevolking moeten niet onnodig worden aangewakkerd. De vorming van een convenant tussen gemeenten, provincies, verhuurders en telecombedrijven speelt een belangrijke rol in het het Nationaal Antennebeleid dat de Tweede-Kamerfracties vandaag  bespraken met de verantwoordelijke bewindslieden. De fracties maken zich echter grote zorgen of dat convenant er wel komt. Vooral de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de organisaties van verhuurders liggen dwars omdat hun invloed op de plaatsing van kleinere antennes tot vijf meter in het voorliggende beleidsplan ernstig wordt beperkt. De Tweede-Kamerfracties vragen het kabinet ook om de financiering van epidemiologisch onderzoek om de langetermijneffecten van GSM-elektromagnetische velden op de gezondheid in kaart te brengen. Remkes zegt bereid te zijn extra geld voor onderzoek beschikbaar te stellen, maar wil eerst duidelijk hebben aan welk type onderzoek in (inter)nationaal verband behoefte bestaat. (o.a. Automatisering Gids)

PROGRAMMARAAD ROTTERDAM: SUNFM EN HAPPY RADIO VAN DE KABEL

De Programmaraad Rotterdam heeft haar advies voor de kabelindeling per 1 september 2001 bekendgemaakt. Op radiogebied verdwijnen Happy Radio en SunFM van de kabel. Hiervoor in de plaats komen SonFM (Turks programma) en Colorful Radio. WDR 2 wordt vervangen door de volkszender WDR4. Radio France International wordt vervangen door France Culture. Radio Voz de Cabo Verde mag een radiokanaal gaan delen met de TweedeKamer-lijn. Op TV-gebied zullen Eurosport en TV5 uit het basispakket verdwijnen en worden vervangen door Arte en National Geographic Channel.

DRIE MILJOEN KIJKERS VOOR SONGFESTIVAL

Het 46e Eurovisie Songfestival trok zaterdagavond op Nederland 2 gemiddeld drie miljoen kijkers. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Kijk- en Luisteronderzoek van de NOS. De kijkcijfers zijn niet uitzonderlijk: drie miljoen is al elf jaar het gemiddelde aantal kijkers voor het Europese evenement. Naar het begin van het Songfestival, keken zo’n 2,8 miljoen mensen. Toen opende de Nederlandse deelneemster Michelle het festival. De einduitslag om 23.45 uur ondervond met 3,6 miljoen kijkers meer belangstelling. De waardering lag met 6,6 lager dan vorig jaar, toen dit cijfer 7,0 was. De dienst wijt dit aan het feit dat de Nederlandse inzending op de achttiende plaats eindigde waardoor Nederland volgend jaar buiten de boot valt. Het marktaandeel van de uitzending op Nederland 2 lag op 56 procent (ANP).

FLINK VERLIES VOOR UPC’S CHELLO

Internetbedrijf Chello (dochter van UPC) heeft vorig jaar een verlies gemaakt van 126,5 miljoen euro (278 miljoen gulden). Dit blijkt uit het jaarverslag van het kabelbedrijf. Chello begon in 1999 met het aanbieden van diensten. In dat jaar kwam de omzet uit op ruim 7 miljoen euro. Vorig jaar steeg de omzet naar 32 miljoen euro. In 1999 kwam de ‘adjusted ebitda’, ofwel de bedrijfsopbrengsten voor aftrek van afschrijvingen en amortisatie en compensatiekosten uit hoofde van optieregelingen, uit op 58,3 miljoen euro. Het nettoverlies was in dat jaar ongeveer 136 miljoen euro (f 300 miljoen). Hoe groot het uiteindelijke nettoverlies vorig jaar was, zegt het jaarverslag niet. (oa. Adformatie)

NOZEMA EN BROADCAST PARTNERS: SITE SHARING

Zenderexploitanten Nozema en Broadcast Partners hebben een contract getekend voor het gemeenschappelijk gebruik van de zendmasten en de antennes van Nozema. Dit bericht de Nozema in een door haar uitgegeven persbericht. Deze overeenkomst betekent dat er de komende jaren tientallen zendmasten minder gebouwd hoeven te worden. Bijkomend voordeel voor de zenderexploitanten is dat er minder bouwvergunningen nodig zijn. Het is voor het eerst in Nederland dat twee zenderexploitanten gebruik gaan maken van dezelfde masten en antennes. Het contract is een belangrijke stap voorwaarts in de herverdeling van de radio FM-frequenties, die begin 2002 rond moet zijn. Deze herverdeling is vastgesteld in het zogeheten Zero Base-plan, dat Nozema en Broadcast Partners samen hebben opgesteld in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Op 1 september 2001 moet duidelijk zijn welke omroepen een frequentie krijgen op de FM-band. Het uitzenden volgens het nieuwe frequentieplan is gepland voor begin 2002. Uitgangspunt hierbij is dat de internationale coördinatie van de FM-zenders tijdig wordt afgerond en dat er geen extra vertraging optreedt met de benodigde bouw- en milieuvergunningen. Het aanvragen van vergunningen is op dit moment gaande.

SPELBOS STOPT BIJ STUDIO SPORT

Ronald Spelbos (46) beëindigt aan het einde van dit voetbalseizoen zijn werkzaamheden als voetbalanalyticus bij NOS Studio Sport. Spelbos stopt omdat hij zijn journalistieke werk steeds moeilijker kan combineren met zijn baan als docent trainersopleidingen bij de KNVB. De leiding van Studio Sport respecteert de beslissing van Spelbos. Chris van Nijnatten, waarnemend hoofdredacteur, hierover: “We vinden het erg jammer dat Ronald stopt. Zijn analyses blonken uit door hun inhoudelijkheid. Ronald bereidde zich altijd zeer gedegen voor en hij beschikt over veel parate vakkennis waarmee hij iedere wedstrijd in het juiste perspectief wist te plaatsen. We zullen onmiddellijk aan de slag moeten om voor de start van het nieuwe seizoen een gelijkwaardige opvolger beschikbaar te hebben.” (o.a. NOStt)

TIJD BEGINT TE DRINGEN VOOR SBS

Het geduld van SBS begint op te raken. SBS wil graag samen met de vereniging Veronica de pas van FOX overgenomen zender (het huidige V8) gaan exploiteren, maar kan maar niet tot overeenstemming komen. Vorig jaar stapte de vereniging Veronica na onenigheid over de verdeling van de inkomsten en beleid uit de Holland Media Groep (RTL4, RTL5 en Yorin). Daarmee verloor de Holland Media Groep het recht op de naam Veronica. SBS kon enkele maanden later de noodlijdende zender FOX8 overnemen en startte de onderhandelingen met de vereniging onder andere over het gebruik van de naam. Naast de naam Veronica brengt de vereniging een pot met geld, hun internet-, radioactiviteiten en hun ledenblad in. De grootste onenigheid bestaat uit de waardebepaling van dat blad. “En dat is een ingewikkeld proces en daar komen we niet zo gemakkelijk uit”, zegt een woordvoerder van SBS. Veronica is vrijdag gevraagd binnen een anderhalve week duidelijkheid te geven. “En dan gaat het wat ons betreft in eerste instantie alleen om de televisieactiviteiten.” Als dat niet lukt, gaat SBS de nieuwe zender alleen exploiteren. “Maar liever samen”, benadrukt de woordvoerder. SBS wil uiterlijk 1 september de nieuwe zender lanceren. Joop van der Reijden, voorzitter van de vereniging Veronica, wilde niet reageren. (o.a. ANP)

TIEN EXTRA ZENDERS BIJ MR ZAP

Mr Zap gaat haar digitale aanbod sterk uitbreiden. Er komen minimaal tien extra zenders bij en het product Filmtime, waarbij abonnees pay per view films kunnen bestellen, wordt sterk uitgebreid. Beiden zullen na de zomer plaatsvinden. Naast de uitbreiding van het pay per view filmaanbod worden er minimaal tien nieuwe thematische Tv-zenders aan het aanbod toegevoegd. (

WIGG VERLIES KORT GEDING

De rechter heeft de eis van gebruikers van Wanadoo/Casema dat de internetprovider een minimum snelheid moet garanderen, afgewezen. De Wanadoo Internet Gebruikers Groep (WIGG), die 2400 leden heeft, spande een kort geding aan tegen Wandadoo, omdat de snelheid van de internetverbindingen die deze provider biedt beneden peil zouden zijn. Wanadoo erkende dit en bood zijn 54 duizend klanten al eerder 50 gulden korting aan. Dit gebeurde na een actie van de Consumentenbond. Rechtbankpresident J. Holtrop stelt in zijn uitspraak dat Wanadoo geen wanprestatie levert en dat “alle waar naar zijn geld” is. Hij adviseerde gebruikers die niet tevreden zijn met de snelheid, om te zien naar een andere provider. (o.a. Automatisering Gids)

ALTERNATIEVE KIJK OP SONGFESTIVAL OP 3FM

Voor iedereen die het Eurovisie Songfestival wel eens op alternatieve wijze wil beluisteren, verzorgen Paul de Leeuw, Comald Maas en Fred Siebelink op zaterdag 12 mei het ‘Eurovisie Songfestival 2001’ bij de VARA op 3FM. Van 20 tot 21 uur presenteert Fred Siebelink (‘Stenders Vroeg’) vanuit de 3FM- studio in Hilversum een warming-up. Hierin bekende gasten, een voorbeschouwing met Paul de Leeuw en natuurlijk kleine en grote Neder- en buitenlandse Songfestivalhits. Van 21 uur tot middernacht becommentariëren Paul de Leeuw en Comald Maas vanuit het Oude Luxor Theater in Rotterdam op geheel eigen wijze het Eurovisie Songfestival in Koperthagen. ‘Eurovisie Songfestival 2001’, zaterdagavond 12 mei 2001 bij de VARA op radio 3FM. (VARA)

PUBLIEKE RADIO UUR LANG UIT DE LUCHT

Vanwege een stroomstoring bij het Nederlands Omroepproductie Bedrijf (NOB) zijn om 18.45 uur alle publieke radiozenders uitgevallen. Na twintig minuten kreeg Radio 3 via een omweg weer stroom en om 19.45 uur waren de overige vier zenders weer te ontvangen. Over de oorzaak van de stroomuitval tast het NOB nog in het duister. Het betrof een lokale storing waardoor er geen spanning naar de eindregie en het schakelcentrum werd gestuurd. Omdat het een lokale stroomstoring was, kon het NOB niet overschakelen op de noodstroomvoorziening. Die is alleen van nut bij volledige stroomuitval. (o.a. NOStt)

PROGRAMMARAAD EEMLAND: SLAM!FM VAN DE KABEL

De Programmaraad Eemland dreigt SLAM FM van de kabel te halen. In haar motivatie stelt de programmaraad het volgende over Slam FM :”Deze zender richt zich vooral op dance. Hoewel er liefhebbers voor dit genre muziek bestaan, maakt de programmaraad de keuze voor zenders die een iets bredere programmering hebben voor dezelfde doelgroep”. De commerciele dancezender is inmiddels een actie gestart om het besluit van de Programmaraad terug te draaien. Emails zijn welkom op: amersfoort@slamfm.nl

