Media kort: oktober 1998

RAAD VOOR CULTUUR TEGEN VASTE BESPELERSCOMBINATIES

De Raad voor Cultuur is tegen vaste bespelerscombinaties op de drie tv- netten. De raad vindt wel dat Nederland 1, TV2 en Nederland 3 een duidelijk eigen gezicht moeten krijgen, maar denkt dat vaste combinaties tot eentoni- ge zenders leiden. Het adviescollege ziet het liefst overal alle omroeporga- nisaties en alle programmacategorien voorbijtrekken, overigens wel ‘in een steeds wisselende balans en vormgeving die is afgestemd op het desbetref- fende netprofiel’. Dat is e e n van de opvallendste elementen in het advies van de raad over de zogeheten concessiewetgeving waarover de Tweede Kamer zich binnenkort buigt. Deze wet regelt de inrichting van het publieke om- roepbestel tussen 2000 en 2010. De Raad voor Cultuur is het verder op de meeste punten eens met het beleidsplan van de NOS en ondersteunt van harte de suggestie het functioneren van de omroepen elke vijf jaar te evalueren. De raad gaat ook akkoord met het aansluiten van commerciele omroepen bij het Stimuleringsfonds voor culturele omroepproducties, op voorwaarde dat deze omroepen hun deel bijdragen aan het fonds. De raad is het niet eens met het plan van de Tweede Kamer om e e n van de vijf radiozenders op te doeken. Het plan gaat om Radio3 op te heffen omdat deze zender geen pu- publieke functie zou vervullen. De raad is het daar niet mee eens. [Haagsche Courant – 01/10/1998]

INGRIJPENDE REORGANISATIE BIJ RADIO 1

De nieuws- en sportzender Radio 1 wacht een ingrijpende reorganisatie. Er komt per 1 januari 1999 een centrale redactie onder leiding van een nieuwe zendercoordinator. Die moet zorgen voor een station waar nieuws en actuali- teiten op overzichtelijke wijze op elkaar zijn afgestemd, aldus de NOS. Eerder is al aangekondigd dat het ‘Radio 1-Journaal’ eerder begint (nu van maandag tot en met zaterdag vanaf 07.00 uur). Bovendien kunnen het ‘Radio 1- Journaal’ en het NOS Radionieuws bij actuele gebeurtenissen vaker inbreken in andere programma’s. Het huidige aantal presentatoren wordt teruggebracht. De plannen voor een centrale nieuwsredactie zijn besproken met de programma- directies van de omroepen. Radio 1 kent een zogenaamde verticale zendtijd- indeling waarbij elke omroep e e n of meer dagdelen krijgt toebedeeld. De ordening moet zodanig worden dat er op vaste, horizontale tijdstippen, de- zelfde soort programma’s vallen te beluisteren. Daarnaast komt er een betere inpassing van het sportnieuws in de programmering, terwijl ook het muziekbeleid op de schop gaat. [Haagsche Courant – 29/09/1998]

ADVERTEREN OP RTL4 WORDT GOEDKOPER

Adverteren op RTL4 wordt in november 5 procent goedkoper. IP, de organi- satie die de reclame voor de Holland Media Groep verkoopt, heeft dit de adverteerders laten weten. Directeur F. Eijken van IP wil hiermee de onrust wegnemen die onder de adverteerders is ontstaan over de aanhoudend tegen- vallende kijkcijfers van de zender. RTL4 is begin deze maand met een nieuwe programmering begonnen. De adverteerders is een marktaandeel van 20 procent in het vooruitzicht gesteld maar tot nu toe blijven de kijkcijfers achter bij de verwachtingen. Ook afgelopen week behaalde de zender in de voor adverteerders belangrijke groep van 20 tot 49 jaar (de boodschappers) slechts 18,4 procent marktaandeel. Dat is een procent meer dan de week er- voor toen de slechte kijkcijfers nog werden verklaard door de overvloed aan Europa Cup voetbal bij de publieke omroep. Eijken houdt er al rekening mee dat het gemiddelde kijkcijfer over september onder de 20 procent uitkomt. De adverteerders krijgen in dat geval geld terug en dat kost de zender zo’n twee miljoen gulden. De adverteerders kunnen het geld terugkrijgen of kiezen voor extra reclametijd. Eijken is overigens niet bepaald ontevreden over de belangstelling van adverteerders. “We zitten ruim boven het budget. De zaken lopen als een trein”. [Telegraaf – 30/09/1998]

RTL4 PAST ZONDAGAVONDPROGRAMMERING AAN

RTL4 gaat de programmering op zondagavond aanpassen. Een speelfilm moet er vanaf 11 oktober voor zorgen dat het station meer kijkers trekt. Sinds begin vorige maand met een nieuwe programmering is begonnen, baren vooral de slechte kijkcijfers op zondagavond het station zorgen. In september bereikte de zender op de zondagavond nog geen 10 procent van de kijkers. [TROS Online – 02/10/1998]

PETER JAN RENS BLIJFT BIJ RTL4

Peter Jan Rens blijft toch bij RTL4. Hij kondigde deze zomer nog aan dat hij in het kielzog van Robert ten Brink, Peter R. de Vries en Willibrord Frequin naar SBS6 zou overstappen. RTL4-programmadirecteur Bert van der Veer, die de eerste ‘Meneer Kaktus shows’ van Rens (in het middagprogramma van Tineke) regisseerde, wist Rens echter over te halen zijn contract met drie jaar te verlengen. Zaterdag is Rens te zien in het nieuwe spelprogram- ma ‘Woord Winner’. Daarnaast zal hij een kinderprogramma gaan verzorgen en zal RTL4 nieuwe programma’s voor hem gaan ontwikkelen. [Haagsche Courant – 03/10/1998]

VERONICA KOMT MET GAMEFORCE 1

Vandaag start Veronica ‘GameForce 1’, een televisieprogramma bedoeld voor game-liefhebbers. Esther Duller zal hierin 26 weken lang te zien zijn. Behal- ve aandacht voor nieuwe games en hardware wordt ook ingegaan op de ins & outs van bestaande spellen. Verder worden tips gegeven om het spelplezier te verhogen. Esther zet de kijkers ook op het spoor van interessante Internet- sites op het gebied van games. De bedenker van het programma Bastiaan Meijer hoopt dat de blonde Veronica-omroepster snel populair zal worden in het vaderlandse game-wereldje dat nog steeds voornamelijk uit mannen bestaat. In de show zal ze sterk op een heldin uit een game moeten lijken. Computertech- nieken helpen daarbij.  Veronica heeft zich direct gebonden aan 26 afleveringen, wat veel is voor een show in een genre dat tot nog toe geen groot succes bleek. SBS 6 en RTL5 probeerden het eerder met gesponsorde game-programma’s, zonder dat dit veel kijkers trok. Verder probeert TMF het met de uitzending van een Brits pro- gramma waarbij alleen de ondertiteling en ‘voice-over’ Nederlands zijn. Voordeel hiervan is dat dit programma een onafhankelijke koers vaart, ter- wijl ‘GameForce 1’ e e n grote reclamespot is. Sponsors als de Free Record Shop, Electronic Arts en Infogrames kunnen via IP, de commerciele afdeling van HMG grote invloed uitoefenen op de programmering net zoals Intratuin dat heeft bij een programma als Eigen Huis & Tuin. Maar het programma wordt ook door niet-sponsorende concurrenten een goed initiatief genoemd. ‘GameForce 1’ wordt uitgezonden zaterdag van 17.00 tot 17.30. De herhaling volgt vrij- dags van 16.00 tot 16.30. [Telegraaf – 29/09/1998]

NIEUWE PROGRAMMERING RADIO 538

Drie oktober start Radio538 met de winterprogrammering. Het vertrek van Michael Pilarczyk naar RTL-4 was e e n van de aanleidingen om de oude 538- programmering eens goed tegen het licht te houden. Algemeen Directeur Erik de Zwart over de nieuwe programmering: “Al een tijdje staat er een nieuwe generatie dj-talenten langs de zijlijn te trappelen om te kunnen laten horen hoe goed ze zijn. Die kans krijgen ze nu”. Vanaf maandag 5 oktober zal Je- roen Nieuwenhuize, het nieuwe 538 ochtendprogramma “Morning J.E.M.” presen- teren. Dat doet hij samen met Michiel Veenstra en Erik Rosendahl.  Het weekend op Radio 538 zal een flinke gedaanteverwisseling ondergaan. Jente Kater gaat de ochtenden tussen 06.00 en 09.00 uur en de zondagmiddag van 15.00 tot 18.00 uur vullen. Daarnaast neemt Jens Timmermans de uren tus- sen 09.00 en 12.00 uur voor zijn rekening. Lindo Duvall wordt de weekend-mid- dagjock tussen 12.00 en 15.00 uur. Nieuwkomer Jurjen Gofers, 18 jaar, gaat twee weekendshows presenteren, e e n in de nacht van vrijdag op zaterdag tus- sen 00.00 en 03.00 uur en e e n op de vroege zondagavond van 18.00 tot 21.00 uur. In de nacht zal ook veel aandacht worden besteedt aan nieuw talent.  Grote afwezige in de nieuwe programmering is Ruud de Wild. In het Algemeen Dagblad viel te lezen dat hij een conflict heeft met Radio 538. Radio 538 wil voorkomen dat De Wild (29) opstapt, waarschijnlijk om naar BNN te gaan. Hij presenteert ‘The Jungle’ en ‘Wild in het Weekend’ zeker niet zolang het conflict loopt. Het gerucht gaat ook dat hij binnenkort Jeroen van Inkel bij Veronica FM gaat vervangen. Jeroen van Inkel zal dan bij Veronica FM tussen 12.00 en 15.00 uur een programma presenteren.

BUCH VERDACHT VAN OPLICHTING

“Een complexe en omvangrijke fraudezaak”. Zo omschreef Officier van Justi- tie Verbrugge woensdag de bezigheden van een groep zakenlui met aan het hoofd tv-presentator en zakenman Menno Buch. Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam verdenkt Buch en zijn companen van onder meer het oplichten van de belastingdienst en uitkeringsinstanties, fraude en valsheid in geschrif- te. Het bedrag dat daarmee is gemoeid, ligt volgens het OM rond de vier mil- joen gulden. Buch (47) en zijn collega’s zouden de delicten hebben gepleegd tussen 1992 en 1995. Zij bezaten toen een aantal bedrijven dat zich bezig- hield met zogenoemde telefoonseks. Buch was als een van de eersten in Neder- land begonnen met het exploiteren van door de PTT vrijgegeven telefoonlijnen. [ANP – 30/09/1998]

LUISTERCIJFERS

Hier volgen de luistercijfers (in marktaandelen) van de radiozenders in de periode juli/augustus 1998. Ter vergelijking zijn de cijfers van de vo- rige periode (juni/juli) ook in het overzicht opgenomen. Het Continu Luis- ter Onderzoek wordt door Intomart uitgevoerd in opdracht van NOS en STER.