VROEGTIJDIG EINDE VOOR JOMANDA BIJ YORIN

Al na twee proefuitzendingen heeft Yorin ‘genezend medium’ Jomanda laten weten dat ze niet meer terug hoeft te komen. De reden is niet alleen tegenvallende kijkcijfers, maar ook kijkersbedrog. Nieuwe Revu onthulde vorige week dat Jomanda en producent Endemol de kijkers doen geloven dat het programma live is. Ze kunnen dan voor fl. 1,25 per minuut bellen om hun probleem aan Jomanda voor te leggen. De bellers die er doorheen kwamen zaten echter gewoon in de studio en niet thuis. De healing van Jomanda was daarnaast niet rechtstreeks maar al weken van te voren opgenomen. Een woordvoerster van Yorin zegt dat ze het allemaal beter hadden moeten controleren. “Dat hebben we nagelaten. Maar de schuld ligt niet alleen bij Endemol, ook bij ons”, zegt ze in het AD. Eerder werd Jomanda al weggestuurd bij Noordzee FM. (o.a. Adformatie)

COMMISSIE TOMMEL: CONFLICT ZENDMASTEN BLIJFT

Hoe dringend de oproep van D.Tommel, bemiddelaar in het conflict rond de zendmasten in West-Utrecht, bij de presentatie van zijn rapport ook was, de achtertuin regeert nog steeds, met name bij de actiegroepen. De betrokken gemeenten waren veel terughoudender in hun commentaar. Zij willen het rapport eerst grondig bestuderen alvorens een oordeel te vellen. Tommel moet in de komende weken dus nog het nodige masseerwerk verrichten om alle betrokkenen op zijn lijn te krijgen. Die lijn gaat uit van een splitsing van de huidige zendmasten van 240 kiloWat in Lopik en 100 kW in Montfoort in drie masten in de regio. Daarvan moeten er twee een vermogen krijgen van 100 kW en één van 40 kW

ROTTERDAM: EUROSPORT ONDANKS UITSPRAAK COMMISSARIAAT ACHTER DECODER

Eurosport is maandag gisteren niet meer te volgen op de Rotterdamse kabel. De programma’s van de zender zijn alleen nog maar te ontvangen met decoder. Dit ondanks de uitspraak van het Commissariaat voor de Media. Dat besliste op 14 maart dat Eurosport met onmiddellijke ingang moest worden doorgegeven op de kabel, omdat de zender ten onrechte door UPC en de gemeenteraad van Rotterdam buiten het basispakket werd gehouden. Eurosport zou tot tenminste 1 september moeten worden doorgegeven. Dan start een nieuwe programmaperiode. Afhankelijk van het advies van de Programmaraad en het eventueel beschikbaar zijn van Eurosport zou de zender ook na die periode te volgen kunnen zijn via de kabel. Nu is de sportzender alsnog achter de decoder gezet. Precies zoals UPC en Eurosport vorig jaar waren overeengekomen. ,,Eurosport heeft zichzelf teruggetrokken uit het basispakket,” vertelt UPC- medewerkster B. Wijkniet. Volgens M. de Nooijer, network- manager van Eurosport, is er niets bijzonders aan de hand. ,,Wij hadden een afspraak met UPC dat we per 1 mei deel zouden uitmaken van het UPC Digital-pakket. Het is een paar dagen later geworden, maar nogal altijd precies volgens de afspraken.” (o.a. Rotterdams Dagblad)

KPN TEST TECHNOLOGIE INTERACTIEVE TV

KPN is bezig met een test technologie voor interactieve tv en video-on-demand. Volgens een ingewijde werkt de technologie al en is het een kwestie van tijd wanneer KPN hiermee naar buiten treedt. Op deze manier zal KPN gaan concurreren met soortgelijke diensten van UPC. Een ingewijde bij KPN bevestigde tegen Reuters dat er momenteel pilots lopen waarbij interactieve televisie geleverd wordt over de ADSL-lijnen. KPN-woordvoerder Michel Hueber noemt uitzendingen van de voetbalwedstrijden uit de eredivisie als voorbeeld voor wat er met de interactieve tv gedaan kan worden. “Maar we zijn op het gebied van ADSL heel veel testen aan het doen. Interactieve televisie is er één van”, zegt Hueber tegen Emerce. Verder noemt hij ook het Digitenne-project. Samen met een aantal omroepen en de Nozema wil KPN hiermee televisie uitzenden over radio-signalen. “Via een koppeling met ADSL zouden we hiermee ook interactieve televisie kunnen maken.” (o.a. Adformatie)

KIJKCIJFERS: GOEDE START VOOR V8

De nieuwe zender V8 (van SBS) is de eerste week van haar bestaan begonnen met een marktaandeel van 4 procent. Dit aandeel werd behaald met een aantal topfilms en series. Na een paar weken kan overigens pas bekeken worden hoe het aandeel van V8 zich ontwikkelt. SBS scoort nu met de drie zenders een marktaandeel van 19 procent. SBS6 behaalde in week 18 een marktaandeel van 11 procent, Net5 4 procent. HMG haalde met zijn drie zenders 28 procent: RTL4 had weer een marktaandeel van 17 procent, Yorin 6 en RTL5 5 procent. De commerciële zenders hadden allen samen dus 47 procent van de markt. De publieke zenders behaalden samen 38 procent. Opnieuw had de publieke omroep wel de best bekeken programma’s. De dodenherdenking van afgelopen vrijdag trok zelfs 3,480 miljoen kijkers, gevolgd door het Journaal van 20.00 uur op zondag met 2.840 miljoen kijkers en de Studio Sport-uitzending die daarvoor zat met 2.075 miljoen. In de toptien staan veel andere programma’s van de publieke omroepen en slechts twee van de commerciëlen: de dinsdag- uitzending van GTST en ’t Zonnetje in huis (beide RTL4). De gegevens komen van het Continu kijkonderzoek (CKO) van Intomart. (o.a. Adformatie)

AT5 STRIKT ‘GROTE’ NAMEN VOOR NIEUWE PROGRAMMERING

De lokale Amsterdamse zender AT5 is er in geslaagd om voor de nieuwe programmering, die op 15 mei begint, drie grote namen te strikken: Paul de Leeuw, Michiel Romeyn en Hanneke Groenteman. Paul de Leeuw gaat samen met Cornald Maas, voormalig televisierecensent van de Volkskrant, vier keer een talkshow maken onder de naam ‘Zwagermannen’. De Leeuw had eerder dit jaar aangegeven voor de Vara voorlopig geen televisie meer te willen doen en zich alleen nog op radio te richten. Naast de Leeuw gaat Michiel Romeyn (o.a. Jiskefet) in het programma ‘Romeyn verveelt zich’ op zoek naar een geschikte hobby. Voor het paradepaardje van AT5, de dagelijkse talkshow Regulier en Dwars, is Hanneke Groenteman aan het presentatorteam toegevoegd. Zij gaat eens in de twee weken op bezoek bij oudere Amsterdammers om te praten over oud worden in de stad. Regulier en Dwars wordt verder gepresenteerd door Barbera Barend, Hadassah de Boer, Monique Snoeijen, Theodor Holman en Felix Rottenberg. Matthijs van Nieuwkerk, hoofdredacteur van AT5, betaalde de nieuwe gezichten geen grote bedragen om bij de omroep te komen werken. (o.a. ANP/Nieuwsklik).

OPO GAAT BELANGEN AMSTERDAMSE SURINAAMSE RADIO BEHARTIGEN

De Surinaamse belangenorganisatie Organiseer Pressie Omhoog (OPO) gaat de belangen van de Surinaamse lokale radiomakers in Amsterdam behartigen.Zij zijn erg ontevreden over de Amsterdamse zendgemachtigde Salto. De Surinamers zenden uit via het open kanaal Salto,dat zendfaciliteiten biedt aan lokale radio- en televisiemakers. In oktober 2000 werden de 5 radio- zenders opnieuw ingedeeld. Daarbij zijn alle radiomakers uit het Caribisch gebied op een kanaal ondergebracht. Dat ging gepaard met een wijziging van frequenties en zendschema’s. Deze herindeling heeft volgens de radiomakers geleid tot verwarring onder de trouwe luisteraars, waardoor de luisterdichtheid zou zijn gedaald. (o.a. NOS-tt)

ADVIES COMMISSIE TOMMEL: DRIE ZENDMASTEN

Drie radiozendmasten verspreid over de Lopikerwaard. Dat moet de oplossing worden voor het zendmastprobleem in de regio West-Utrecht. Het gaat om een mast met een vermogen van 100 kW in de polder Broek (gemeente IJsselstein), een ten oosten van het defensiecomplex bij Benschop en een derde mast met 40 kW nabij de Lek in de buurt van de Radiolaan in Lopikerkapel. Dit advies presenteerde D. Tommel vrijdagmiddag aan de gemeenten IJsselstein, Lopik, Montfoort, de provincie Utrecht, de zendermaatschappij Nozema en de verschillende actiegroepen in de regio. Tommel bemiddelt in het langlopende conflict op verzoek van staatssecretaris De Vries van verkeer en waterstaat.  Tommel kreeg de opdracht nadat de gemeenten en de provincie Utrecht geen nieuwe plek konden vinden voor de Lopikse radiozendmasten. Die veroorzaken in de IJsselsteinse wijk Zenderpark storing op telefoons en elektrische en elektronische apparatuur. De zendmast bij Mastwijk (gemeente Montfoort) heeft hetzelfde effect in Montfoort, Linschoten, Harmelen, Vleuten-De Meern en Woerden. De milieu- en bouwvergunning voor die zendinstallatie verliep november vorig jaar. Op last van de rechter moest Montfoort de mast tot september dit jaar gedogen. De frequentie 1395 AM dreigde van Mastwijk naar Lopik te gaan, omdat de vergunning daar ruimte bood, maar daardoor zouden de problemen in IJsselstein toenemen. Voor de Lopikse zendmasten en Montfoortse moest Tommel een oplossing vinden. “Een plek vinden voor 240 kW lukt nergens vanwege de hinder. Daarom heb ik gezocht naar locaties waar maximaal 100 kW geplaatst kan worden. Die optie is nooit onderzocht.”  Omdat storing nu en in de nabije toekomst niet te voorkomen is, is op initiatief van Tommel begin april een stichting opgericht die klachten in behandeling neemt en oplost. De huidige wettelijk regeling geldt voor apparatuur van na 1 januari 1996. Daarnaast moet de apparatuur in het gebied staan waar volgens berekeningen de meeste storing is, de zogeheten cirkel van 3 Volt per meter. De nieuwe Stichting Zendmastenproblematiek kan uitkomst bieden voor mensen die verder weg wonen of van wie de apparatuur, veelal telefoontoestellen, desondanks niet storingsvrij is. Het ministerie van verkeer en waterstaat, de Nozema en IJsselstein financieren de stichting. Montfoort, IJsselstein en Lopik hebben net als zendermaatschappij Nozema vier weken de tijd om te reageren op het advies van Tommel. (o.a. ANP/Volkskrant en Dagblad Rivierenland).