   Station                         juni/juli 98 *juli/aug 98*
 1. Sky Radio                        13.8          14.0 
 2. Radio 3 FM                       13.5          12.4 
 3. Radio 1                           9.7          10.0
 4. Radio 2                           9.0           9.0 
 5. Radio 10 Gold                     9.0           8.7 
 6. Radio Noordzee                    6.7           6.6 
 7. Radio 538                         6.8           6.4 
 8. Veronica FM                       4.0           4.2 
 9. Classic FM                        1.9           1.9 
10. Radio 4                           1.6           1.7
11. Radio 5                           1.0           1.1 
12. Arrow Classic Rock                0.7           0.8 
13. JFK Jazz Radio                    0.4           0.5 
--. Love Radio                        0.5           0.5
15. Kink FM                           0.2           0.4 
16. Talkradio                         0.3           0.3 
17. Q Radio                           0.0           0.0
--. Regionale radio                  14.8          15.4 
--. Overige stations                  6.1           6.0 
[Bron: Sky radio]

KIJKCIJFERS

Zaterdagavond zond de VARA een herhaling van het theaterprogramma `Spelen met je leven’ van Youp van `t Hek. Het programma trok gemiddeld 1,4 miljoen kijkers (kijkdichtheid 9.9%, marktaandeel 26%), die het met 7.7 waardeerden. De publieke omroepen behaalden in week 39 gezamenlijk een gemiddeld markt- aandeel van 39%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op maandagavond (22%) door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’, `Opsporing verzocht’ en `Villa Felderhof’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (25%) door de uitzendingen van `Studio Sport’, het `Journaal 20.00 uur’ en `BNN’. Neder- land 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (23%) door de herha- ling van de theatershow `Spelen met je leven’ van Youp van `t Hek, `NOS- Journaal 22.00 uur’, `Nova’ en `Studio Sport’. RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 17%, RTL5: 4%, Veronica: 12% en SBS6: 10%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

NCRV EIST KWART MILJOEN VAN RTL4

De NCRV eist f.250.000 van RTL4 als voorschot op een vergoeding voor het na-apen van het programma ‘Blik op de weg’. Volgens de NCRV was ‘Afslag 4’ van afgelopen zomer puur plagiaat. Om te voorkomen dat het programma terug- keert wordt een dwangsom geeist van 50.000 gulden per overtreding. Afgezien van de eis was al bekend dat de NCRV de rechtszaak tegen RTL4 wil doorzetten, hoewel het programma al lang en breed van het scherm is en waarschijnlijk ook niet terugkomt.

BUSINESS NIEUWS: DE ZENDER VOOR DE AANDEELHOUDER

Business Nieuws, dat sinds twee weken op de 1395 AM de plaats heeft inge- nomen van TalkRadio, moet de zender voor de aandeelhouder worden. Hoofdre- dacteur Michiel Bicker Caarten, afkomstig van CNBC, wil dat binnen twee maanden realiseren. Volgens hem is het niet de bedoeling dat zijn verslag- gevers zich op de beursvloer begeven of verslag doen van presentaties van halfjaarcijfers. Business Nieuws basseert zich vooral op beursindexen, persbureaus, dagbladen en Internetsites van grote bedrijven. In korte blok- ken vliegen de koersen van Amsterdam, Tokio en New York door de ether, af- gewisseld door economisch-, algemeen- en sportnieuws. “We brengen niet alleen zakennieuws, omdat we mensen geen excuus willen geven terug te schakelen naar Radio1”. Voor de duiding van het zakennieuws steunt Bicker Caarten op een netwerk van beursspecialisten. Dat de koersen nog steeds onder druk staan ziet Bicker Caarten niet als nadeel. “Er zijn in Nederland een miljoen beleggers, die juist nu graag willen weten wat te doen met hun aandelen”. In Den Haag is Business Nieuws 1395 AM op advies van de Haagse Programmaraad van de kabel gehaald in verband met de formats-wijzing van het station. In Den Haag deelde Business Nieuws het kanaal met de Tweede Kamer-lijn. In november zal de programmaraad een nieuw advies uitgeven over de invulling van de radiozenders op de Haagse kabel. [Haagsche Courant – 30/09/1998]

KLOKHUIS WINT BOY TRIP AWARD

Het NPS-jeugdprogramma ‘Het Klokhuis’ heeft dinsdag op het Nederlands Film Festival in Utrecht de ‘Boy Trip Award’ gewonnen. Met de prijs, ver- noemd naar de minister voor wetenschapsbeleid in het kabinet-Den Uyl, wordt jaarlijks de beste wetenschapsfilm- of televisieuitzending berkoond. ‘Het Klokhuis’ krijgt de award voor twee afleveringen over mummies. De dramaserie ‘Oud Geld’ (AVRO) is op het Nederlands Film Festival in Utrecht bekroond met Gouden Kalveren voor de beste tv-acteur (Scholten van Aschat) en -actrice (Saskia Temmink). Arno Dierckx heeft op het Nederlandse Filmfestival het Gouden Kalf voor beste tv-drama gewonnen. Zijn ‘Maria op zolder’ maakte deel uit van de tv-serie ‘De Zeven Deugden’. ‘De Trip van Teetje’ sleepte op het Nederlands Film Festival de TVFilmprijs in de wacht. Regisseuse Paula van der Oest kreeg de prijs donderdagavond overhandigd door NOS-voorzitter Gerrit Jan Wolffensperger.

VAN DER MEYDEN UIT KRITIEK OP RTL4

Afgelopen dinsdag bracht Henk van de Meyden in de Prive-bijlage van de Telegraaf onder de titel ‘RTL4 moet veer laten’ ongezouten kritiek op de nieuwe programmering van de zender. Vooral de nieuwe programma’s moesten het bij Henk ontgelden. Zo zei hij over het programma ‘Ladies Only’, een creatie van de nieuwe programmadirecteur Bert van der Veer, het volgende: “Men kijkt naar een kippenhok met kakelende dames die elkaar in domheid de loef lijken af te steken. In het teken van de opgefokte verjongingsrage is dit programma een regelrechte belediging voor de moderne vrouw. Het pro- gramma zou vandaag nog moeten worden geschrapt!.” Ook het programma ‘Alles voor de kijkcijfers met Beau van Erven Dorens moet het ontgelden. “Het programma is leeg en beneden elk peil!”. De presentator moet het in de ogen van Henk ook ontgelden: “Van Erven Dorens oogt als een corpsbal op een vuilnisbuilt”.

COMMERCIELEN VOELEN NIETS VOOR BREEDBEELD

De commerciele stations voelen er niets voor hun tv-programma’s in breed- beeld uit te zenden. En bij de publieke omroepen rijst het aantal ‘brede’ programma’s niet bepaald de pan uit. Hoe lucratief is de aanschaf van een breedbeeldtoestel? In 350.000 Nederlandse huishoudens staat inmiddels een breedbeeldtelevisie. Dat is 5,5 procent van het totale aantal gezinnen met een tv. De voorgespiegelde mooiere kwaliteit blijft meestal uit. Want de drie publieke Nederlandse netten hebben slechts 9 procent van alle tv-uit- zendingen op het speciale brede formaat 16 x 9 afgestemd. Dat is zo’n 100 uur televisie per maand of ruim e e n uur per dag per net. Voor de rest ser- veren de omroepen hun handeltje in het gangbare 4 x 3 formaat, alias de ‘ge- wone’ tv. En de commerciële omroepen RTL4, RTL5, Veronica en SBS6 steken helemaal geen vinger uit naar breedbeeld.  Ondertussen schreeuwen producenten als Philips het succes van de daken. “Daar zit wat in”, beaamt K. Noort, beleidsmedewerker bij de NOS en specia- list op het gebied van breedbeeld-tv. “Als een nieuwe ontwikkeling de 5 pro- cent is gepasseerd, zie je meestal een kettingeffect optreden. Dan is het een niet te stoppen proces.” Volgens Noort is het aantal uren breedbeeld-tv vergeleken met vorig jaar met de helft gestegen. “Maar het kan nog heel wat jaren duren voordat alles op tv in breedbeeld te zien is. Vergelijk het met de overgang van zwartwit naar kleur. Een nieuwe ontwikkeling neemt zeker tien jaar in beslag. En de eerste proeven met breedbeeld-tv dateren van 1992.” Nationale koploper is de AVRO. Die zendt vier keer zoveel uren ‘breed’ uit dan nummer twee op de lijst: de EO. Vooral dramaproducties en culturele evenementen krijgen in breedbeeld een duidelijke meerwaarde. Nederland 1 neemt momenteel 67 procent van alle breedbeeldtijd voor zijn rekening, TV 2 vult 18 procent en Nederland 3 amper 15. Opvallend is dat de NOS er nagenoeg niets aan doet. En dat terwijl ‘Brussel’ sinds 1992 liefst 35 miljoen gulden aan subsidie in breedbeeld-tv heeft gestopt. Het argument van de commerciele omroepen dat zij voor die subsidie niet in aanmerking komen, spreekt Noort tegen. “Natuurlijk kunnen zij ook een aanvraag indienen. Maar dan moeten ze er wel in willen investeren.”  Woordvoerders van SBS6 en de Holland Media Groep (RTL4, RTL5 en Veronica) wuiven de breedbeeld-uitzendingen vooralsnog ver weg. “Dat heeft absoluut geen prioriteit. Bovendien geloven we niet onvoorwaardelijk in de toekomst ervan.” Ondertussen gaan de ontwikkelingen in met name Belgie, Zweden en En- geland heel hard. Daar winnen de breedbeelduitzendingen snel terrein. [Brabants Dagblad – 02/10/1998]

GTST-STER GAAT WEER VLEES ETEN

De razend populaire soap-ster Kim Verduyn uit de serie “Goede Tijden Slec- hte Tijden” gaat weer vlees eten na felle protesten uit de Nederlandse sla- gerswereld. Kim, gespeeld door de actrice Angela Schijf, is in de serie al enige tijd fervent vegetarier. Haar uiterst negatieve houding ten opzichte van vlees leidde er echter regelmatig toe dat slagers door hun klanten plot- seling voor moordenaars werden uitgemaakt. De geschrokken vleesverkopers trokken aan de bel bij het Voorlichtingsbureau Vlees, dat op haar beurt RTL4 benaderde om uitleg te vragen over de ‘anti-vleeshetze’ in GTST. In de serie had de puberale Kim inmiddels ook al enkele anderen voor haar vegetarische karretje weten te spannen, zoals haar vriendin Hedwig en een oom. RTL4 heeft toegezegd dat Kim haar vegetarisme per 15 oktober aanstaande vaarwel zal zeggen en weer gewoon vlees zal gaan eten. GTST is met name populair onder de doelgroep van het Voorlichtingsbureau Vlees. Dagelijks kijken bijna an- derhalf miljoen mensen naar de serie. Volgens RTL-woordvoerder John Lukken was het toch al de bedoeling dat Kim langzaamaan weer aan de hamburgers, de sudderlapjes en de kalfskroketten gaat. “Je moet het zo zien: Kim is een opstandige puber; dan weer dit, dan weer dat. Veel dingen zijn van korte duur. En ik zag haar in de aflevering van gisteren toevallig alweer lachend rondlopen met een schaal met bitterballen.” [Telegraaf – 02/10/1998]

TELEKABEL BIEDT TWEE NIEUWE ZENDERS

Kabelexploitant Telekabel biedt in Gelderland sinds 1 oktober twee nieuwe tv-zenders aan haar abonnees. Bewoners in Arnhem, Duiven, Westervoort, Apel- doorn, Epe, Nijmegen e.o. en Uddel kunnen vanaf nu ook inschakelen op CNBC/ National Geographic Channel en The Box. Vanaf 1 november komt daar in de gemeenten Arnhem, Duiven en Westervoort de TV Krant Gelderland nog bij. De TV Krant Gelderland brengt dagelijks het plaatselijk nieuws uit Arnhem e.o. op de buis. Televisiekijkers in Nijmegen krijgen in november ook een televi- siezender erbij. TV Nijmegen, het lokale televisieprogramma van uitgevers- maatschappij De Gelderlander, gaat dan de lucht in. De komst van de zenders heeft geen gevolgen voor het andere zenderpakket. “Het pakket wordt gewoon uitgebreid”, zegt de woordvoerder. Voor de kijker heeft de toename van het aantal zenders ook geen financiele gevolgen. [o.a. Gelderlander – 02/10/1998]