KOOIJMANS NIEUWE PRESENTATRICE ONTBIJT TV

Jeanne Kooijmans wordt de nieuwe presentatrice van Ontbijt TV. Per september neemt zij de de plaats in van Dieuwertje Blok,die eerder aangaf na zeven jaar te willen stoppen met het programma. Jeanne Kooijmans (37) gaat Ontbijt TV drie dagen per week presenteren,op woensdag,donderdag en vrijdag. Frits Spits blijft het programma op maandag en dinsdag presenteren. Kooijmans is momenteel presentator van het KRO-programma Adres Onbekend op Radio 2. Dit blijft ze doen. (o.a. NOStt)

AKKOORD OVER BEHEERSOVEREENKOMST VRT

De Vlaamse regering is het eens over een nieuwe beheersovereenkomst voor de VRT. Dat is gebleken op een informele bijeenkomst van de Vlaamse regering in het Nederlandse Valkenburg. De jaarlijkse dotatie wordt verhoogd met 6,2 miljoen euro tot 220,6 miljoen euro. Jaar- lijks wordt ze met 4 % verhoogd. Tegelijk worden de inkomsten uit reclame en sponsoring echter geplafonneerd 49,6 miljoen euro, wat een forse inlevering betekent van zo’n 7,4 tot 9,9 miljoen euro. Er zal minder reclame op de radio te horen zijn, en dan vooral op Radio 1. (o.a VRTtxt)

VATICAAN MOET ZENDMASTEN VERPLAATSEN

De regering van Italië heeft woensdag besloten dat het Vaticaan de kortegolfzendmasten van Radio Vaticaan onmiddellijk moet verplaatsen. De zenders voor de middengolf moeten op de langere termijn ook elders komen te staan. In de tussentijd moet de overlast die zij nu veroorzaken, worden verminderd door de duur van de uitzendingen terug te brengen. Het besluit van woensdag is bij het radiostation goed gevallen. Het heeft toegezegd zich eraan te houden. (o.a. Telegraaf)

UITBREIDING RADIOPAKKET BEVERWIJK EN OMSTREKEN

Met ingang van woensdag 25 april jl. is het radiopakket van Beverwijk, Castricum, Heemskerk en Uitgeest uitgebreid. De zenders Colorful Radio en VRT Radio Klara zijn op het advies van de Programmaraad IJmond- Noord per deze datum aan het radiopakket toegevoegd. De zender VRT Radio 1 is verhuisd naar een andere frequentie. De zenders zijn op de volgende frequenties te vinden: Colorful Radio 106,8 MHz, VRT Radio Klara 92,9 MHz, VRT Radio 1 105,0 MHz.

RECLAME SAMENWERKING STOPGEZET

De samenwerking tussen Radio 10 FM (Wegener RTV), Noordzee FM (SBS/Strengholt) en Yorin FM (RTL/de HMG) wordt stopgezet. Rob Zomer, commercieel directeur bij Noordzee FM, bevestigt dat het XXL-pakket wordt stopgezet, omdat Radio 10 FM kenbaar heeft gemaakt daarmee te willen ophouden. Het pakket bood bijna twee jaar lang radio-adverteerders de mogelijkheid voordeliger zendtijd in te kopen in de doelgroep 20 tot 49 jaar. Noordzee FM is sinds juli 2000 bij het project betrokken. Hoewel bij Radio 10 niemand bereikbaar was voor commentaar, zegt Zomer evenmin redenen te hebben gekregen van Wegener RTV over het beëindigen van de samenwerking. Frank Eijken, destijds directeur bij Radio 10 en TMF, zette het project samen met ex-collega Dick van der Graaf (RTL/de HMG) op. (o.a. Broadcast Magazine)

ANDERE TIJDEN WINT NIPKOW-SCHIJF

Geen spoor van twijfel onder de acht juryleden: Andere Tijden, het programma over geschiedenis in de actualiteit, was ieders favoriet voor de Nipkow-schijf van de televisiekritiek. Daarom heeft het gewonnen. Na drie kwartier praten en dubben over zo’n twintig alternatieven opperde een jurylid schuin tegenover mij plotseling of Andere Tijden niet moest winnen. Iedereen was het ermee eens. Er hoefde niet eens over gediscussieerd of gestemd te worden.

VERANDERING ZENDER 10FM NIET OVERAL VERBETERING

Hoewel Radio 10 FM het vermogen van de zender in Rotterdam (FM 103.3 MHz) heeft laten vergroten is de ontvangst ten zuidwesten van de zender niet beter geworden. De verwachting was dat het bereik hier wel zou verbeteren, omdat lokale omroep in Werkendam die op de naburige FM-frequentie 103.2 MHz uitzond is opgeheven. Ben van Berk, Hoofd Techniek van Radio 10 FM hierover: “Hoewel de omroep in Werkendam niet meer uitzend hebben zij nog wel de vergunning om op de 103,2 FM uit te zenden. Pas na 1 september zal de vergunning een andere frequentie krijgen. Dan zal ook de zender in Rotterdam naar 103,2 FM gaan, met nog meer vermogen. Een vermogen van 4 kW op 103,3 FM is daarom een tussenstap. We hebben geen toestemming gekregen om direct op vol vermogen op 103,2 FM te gaan uitzenden, dit heeft onder andere te maken met de internationale coordinatie van deze FM frequentie.” (o.a. Radiozenders.com)

RADIO NATIONAAL TOCH TOEGEVOEGD AAN RADIOPAKKET ZEIST

Radio Nationaal is toch toegevoegd aan radiopakket Driebergen, Bunnik, Leersum en Zeist. Sinds eind april De zender Radio Nationaal is op advies van de Regionale Programmaraad aan het radiopakket toegevoegd (frequentie 103,4 MHz. stereo). Aangezien Radio Nationaal enige tijd uit de lucht is geweest, is de uitbreiding van het radiopakket met deze zender enigszins vertraagd.

MILJARDENVERLIES VOOR DUITS MEDIABEDRIJF EM.TV

Het in opspraak geraakte Duitse mediabedrijf EM.TV heeft vorig jaar een verlies geleden van DM 2,8 mrd mark (ƒ 3,15 mrd) na een winst van DM 83 mln in 1999. Dat is voor een groot deel toe te schrijven aan een forse strop op de aankoop van The Jim Henson Company, de producent van de kinderprogramma’s Muppetshow en Sesamstraat. EM.TV was ooit een favoriet van beleggers op de beurs in Frankfurt. Vorig jaar verloor het zijn glans. Er kwam een onderzoek naar onregelmatigheden met de boekhouding en het werd duidelijk dat het bedrijf zich had vertild aan grote aankopen. Vorig jaar kocht het behalve Jim Henson onder meer ook de rechten van de formule-1-racerij. In februari van dit jaar wist EM.TV zich van de ondergang te redden via een alliantie met mediamagnaat Leo Kirch. (o.a. FD/ANP)

VOORSTEL COMMISSIE BOUW OP LOSSE SCHROEVEN: TOCH VEILING FREQUENTIES !?

De voorstellen van de commissie-Bouw over het verdelen van frequenties voor commerciële radio zijn niet haalbaar. Deskundigen die staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat heeft geraadpleegd, waarschuwen voor grote juridische problemen. Daarmee staat een moeizaam bereikt compromis tussen kabinet en Tweede Kamer over de verdeling van de frequenties voor commerciële radio op losse schroeven. Aanvankelijk wilde het kabinet de frequenties veilen, maar dat stuitte op grote weerstand van de bestaande commerciële radiostations, die steun vonden in de Tweede Kamer. De commissie-Bouw kwam daarna met het voorstel om tien zenders toe te laten. Zeven zenders zouden kunnen blijven en drie nieuwkomers zouden bij een veiling moeten aangeven welk percentage van hun toekomstige omzet ze zouden willen afdragen aan de overheid. Dat bedrag zou dan ook maatgevend moeten zijn voor de som die ook de vanouds bestaande zenders dienen af te dragen. Deskundigen uit binnen- en buitenland, alsmede juristen, zijn nu tot de conclusie gekomen dat dit dermate ingewikkeld wordt, dat het in de praktijk nauwelijks uit te voeren zal zijn. Deze conclusie leidt tot nieuw overleg volgende week tussen bewindslieden en Kamerleden van de coalitie. De PvdA houdt vast aan het plan-Bouw. ‘Het kabinet omarmt het voorstel eerst. Ik kan me niet voorstellen dat het nu ineens niet deugt. Dan heeft de staatssecretaris boter op haar hoofd’, aldus Kamerlid Wagenaar. ‘Aan alle opties, ook veilen, kleven juridische bezwaren.’ Volgens haar spelen politieke motieven een rol. ‘De VVD wil liever veilen.’ De VVD is nog steeds voorstander van Bouws voorstellen, maar houdt er niet onverkort aan vast. ‘Als dat plan juridisch echt rammelt en alles in de soep loopt, dan moeten we veilen’, vindt Kamerlid Nicolaï. ‘Als het alleen maar politieke onwil is van de staatssecretaris, dan blijft het voorstel van Bouw overeind.’ Ook voor D66-Kamerlid Bakker is het nu niet vanzelfsprekend dat het kabinet terugvalt op een veiling. De Kamer heeft volgens hem duidelijk aangegeven dat de bestaande zenders voorrang dienen te krijgen bij het verdelen van de frequenties. Ook een zogeheten beauty-contest, waarbij de toekomstplannen van de zenders zwaar wegen, zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. CDA’er Atsma blijft mordicus tegen veilen. ‘De tien frequentiepakketten moeten zo snel mogelijk worden verdeeld op basis van een vergelijkende toets.’ Atsma wil in een brief opheldering van De Vries. ‘Een puinhoop dreigt.’ Voorzitter M. Banga van de Vereniging Commerciële Radio (VCR) zegt dat met het nieuwe standpunt van De Vries ‘we weer terug bij af zijn’. ‘Ik weet niet beter dan dat het doorgaat, maar als dit klopt zit de staatssecretaris in een ingewikkelde patstelling. Juridische procedures krijgt ze toch wel, want als ze het plan-Bouw terugdraait halen wij onze juridische plannen weer van stal. We laten ons niet naar de slachtbank leiden en sluiten luisteraarsacties niet uit.’ (o.a. Volkskrant.)

COUNTRYFM NAAR ARROW CLASSIC ROCK

De initiatiefnemers van Arrow Classic Rock Radio hebben Country FM gekocht. Het countryradiostation, dat in meer dan 5,5 miljoen kabelhuishoudens uitzendt, dreigde de afgelopen maanden de uitzendingen te moeten stoppen. Voormalig directeur Ruud Kegel blijft aan en behoudt een klein minderheidsbelang in het radiostation. Volgens Ad Ossendrijver, directeur van Arrow Classic Rock Radio wordt de komende tijd bekeken hoe de organisatie van de radiozender het beste tot zijn recht komt. Hij zegt het format van de radiozender niet wil aanpassen. (Broadcast Magazine)

VOETBAL FC HEERENVEEN LIVE BIJ UPC VIA INTERNET

Heerenveen heeft vrijdagavond, 1 juni, de primeur van de live uitzending van voetbalwedstrijden van het Essent toernooi op internet. De uitzending, die aangeboden wordt door hoofdsponsor UPC, wordt verzorgd door SC Heerenveen media BV. Heerenveen wil ‘de vele mogelijkheden die dit medium (internet)biedt benutten’. Op de site sc Heereveen worden tevens video-interviews en -voorbeschouwingen te aangeboden. Daarbij wordt na iedere thuiswedstrijd het persgeleuter rechtstreeks uitgezonden via internet. Vanavond begint het feest al met een interview met Henk Herder, coach van sc Heerenveen.  De wedstrijd sc Heerenveen- Benfica begint vrijdagavond omstreeks 19.00 uur. Om 20.15 uur treedt Ajax aan tegen het Turkse Galatasaray. Aansluitend aan beide wedstrijden volgt een samenvatting. (Planet Multimedia)

NOB VERKOOPT DEEL ‘NIEUWE MEDIA’

Omroepproduktiebedrijf NOB gaat een deel van de bedrijfseenheid ‘Bright Alley’ verkopen. Bright Alley houdt zich bezig met de omschakeling van analoge naar digitale radio- en televisieprodukties. NOB doopte ‘Bright Alley’ onlangs om tot ‘Nieuwe Media’. Het omroepproduktiebedrijf wil zich terugtrekken op de facilitaire kerntaken. Daarom zet de organisatie de activiteiten van ‘Nieuwe Media’ die eindproducten opleveren, in de etalage, zo meldt het bedrijf. (o.a. Automatisering Gids)

TMF VOLLEDIG IN HANDEN MTV

Lex Harding, Rob Out, Peter de Jager en Erik de Zwart verkopen per 31 mei hun aandelen in TMF. Het viertal bezit middels Tankpro BV gezamenlijk een belang van zeven procent in de muziekzender. Met deze verkoop komt de muziekzender voor honderd procent in handen van MTV. Volgens Lex Harding is aandeelhouder blijven van TMF ‘niet zinvol’, omdat met de samenvoeging MTV en TMF ‘ingewikkelde constructies ontstaan’. Harding zegt het aanbod van MTV om in zijn bestaande positie als adviseur voor de zender aan te blijven, te hebben afgeslagen. Over het bedrag dat het viertal ontvangt voor hun aandeel wil Harding alleen kwijt dat dit ‘in lijn is met hetgeen Wegener’ontvangt’. (Broadcast Magazine)

CARTOON NETWORK OP DE DIGITALE ONTVANGER

Cartoon Network Nederland stapt vanaf september naar verwachting over op een migratie van digitale betaalboeketten. Hiertoe heeft eigenaar Turner Broadcasting een overeenkomst gesloten met één van de grote kabelexploitanten. Cartoon Network trekt bij invoering van dit concept haar analoge distributie bij UPC vanaf komende herfst terug, om voortaan via UPC Digital te worden aangeboden. Met andere kabelexploitanten is Cartoon Network nog in onderhandeling voor een soortgelijk concept. Bij Casema Digitale TV wordt Cartoon Network reeds in een digitaal themapakket aangeboden. Als gevolg van de invoering van deze nieuwe strategie is het volgens woordvoerder Matthijs Spits mogelijk dat het Amsterdamse kantoor van Turner Broadcasting wordt gesloten. De reclameverkoop van Cartoon Network voor Nederland wordt stopgezet. Turner Broadcasting stelt de onmiddelijke migratie naar digitale betaal-tv te introduceren om ‘in lijn te komen met de rest van Europa’. (Broadcast Magazine).

UPC: NIEUWE PROGRAMMERING EXTRA TV1

UPC’s past de programmering op e e n van haar etalagekanelen (Extra TV) aan. Sinds 28 mei is via Exrta TV1 de (UPC)zender Club te zien. Voorheen was Sport 1 via dit kanaal te volgen. Sport 1 is vanaf nu alleen te ontvangen via het digitale tv-pakket UPC Digital. Extra TV 1 is te ontvangen in onder andere in Barendrecht, Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, Dordrecht, ‘s-Gravendeel, Hardinxveld-Giessendam, Heerjansdam, Hellevoetsluis, Leerdam, Nederlek, Oud-Beijerland, Papendrecht, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Sliedrecht, Spijkenisse, Strijen, Westvoorne, Vlaardingen, Zederik, Zwijndrecht.

KABELKRANT-UITGEVER HANM STUURT AAN OP FAILLISEMENT

Het bedrijf Holland Advertising Nieuwe Media, dat in een groot deel van Nederland kabelkranten vezorgd onder de naam “NieuwsTV” heeft surseance van betaling aangevraagd. De directie van HANM hoopt via een faillisement een doorstart te kunnen maken aangezien “de commerciele vooruitzichten zeer gunstig zijn”.

PROGRAMMARAAD TWENTE: TRT, THE BOX EN NIEUWS TV EXIT

De kabelkrant Nieuws TV verdwijnt in deze regio waarschijnlijk van het televisiescherm. De kabelkrant   wordt vervangen door Euronews, een op Europa gerichte nieuwszender. In Enschede wordt mogelijk ook de Turkse publieke omroep TRT geschrapt. Een Duitstalige versie van ‘kunstzender’ Arte komt daar voor in de plaats. Verder gaat in delen van de regio (behalve in Enschede) muziekzender The Box verdwijnen. Dat adviseert de programmaraad Twente aan de directie van Essent. De raad vindt dat het in financiële problemen verkerende Nieuws TV ‘weinig toevoegt’. De berichten die deze zender brengt, zijn ook via diverse andere media te vernemen. Net8 mag voorlopig blijven. Deze regionale commerciële omroep krijgt het voordeel van de twijfel. Handhaving van Net8 stond ter discussie. De raad vindt dat Net8 zich onvoldoende heeft waargemaakt. Maar een presentatie gisteravond gaf toch weer vertrouwen. De programmaraad van Cogas (Almelo en omgeving) vindt wel dat Net8 weg moet. (o.a. Hvb/Tubantia)

PROGRAMMARAAD GELDERLAND-ZUID: SBS, YORIN, V8 EN TMF UIT BASISPAKKET

De Programmaraad Gelderland-Zuid heeft jonge tv-zenders als SBS6, Yorin, V8 en TMF geen plek gegeven in het basiskabelpakket. Het staat kabelaanbieder UPC nu vrij om de doorgifte van deze kanalen te staken of er extra geld voor te vragen aan de kijker. Hetzelfde geldt voor Eurosport, National Geographic en BBC2. De Programmaraad Gelderland Zuid beslist jaarlijks over het basispakket van vijftien tv-zenders. Dit basispakket is de kabelexploitant verplicht aan te bieden. De rijksoverheid heeft bepaald dat Nederland 1, 2 en 3, VRT 1 en 2, provinciale tv (TV Gelderland) en lokale tv (TV Nijmegen) sowieso in het basispakket moeten zitten. Resten er nog acht plaatsen. Hiervoor heeft de Programmaraad de volgende zenders gekozen: RTL 4, Net 5/Kindernet, ARD, BBC1, Discovery, CNN, MTV, TV5. Persvoorlichter J. Schaap van UPC acht de kans klein dat SBS6 en andere commerciële zenders van de kabel verdwijnen in Nijmegen en omgeving. (hvb/De brug.nl)

MIJ-TV “OP ZWART”

De commerciële tv-zender MIJ TV in de Bollenstreek gaat 1 juni vanwege financiële problemen op zwart. Dat heeft directeur Vogelaar verklaard tegenover de omroep Holland Centraal. Geprobeerd wordt in juli een doorstart te maken. In een afscheidsprogramma werd maandag gemeld dat de fiscus beslag heeft gelegd op alle bezittingen. Vogelaar wilde dat niet bevestigen. (Villamedia)

LANGERE ONDERHANDELINGEN SBS EN VERONICA

De onderhandelingstermijn tussen Vereniging Veronica en SBS Broadcasting is verlengd tot 15 juni. Dit heeft SBS bekend gemaakt. Vereniging Veronica en SBS zeggen meer tijd nodig te hebben om tot overeenstemming te komen en de voorstellen aan de bestuursorganen voor te leggen. Hamer zegt dat de onderhandelingen wel ‘vlot getrokken’ zijn ten opzichte van tien dagen geleden, toen stagnatie optrad omdat bestuursleden van Veronica op vakantie waren. Veronica en SBS praten op dit moment over een joint venture voor televisie, waarbij V8 zal worden omgevormd tot Veronica. Andere samenwerkingsvormen (radio, internet, Veronica Uitgeverij) zullen mogelijk later aan de orde komen. (o.a. Broadcast Magazine)

KELLER WEG BIJ MTV NEDERLAND/VLAANDEREN

Casper Keller, vice-president & general manager van MTV in Nederland en Vlaanderen, verlaat de muziekzender per 1 juni. Volgens Keller is het zijn eigen beslissing het bedrijf te verlaten en wordt het tijd om ‘zijn horizon te verbreden’. Keller heeft vijf jaar bij MTV gewerkt, dat per 1 juni TMF overneemt. Onduidelijk is wie de leiding krijgt over de gecombineerde MTV/TMF- organisatie, hoewel is aangekondigd dat TMF-directeur René Witzel in dienst zal treden bij MTV Networks Europe. (o.a. BM)

HOOFDREDACTEUR VPRO-GIDS LEGT FUNCTIE NEER

Boudwijn Paans (1943) treedt om gezondheidsredenen per 1 juni terug als Hoofdredacteur VPRO Gids en Hoofd Communicatie VPRO. Tot aan zijn pensionering in 2003 blijft Boudewijn Paans als senior advisor verbonden aan de VPRO en actief lid van de beleidsstaf. Hij zal de directie adviseren omtrent strategische zaken, de interne en externe communicatie en de beeldvorming van de VPRO. Als uitgever zal hij bovendien de commerciële kanten van de VPRO Gids blijven behartigen. (o.a. Nieuwsbank/VPRO)

NOS VERWEFRT “EUROPESE” TV-RECHTEN NEDERLANDSE VOETBALCLUBS

De NOS heeft de uitzendrechten verworven van de meeste Nederlandse clubs die volgend seizoen ‘Europa in gaan’. Als ook met FC Utrecht overeenstemming wordt bereikt, zijn alle Europese wedstrijden bij de publieke omroep te zien. Een NOS-woordvoerder heeft dit woensdag gezegd. De NOS bezat al de rechten van de Champions League (PSV en Feyenoord). Ajax speelt voorronde Champions League, maar met die club heeft de NOS een langlopende verbintenis over uitzendrechten. Bekerwinnaar FC Twente en Roda JC (beiden UEFA Cup) hebben nu ook bij de NOS getekend. De onderhandelingen met FC Utrecht (UEFA Cup) zijn waarschijnlijk binnen twee tot drie weken afgerond. Het betreft thuiswedstrijden van de clubs, maar de NOS probeert ook alle uitwedstrijden vast te leggen. Gebruikelijk is dat een thuiszendgemachtigde ook de uitwedstrijden uitzendt. (o.a. Volkskrant/ANP)

“LENING HOUDT UPC OVEREIND”

Kabelconcern UPC heeft een converteerbare lening van euro 1 mrd geplaatst bij het Amerikaanse Liberty Media. De convertible komt in plaats van een aandelenemissie die UPC aanvankelijk bij moederconcern United Global Com (UGC) wilde plaatsen. Liberty Media zal de lening naar verwachting in het derde kwartaal overdragen aan UGC, in het kader van een gisteren aangekondigde ruiltransactie tussen de twee Amerikaanse concerns. Daarbij krijgt Liberty een meerderheid van het stemrecht in UGC, dat weer een meerderheid in UPC heeft. Dankzij de convertible verwacht UPC tot begin 2003 voldoende middelen te hebben. Wel dreigt over een halfjaar het gevaar van een negatief eigen vermogen. (Financieel Dagblad)

VAN DER PLOEG: “DISTRIBUTIEBEPERKING WORDT DEZE ZOMER OPGEHEVEN”

Staatssecretaris Rick van der Ploeg heeft toegezegd het verbod op de verspreiding van lokale en regionale publieke omroepen buiten hun eigen doelgebied deze zomer op te heffen. Hiermee komt de PvdA-bewindsman meer dan een jaar na dato tegemoet aan een kamerbrede motie. Op dit moment is het voor publieke lokale en regionale omroepen verboden op satelliet uit te zenden. Daarnaast is het voor regionale omroepen, uitgezonderd Omrop Fryslân verboden in andere provincies uit te zenden. Om het doel te bereiken zal artikel 64a van de Mediawet geschrapt worden. (Broadcast Magazine)

“VERDELING FM-FREQUENTIES PAS NA DE ZOMER”

De verdeling van FM-frequenties kan pas na de zomer starten. Dit blijkt uit bronnen in ambtelijke en juridische kring van het ministerie van Verkeer & Waterstaat en OCenW (Cultuur) waaruit Broadcast Magazine bericht. Door de juridische complicaties die de herverdeling met zich meebrengt en de wens van de Tweede Kamer om volgens de methode van de Commissie Bouw bestaande etherradiostations hun licenties te laten verlengen, is de verwachting dat het huidige onderzoek naar de uitwerking en juridische risico’s pas na het zomerreces is afgerond. Na goedkeuring door de Tweede Kamer kan de herverdeling van frequenties komende winter plaatsvinden, waarna uiterlijk volgend jaar zomer de implementatie kan worden afgrond. Waarschijnlijk zullen bestaande radiostations hun licenties tijdelijk verlengd zien, waarbij bekeken wordt op welke wijze dit zal plaatsvinden.