GELDERLAND WIL OMROEPTIENTJE NIET OPHOGEN

De provincie Gelderland is niet van plan Gelderse huishoudens meer dan tien gulden per jaar in rekening te brengen voor de ontvangst van de regio- nale radio-uitzendingen van Omroep Gelderland. Vanwege oplopende kosten had Omroep Gelderland gevraagd om een verhoging van het omroeptientje’ met een rijksdaalder per huishouden per jaar. Na overleg met andere provincies heeft het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland besloten niet op dit ver- zoek in te gaan, omdat Gedeputeerde Staten de lasten voor de burgers niet verder willen verzwaren. Alle Gelderse huishoudens betalen sinds 1988 een tientje per jaar aan de radio-uitzendingen en sinds een jaar nog eens f. 6,90 voor de programma’s van TV Gelderland. Dat blijft de komende vijf jaar zo. Een en ander betekent voor Omroep Gelderland dat het regionale station de tering naar de nering moet zetten, zeker nu blijkt dat de reclame-inkom- sten tegenvallen. Door toenemende concurrentie op de reclamemarkt moet er rekening gehouden worden met 10 tot 20 procent minder inkomsten uit commer- cials dan de anderhalf miljoen gulden waarmee rekening gehouden was. Wel heeft de omroep kunnen profiteren van de groei van de Gelderse bevolking van 660.000 huishoudens in 1993 tot 710.000 huishoudens dit jaar. Dat levert een voordeel op van 450.000 gulden per jaar.  Omroep Gelderland heeft inmiddels maatregelen genomen om efficienter te wer- ken, waardoor met een gelijkblijvend budget nog steeds dezelfde programma’s kunnen worden gemaakt. Maar daarmee is de rek er ook wel uit, zo heeft de organisatie de provincie laten weten. Bovendien hangt er nog steeds een be- sluit boven de markt over de omroepbijdrage die eigenlijk terugbetaald zou moeten worden aan de 30.000 tot 40.000 huishoudens die de televisie-uitzen- dingen nog steeds niet kunnen volgen. Niet heel Gelderland is aangesloten op de kabel en als publieke zender moet Omroep Gelderland door alle huishoudens te ontvangen zijn. De aanleg van een netwerk van (steun)zenders voor de huis- houdens die van een antenne afhankelijk zijn, verloopt echter moeizaam. Wan- neer Omroep Gelderland verplicht zou worden de bijdragen van deze huishoudens terug te betalen, dan kan dat een schadepost betekenen van drie tot vijf ton. [Gelderlander – 30/09/1998]

ZUID-HOLLAND VERHOOGT SUBSIDIE WEST/RIJNMOND

De provincie Zuid-Holland verhoogt volgend jaar de subsidie voor Radio Rijnmond en Radio West. Dat wordt betaald uit een verhoging van de omroep- bijdrage. De statencommissie Zorg en Cultuur is vrijdagmiddag akkoord gegaan met een verhoging van de opslag op de omroepbijdrage van 8,50 naar 10 gul- den. Provinciale Staten moet het besluit nog bekrachtigen, maar volgens Radio Rijnmond directeur/hoofdredacteur Ben Groenendijk zal dat ‘een hamer- stuk zijn’. De verhoging van de subsidie is nodig om de jaarlijks stijgende kosten van Radio Rijnmond en Radio West op te vangen. [Radio Rijnmond – 02/10/1998]

FREEWAVE AL WEER DE KLOS

Freewave Radio, de piraat die uitzendt voor het Groene Hart van Zuid-Hol- land, is zondag 27 september voor de derde keer in e e n maand uit de lucht gehaald. Ondank dat Freewave Radio die dag uitzond met een lager vermogen dan normaal, vond de RDR het toch nodig om de zender het zwijgen op te leggen.

HAAGSE PROGRAMMARAAD ONWETTIG SAMENGESTELD

De Haagse Programmaraad is op een onwettige manier samengesteld. Dit heeft de Commissie gelijke behandeling uitgesproken in een geding dat een Hagenaar had aangespannen. De gemeente zou nu een nieuwe wervings- en selectieproce- dure voor de Programmaraad moeten beginnen. Bij de samenstelling van de raad, anderhalf jaar geleden, streefde de gemeente naar een goede afspie- geling naar onder andere nationale afkomst en geslacht. De Commissie gelijke behandeling is van oordeel dat de gemeente Den Haag daarmee een wettelijk verboden vorm van discriminatie op grond van geslacht, ras en/of nationali- teit heeft gemaakt. [Haagsche Courant – 03/10/1998]

OMROEP UTRECHT NAAR RUIMERE BEHUIZING

Omroep Utrecht gaat verhuizen. Nog ruim voor het einde van dit jaar krijgt de omroep onderdak in het ‘Mediacentrum Utrecht’ aan de Hengeveldstraat in de Domstad. Dit gebouw – waar voorheen het produktiebedrijf NOS Available was gevestigd – is eigendom van het NOB. Het pand beschikt al over radio- en televisiestudio’s en een voor de omroep benodigde infrastructuur. Hierdoor en vanwege goede bereikbaarheid is het pand een ideale locatie. De verhui- zing wordt door de omroep tevens aangegrepen om te investeren in de modern- ste digitale opname-, montage- en uitzendapparatuur. De televisieprogramma’s kunnen dan op zeer efficinte wijze worden geproduceerd en er zal een aan- zienlijke verbetering van de uitzendkwaliteit worden bereikt. Ook worden de radiofaciliteiten vernieuwd en uitgebreid. Omroep Utrecht, ontstaan uit een fusie van Stadsomroep Utrecht en migrantenomroep Seglo beschikt over 35 be- taalde medewerkers. De lokale publieke omroep is op dit moment gehuisvest in het pand ‘Kasteel van Antwerpen’ aan de Oudegracht. De verhuizing is hoogst noodzakelijk, onder meer omdat het oude pand in het centrum voor de camera- ploegen per auto slecht bereikbaar is. Bovendien is de locatie volkomen on- geschikt om de regionale televisie-ambities te verwezenlijken. Het Media- centrum Utrecht biedt hiervoor wel alle mogelijkheden.

TILBURG KRIJGT NIEUWE LOKALE OMROEP

In Tilburg wordt gewerkt aan de oprichting van een nieuwe lokale omroep. De vergunningaanvraag van de stichting Bgmedia ligt reeds sinds 27 mei bij het Commissariaat voor de Media. Het commissariaat, dat zowel zendvergunnin- gen verstrekt als de omroepen controleert, heeft de papieren nog niet in be- handeling genomen. Volgens een woordvoerster ontbreekt nog – niet nader ge- noemde – informatie. tichting Lokale Omroep Tilburg (Slot) heeft eerder de vergunning laten verlopen, omdat het niet mogelijk bleek een behoorlijke fi- nanciering rond te krijgen. Volgens secretaris J. van Gulik is het niet de bedoeling om nu, of in de toekomst de nieuwe lokale omroep op commerciele leest te schoeien. “We zijn tenslotte een stichting en mogen geen winst ma- ken”, zegt hij. Het stadsbestuur is op de hoogte van het initiatief. Volgens een woordvoerster worden de ontwikkelingen afgewacht. De gemeenteraad zal in elk geval moeten beoordelen of alle geledingen van de Tilburgse maatschappij in de programmaraad vertegenwoordigd zijn. [Brabants Dagblad – 30/09/1998]

OOG-TV TERUG OP DE KABEL

De lokale omroep OOG-tv in Groningen is sinds deze week teruggekeerd op de kabel. Vooralsnog wordt alleen op dinsdag en woensdag uitgezonden. In het najaar beslist het gemeente-bestuur of OOG-tv mag blijven. De uitzending zijn te volgen via het Infokanaal. Op dit Infokanaal zijn met ingang van deze week ook de uitzendingen van Argus-tv begonnen. Via dit open-tv-kanaal kunnen inwoners uit Groningen en nonprofit-organisaties hun eigen tv-pro- gramma’s uitzenden. Het open tv-kanaal is een initiatief van de stichting Argus-tv en de uitzendingen zijn elke zaterdagavond.

ZEE TV IN DEN HAAG ACHTER DECODER

Met ingang van 1 oktober is Zee TV in Den Haag op de kabel uitsluitend te ontvangen via een decoder. Hiermee wordt een proefperiode van 3 maanden af- gesloten, waarbij Zee TV vrij te ontvangen was in het Haagse basispakket. Een abonnement op de Aziatische zender kost f 35,- per maand, plus decoder- huur van f 9,95. Met de decoder zijn eveneens de pay-per-view-films van MAX TV, Cinema Royal en Passion TV te zien. Zee TV is vooralsnog uitsluitend in Den Haag te ontvangen. Afhankelijk van de belangstelling bekijkt Casema of Zee TV ook in andere plaatsen geintroduceerd zal worden. Zee TV is een van de grootste televisie-zenders van India. Wereldwijd heeft Zee TV meer dan 200 miljoenen kijkers, voornamelijk van Zuidoost Aziatische afkomst.

WACHTWOORDEN KABELFOON OP INTERNET

Op Internet circuleert een lijst met wachtwoorden en persoonlijke gegevens van ongeveer 3.800 abonnementen van Kabelfoon, de Internetdochter van Cai Westland, dit berichtten lezers van Planet MultiMedia deze week. Het gaat om een lijst met van gegevens uit oktober 1997 met van alle abonnees hun naam, adres, telefoonnummer, login, oorspronkelijk toegekend wachtwoord, en e-mail adres. Kabelfoon erkent het lek, maar zoekt nog naarstig naar de oorzaak. De gegevens zijn niet gehackt, want de administratie met de naam- en adresgege- vens is niet aan een netwerk gekoppeld noch aan Internet. Het vermoeden rijst dat stagiaires die vorig jaar oktober in dienst waren bij Cai West- land, er met het bestand vandoor zijn gegaan. Zodra de directie van Cai Westland een nader vermoeden heeft, zal ze aangifte doen bij de politie. Ka- belfoon nam direct beperkte maatregelen om eventueel misbruik van wachtwoor- den te voorkomen. [Planet Multimedia – 30/09/1998]

MEER GEZICHT VOOR DRIE PUBLIEKE NETTEN

De NOS wil de komende jaren elke avond een speelfilm uitzenden en meer bui- tenlands drama op de drie publieke netten brengen. Verder zullen de afzonder- lijke zenders meer dan nu een eigen gezicht ontwikkelen, met als doel dat kijkers een ervan als favoriete zender zien. Dat zijn de belangrijkste nieu- we voornemens die de NOS deze week heeft gepresenteerd aan staatsecretatis Van der Ploeg van Cultuur. De plannen maken deel uit van het nieuwe Meerja- renplan Landelijke Publieke Omroep 1999-2002. De NOS wil de strijd tegen de commerciele zenders verder opvoeren met een toename van het aandeel fictie in het totale programma aanbod, dat moet uitgroeien tot 25 procent. Daar- naast wil de NOS een radiozender meer en niet e e n minder zoals in het re- geerakkoord wordt aangekondigd. ‘Radio 6′ is bestemd voor alternatieve rock, een muziekgenre dat op andere zenders niet goed uit de verf komt. De NOS overweegt de nieuwe zender gebruik te laten maken van nieuwe media, zoals bijvoorbeeld Internet en satelliet. Een typische rockzender past in de hui- dige filosofie van de NOS dat radio- en televisiezenders zich meer op doel- groepen moeten richten. Daarnaast krijgt in de plannen van de NOS Radio 5 een ander karakter. Het aantal soorten programma’s wordt verminderd. Daaren- tegen komen er meer dagelijks terugkerende programma’s en programmavormen. H. van Beers van de Raad van Bestuur van de NOS beschouwt Radio 5 ‘nieuwe stijl’ als een zender ‘in de luwte van de waan van de dag’. Overdag is er ruimte voor informatie en cultuur, ’s avonds voor allochtonen, kunst en drama, levensbeschouwing en educatie [o.a. Algemeen Dagblad & Haagsche Courant – 08/10/1998]

VILLA FELDERHOF WINT TELEVIZIERRING

De Gouden TeleVizier-Ring 1998 voor het populairste programma van het af- gelopen jaar is gewonnen door Villa Felderhof van de NCRV. Staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur reikte de prijs vrijdag uit tijdens een feeste- lijk televisiegala op Nederland 1. De abonnees van het omroepblad TeleVizier kiezen sinds 33 jaar de genomineerden en ook de winnaar van de prijs. De ge- nomineerden waren dit jaar behalve Villa Felderhof, Laat de Leeuw (VARA) en Unit 13 (VARA). Winnaar Villa Felderhof behoorde ook vorig jaar tot de geno- mineerden. Afgelopen week ontstond nog enige commotie toen donderdag voor de repetitie van de uitzending de Televizier-ring verdwenen bleek. Het sieraad zat niet meer in de kluis. Maar de AVRO slaagde er op het nippertje in nog voor de uitreiking een nieuw exemplaar te fabriceren.  De Viva-Prijs 1998, die uitgereikt werd door Magreet Dolman, ging naar Jeugd- journaal-presentarice Aldith Hunkar. De prijs de ‘De Bewondering’ ging tevens Rik Felderhof. De Magriet Kindertv-prijs werd door Carlo Boszhard uitgereikt aan Willem Wever van de NCRV. De prijs voor de beste buitenland- se serie ging naar de Duitse krimi Wolff. [o.a. Telegraaf – 10/10/1998]

WESTERWEEL VERTREKT BIJ AVRO

Bas Westerweel vertrekt bij de AVRO, de omroep waar hij 17 jaar voor heeft gewerkt. Westerweel maakt nog wel het programma Monumentendag, dat in janu- ari volgend jaar op de buis komt. Bas Westerweel zegt de televisiewereld nog niet helemaal vaarwel, maar hij wil zich de komende jaren wat breder orienteren op dit gebied. Daarnaast gaat hij kinderboeken schrijven en mu- ziek maken. Het waren vooral jeugdprogramma’s die Bas Westerweel voor de AVRO-radio en televisie maakte, zoals ‘Alles Kits’ en ‘Voor elkaar’. [Telegraaf – 10/10/1998]

KORT NIEUWS

-> De ondernemersraad van de Holland Media Groep heeft toestemming gegeven om het productiebedrijf Holland Media House onder voorwaarden te verkopen. De ondernemingsraad verlangt wel de garantie dat de arbeidsvoorwaarden van de ongeveer veertig werknemers niet zullen verslechteren. (Algemeen Dagblad)  

-> Bij kabelmaatschappij Castel is opnieuw een directeur aan de kant gescho- ven. Het gaat om directeur Noorderhaven die zich bezig hield met marketing en sales. Noorderhaven zou niet passen in de nieuwe topstructuur van het dochterbedrijf van energiemaatschappij Edon. De nieuwe algemeen directeur Michiels wil een andere organisatie en is op zoek naar een nieuwe directeur Marketing en Sales.  

-> De VARA en presentator Boudewijn Buch gaan na 14 jaar uit elkaar. De om- roep zend nog een serie afleveringen van ‘De wereld van Boudewijn Buch’ uit. “De VARA heeft mij gevraagd iets anders te gaan doen, het probleem is alleen dat ik niets anders kan. Ze hebben een paar voorstellen gedaan, maar die vind ik allemaal niets. Ik kan niet werken in een studio, dat is niets voor mij”, aldus Buch. (Algemeen Dagblad)  

-> Danielle Overgaag wordt presentatrice bij Studio Sport. Voorlopig zal de voormalige wielrenster vooral te zien zijn in de ochtendjournaals. De NOS wil de komst van Overgaag nog niet officieel bevestigen. Mondeling zouden beide partijen het echter al eens zijn geworden. De NOS zoekt al enige tijd naar een vervanger voor Emile Schelvis, die naar Canal+ is vertrokken. Over- gaag werkt momenteel bij RTL4 voor het programma ‘Staatslot op locatie’.  

-> De populaire serie ‘Frasier’ is terug met nieuwe afleveringen. De eerst- volgende nieuwe afleveringen zijn dinsdag 13 en 27 oktober. Vanaf 15 decem- ber is de serie wekelijks te zien op Nederland 3. [Telegraaf – 06/10/1998]  

-> De regionale omroepen van Groningen en Drenthe gaan samenwerken met de Duitse regionale omroep in Noord-Duitsland, NDR. Op radiogebied gebeurt dit al sinds april. Op 17 oktober gaan ze het ook proberen op televisie onder de naam ‘Eems Dollard Radio & TV’.  

-> De programma’s van de nieuwe publieke omroep BNN lijken aan te slaan bij het publiek. Inmiddels zijn er vijf uitzendingen van een uur geweest. De laatste uitzending werd door meer dan een miljoen mensen bekeken. Ook de waarderingscijfers vertonen een stijgende lijn. De eerste uitzending werd beloond met een 6.7, de tweede met 6.8 en de derde met een 7. [Haagsche Courant – 08/10/1998]

MEER ZENDTIJD VOOR DISCOVERY CHANNEL

Discovery Channel krijgt meer zendtijd. Vanaf december is de zender van negen uur ’s ochtends tot drie uur ’s nachts te ontvangen. Op dit moment zendt Discovery Channel uit van vijf uur ’s middags tot drie uur ’s nachts. De uitbreiding is mogelijk doordat de zender gebruik gaat maken van een andere satelliet. Volgens een woordvoerder van Disovery Channel zal de programmering overdag niet veel afwijken van wat de kijker gewend is. Wel wordt de dagprogrammering meer afgestemd op jongeren. KinderNet en de interactieve muziekzender The Box zijn niet blij met de uitbreiding van Discovery Channel. Beide zenders worden vaak in combinatie met Discovery Channel op e e n kanaal doorgegeven. Dat is vanaf december niet meer moge- lijk. [Haagsche Courant – 05/10/1998]

STEUNZENDER VOOR 538 IN EINDHOVEN

Broadcast Partners heeft donderdag 8 oktober omstreeks 16.00 uur een steunzender voor Radio 538 in gebruik genomen in Eindhoven op de 101.5 MHz. Over ongeveer twee weken zal tevens een steunzender in Breda op de 101.5 Mhz in gebruik worden genomen, aldus Radio 538. Het bereik van de zender blijkt volgens schrijvers in de nieuwsgroep nl.media.radio gering te zijn. De zen- der is alleen in het centrum van Eindhoven goed te ontvangen doordat op de 101.4 MHz een zender van Studio Brussel uit Genk, die in de regio Eindhoven nog goed doorkomt. Afgelopen woensdag heeft Broadcast Partners de machtiging ontvangen en de volgende dag is de zender al geactiveerd. Momenteel bedraagt het vermogen van de zender zo’n 300 watt maar dit moet over enige tijd zijn opgevoerd tot 3 Kilowatt. Het ontvangen van Studio Brussel in de stad Eind- hoven zelf wordt door de nieuwe zender van Radio 538 moeilijk. Dat ervaart ook kabelexploitant Telekabel die het signaal krijgt van de zender uit Genk. Hierdoor is Studio Brussel ook via de kabel in Eindhoven niet meer te ontvan- gen.  Tevens wordt er in de nieuwsgroep nl.media.radio gemeld dat de zender van Veronica FM op de 103.8 binnenkort in vermogen wordt verhoogd en dat de antenneconstructie wordt veranderd zodat het bereik wordt vergroot. Daar- naast zal Veronica FM ook de beschikking krijgen over een geheel nieuwe frequentie, aldus een schrijver in nl.media.radio.

VERONICA FM WIJZIGT PROGRAMMERING

VeronicaFM krijgt met ingang van maandag 12 oktober een licht gewijzigde programmering. De programma’s starten ‘s-ochtends een uur later en Jeroen van Inkel & Robert Jensen wisselen van plek. Robert Jensen bijt ‘s-ochtends het spits af om 7 uur, daarna blijft de indeling hetzelfde met dus tussen 16- en 18 uur Jeroen van Inkel. Tevens is deze week bekend geworden dat Edwin Diergaarde Veronica FM inruilt voor Radio3fm. Hij presenteert daar sinds zaterdag 10 oktober voor de TROS-radio de programma’s ‘De Gouden Uren’, ‘De Mega Top 100’ en ‘De interactieve Top 50’ [nl.media.radio]

COMMUNICATOR WORDT VERPLAATST

Het zendschip van het radiostation Qradio op de 1224 AM wordt op woensdag 14 oktober verplaatst van de dijk nabij Enkhuizen naar de kust van het ei- landje Pampus, bij Amsterdam. Dit meldt een medewerker van de Radiowereld deze week in de nieuwsgroep nl.media.radio. De MV Communicator, voormalig zendschip van Laser558/Laser HotHits en Hitradio Veronica, zal op dezelfde dag ook van eigenaar wisselen. Vanaf woensdag is het schip eigendom van Q-radio, dat het schip de laatste tijd van Veronica huurde. [http://www.radiowereld.nl/qradio]

TOOSKE NIEUWE VJ BIJ TMF

Tooske Breugem is vanaf maandag 19 oktober de nieuwe VJ bij The Music Fac- tory. Van maandag tot en met vrijdag gaat Tooske het programma ‘Get Up! (And Dance)’ overnemen van Jeroen Post. Jeroen gaat vanaf die datum het after school programma tussen 15.00 en 17.00 uur presenteren. Dit programma krijgt de naam ‘P.M.’ (Post Meridiem). Op zaterdag 31 oktober zendt TMF de aller- laatste ‘It’s Isabelle’ kijken. Zondag 1 november neemt Tooske de fakkel van Isabelle over. Vanaf dan is zij iedere zaterdag en zondag tussen 10.00 en 12.00 uur te zien met het nieuwe programma ‘Morning Call’.

TROS KOMPAS EN VERONICABLAD IN DE MIN

De oplagen van het Veronicablad en Tros Kompas hebben het afgelopen jaar een forse daling doorgemaakt. Dat blijkt uit de laatste oplagecijfers van het Nederlands Uitgevers Verbond (NUV), die officieel eind deze maand bekend worden gemaakt. In de periode 1 juli 1997 tot en met 30 juni 1998 daalden de oplagen van beide titels met maar liefst 31.000 exemplaren. Ook de NCRV-gids, KRO-Studio en de AVRO-Bode behoren tot de verliezers. VARA TV Magazine, de VPRO-gids en EO-Visie tonen een oplagestijging. [Media Independent – 09/10/1998]

RADIO WEST STOPT MET MUZIEKSAFARI

Radio West stopt met het razendpopulaire muziekprogramma ‘Met Arie op mu- zieksafari’ op zondag. Het dagelijkse ochtendprogramma ‘De Koffieshow’ van Ben Zwaan krijgt per 1 januari 1999 een andere invulling. Deze en andere wijzigingen in de programmering van Radio West zijn het gevolg van een ver- jonging die directeur/hoofdredacteur Jack Kroes doorvoert. Deze week is het personeel van Radio West over het ‘nieuwe profiel’ van de publieke re- gionale omroep ingelicht. Arie Alleblas, de presentator van ‘Met Arie op muzieksafari’ verwacht dat zijn luisteraars zich niet zullen neerleggen bij het stopzetten van zijn programma. “Het zal brieven regenen”, voorspelt hij. Zelf accepteert hij de beslissing. “Het heeft geen zin je te verzetten. Ze doen toch wat ze willen. Maar het is een onverstandige beslissing. Het gaat niet goed met Radio West, de luisterdichtheid loopt terug en juist naar mijn programma luisteren de meeste mensen”. Alleblas werd negen jaar geleden bin- nengehaald, nadat hij acht jaren platen had gedraaid bij de Haagse piraat Radio Centraal. [Haagsche Courant – 09/10//1998]

CENTRAAL DEN HAAG WEER DE PINEUT

In de nacht van vrijdag 2 oktober op zaterdag oktober is de piraat Radio Centraal uit Den Haag wederom uit de lucht gehaald. Voor de tweede maal in twee weken werd het stil op de 92.3 Mhz. Meestal is Radio Centraal binnen twee uur weer terug, maar door het late tijdstip van de inbeslagname duurde het tot in de ochtend voordat het station weer in de lucht waren. De “buit” van de RDR bedroeg deze keer een zgn “4CX” zender met een vermogen van on- geveer 500 watt.