THE BOX MET APARTE ZENDER VOOR RANDGEMEENTEN DEN HAAG

Het interactieve commerciele televisiestation The Box heeft sinds kort een aparte ‘Box’ voor de Haagse randgemeenten in gebruik genomen. Voorheen werd zowel de stad Den Haag als de randgemeenten van Den Haag (o.a. Delft, Rijswijk en Zoetermeer) bediend met dezelfde editie van The Box. Met de introductie van een aparte editie voor de randgemeenten hoopt The Box de wachttijden tot het aanvragen van een clip te verminderen. (hvb)

BBC WORLD SERVICE: VAN ETHER NAAR INTERNET

De radiozender BBC World Service gaat zijn uitzendigen via de ether drastisch beperken. Vanaf 1 juli kan het station in grote delen van de wereld alleen maar meer via internet worden ontvangen. Dat heeft The Daily Telegraph zaterdag gemeld. Uitzendingen via de korte golf naar de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en de eilanden in de Stille Zuidzee worden gestopt. Naast internet kunnen luisteraars dan alleen nog een beperkt BBC-programma horen dat door plaatselijke FM-stations wordt herhaald.  Het besluit betekent het einde van een traditie die teruggaat tot 1932. De radiozender heeft meer dan 150 miljoen luisteraars. Volgens de BBC past hij zich aan aan de veranderende luistergewoontes, al verwacht ze wel veel kritiek op het besluit. De BBC zal door de maatregel jaarlijks ongeveer 500.000 pond (1,75 miljoen gulden) besparen.(ANP)

HAARLEM: PROGRAMMARAAD BLIJ MET UITSTEL DECODER

De Haarlemse Programmaraad is blij dat de decoder in Haarlem voorlopig nog niet wordt ingevoerd. Tot 2004 blijven 34 televisiezenders zonder extra kosten beschikbaar. Dat is prettig voor de kijkers, aldus de Programmaraad. Vorige week besloten UPC en B en W van Haarlem de invoering van de decoder uit te stellen tot januari 2004. Wel kan iedereen vanaf september dit jaar alvast een gratis tv-pc (set top computer) in huis krijgen. Hoewel het basispakket van vijftien zenders, die niet achter de decoder verdwijnen, tot 2004 dus niet wordt ingevoerd, vindt de Programmaraad zichzelf niet overbodig geworden. De Programmaraad adviseert op grond van de Mediawet de kabelmaatschappij (UPC) over de zenders in het basispakket. ,,We kunnen niet gaan zitten slapen, want we moeten het consumentenbelang behartigen bij UPC’’, zegt voorzitter P. Meegdes van de Programmaraad. (o.a. Haarlems Dagblad)

NOZEMA: STORINGEN DIGITALE TELEVISIE STEMMINGMAKERIJ KABELAARS

“Nozema merkt sinds kort dat de kabelmaatschappijen alles in de strijd gooien om een geduchte nieuwe concurrent buiten de deur te houden. Aardse digitale televisie moet vanaf begin 2002 in een belangrijk deel van Nederland te ontvangen zijn, maar de kabelmaatschappijen proberen de publieke opinie negatief te beïnvloeden. Het argument dat veel mensen last zullen krijgen van storende televisies is onhoudbaar. De kabelmaatschappijen zelf kunnen op eenvoudige wijze voorkomen dat er storingen ontstaan.”

RTV WEST VERHUIST NAAR PAND ENECO IN RIJSWIJK/YPENBURG

Radio en TV West verhuizen begin volgend jaar naar een gezamenlijk pand aan de Laan van ‘s-Gravenmade bij het verkeersknooppunt Ypenburg in Rijswijk. Het gebouw is op dit moment nog in gebruik bij City-Tec, een dochteronderneming van Eneco. Eneco en de regionale omroep hebben onlangs een intentieverklaring over de huur van het pand ondertekend, zo heeft het energiebedrijf verklaard. Het besluit om naar een ‘snelweglocatie’ te gaan betekend het sluitstuk van een slepende discussie over de verhuizing van het gefuseerde radio- en televisiebedrijf RTV West. Radio West zit op dit moment in een schoolgebouw in Rijswijk, TV West heeft haar hoofdvestiging in een villa in het Haagse Statenkwartier. De gemeente Den Haag probeerde RTV West vorig jaar in een voormalige school aan de Stadhouders- laan in Den Haag te krijgen. Deze locatie zou, volgens RTV West, te ver van de snelweg liggen. (o.a. Haagsche Courant / HVB)

VAN DER PLOEG: TOEGANG TOT KABEL IN JANUARI VRIJ

Staatssecretaris Rick van der Ploeg van Cultuur en Mediazaken heeft de Tweede Kamer toegezegd dat de wet die vrije toegang tot de kabel voor Internet Service Providers afdwingt, op 1 januari 2002 in werking moet treden. Van der Ploeg zegde deze datum toe op aandringen van de Kamerleden. Bert Bakker (D66) sprak van het failliet van het beleid van Van der Ploeg. “De VVD traineert de uitvoering van de motie die in oktober werd aangenomen. Met VVD-ers op de verantwoordelijke ministeries heeft die partij daar ook alle mogelijkheden toe”, aldus Bakker. “Verantwoordelijk staatssecretaris Van der Ploeg, een PvdA’er slaagt er niet in de wens van de Kamer uit te voeren”, concludeert Bakker. Het voorstel ligt nu volgens Van der Ploeg bij de Raad van State. (o.a. Automatisering Gids).

UPC: AANDEELHOUDERS BEZORGD, KOERS VERDER OMLAAG

Kabelbedrijf UPC heeft nog altijd geen duidelijkheid gegeven over de kapitaalinjectie van 1 miljard euro door het Amerikaanse moederconcern UnitedGlobalCom (UGC). De aanhoudende onzekerheid over de zeer welkome aanvulling van UPC’s kas bezorgde het aandeel gisteren een verlies van 8,7 procent op 6,39 euro. UGC had het bedrag in februari toegezegd in ruil voor nieuwe aandelen UPC. Op dinsdag 15 mei maakte het op één na grootste kabelbedrijf van Europa echter bekend dat hierover twijfels waren gerezen bij UGC en met name diens nieuwe eigenaar Liberty Media. UPC zegde toe binnen tien dagen uitsluitsel te zullen geven. Die was er gisteren, 25 mei, nog niet. ,,Wij willen de aangegeven periode volledig gebruiken”, aldus een woordvoerder tegenover financieel persbureau Reuters. ,,En als we het over tien dagen hebben, bedoelen we daarmee wérkdagen.”

RADIO 3B-LOKAAL IN DE LIFT – NAAMSBEKENDHEID BLIJFT LAAG

De lokale omroep Radio3B-Lokaal doet het goed in de 3B-dorpen. De gemeente Bergschenhoek heeft een onderzoek laten uitvoeren door bureau Intomart waaruit blijkt dat e e n op de vier inwoners wel eens luistert. Bij een vorig onderzoek stemde nog maar e e n op de zes inwoners af op Radio 3B-Lokaal. Opvallend is verder dat 47 procent van de ondervraagden nog nooit van de omroep gehoord had. (o.a. Z-HC/hvb)

CANAL+ SCHAKELT TIJDENS ONTKNOPING VOETBALCOMPETITIE

Tv-abonneezender Canal+ zendt komende zondag vanaf twee uur ’s middags een speciaal programma uit in verband met de ontknoping in de KPN Eredivisie. De zender schakelt live tussen vier wedstrijden waarin wordt gestreden om een plaatsje in de Uefa Cup en de voorronden van de Champions  League. (o.a. NOStt)

UPC EN GEMEENTE HAARLEM AKKOORD: TOT 2004 “OUDERWETS” TV KIJKEN

Tot 2004 kunnen Haarlemmers televisie blijven kijken zoals ze dat nu gewend zijn. Alle 36 televisiekanalen blijven analoog beschikbaar. Wel kan iedereen een gratis set top computer krijgen. Die geeft voor drie gulden per maand toegang tot e-mail, een elektronische tv-gids en vier extra zenders. Kabelexploitant UPC en mediawethouder Smit hebben deze overeenkomst vandaag bekendgemaakt. Bij de verkoop van het kabelnet aan UPC werd afgesproken dat elke Haarlemmer voor het einde van 2001 een gratis set top computer – ook wel tv-pc genoemd -zou krijgen. Met de invoering daarvan zouden nog slechts vijftien zenders zonder extra kosten beschikbaar blijven. De andere zenders zou de tv-kijker kunnen krijgen tegen bijbetaling, net als andere producten zoals internet, telefonie en diverse themapakketten. Dat die overgang naar digitaal televisie kijken in Haarlem nu is uitgesteld, komt doordat UPC geen oplossing heeft gevonden voor het tweede televisietoestel in een huishouden. De tv-pc kan slechts één kanaal tegelijk omzetten van digitaal naar analoog. Dat betekent dat voor een tweede tv in huis een tweede pc nodig zou zijn. Tv- pc’s kosten UPC meer dan duizend gulden per stuk. Het verstrekken van twee pc’s per gezin zou UPC te veel kosten, nog afgezien van het feit dat het probleem bij een derde toestel zou blijven bestaan. (o.a. Haarlems Dablad)

CASEMA WIJZIGT ETALAGEKANAAL

Eind mei wordt in een aantal plaatsen de inhoud van het Casema Etalagekanaal gewijzigd. In de betreffende gemeentes wordt vanaf 30 mei het programma van de zender Discovery Civilisation uitgezonden. Het gaat o.a. om de volgende gemeentes: Amerongen, Wijk bij Duurstede, Driebergen, Bunnik, Leersum, Huizen, Naarden, Bodegraven, Boskoop, Roelofarendsveen, Ter Aar, Hoogmade, Amstelveen, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest, Breda, Teteringen, Den Haag, Delft, Leidschendam, Nootdorp, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar, Ypenburg en Zoetermeer, Utrecht.