SET IN A2000-PLUSPAKKET

Sinds 1 oktober kunnen abonnees van het Pluspakket van A2000 kiezen voor een abonnement op Sony Entertainment Television Asia, kortweg: SET. SET biedt een kwalitatief hoogstaande programmering en een dagelijkse nieuws- voorziening vanaf het Indiase subcontinent. De zender richt zich in eerste instantie op de bewoners van India, Pakistan, Bangledesh en Sri Lanka. De meeste uitzendingen dus zijn in het Hindi, Urdu en Gujarati. Voor mensen met een achtergrond op het Indiase subcontinent en voor iedereen die geinteres- seerd is in dit deel van de wereld, vormt SET een aantrekkelijke aanvulling op het televisie-aanbod. Pluspakket abonnees, die kiezen voor het SET-We- reldpakket of het SET-Totaal-pakket, krijgen SET 24 uur per dag via hun de- coder in huis. De Indiase TV-zender Asianet maakt ook onderdeel uit van deze pakketten.

ROTTENBERG WORDT PRESENTATOR BIJ AT5

Oud PvdA politicus Felix Rottenberg wordt de nieuwe presentator van een wekelijks politiek programma op de Amsterdamse tv-zender AT5. Het programma heet ‘Duivels’ en wordt door Rottenberg gemaakt samen met Jort Kelder van Quote en Hubert Smeets. Volgens hoofdredacteur Ton F. van Dijk is Rottenberg geknipt voor het programma. Tijdens de verkiezingen presenteerde hij al een programma voor de Amsterdamse zender. [Algemeen Dagblad – 04/10/1998]

KLACHTEN TEGEN VT4 INZAKE JERRY SPRINGER

Vlaams minister voor Mediazaken Eric Van Rompuy dient in Groot-Brittannie een klacht in tegen VT4. Aanleiding is het vroege uitzenduur van de Jerry Springer-show, een talkshow waarbij soms slaande argumenten worden gebruikt. Van Rompuy wil dat VT4 de omstreden Jerry Springer-show op een later uur uit- zendt en met minder reclame. VT4, dat een Britse licentie heeft, zou de Britse regelgeving op twee punten overtreden, zegt minister Van Rompuy. In een reactie zegt VT4 dat het zich strikt aan de regels houdt en dat de Spin- ger-shows in de vooravond nooit geweld of schuttingstaal bevatten. [VRT Teletekst – 08/10/1998]

“EIGEN RADIOZENDER VOOR 55-PLUSSERS”

Een eigen radiozender voor 55-plussers. Dat is het doel van Marinus Ver- mooten, initiatiefnemer van het project. Het station zou met muziek uit de jaren ’30, ’40 en ’50 tegenwicht moeten bieden aan de vele jongeren-program- ma’s in de ether. Vermooten denkt dat een zender voor senioren kansen heeft op de advertentiemarkt. Hij wijst daarbij onder meer op de vergrijzing in de samenleving, die vooral na de eeuwwisseling doorzet. De voorbereidingen voor het radiostation zijn inmiddels gestart. (Telegraaf)

JELGERSMA KRIJGT TOESTEMMING VOOR NIEUWSZENDER

Media-adviseur Peter Jelgersma heeft van het Commissariaat voor de Media een vergunning gekregen voor een commerciele nieuwszender. Jelgersma is on- der meer met Wegener Arcade en de ANWB in gesprek over het opzetten van zo’n radiostation. Met de vergunning van het Commissariaat mag hij op de kabel gaan uitzenden. Jelgersma heeft echter nog geen FM-zender op zak. Daarvoor zal hij, net als de andere gegadigden, moeten wachten op de herverdeling van de etherfrequenties eind 1999. [MI – 14/10/1998]

KORT NIEUWS – 1 –

-> Radio 538 maakte middels het E-zine 538 Netnewz bekend dat binnenkort de FM-zenders in Zwolle (93.6) en Friesland (93.2) verder worden opgevoerd. Hierdoor moet het in heel Noord-Nederland mogelijk worden om het signaal van Radio 538 in stereo ontvangen kan worden.  

-> De NCRV gaat volgend jaar docusoaps uitzenden. De eerste series, waarbij mensen in hun dagelijkse doen en laten door een camera worden gevolgd, zul- len zich afspelen op een advocatenkantoor, een voetbalclub en een middel- bare school. Volgens de omroep is de tijd rijp voor dit genre. “Mensen zijn gewend aan de camera, waardoor ze echt in beeld kunnen worden gebracht”, aldus een woordvoerder. (Haagsche Courant – 14/10/1998)  

-> Presentator en verslaggever Frank du Mosch verlaat het NOS Journaal. Du Mosch (35 jaar) vertrekt naar de actualiteiten rubriek Netwerk op Nederland 1. Frank du Mosch begon in 1989 bij de NOS als presentator van het Jeugd- journaal. In 1996 maakte hij de overstap naar het NOS-Journaal.  

-> Sinds deze week is de website van RTL5 operationeel. Via de website is een uitgebreid programma-overzicht te vinden met daarnaast veel achtergrond in- formatie over de programma’s op de vijfde van Nederland. Tevens kunnen nieuwsflitsen van het RTL Nieuws worden geraadpleegd. http://www.rtl5.nl  

-> De AVRO stelt een week lang vrijwel al haar programma’s in het teken van het thema ‘Zinloos geweld, hoe stoppen we het?’. De omroep sluit de thema- week (van 31 oktober tot en met 5 november) af met een debat onder leiding van Karel de Graaf. Gedurende de week kunnen kijkers en luisteraars hun mening geven over het thema. Honderd vam hen worden uitgenodigd om aan het slotdebat deel te nemen.  

-> TMF is volgens jongeren de ‘vetste’ zender. Dat blijkt uit een onderzoek van het mediabureau Carat. TMF krijgt een 8,1 als rapportcijfer. Iets minder populair is Veronica (7,8) en SBS6 (7,7). De publieke omroepen scoren laag bij de jeugd. Nederland 1 krijgt een 4,9, Nederland 2 een 5,7 en Nederland 3 een 5,4  

-> SBS 6 heeft de rechten gekocht van een BBC-documentaire over Monica Lewin- sky. De productie gaat in op de persoon Lewinsky, de Witte Huis-stagiaire die president Clinton het hoofd op hol bracht. SBS6 brengt het programma binnenkort onder de titel ‘De Monica Lewinsky Story’ op tv. De documentaire volgt via foto’s en homevideo’s het leven van Lewinsky. De BBC interviewde haar vrienden haar vriendinnen, buren en collega-stagiaires.

SBS6 GAAT PROGRAMMA’S ONDERTITELEN

SBS6 gaat als eerste commerciele omroep alle programma’s ondertitelen. De omroep maakte dinsdag bekend daar volgend jaar mee te willen beginnen. Wel- licht vraagt SBS6 financiele steun van het Rijk om de voorziening voor doven en slechthorenden te betalen. In april gaf de toenmalige staatssecretaris Nuis de HMG (RTL4 en 5 en Veronica) een laatste kans om hun programma’s vrijwillig van ondertitels te voorzien. Dat willen zij echter niet zelf be- talen. HMG heeft tot op heden geen ondertiteling van zijn Nederlandstalige programma’s. Een woordvoerder kon nog geen antwoord geven op de vraag of HMG nu alsnog overgaat tot de voorziening. [ANP – 13/10/1998]

SBS6 KOMT SNEL MET PLANNEN VOOR TWEEDE ZENDER

SBS6 komt binnen enkele weken met gedetailleerde plannen voor een tweede zender. SBS6-directeur Fons van Westerloo heeft voor het opzetten van de zender Ronald van Wechem, ex-directeur van de Amsterdamse televisiezender AT5, aangetrokken. Van Wechem wordt benoemd tot Algemeen Projectleider Twee- de Zender. Van Westerloo werkte al eerder bij AT5 samen met de nieuwe kracht: “Ik heb hem leren kennen als een bekwaam bestuurder, die moeilijke opdrach- ten niet uit de weg gaat…”. [Telegraaf – 13/10/1998]

MEER RECLAME-INKOMSTEN VOOR VERONICA-FM

Het radiostation Veronica FM zegt dat zijn reclame-inkomsten in de eerste acht maanden van dit jaar zijn verdubbeld vergeleken met vorig jaar. Veroni- ca FM kreeg met een aantal andere commerciele stations in januari etherfre- quenties op de fm-band. Van die stations zijn de inkomsten van Veronica het sterkst gegroeid, aldus de zender. Veronica, onderdeel van HMG, begon deze week met een nieuwe programmering. Belangrijkste wijziging is dat Jeroen van Inkel van de ochtend- naar de avondspits verhuisd is. Voortaan teistert Robert Jensen de oren van de filerijders. Bovendien zendt Veronica nu ook digitaal uit. Met daarvoor geschikte apparatuur zijn met Digital Audio Broadcasting ook data- en beeldsignalen te ontvangen. [ADformatie – 13/10/1998]

NEDERLANDSE OMROEPEN SUCCESVOL OP MIPCOM

De Nederlandse omroepen, zenders en producenten blikken terug op een suc- cesvol bezoek aan de Mipcom in Cannes. In- en verkopers van de verschillende bedrijven spreken zonder uitzondering van een geslaagde televisie-beurs. De NOS, die voor de publieke omroepen de in- en verkoop coordineert, kocht in Cannes onder meer een nieuwe zesdelige reeks van de roemruchte ‘Tatort’-com- missaris Schimanski. De serie wordt door de NCRV of AVRO uitgezonden. Voor de VARA is naast een vervolg van ‘Frasier’ de nieuwe comedy ‘Becker’ ge- kocht, met in de hoofdrol Ted Danson (Sam uit ‘Cheers’). VPRO of KRO gaat ‘Misery guts’ uitzenden, een jeugddrama-serie. De Evangelische Omroep heeft het vierenveertigdelige ‘Promised land’ verworven en ‘Birds of a feather’ blijft ook in de toekomst bij de AVRO.

OUD GELD EN WIJ ALEXANDER NAAR BUITENLAND

Op verkoop-gebied zijn veelbelovende gesprekken gaande met drie tot vier landen over drama-producties, waaronder ‘Oud Geld’ en ‘Wij Alexander’. Voorts is er internationale belangstelling voor documentaires over Klaus Mann (zoon van de schrijver Thomas Mann) ‘Twee vaders’, en ‘Lisdoornvarna’. Aan Slowa- kije is ‘Jazzportretten’ verkocht. De Wereldomroep gooide op de Mipcom hoge ogen met haar documentaires over Escher, het Millennium-probleem en het drie- luik ‘Ouder worden’. De beursstand werd bezocht door belangstellenden uit de hele wereld, waaronder Japan, Amerika en Australie. Naar verwachting worden in de nabije toekomst tal van overeenkomsten gesloten.

SBS6 KOOPT FILMTOPPERS IN

SBS 6 heeft een flinke slag geslagen op filmgebied en kan een schare van top- pers aan haar aanbod toevoegen. Tot de tientallen aankopen behoren onder meer ‘Dances with wolves’, ‘The Mask’, ‘Four weddings and a funeral’, ‘Basic Instinct’, ‘Crocodile Dundee I & II’, ‘Sleepless in Seattle’ en ‘Philadelp- hia’, die bijna allemaal nog dit tv-seizoen op de buis komen. Verder kocht het station de allerlaatste aflevering van het spectaculaire ‘Goochelaars ontmaskerd’, waarin de mysterieuze illusionist laat zien hoe zijn collega’s een olifant doorzagen. Als klap op de vuurpijl maakt de goochelaar zijn iden- titeit bekend. Op documentaire-gebied is een serie aangekocht met in het oog springende onderwerpen. Zo zal rapper/acteur Ice T over zijn verleden als bordeelhouder vertellen. Wat comedy betreft wordt veel verwacht van ‘Felici- ty’, de opvolger van ‘Ally McBeal’. En Jerry Springer blijft ook de komende twee jaar bij SBS 6 te zien.

HMG KOOPT ACTIE-REEKSEN IN

De actie-reeksen ‘Total Recall’, ‘V.I.P.’ (met Pamela Anderson) en Amazon behoren tot de recente aanwinsten van de Holland Media Groep (RTL 4, 5 en Veronica). Naast een derde serie van ‘Airport’ kocht HMG eveneens ‘Airline’, een docu-soap over het wel en wee van een luchtvaartmaatschappij. ‘Mayday’ is een programma over scheepsrampen en in ‘Fat’ passeren alle problemen met het gewicht. Bij de media-reus Saban zijn vijftien speelfilms gekocht. De internationale poot van Endemol Entertainment, die onder meer de rechten van Atlantis Entertainment in een aantal werelddelen exploiteert, heeft goede zaken gedaan met haar vier paradepaardjes ‘PSI Factor’, ‘Night Man’, ‘Mr. Murder’ en ‘Cold Squad’. In Cannes dienden zich enkele tientallen kopers aan. Voor de reguliere tv-producties is opvallend veel belangstelling vanuit Oost-Europa voor ‘Het gevoel van’ en goedkopere spel-shows als ‘Lucky let- ters’. Kroonjuwelen blijven op de internationale markt ‘All you need is love’, ‘Soundmixshow’ en ‘Mini Playbackshow’. ‘Now or never’ is het komende seizoen zelfs in Nieuw-Zeeland te zien.  IDTV is definitief uit het dal herrezen en heeft vooral met de klassiekers ‘Lingo’ en ‘Taxi’ goede zaken gedaan in Cannes. Was ‘Lingo’ al in vijftien landen te zien, binnenkort worden daar Rusland, Spanje en Ierland aan toege- voegd. Noorwegen, Finland, Turkije en China zijn zeer geinteresseerd in het spelletje. ‘Taxi’ gaat eveneens naar Rusland en wordt in Frankrijk een zelf- standig programma, waar het nu nog onderdeel is van een spelshow. Voorts zijn er vergaande plannen voor een programma over vuurtorens in de hele wereld, dat waarschijnlijk wordt verkocht aan de Evangelische Omroep, BBC 2 en een Duitse zender. [Telegraaf – 12/10/1998]

NOZEMA WIL SNEL OPLOSSING VOOR ZENDERPARK-PROBLEMEN

Nozema vraagt de gemeente IJsselstein spoed te maken bij het vinden van een oplossing voor de problematiek in de wijk zenderpark. Ze vindt dat de situatie nu lang genoeg heeft geduurd. Bij de beslissing omtrent het bestem- mingsplan ‘Zenderpark’ is bepaald dat bebouwing binnen 1500 meter van de zendmasten alleen aanvaardbaar was als bij de bouw werd voldaan aan een aan- tal technische voorzieningen ter voorkoming van storingen aan apparatuur. In een convenant dat is gesloten tussen Nozema en de gemeente IJsselstein is vastgesteld dat een betere oplossing voor het probleem zou zijn het ver- plaatsen van de zendmasten naar een alternatieve locatie binnen of buiten de gemeente IJsselstein. Nozema heeft actief meegewerkt om tot de genoemde ver- plaatsing te komen. Overleg met de gemeente en de provincie over deze of een andere aanvaardbare oplossing heeft niet tot enig resultaat geleid. Nozema stelt inmiddels vast dat op de locatie ‘Zenderpark’ de bebouwing steeds ver- der vordert zonder dat daarbij de noodzakelijke bouwkundige voorzieningen aan de woningen zijn getroffen. Nozema is niet bereid op de draaien voor de gevolgen van het in gebreke blijven van de gemeente. Omdat verplaatsing van de masten binnen afzienbare tijd niet te verwachten is, heeft Nozema de ge- meente verzocht voorlopig geen medewerking te verlenen aan de overdracht van bouwgronden op de locatie zenderpark en het bestemmingsplan te wijzigen, totdat een voor alle partijen bevredigende oplossing is gevonden.

ENDEMOL VERKOOPT THEATERACTIVITEITEN

Amusementsbedrijf Endemol verkoopt zijn theateractiviteiten aan Endemol- oprichter Joop van den Ende. Met de verkoop van de divisie Live Entertain- ment – ruim een kwart van de totale omzet – wil Endemol zich uitsluitend richten op het minder risicovolle produceren en distribueren van televisie- programma’s. Met de verkoop hoopt Endemol de gunst van beleggers op de beurs te herwinnen. In combinatie met een stijging van de nettowinst voor het bedrijf van ruim 15 procent in het afgelopen boekjaar, zorgde de bekendma- king vanochtend voor groot enthousiasme op het Damrak, het aandeel Endemol steeg met 11 procent.  De nettowinst van Endemol is, in het eind juni afgesloten boekjaar, uitgeko- men op 84,3 miljoen gulden, tegen 73,1 miljoen een jaar eerder. De totale omzet nam toe met 13,6 procent tot 917,5 miljoen. De theater-activiteiten van Endemol groeiden afgelopen jaar met 17,1 procent weliswaar sterker dan televisie (12,4 procent) maar ze zijn aanzienlijk minder winstgevend. Boven- dien is het risicovolle aspect van musicals en live-shows moeilijk aan beleg- gers uit te leggen, aldus bestuursvoorzitter John de Mol vanochtend. De rei- zende ijsshow Holiday on Ice moest afgelopen jaar opnieuw teleurstellende resultaten laten zien. Door de opbrengst van de verkoop te investeren in televisieactiviteiten zal de winstgevendheid van het totale bedrijf verbete- ren. Endemol wil verder groeien in de vijf belangrijkste televisiemarkten van Europa. Koper Joop van den Ende, tevens mede-eigenaar van Endemol, blijft gewoon bestuurder bij het bedrijf. De dagelijkse leiding van de nieuw op te richten onderneming laat hij over aan anderen. Zelf wordt hij presi- dent-commissaris. Dat er sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling spraken De Mol en Van den Ende vanochtend tegen. “Het is een puur zakelijke deal”, aldus Van den Ende. [NRC Handelsblad – 14/10/1998]

LEO VAN DER GOOT IN PROGRAMMALEIDING RTL4 EN RTL5

De Holland Media Groep heeft televisieproducent Leo van der Goot opgenomen in de programmaleiding van de zenders RTL4 en 5. Van der Goot was vroeger een bekende DJ van Radio Noordzee. Op de televisie presenteerde hij program- ma’s als ‘Op jacht naar de schat’, ‘De nationale ideeenbus’ en ‘Countdown’. De laatste jaren is hij vooral als regisseur en programmamaker actief. Bij RTL4 gaat hij programmadirecteur Bert van der Veer helpen met het ontwikke- len en begeleiden van de tv-programma’s. HMG huurde Van der Veer eerder dit jaar in om met name RTL4 grondig te faceliften. [Haagsche Courant – 17/10/1998]

KIJKCIJFERS

De uitreiking van de Televizierring aan Rik Felderhof voor zijn programma ‘Villa Felderhof’ werd vrijdag bekeken door 1,6 miljoen mensen. Dat is ruim eenderde van alle televisiekijkers op die avond (marktaandeel 35%). De waar- dering voor de uitzending was 7.1. De publieke omroepen behaalden in week 41 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 36%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (20%) door `Journaal 20.00 uur’, `Net- werk’, `Spoorloos’ en `Toen was geluk heel gewoon’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (17%), vooral door `Studio Sport’, en `Journaal 20.00 uur’. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (16%), vooral door `Oppassen!’, `Kaandorp’, en `Het Lagerhuis’. RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 17%, RTL5: 4%, Veronica: 12% en SBS6: 12%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

MEDIAMUSEUM MOET IN 2003 DEUREN OPENEN

Het mediamuseum dat in 2003 in Hilversum de deuren moet openen, gaat tus- sen de tachtig en honderd miljoen gulden kosten. Dat staat in het blad voor omroepmedewerkers Spreekbuis. Het Nederlands Audiovisueel Archief (NAA) legt de definitieve plannen voor het museum dit najaar voor aan staatssecretaris Van der Ploeg (Media). Het NAA beheert bijna ontelbare films, 125.000 video- banden, een kleine twee miljoen foto’s, 17.000 uur radio-opnamen, 60.000 concertregistraties, onafzienbare rijen cd’s en langspeelplaten, 35.000 ge- luidsbanden, 8000 boeken en 20.000 zogenoemde ,,omroeprelikwieen” (bij voor- beeld het kostuum van Pipo de Clown). Het museum moet een centrum worden voor programmamakers, wetenschappers, docenten, studenten en dagjesmensen. Het NAA denkt jaarlijks zo’n 150.000 belangstellenden te mogen verwelkomen. Het NAA ontstond vorig jaar uit samenwerking van het Omroepmuseum, de Stich- ting Avac (een fonotheek en film- en beeldbandenarchief), de Stichting Film en Wetenschap en het filmarchief van de Rijksvoorlichtingsdienst. [TROS Online – 14/10/1998]

COMMUNICATOR AANGEKOMEN IN ALMERE

Afgelopen woensdag is het zendschip MV The Communicator verhuisd van de Trintelhaven bij de dijk Enkhuizen-Lelystad naar de Pampushaven nabij Almere. Voor een bedrag van 50.000 gulden is het schip ook van eigenaar veranderd. Unico-Glorie, directeur van Veronica, zette samen met Q-radio- directeur Peter Jansen zijn handtekening onder een op de wand van het schip getekend koopcontract. Daarmee was de overdracht officieus, het echte con- tract kreeg tegelijkertijd bij de notaris een krabbel. Tijdens de tocht was Q-radio rechtstreeks vanaf het schip te beluisteren en werd de voormalige Laserstudio voor het eerst sinds 1987 voor liveuitzendingen gebruikt. Opval- lend is de aankoop van een ander QFM-object, een ouderwetse Amerikaanse schoolbus. Die zou dienst gaan doen als ontmoetingsplaats.

ZWARTWIT-TELEVISIES WORDEN ZELDZAAM

De dienst Kijk- en luisteronderzoek (KLO) van de NOS meldt dat vorig jaar slechts 3 % van de Nederlanders boven de dertien nog een zwartwit-buis had. Ook de platenspeler is hopeloos op zijn retour: 43% van de personen boven de dertien jaar heeft er niet eens meer e e n in huis. Of de overige 57% de pick-up nog wel eens gebruikt weet de KLO niet. Inmiddels heeft 88% van de mensen e e n of meer cd-spelers. Bij- na iedereen, namelijk 98% van de aan het basisonderwijs ontstegen mensen, bezit e e n of meerdere kleurentelevisies. Ongeveer eenderde heeft twee kleu- renbeeldbuizen. Afstandsbediening ligt bij 95% van de Nederlanders op de sa- lontafel en 85% heeft de beschikking over teletext. De videorecorder is ook allang gemeengoed: 79% van de personen boven de dertien heeft er e e n. Slechts 18 % heeft ook een videocamera. Een radio is in bezit van 97% van de Nederlanders en driekwart van de bevolking heeft er ook e e n in de auto. [Telegraaf – 15/10/1998]

FLINKE RUZIE TUSSEN RUUD DE WILD EN ERIK DE ZWART

Sinds enige tijd zijn DJ Ruud de Wild en radio-538 directeur Erik de Zwart onverbloemd aan het ruzien geslagen. Ruud de Wild werd enige tijd geleden te kennen gegeven voorlopig niet meer op het radiostation welkom te zijn. In- middels heeft Erik de Zwart bekend gemaakt dat het gekissebis tussen hem en Ruud te maken heeft met de precieze naleving van een contract. Ruud zou na- melijk graag zijn steentje aan de jongeren-omroep BNN willen bijdragen. Het contract wat hij bij 538 ondertekende sluit echter elke nevenactiviteit qua presentatie uit. Om onder het contract uit te kunnen komen nam de DJ direct een advocaat in de arm en al snel viel er een dagvaardiging bij de baas in de bus. Dit schoot Erik vervolgens geheel in het verkeerde keelgat en ook hij maakte de run naar een advocaat. Aan beider advocaten nu ‘de eer’ om de ruzie tot op de bodem uit te vechten. [Veronica medianieuws – 14/10/1998]