ROB TRIP VANAF 5 JUNI WEER OP TV

Presentator Rob Trip gaat vanaf 5 juni weer het televisieactualiteitenprogramma NOVA presenteren. Trip werd in maart getroffen door een licht herseninfarct, maar is inmiddels voldoende hersteld om weer voor de camera plaats te nemen. Een woordvoerder van de Nederlandse Programma Stichting heeft dat woensdag gezegd. In de nacht van 7 op 8 maart kreeg de presentator het infarct. Hij raakte vervolgens in coma waar hij twee dagen later weer uitkwam. Hij moest een tijdje kunstmatig worden beademd. Aan die zware gezondheidsproblemen heeft hij geen gevolgen overgehouden waardoor hij zijn oude werk niet meer zou kunnen doen. In de zomermaanden neemt Trip nog een maand vakantie op, en daarna begint hij ook weer met het presenteren van het Radio 1 Journaal. Ook de laatste aflevering van het opinieprogramma Buitenhof op 1 juli zal hij presenteren. Ook bij dat programma pakt hij na zijn vakantie de draad weer volledig op. (o.a. ANP)

EINDE RUZIE RADIO VATICAAN EN ITALIAANSE REGERING

De rel tussen Radio Vaticaan en de Italiaanse regering is vrijdag eindelijk gesust. Het conflict ontstond omtrent de mogelijke schade aan de gezondheid die de uitgestraalde vermogens van de krachtige middengolfzenders teweeg zouden brengen. Het bereikte akkoord behelst ondermeer dat de Italiaanse regering de verhuiskosten op zich neemt. Een aantal niet nader genoemde Europese landen zou zich bereid getoond hebben om het gevaarte een plaats op hun grondgebied te bieden. Ook voor de kortegolfzender werd een regeling uitgedokterd: om de mogelijke nadelige gevolgen op mens en milieu te beperken, zal men korte antennes gebruiken zodat de elektromagnetische velden in sterkte afnemen. (o.a. Standaard / VillaMedia)

UPC’S CHELLO WEER GROOTVERBUIKERS

Kabelbedrijf UPC weert klanten die zo veel netwerkcapaciteit gebruiken dat andere gebruikers daar last van hebben. De maatregel betreft consumenten die bijvoorbeeld elke maand honderden cd’s van het net plukken of software gebruiken die de hele dag capaciteit opslurpt. Sinds UPC eind vorig jaar onder vuur kwam over de trage verbindingen bij internetdochter Chello, zijn er `hooguit enkele tientallen’ abonnees afgesloten, aldus een woordvoerder. Sinds de genomen maatregelen is de kwaliteit van de internetverbindingen aanmerkelijk verbeterd, aldus Chello-gebruikersvereniging Coax. Desondanks is Coax (2600 abonnees) niet gelukkig met een download-limiet. ,,En als het echt nodig mocht blijken, willen we eerst weten waar die limiet ligt vóór we ermee instemmen”, zegt Coax-voorzitter Hans Ronhaar. Op dit moment gelden geen absolute normen voor UPC in geval van afsluiten. Volgende week maandag staat het onderwerp op de agenda in het overleg tussen UPC en Coax. (o.a. Algemeen Dagblad)

COLORFUL IN BREDA OP DE KABEL

Vanaf heden is Colorful Radio te beluisteren via de kabel in de gemeente Breda. Zonder enige aankondiging heeft kabelexploitant Casema dit station op de kabel gezet. Daarmee is BBC 4 verdwenen. De frequentie is 106.8 mono. (o.a. nl.media.radio / Rudy Poppelaars)

ESSENT EN CASEMA STOPPEN INVESTERINGEN KABELTELEFONIE

Telefoneren via de kabel komt nauwelijks van de grond. Bijna twee jaar nadat Nederlands grootste kabelbedrijven een ambitieus front tegen KPN hadden aangekondigd, blijft het aantal bellers sterk achter bij de verwachtingen. Casema en Essent hebben de investeringen inmiddels stopgezet. Nederland telt momenteel een kleine 150.000 kabelbellers, van wie het leeuwendeel bij Nederlands grootste kabelaar UPC. Afgezien van de zakelijke markt komen Essent en Casema, de nummers 2 en 3, niet verder dan respectievelijk 2000 en 300. Casema mikte twee jaar terug nog op 200.000 à 250.000 bellers. ,,Telefonie voor de consument heeft niet onze prioriteit”, aldus een woordvoerder van Essent. ,,Er valt momenteel erg lastig geld mee te verdienen”, zegt Casema- topman Henk de Goede. Dat heeft enerzijds te maken met de prijsverlagingen die KPN de laatste twee jaar — al dan niet onder druk van telecomwaakhond Opta — heeft doorgevoerd en anderzijds met de stand van de techniek. Vooral de facturering blijkt lastiger dan verwacht. Kabelbedrijven zijn gewend hun abonnees elke maand hetzelfde bedrag in rekening te brengen, of zij nu veel of weinig tv kijken. Bij telefonie is dat heel anders. Het installeren van een goedwerkend billing-systeem en andere benodigde apparatuur vergt grote investeringen. Alleen al het opwaarderen van de kabels heeft sinds 1997 ook al zo’n f10 miljard gekost. Wat Essent en Casema betreft blijft het daar voorlopig bij. Pas als het zogeheten internetprotocol (de technologie waarmee computers met elkaar communiceren) zich voldoende leent voor spraak, wordt kabeltelefonie voor deze bedrijven mogelijk weer interessant. Internet en telefonie kunnen dan met dezelfde technologie worden aangeboden, wat de kosten drukt. In de kabelbranche wordt spraak over het internetprotocol (Voice over IP) beschouwd als de toekomst. Casema-moeder France Telecom is ermee bezig, evenals UPC dat hiervoor begin dit jaar een samenwerkingsverband sloot met de Amerikaanse netwerkgigant Cisco. Maar niemand die zich nog waagt aan voorspellingen wanneer deze technologie voldoende zal zijn ontwikkeld. Een woordvoerder van telecomtoezichthouder Opta toont zich `teleurgesteld’ dat kabeltelefonie — en daarmee een alternatieve infrastructuur naast die van KPN — niet van de grond komt. Mede daardoor heeft de vroegere monopolist nog altijd meer dan 90 procent van de markt voor lokale telefonie in handen. Op de aantijgingen dat Opta daar met zijn opgelegde prijsdruk zelf aan heeft bijgedragen, gaat de zegsman niet in. (o.a Algemeen Dagblad)

RTL, CANAL+ EN DARMON BUNDELEN SPORTRECHTEN

Mediagrootgrutters RTL Group (Bertelsmann), Canal + (Vivendi) en sportmarketingbureau Groupe Jean-Claude Darmon bundelen hun sportrechten in een nieuwe vennootschap. Dit heeft RTL Group bekendgemaakt. RTL Group brengt zijn sportrechtendochter UFA Sports in de nieuwe groep in en Canal+ voegt Sport+ toe. Groupe Jean-Claude Darmon, waar RTL al 28 procent van heeft, wordt eveneens toegevoegd aan de nieuwe groep. De nieuwe groep verwacht een omzet te halen van 570 miljoen euro. Het bedrijf zal de TV- en marketing contracten beheren van onder meer 320 voetbalclubs en 40 nationale voetbalfederaties. Daarnaast wordt zij actief in handbal, rugby en tennis. De groep zal ongeveer 350 arbeidskrachten aantrekken. (Planet Multimedia)

“CASE BUSINESS NIEUWS RADIO NOG ONDUIDELIJK”

Het Commissariaat voor de Media wil de tijd nemen voor de case Business Nieuws Radio. Het Commissariaat zegt rustig te willen bekijken of de muziekzender verplicht is op de voormalige JFK FM-frequenties muziek uit te zenden. Dit bericht Broadcast Magazine. Staatssecretaris Rick van der Ploeg (Cultuur) trok onlangs het besluit waarin hij de zender toestemming gaf om nieuws uit te zenden. Hij zegt niet bevoegd te zijn in de zaak die door belanghebbenden (waaronder Arrow Classic Rock en de Stichting Nieuwsradio Nederland) is aangespannen. Deze bevoegdheid blijkt bij het Commissariaat te liggen. Business Nieuws Radio is hierop in beroep gegaan tegen staatssecretaris Van der Ploeg. Volgens commissaris Inge Brakman wordt eerst het beroep afgewacht, omdat het Commissariaat niet door procedures heen wil lopen. De status van Business Nieuws Radio op de FM-band is bepalend voor de status die het radiostation meekrijgt bij de herverdeling van FM-frequenties. De Commissie Bouw heeft namelijk in een door de regering overgenomen advies gesteld dat bestaande radiostations hun licentie kunnen behouden, behoudens juridische complicaties. (Broadcast Magazine)

PUBLIEKE RADIO WEDEROM UIT DE LUCHT

Radio 1, 2, 3FM, 4, 747 AM en de ConcertZender zijn gisteravond twee maal kortstondig uit de lucht geweest. De publieke landelijke radiozenders hadden zowel om 19:40 uur als om 22:00 uur te kampen met een stroomstoring bij het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf (NOB). De radiozenders waren respectievelijk om 20:10 en 22:10 uur volledig terug. Net als begin mei werkte de noodstroomvoorziening van het NOB niet. (BM)

NOB VERSNELT KOMST MULTIMEDIAAL PLATFORM

Het NOB wil versneld tot een multimediaal distributieplatform komen. Dat is een technisch knooppunt waarbij tv-beelden ook via andere media uitgezonden kunnen worden. Daarom onderzoekt het bedrijf de mogelijkheid een deel van zijn divisie Nieuwe Media (Bright Alley Services) samen te voegen met onderdelen van NOB RTV. Ook de Media Gateway en het mobiel platform gaan er deel van uitmaken. De NOB wil terugkeren naar de kernactiviteiten: het registreren, bewerken en uitzenden van beeld en geluid. (o.a. Adformatie)

GOLFBREKEN BLIJFT IN BASISPAKKET RADIO

De Regionale Programmaraad Eemland heeft besloten om Golfbreker Radio 97.8 alsnog op te nemen in het Basispakket Radio op de regionale kabel. In februari had de Programmaraad in een voorlopig advies Golfbreker Radio 97.8 nog buiten het basispakket geplaatst met als argument dat doelgroep en luisterdichtheid veel te beperkt zouden zijn. (Radiozenders.com)

COMMERCIELE RADIO BEST BELUISTERD IN RANDSTAD

De commerciële radiostations behalen de hoogste marktaandelen in de Randstad. Dit blijkt uit het Continu LuisterOnderzoek over de periode maart/april. Het publieke radiostation 3 FM haalt daarentegen de hoogste markaandelen in Zuid- en Oost-Nederland. Opvallend is het hoge marktaandeel van de regionale publieke stations in Noord-Nederland met 27,5 procent. Het populaire Radio Noord uit de provincie Groningen lijkt mede de oorzaak voor dit hoge marktaandeel. De regionale commerciële stations (CRN) halen de hoogste marktaandelen in het noorden, waar met name Rebecca Radio actief is en het oosten (Hotradio). Ook zijn in de cijfers de invloed van etherfrequenties voor de marktaandelen van de stations herkenbaar. Dit is onder te zien aan het marktaandeel van 18 procent dat Radio 3 FM in Zuid-Nederland haalt, een gebied waar het station nauwlijks concurrentie is in de ether. Concurrent Radio 538 haalt juist het hoogste marktaandeel in Utrecht en gedeeltes van Noord- en Zuid-Holland (12,2 procent). Sky Radio haalt de hoogste marktaandelen in midden en oost Nederland (15,4 procent. (Radiozenders.com)

ROLAND GARROS BIJ NOS

NOS Radio en Televisie doet op Radio 1 en op Nederland 2 uitgebreid verslag van de Open Franse kampioenschappen Tennis, die op 28 mei in Parijs van start gaan. Deze kampioenschappen, beter bekend als het Roland Garros toernooi, duren tot en met zondag 10 juni, wanneer de finale Heren Enkel wordt gespeeld. NOS Studio Sport besteedt gedurende de twee weken van het toernooi veel tijd aan dit sportevenement. Tussen 12.10 uur en ongeveer 17.50 uur is er dagelijks op Nederland 2 vanuit Frankrijk tennis te zien. In de vooravond (19.05 uur – 19.25 uur) verzorgt Studio Sport samenvattingen van eerder die dag gespeelde wedstrijden en blikt men met spelers/speelsters terug op de afgelopen dag. In de avonduitzending (22.55 uur – 23.40 uur) is er ook tennis te zien in de vorm van samenvattingen en vooruitblikken naar de volgende dag. Het commentaar gedurende de twee weken is afkomstig van Marcella Mesker en Ted van der Meer. Verslaggever Kees Jongkind maakt vanuit Parijs de diverse bijdragen voor de Studio Sport-uitzendingen. (Persbericht NOS)

LUISTERCIJFERS

Er zijn weinig spectaculaire verschuivingen in de marktaandelen van de verschillende radiozenders in de periode maart-april. Radio 1 en Classic FM boekten nog de meeste winst met 0,2 procent. Radio 1 kwam daarmee uit op 8,4 procent, Classic FM op 2,6. De andere publieke zenders bleven nagenoeg stabiel: Radio 2 bleef op 9,8, 3FM ging van 10,7 naar 10,8 en zet de opmars van de laatste maanden voort. Radio 4 ging vqan 1,9 naar 1,8. Het oude Radio 5 heet nu 747 AM, maar dat heeft nog geen spectaculaire verschuiving opgeleverd. Hoewel de zender pas per april is ‘gerestyled’ en het effect dus nog moeilijk aan te geven is, ging het aandeel van 0,9 naar 0,8 procent. Sky Radio blijft de grootste zender met 13,4 procent (+0,1), Radio 538 ging van 7,9 naar 8,0. De regionale zenders zagen gezamenlijk het aandeel stijgen van 15,2 naar 15,5 procent. De cijfers zijn afkomstig van het Intomart Continu Luister Onderzoek. Hieronder het complete overzicht:

 	feb/mrt (in %)	mrt/april (in%)
01	Sky Radio	13.3	13.4
03	Radio 3 FM	10.7	10.8
02	Radio 2 	9.8	9.8
05	Radio 1	8.2	8.4
04	Radio 10 FM	8.3	8.3
06	Radio 538 	7.9	8.0
07	Noordzee FM	4.7	4.7
08	YorinFM	4.5	4.4
09	Classic fM	2.4	2.6
10	Radio 4 	1.9	1.8
11	Arrow Classic R.	1.7	1.7
12	747AM	0.9	0.8
13	Business Nieuws Radio	0.3	0.3
 -	Regio Radio	15.2	15.5
 -	CRN Commercieel Radio	2.2	2.2
 

CASEMA: “VASTRECHT OP KABEL”

Kabelbedrijf Casema wil voor de kabel een vastrecht instellen. Net als bij telefonie, water en elektriciteit betalen abonnees daarbij een vergoeding voor niets anders dan de aansluiting. Voor elke geleverde dienst moet extra worden betaald. France Telecom-dochter Casema denkt aan een bedrag van zo’n f10 per maand. Een deel van dat bedrag wil Casema besteden aan de ontwikkeling van nieuwe diensten als betaaltelevisie en e-mailen via de kabel. Die kunnen daardoor goedkoper worden aangeboden. Op die manier denkt Casema, na UPC en Essent het derde kabelbedrijf in Nederland, bij nieuwe klanten de drempel voor dit soort diensten te verlagen.  Volgens Casema-topman Henk de Goede toont onderzoek aan dat consumenten bereid zijn te `betalen voor potentie’. Dat er behoefte is aan lagere instapkosten, blijkt volgens hem wel uit het feit dat Canal+ tot dusver de enige is die in Nederland betaaltelevisie aanbiedt. ,,En er staan momenteel niet bepaald zenders te dringen.” Volgens De Goede is de politieke lobby al begonnen. Veranderingen in de kabelwereld liggen momenteel erg gevoelig en `Den Haag’ zal zeker willen weten dat het voorstel geen verkapte prijsverhoging inhoudt. In het voorstel betaalt een klant bovenop het vastrecht circa f6 in de maand voor een basis-pakket televisiezenders en eventueel nog eens zo’n f7 voor een zogenoemd plus-pakket. Voor de benodigde decoder voor digitale diensten dienen klanten nog eens zo’n f12 te betalen. Momenteel bedraagt het gemiddelde tarief voor een kabelabonnee in Nederland ongeveer f21 per maand.  Marktleider UPC zegt het Casema-voorstel nog niet in voldoende detail te hebben bestudeerd, maar staat er positief tegenover. De Consumentenbond geeft desgevraagd aan al jaren te pleiten voor het splitsen van een `kale’ kabelaansluiting enerzijds en een vergoeding voor de diensten óver de kabel anderzijds. Volgens de bond moeten klanten vervolgens wel kunnen kiezen van welk kabelbedrijf ze diensten als televisie en internet willen betrekken. (o.a. Algemeen Dagblad)

NVJ “VERBIJSTERD” OVER PLANNEN ORGANISATIESTRUCTUUR RTV WEST

De NVJ is “verbijsterd” over de voorgestelde organisatiestructuur bij RTV West. In deze structuur, die is opgesteld door extern deskundige Bauke Geersing, is geen plaats meer voor een hoofdredacteur. Radio en TV West worden samengevoegd en de leiding zal bestaan uit afdelingshoofden sport, nieuws en gevarieerde programma’s, die op hun beurt worden gecontroleerd door drie netmanagers (radio, tv en internet). De NVJ maakt in het blad ‘De journalist’ bekend ‘verbijsterd’ te zijn over dit voorstel en spreekt van ‘een dubieuze primieur’. ‘Wij hebben in januari al onze ernstige zorgen geuit over het verdwijnen van de scheiding tussen de inhoudelijke en zakelijke kant, het afschaffen van de hoofdredacteur en de waarborg van de publieke taak’, aldus NVJ-secretaris Thomas Bruning. De redactieraad radio zou erop staan dat er in elk geval een nieuwe hoofdredacteur komt. Interim-hoofdredacteur-tv Ron Fresen zei dat er in dit stadium geen commentaar wordt gegeven. (o.a. Haagsche Courant / HvB)

VLAANDEREN: “WEL AFSCHAFFING KIJK- EN LUISTERGELD”

Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Steve Stevaert (SP) zegt dat de Vlaamse regering het kijk- en luistergeld wel zal afschaffen. De minister reageert daarmee op de CVP. Die beweerde dat er geen budgettaire ruimte meer is om die belasting af te schaffen. Stevaert stelt wel als voorwaarde dat het Lambermont-akkoord wordt goed- gekeurd. Anders heeft Vlaanderen de bevoegdheid niet om het kijk- en luistergeld af te schaffen. De minister bevestigt dat er wel geld is. Hij wijst er ook op dat Vlaanderen na Lambermont extra geld krijgt. (o.a. VRTtxt)

VLAANDEREN: SBS KOMT MET VT5

In het najaar krijgt Vlaanderen er met VT5 een nieuwe omroep bij. De lancering gaat gepaard met een herpositionering van VT4. Verder laat de nieuwe dagelijkse leiding van VT4 niet in haar kaarten kijken want “de concurrentie luistert mee”. De dag na de bekendmaking van het ontslag van Carlo Gepts als algemeen directeur van VT4, laten de directeuren van de omroep niet graag het achterste van hun tong zien.

“RTL WIL FUSEREN MET ENDEMOL”

Het televisiebedrijf RTL wil fuseren met productiebedrijf Endemol, dat vorig jaar voor 5 miljard euro (11 miljard gulden) is overgenomen door het Spaanse Telefónica. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times van vrijdag onderhandelen Telefónica en RTL, dat een beursnotering heeft in Londen, over mogelijke vormen van samenwerking. Grootste probleem zou zijn dat bij een fusie van RTL en de divisie Telefónica Media de waardering van Endemol fors lager zou moeten zijn dan wat Telefónica er vorig jaar voor heeft betaald. (o.a. NRC)

MARLEEN HOUTER WEG BIJ SBS

Presentatrice Marleen Houter vertrekt bij SBS. De commerciele zender maakte vrijdag bekend dat de presentatrice van SBS Sport en Hart van Nederland haar contract, dat per juni afloopt, niet verlengt. Ze is toe aan een ander soort programma en SBS kan dat niet bieden. Houter heeft volgens een SBS-zegsman nog geen andere werkgever gevonden. De programma’s van SBS Sport worden voorlopig alleen gepresenteerd door Hans Kraaij jr. SBS weet nog niet of ze wel gaan zoeken naar een tweede presentator voor dat programma. (o.a. ANP)

“DECODER VAN UPC LAWAAIIG”

Sommige UPC-decoders maken lawaai. Een ventilator in het apparaat dat nodig is om via de UPC-kabel tv te kijken veroorzaakt de herrie. Op de aandeelhoudersvergadering van de geplaagde kabelaar klaagde een effectenbezitter over de decoder. Bestuursvoorzitter Mark Schneider moest de klacht bevestigen. De klacht komt net nu de hevigste klachtenregen van abonnees enigszins onder controle leek. Een deel van de decoders die tot nu toe zijn uitgereikt aan klanten, degene die zijn gemaakt door Philips, hebben last van het euvel. Pas vanaf september levert Philips een ’nieuwe, verbeterde generatie’ die minder irriteert. (o.a Haarlems Dagblad)

HAARLEM: WIJZIGING TV-FREQUENTIES

Op 21 en 28 mei verhuizen in de gemeente Haarlem alle tv-zenders naar een andere frequentie/kanaal. De radiozenders blijven ongewijzigd. De technische aanpassing is nodig om het kabelnet optimaal te kunnen benutten. Door de herindeling van de tv-zenders ontstaat er meer ruimte op het kabelnet zodat UPC straks nieuwe diensten kan aanbieden. Er verandert na de frequentiewijziging niets in het huidige aanbod van tv-zenders.

PINKPOP BLIJFT BIJ PUBLIEKE OMROEP

Popfestival Pinkpop is de komende vijf jaar via televisie te volgen op Nederland 3 en via 3FM te horen op de radio. Daartoe heeft Jan Smeets, directeur van Pinkpop, donderdag een contract afgesloten met de NPS, zo heeft de organisatie van het popfestival bekendgemaakt. Met het nieuwe contract wordt de samenwerking tusen Pinkpop, NPS, VARA en VPRO voortgezet. Deze dateert van 1995. Het festival vindt dit jaar plaats op 2, 3 en 4 juni in Landgraaf. Op pinkstermaandag werken de drie publieke omroepen de hele middag en avond samen aan een televisieverslag op Nederland 3. 3FM besteedt gedurende het hele weekeinde aandacht aan het festival.