GEEN VERVOLGING VOOR MENNO BUCH

Menno Buch wordt niet vervolgd wegens belastingfraude. De rechter in Rot- terdam heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie te lang heeft gewacht met de pogingen om Buch te vervolgen. Menno Buch, die bekend is van het omstre- den Veronicaprogramma ‘Seks voor de Buch’, heeft voor enkele miljoenen gul- dens fraude gepleegd met 06-sekslijnen. Zijn bedrijf was gevestigd in Rot- terdam. Buch heeft erkend dat hij fraude heeft gepleegd; hij belooft het geld terug te betalen aan de belastingdienst. [Radio Rijnmond – 14/10/1998]

RADIO IN INTERLINER-BUSSEN

Reizigers van de Interlinerbus kunnen vanaf maandag onderweg genieten van diverse radiozenders. Door een koptelefoon in te pluggen kunnen de inzit- tenden luisteren naar Radio 1, Radio 3 of Sky Radio. Ook het volume kan zelf worden geregeld. Reizigers kunnen hun eigen koptelefoon gebruiken of tegen betaling van tien gulden er e e n bij de chauffeur aanschaffen. Het betreft in eerste instantie een experiment op de lijnen Gorinchem-Utrecht en Dordrecht-Utrecht. [Telegraaf – 16/10/1998]

GEZINNEN IN GELDERLAND KUNNEN KIJKGELD TERUGVORDEREN

Ongeveer 50.000 gezinnen in de Achterhoek, de Veluwe en het westelijk Ri- vierengebied kunnen hun bijdrage van f. 6,90 aan de regionale uitzendingen van TV Gelderland dit jaar terugvorderen. De omroep is er niet tijdig in geslaagd alle Gelderse huishoudens op de wettelijk voorgeschreven manier van het regionale tv-signaal te voorzien. Het gaat om huishoudens zonder kabel, woonachtig in gebieden die (nog) niet bestreken worden door de nieuwe, ten behoeve van TV Gelderland te plaatsen steunzenders. Omdat TV Gelderland een publieke omroep is, heeft de zender de plicht ervoor te zorgen dat ieder huishouden het signaal kan ontvangen. Door vertraging van de bouw van de steunzenders is dat niet in alle delen van de provincie gelukt. Binnenkort wordt via advertenties duidelijk gemaakt welke huishoudens voor de teruggave in aanmerking komen. Inclusief advertentie- en administratiekosten vergt deze operatie 400.000 gulden. De provincie Gelderland is bereid de helft van de schadepost voor haar rekening te nemen. Omroep Gelderland moet de reste- rende twee ton zelf opbrengen. [De Gelderlander – 14/10/1998]

DE GRAAF DIRECTEUR TWENTS TELE8

Manfred de Graaf, die als dokter Lansberg faam verwierf in de populaire tv-serie ‘Zeg’ns AAA’, wordt de nieuwe directeur van het regionale commer- ciele tv-station Tele8 in Twente. De Graaf vertegenwoordigt een groep inves- teerders, die voor de helft gaat participeren in het station. De 58-jarige acteur is tegenwoordig in zaken. Zo exploiteert hij in Amsterdam een aantal studio’s ‘ Het voortbestaan van de tv-zender lijkt hiermee, verzekerd, nadat vennoot CasTel zich eind augustus plotseling terugtrok. Dat leek Tele8 in financiele problemen te brengen. Zo ging het detacheringbureau dat het pro- ductiepersoneel leverde, Mediaflex, vorige week failliet. Door een tiental medewerkers over te nemen kon Tele8 blijven produceren. [Radiowereld – 12/10/1998]

COMMERCIEEL POPULAIRDER IN HET ZUIDEN

Limburgers en Brabanders kijken gemiddeld vaker en langer naar de commer- ciele zenders RTL4, RTL5, Veronica en SBS6 dan de rest van Nederland. Dat blijkt uit metingen in het eerste kwartaal van dit jaar van de afdeling Kijk- en Luisteronderzoek van de NOS. In de top-25 van de regio Zuid staan tien programma’s van de commercielen, twee keer zoveel als op de landelijke lijst. Programma’s als Breekijzer, De Week van Willibrord en de serie Wolff zijn in het zuiden populair, terwijl ze landelijk de top-25 niet halen. An- derzijds was in het zuiden minder interesse voor het WK-schaatsen, Kunst & Kitsch en Villa Felderhof (allemaal van publieke zenders). Uit de metingen blijkt verder dat 65-plussers bijna twee keer zo veel tv kijken als jongeren tussen dertien en negentien jaar: 3.44 uur tegen 1.55 uur per dag. [Limburger – 13/10/1998]

CENTRAAL WEDEROM GEPAKT

Vorige week vrijdag, 9 oktober is Radio Centraal voor de derde maal in drie weken uit de lucht gehaald. Ook deze keer nam de RDR het gebruikelijke in beslag. Vanwege hevige regenval konden medewerkers van Radio Centraal ’s nachts geen herstelwerkzaamheden uitvoeren. Dit lukte zaterdagochtend vroeg wel en Radio Centraal was om 7.45 weer in de lucht.

KEIZERSTAD OP ILLEGALE PAD?

Radio Keizerstad, de voormalige piraat die nu als publieke omroep tussen Arnhem tot Nijmegen te beluisteren is, zou zich volgens persbureau ANP en andere media opnieuw in het illegale (radio)circuit hebben begeven. Met ver- velende storingen bij Omroep Gelderland en het gsm-telefoonnetwerk als ge- volg. Met veel bravoure laat de politie woensdagmorgen weten dat zij samen met de Rijksdienst voor Radiocommunicatie een straalzender heeft ontmanteld. In een bericht aan de media wordt melding gemaakt van een illegale straal- zender in een woning aan de Groenestraat in Elst. De straalzender werd ge- bruikt voor de verspreiding van het radiosignaal van Radio Keizerstad, het- geen wettelijk op deze wijze niet is toegestaan.’  Woerdvoerder Bax van Keizerstad ontkent iets te maken hebben de ‘straalzen- der’: “In die woning stond blijkbaar een zogenaamde antenneversterker. Zo’n ding is aangesloten op het kabelkastje aan de muur en kan dat kabelsignaal versterken. Zodat je op je slaapkamer het kabelsignaal zonder kabelsnoer kunt ontvangen op je radiootje. Met een hele sterke versterker, kun je het kabelsignaal misschien wel enkele honderden meters verderop oppikken, maar normaal is dit puur bedoeld voor prive-gebruik.” Bax zegt verder: “Ik ga het ANP om een rectificatie vragen. Want ik zweer: Keizerstad heeft er dit keer toevallig helemaal niets mee te maken, hoe berucht ons verleden ook is!.” [o.a. De Gelderlander – 15/10/1998]

VH-1 OP PROEF IN DEN HAAG

De komende drie maanden is in Den Haag de muziekzender VH-1 op proef te zien. Casema vervangt hiermee de Indiase tv-zender ZeeTV die sinds 1 oktober achter de decoder is verdwenen. Na de proefperiode zal ook VH-1 worden opge- nomen in het Casema-pluspakket. De kabelexploitant is van plan om het kanaal ,waarop VH-1 nu uitzendt, in de toekomst te gaan gebruiken om steeds nieuwe zenders door te geven die na een proefperiode alleen in het pluspakket te zien zullen zijn. Konden de inwoners van de Hofstad een jaar geleden alleen nog naar de muziekzender TMF kijken, hebben zij de komende tijd de keuze uit vier muziekzenders. Naast TMF kunnen de Hagenaars kijken naar The Box, MTV en VH-1.

DUIVEN BOOS OP TELEKABEL

De gemeente Duiven gaat Telekabel een boze brief sturen. Aanleiding voor het schrijven vormt de slordige wijze’ waarop de kabelexploitant zijn abon- nees op de hoogte heeft gebracht van door te voeren wijzigingen aan het zen- derpark. Telekabel heeft volgens de gemeente “gestoeid met wat zenders, en enkele daarvan zijn zelfs enige tijd uit de lucht geweest. Zelf mis ik twee Duitsers, maar veel inwoners zijn alle kanalen kwijt”, aldus Henk Janssen van de gemeente Duiven. Telekabel zegt wel informatie te hebben verzonden, maar deze zat verscholen tussen de reclameblaadjes van de Gamma. [Gelderlander – 14/10/1998]

ITC GAAT NIET IN OP VLAAMSE KLACHT

De Britse Independent Television Commission (ITC) heeft Vlaams media- mini- ster Van Rompuy laten weten niet in te kunnen gaan op zijn klacht over het feit dat VT4 de Jerry Springer-show voor 21 uur uitzendt. Volgens de ITC be- antwoorden de uitzendingen die VT4 om 19.30 uur uitgezonden heeft, tot hier toe aan de normen. VT4 selecteert welke onderwer- pen er op dat vroege uur aan bod komen. Van Rompuy ging er vanuit dat de ITC twee Britse commerciele zenders eerder verboden had de Springer-show voor 21 uur uit te zenden. De ITC stelt echter dat het enkel om drie wel bepaalde afleveringen van de show ging en niet om de show als zodanig. [VRT Teletext – 13/10/1998]

KORT NIEUWS – 2 –

-> Na Rene Oosterman en Geert Jan Liewes stapt nu ook Patrick van Mierlo over van de Holland Media Groep naar tv-producent Rene Stokvis. Hij treedt per 1 november in dienst als creative director. De afgelopen jaren was de pro- grammamaker/regisseur voornamelijk actief als programmaleider bij RTL 4. Van Mierlo blijft de regisseur van het sportprogramma van Frits Barend en Henk van Dorp, dat RTL 4 uitbesteedt. (Telegraaf – 22/10/1998)  

-> Q-Radio wil vanaf 1999 een eigen luisteronderzoek houden. Het station is ontevreden over de huidige metingen van bureau Intomart, waarin de zender steeds op 0 procent uitkomt. Het radiostation vindt de steekproef niet re- presentatief. Waarschijnlijk wil Intomart Q-radio niet kwijtraken als klant want bij de luistercijfers van de periode augustus/september behaalde de middengolfzender ineens marktaandeel van 0,1 procent.  

-> De NOS onderzoekt de kansen voor de uitgave van een eigen programmablad. Het tijdschrift zou zich moeten richten op de luisteraar van Radio 4, die grote interesse voor cultuur heeft. De NOS vindt dat zo’n blad perfect bij de publieke omroep past. [Castel – 22/10/1998]  

-> RTL 4 brengt op Tweede Kerstdag een ‘Goede Tijden Slechte Tijden’-film op televisie: ‘De Reunie’. In de film keren veel oude bekenden uit de tv-serie terug. De film volgt een kerstdiner bij de familie Alberts. Omdat iedereen is uitgenodigd, laaien veel oude vetes op. In de GTST-kerstfilm keren enkele oude personages als Helen Helmink, Martine Hafkamp en Sylvia Merx voor e e n keer terug. De laatste come-back is opmerkelijk want Sylvia was eerder in de RTL4-serie al overleden. ‘De Reunie’ zal circa anderhalf uur duren.  -> De succesvolle tv-serie voor de kleintjes Teletubbies krijgt een maand- blad. Eind deze maand brengt VNU Tijdschriften het Teletubbies Maandblad op de markt, bedoeld voor peuters en kleuters. Veel vrolijke foto’s en weinig tekst, zo luidt de beknopte omschrijving. De uitgever is al verantwoordelijk voor onder andere de Donald Duck, Bobo en Sesamstraat. (ANP)