RADIOWERELD: RODDELRUBRIEK HEROPEND ONDANKS “ACTIES” 538

Radio 538 wil de internetsite van www.radiowereld.nl inhoudelijk aan banden leggen. De jongerenzender bekijkt de juridische mogelijkheden,zo heeft Michel Palmen,marketingmanager van 538, laten weten. Radiowereld.nl wordt gemaakt door hobbyisten. Er zijn zowel medianieuwtjes als mediaroddels te vinden. In de rubriek ‘Mediaroddels’ worden vaak negatieve verhalen over dj’s van Radio 538 geplaatst. In afwachting van juridische stappen hadden de makers van de site enige tijd het omstreden roddelforum van de site verwijderd. Inmiddels zijn alle ‘forums’ weer opengesteld, aldus Martin Slijper in het radioprogramma ‘Storing’. De Radiowereld heeft tijdens de uitzending op BNN laten blijken door te willen gaan op de oude manier. ‘Iedereen mag zijn mening over de media op de site posteren het is een vrijplaats voor bezoekers’ aldus Martin Slijper.

LICHT OP GROEN VOOR VERHUIZING RTV-DRENTHE

De verhuizing van Radio en Televisie Drenthe gaat toch door. Na twee schorsingen ging de kleinst mogelijke meerderheid van de Asser gemeenteraad akkoord met de verhuur van de oude hbs aan de Beilerstraat aan de omroep: 15 stemmen voor en 14 tegen. PvdA en CDA, die aanvankelijke nog grote bedenkingen hadden, gingen door de bocht. De regionale zender betaalt één euro per jaar voor het pand. De omroep kan nog niet over het monumentale gebouw aan de Beilerstraat beschikken. Het Dr. Nassau College heeft de school nog in gebruik tot de nieuwbouw van de scholengemeenschap aan de Groningerstraat klaar is. Dat is naar verwachting medio volgend jaar het geval. Dan volgt een forse interne verbouwing van de oude hbs. Als die gereed kan de omroep verhuizen. Dan is het eind 2003. (o.a. Nieuwsblad vh Noorden)

KLEUTERPROGRAMMA’S KRO GAAN DE WERELD OVER

De KRO is dit jaar zeer succesvol geweest tijdens de jaarlijkse ontmoeting van kleuterprogrammamakers uit Europa en Azië in het Duitse Saarbrücken. Tijdens deze ontmoeting kiezen programmamakers uit de hele wereld de beste en leukste items voor kleuterprograrnma’s. In de categorie ‘Dieren en natuur’ behaalde de KRO de tweede plaats met het in Nederland al populaire programma ‘Wortel TV’ uit het kleuterprogramma KRO’s Kindertijd. ‘Wortel TV’ zal hierdoor binnenkort in tenminste 13 landen in de hele wereld te zien zijn, waaronder Duitsland, Japan, Denemarken, Oostenrijk, Zweden, Spanje, Finland, België en Noorwegen. Ook in de categorie ‘Verhalen’ werd succes behaald met de onlangs gelanceerde kleuterdocumentaires. Hiervan zullen er binnenkort ook een aantal in een tiental landen te zien zijn. De EBU Saarbrücken Exchange werd dit jaar alweer voor de 27e keer gehouden Nederland ontbrak de laatste 10 jaar op de erelijst. ‘Wortel TV’ is een co-productie van KRO jeugd en het Groningse Castel Media. (Persbericht omroep.nl)

VLAANDEREN: CARLO GEPTS NEEMT ONTSLAG BIJ VT4

Carlo Gepts neemt ontslag als topman van de commerciële televisiezender VT4. Gepts wil naar eigen zeggen iets nieuws doen. Gepts komt uit de krantenwereld. Hij was ook een van de oprichters van de commerciële zender VTM. Maar vijf jaar later zette hij mee VT4 op, een tak van het Zweedse mediaconcern SBS. VT4 is een Nederlandstalige commercieel station, dat uitzendt vanuit Groot- Brittannië. Het wou aanvankelijk een alternatieve koers te varen, maar dat bleek moeilijk haalbaar. VT4 richt zich nu op de 15- tot 44-jarigen. (o.a. VRTtxt)

KOETJE NIEUWE VOORZITTER IKON

Helmer Koetje is benoemd tot nieuwe voorzitter van de stichting Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON). Koetje, sinds vorig jaar burgemeester van Vriezenveen, volgt per 1 september interim-voorzitter G. Minderman op. Dit maakte de IKON woensdag bekend. Tot vorig jaar was Koetje (48) voorzitter van het Commissariaat voor de Media. Volgens de woordvoerder van de IKON heeft de gereformeerde Koetje de publieke omroep tijdens dit voorzitterschap goed en van binnenuit leren kennen. ,,Dat maakt hem geschikt voor de functie”, zei hij. Het IKON-bestuur heeft elf maanden gezocht naar een goede opvolger voor S. Faber, die op 1 oktober 2000 aftrad. Koetje werd in februari door staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat benoemd in de commissie-Bouw. Die moet onderzoeken of er alternatieven zijn voor het veilen van etherfrequenties voor commerciële radiozenders. Van 1986 tot 1994 was Koetje lid van de Tweede Kamer voor het CDA. (o.a. ANP/Nieuwslink)

OVERNAME TMF PER 1 JUNI GEFORMALISEERD

De overname voor 93 procent van The Music Factory (TMF) door MTV Networks Europe zal per 1 juni worden geformaliseerd. Dat heeft Wegener bekend gemaakt. Radio 10 FM/Love Radio blijven eigendom van Wegener via de Radio 10 Groep. René Witzel, nu directeur van TMF en Radio 10 FM/Love Radio, zal bij TMF aanblijven en in dienst treden van MTV Networks Europe. Wegener heeft Derk Jolink aangesteld als interim-manager voor de Radio 10 Groep. Jolink zal volgens Wegener betrokken zijn bij de verkoop van het radiostation en de procedures rondom de frequentieverdeling. (o.a. Broadcast Magazine)

TROS GAAT DOOR MET DIK VOORMEKAARSHOW

In het nieuwe seizoen gaat de TROS verder met de Dik Voormekaarshow. Het radioprogramma (3FM) was lange tijd niet te beluisteren, maar werd verleden jaar weer nieuw leven ingeblazen door de TROS. Het humorprogramma van André van Duin en Ferry de Groot werd lange tijd uitgezonden door de NCRV. De TROS noemt de nieuwe reeks een succes en gaat daarom door met de show. ,,Maar we denken natuurlijk verder vooruit en hopen dat André van Duin op termijn ook zijn rentree bij TROS-televisie zal maken”, zegt directeur H. Boermans. Het programma is op zaterdagochtend op 3 FM te beluisteren tussen 11.30  en 12.00 uur. (o.a. ANP)

SON OP COMMERCIELE TOUR

De Senioren Omroep Nederland (SON) gaat commercieel. Het Commissariaat voor de Media heeft de SON toestemming gegeven om als commerciëel radiostation uit te zenden. Eerst moet de SON wel op zoek naar sponsors, anders kan het niet beginnen. De omroep deed vorig jaar een poging toe te treden tot het publieke bestel, maar dat mislukte. Daarom moet de SON opnieuw beginnen. Secretaris A. Braat hoopt dat de zender voor vijftig-plussers een kabelfrequentie kan bemachtigen. De SON gokt op het najaar, aldus De Telegraaf. (o.a. Adformatie)

KIJKCIJFERS: V8 HOUDT 4% VAST

De SBS-zender V8 bereikt ook in de tweede week van haar bestaan een marktaandeel van 4 procent. In week 19 hebben de commerciële zenders samen 44 procent, de publieke omroep doet het met 41 procent. De commerciële zenders hadden gezamenlijk vorige week nog 47 procent van de markt. HMG haalde met zijn drie zenders 26 procent: RTL4 zakte wat weg in marktaandeel: -2 procent naar 15 procent. Yorin boekte een procent winst: 7 en RTL5 eentje verlies naar 4 procent. SBS scoort deze, week met de drie zenders een marktaandeel van 18 procent. SBS6 behaalde in week 19 een marktaandeel van 10 procent, Net5 4 procent. Weer had de publieke omroep wel de best bekeken programma’s. Het Songfestival was de topper met 2.985 miljoen kijkers, gevolgd door het Journaal van 20.00 uur op zondag met 2.135 miljoen kijkers en de Champions League-wedstrijd tussen Bayern München en Real Madrid (2-1) met 1.880 miljoen kijkers. (o.a. Adformatie)

3RD ROCK FROM TE SUN STOPT

De succesvolle comedyserie 3rd Rock from the Sun over vier buitenaardse wezens die de menselijke gedragingen moeten bestuderen, nadert na zes televisieseizoenen zijn climax. Op 22 mei wordt in de Verenigde Staten de laatste aflevering van de serie, herhaaldelijk onderscheiden met een Emmy-Award, door de zender NBC op het scherm gebracht. In de laatste episode krijgen de vier wezens, die zich onder leiding van commandant Dick Solomon – een rol vertolkt door John Lithgow – in een plaatsje in de Amerikaanse staat Ohio hebben gevestigd, opdracht van hun superieuren huiswaarts te keren. De Britse acteur John Cleese en Elvis Costello zullen de gastrollen vertolken in het sluitstuk van de serie die in Nederland door de NCRV op het scherm wordt gebracht. (o.a. ANP)

BIG BROTHER FRANKRIJK: CAMERA’S OP ZWART

De Franse versie van Big Brother is nog maar twee weken op de buis, maar nu al grijpt de commissie voor tv- programma’s CSA in. De camera’s in het huis ten noorden van Parijs moeten iedere dag ‘een behoorlijke periode’ uit, zodat de tien deelnemers een moment van privacy hebben. Volgens de toezichthouders wordt momenteel de ‘menselijke waardigheid ernstig aangetast’. De Franse minister voor communicatie Catherine Tasca had de commissie gevraagd om stappen te ondernemen. Loft Story (de naam voor Big Brother in Frankrijk) wordt gemaakt door de Franse poot van de Nederlandse tv-producent Endemol.

SBS DIEPER IN HET ROOD

Het nettoverlies van mediaconcern SBS Broadcasting was in het eerste kwartaal van 2001 24,4 miljoen dollar. Dat is meer dan in hetzelfde kwartaal van het voorgaande boekjaar toen het verlies 19,9 miljoen dollar was. De eigenaar van SBS 6, Net 5 en V8 schrijft het opgelopen verlies grotendeels toe aan de opgelopen kosten. De omzet steeg met slechts 1 procent naar 98 miljoen dollar (was 96.686 miljoen). Volgens topman Harry Evans Sloan hebben de Europese zenders een solide groei in omzet laten zien, ondanks de mindere advertentiemarkt. (o.a. Adformatie)

ROB KAMPHUES VAN RTL4 NAAR BNN

RTL4-presentator en cabaretier Rob Kamphues gaat vanaf augustus programma’s presenteren bij BNN. Dat heeft de omroep woensdag bekendgemaakt. Het reisprogramma BNN at Work is het eerste waarin Kamphues op BNN te zien is. Samen met Bart de Graaff, Katja Schuurman en andere BNN-presentatoren reist hij deze zomer naar Canada. Daar moeten ze werken voor hun geld. De overige tv-plannen van BNN met Kamphues zijn nog niet bekend. (o.a. ANP)