BLOKHUIS EXIT BIJ TROS

Tv-omroepster Susan Blokhuis zal geen programma’s van de Tros meer presen- teren. De omroep vindt dat ze haar onvrede over haar werk via BNN en het Algemeen Dagblad wel erg breed heeft uitgedragen, zo bevestigde een woord- voerder vrijdag. Bovendien kan de Tros de hogere ambities van Blokhuis, die veel meer wil dan aankondigen, volgens hem niet verwezenlijken. De omroep bedankte daarom donderdag voor de verdere diensten van Blokhuis. De jeugdige omroepster (27) voelde blijkens het woensdag afgedrukte interview met het Algemeen Dagblad al nattigheid: “Ik word toch niet ontslagen door dit inter- view?”, vraagt ze zich daarin plotseling af. In het stuk beklaagt ze zich over het gebrek aan erkenning: “Ik heb nog nooit een interview gehad in Tros-kompas” en “Bij de presentatie van de winterprogrammering kwam iedereen aan bod behalve de omroepster”. Verder wil Blokhuis “zoiets als Patty Brard” gaan doen. Tijdens een gesprek hierover met programmaleider Gerard Baars zou aan beide kanten zijn vastgesteld dat er geen muziek meer zit in de relatie Tros-Blokhuis. [TROS Online – 23/10/1998]

HMG GAAT BINNENKORT MET TELEGRAAF PRATEN

De Holland Media Groep (HMG) verwacht volgende maand met De Telegraaf rond de tafel te gaan zitten om te praten over de levering van de wekelijkse pro- grammagegevens. De NOS ziet nog geen gesprek in het verschiet. Met de weke- lijkse programmagegevens wil De Telegraaf een eigen programmablad gaan ma- ken. Tot nu toe zijn deze gegevens voorbehouden aan de omroeporganisaties die er hun eigen radio- en tv-gidsen mee maken. Die gidsen zijn van groot financieel belang voor de omroep. HMG en de NOS hebben inmiddels beide be- zwaar aangetekend bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) over de uitspraak van begin september over de omroepgegevens. Zij hadden daarvoor zes weken de tijd. De twee omroeporganisaties trekken echter gescheiden op. In de bewuste uitspraak bepaalde de ‘kartelpolitie’ dat de wekelijkse pro- grammagegevens tegen marktconforme tarieven aan derden, zoals De Telegraaf moesten worden geleverd. De partijen hebben tot 15 januari de tijd gekregen om het eens te worden. Als er dan geen akkoord is, zal de NMa zelf de tarie- ven vaststellen.  “Wij gaan ervan uit dat ons bezwaar een opschortende werking heeft voor de termijn van 15 januari”, aldus een woordvoerder van de NOS deze week. Nadat de NMa vrijdagmiddag nogmaals had bevestigd dat die opschortende werking er niet is, was het NOS-standpunt: “Dan zien we wel.” HMG-woordvoerder H. van der Veen waagde zich niet aan een voorspelling van het resultaat van het overleg met De Telegraaf. “Misschien zijn we het in drie minuten eens, en misschien concluderen we na anderhalf uur dat verder overleg geen zin meer heeft.” Dat HMG ondanks dit aanstaande overleg nog bezwaar heeft aangete- kend, is simpelweg een kwestie van het gebruiken van de beschikbare rechts- middelen. [Telegraaf – 24/10/1998]

LUISTERCIJFERS

Hier volgen de luistercijfers (in marktaandelen) van de radiozenders in de periode augustus/september 1998. Ter vergelijking zijn de cijfers van de vorige periode (juli/augustus ook in het overzicht opgenomen. Het Continu Luister Onderzoek wordt door Intomart uitgevoerd in opdracht van NOS en STER. Tevens participeren in het onderzoek de regionale zenders alsmede de meeste commerciele radiozenders. Het luistergedrag is gemeten gedurende een periode van acht weken in augustus / september 1998, waarin de totale steek- proef in het onderzoek betrokken is. De rapportage is gebaseerd op een lan- delijk representatieve steekproef van 6.262 respondenten van 13 jaar en ou- der.

                                        Juli/Augustus                 *Augustus/September*
 1 Sky Radio              14.0               14.5 
 2 Radio 3                12.4               12.4 
 3 Radio 1                10.0                9.1 
 - Radio 2                 9.0                9.1 
 5 Radio 10 Gold           8.7                8.8 
 6 Radio 538               6.4                7.0
 7 Radio Noordzee          6.6                6.2 
 8 Veronica FM             4.2                3.8
 9 Classic FM              1.9                1.9 
10 Radio 4                 1.7                1.7 
11 Radio 5                 1.1                1.1 
12 Arrow Classic Rock      0.8                0.8 
13 JFK Jazz Radio FM       0.5                0.5 
14 Love Radio              0.5                0.4
-- Kink FM                 0.4                0.4 
16 Q Radio 1224            0.0                0.1 
== Regionale Radio        15.4               15.9 
== Overige zenders         6.3                6.6 

Het marktaandeel van de publieke Hilversumse zenders in het tijdvak 07.00 tot en met 24.00 bedraagt 33.3%, de regionale zenders gezamelijk behalen 15.9% en de commercieele zenders gezamelijk 44.3% In het tijdvak juli/augus- tus 1998 bedroegen deze marktaandelen respectievelijk 34.1%, 15.4% en 44.2%. [BRON: Sky Radio]

OMROEPEN TEGEN GEZAMENLIJK KINDERBLOK

De omroepen op Nederland 3 zijn tegen een gezamenlijk kinderblok van de publieke omroep. Ze zien niets in het plan van de Raad van Bestuur van de NOS, die zich onlangs uitsprak voor bundeling van alle publieke kinderpro- gramma’s op e e n net. De NOS hoopt met zo’n kinderblok de jeugdige kijker beter te bereiken, en zenders als Cartoon Network en Fox beter tegenwicht te bieden. De NOS wijst daarbij op het succes van VRT’s Ketnet. De omroepen op Nederland 1 en 2 zijn wel voor een kinderblok. [Castel – 23/10/1998]

VAN INKEL EENMALIG OP RADIO 3FM

VeronicaFM-DJ Jeroen van Inkel zal hoogstwaarschijnlijk aanstaande vrij- dagavond, 30 oktober, eenmalig op Radio3FM te horen zijn. Die avond presen- teert 3FM-DJ en oud-Veronica-collega van Van Inkel, Rob Stenders zijn laatste Mud Club voor de NPS-radio. Zijn taak zal worden overgenomen door TMF-VJ Isabelle. In deze laatste uitzending zal onder de noemer ‘Veronica- flashback’ nog e e n maal het Stenders-en Van Inkel gevoel terugkeren op de publieke popzender. Samen met megamix-maker o.a Ben Liebrandt en Corne Klijn moet het weer klinken zoals toen…

KIJKCIJFERS

Het nieuwe televisieseizoen is echt begonnen. Dit is te zien aan het feit dat klassiekers als Blik op de Weg, Villa Felderhof, GTST, TV Show op Reis en de Soundmixshow weer deel uit maken van de best bekeken programma’s. De publieke omroepen behaalden in week 42 gezamenlijk een gemiddeld marktaan- deel van 37%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op maandagavond (19%) door `Opspring Verzocht’ en `Villa Felderhof’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op donderdagavond (18%) met o.a. `TV Show Op Reis’, `Vermist’ en op zondagavond (26%) met o.a. Studio Sport en BNN. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (17%), vooral door `Unit 13′, `Oppas- sen!’ en `Het Lagerhuis’. Zaterdag was RTL4 marktleider met een hoog markt- aandeel voor de finale van de Soundmixshow (33%). RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 19%, RTL5: 4%, Veronica: 12% en SBS6: 11%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.  Bart de Graaff doet het goed sinds op TV2 op de zondagavond. BNN trekt gemiddeld e e n miljoen kijkers. Maar dat is niet alles: zo’n drie kwart van de kijkers heeft een opleiding van minimaal middelbare school of hoger/ academisch onderwijs genoten. Bij mensen met alleen lager onderwijs en lager beroepsonderwijs slaat BNN aanzienlijk slechter aan: van de ruim 900.000 kijkers die BNN op zondagavond tussen 21.00 – 22.00 uur weet te trekken, kijken slechts 230.000 mensen uit de groep lager opgeleiden. Kijkers met een opleiding die niet verder gaat dan de basisschool, lopen ook niet be- paald warm voor de escapades die De Graaff uithaalt. Gemiddeld weet BNN bij deze groep niet meer dan 65.000 mensen vast te houden. BNN helpt de pu- blieke omroep aan veel meer jonge kijkers. Sinds de start van BNN is het marktaandeel van TV2 onder de jongeren van 20 tot 34 jaar met tien procent gestegen van 13 tot 23 procent. [Haagsche Courant – 21/10/1998]

JONGEREN KIJKEN NAAR COMMERCIELE TV

Jongeren tot 25 jaar kijken nauwelijks naar de jongerenprogramma’s van de publieke omroep. Deze programma’s, worden vooral bekeken door kijkers van 35 jaar en ouder. Enige uitzondering is BNN, dat wel bij de doelgroep aanslaat. Jongeren onder de 25 maken slechts 22% uit van het kijkerspubliek van de jongeren programma’s van de publieke omroep. Als BNN buiten beschouwing wordt gelaten, daalt dit percentage zelfs naar 16%. Meer dan de helft van de kijkers naar programma’s ‘Als de camera loopt’ (IKON), ‘Graffiti’ (EO) en ‘Honk’ (VARA) is ouder dan 34 jaar. De jongeren programma’s ‘Yoy’, ‘Was- kracht’, en ‘Quajongeren’ lijken zelfs in aanmerking te komen voor de titel seniorenprogramma. Hun kijkerspubliek bestaat voor bijna de helft uit 50 plussers. ‘Quajongeren’ bereikt slechts 3600 jongeren onder de 25 jaar. Bart de Graaff trekt met BNN aanzienlijk meer publiek. In zijn eentje trekt hij bijna twee keer zoveel jongeren als de zes “concurrenten” op de twee andere publieke netten samen. [Algemeen Dagblad – 22/10/1998]

APELDOORN WEIGERT BOUWVERGUNNING DELTA 171

In vervolg op het voorlopige besluit heeft het college van B&W in Apel- doorn definitief besloten om de bouwvergunning voor de bouw en het in wer- king hebben van de vier torenhoge zendmasten bij Radio Kootwijk te weigeren voor de langegolfzender Delta Radio 171. De gemeente Apeldoorn weigert de bouwvergunning omdat er een aantal communicatiepalen op het terrein staan. De masten die Delta Radio 171 wil neerzetten zijn hoger dan deze communica- tiepalen en is daarom bang dat het uitzenden van informatie door de nieuwe masten met hun tuidraden verstoord raakt. Ook zijn omwonenden van Radio Kootwijk bezorgd om hun gezondheid. Die zou te leiden hebben van de zender van twee megawatt die Delta Radio wil gebruiken om Groot Brittanie te berei- ken. Na de weigering van de bouwvergunning heeft de radiozender de zaak bij de Raad van State aanhangig gemaakt. Volgens een medewerker van Delta 171 is er geen enkel probleem omdat de draden van de masten te dun zijn om storing te veroorzaken. Deskundigen van KPN Telecom bevestigen dit. De Raad van State doet binnen twee maanden uitspraak. Wanneer de plannen bij Radio Koot- wijk niet doorgaan wil de zender uitwijken naar de Noordzee en de masten nabij de kust van Zeeland plaatsen. Dit is echter veel duurder. [Haagsche Courant – 23/10/1998]

PRIVE VERKLAPT GTST-AFLEVERINGEN

Het roddelweekblad Prive publiceert deze week de verwikkelingen die plaats- vinden in een aantal nog uit te zenden afleveringen van de soapserie ‘Goede Tijden Slechte Tijden’. De gegevens voor deze onthullingen heeft het blad verkregen via enkele scripts van de serie die onlangs uit de studio’s van Joop van den Ende TV Productions zijn gestolen. Van den Ende overweegt nu juridische stappen tegen het weekblad wegens misbruik van gestolen materiaal. Volgens het bedrijf van Van den Ende is niet bekend wie de diefstal, waaraan deze week pas ruchtbaarheid is gegeven, heeft gepleegd. Wel weet men dat diverse Nederlandse bladen de scripts de afgelopen weken aangeboden hebben gekregen. Van den Ende is er echter steeds vanuit gegaan dat geen enkel blad het zou aandurven te breken met de ‘erecode’ om geen informatie over toekomstige verhaallijnen uit tv-series te publiceren. Piet Pols, programma- manager drama bij Van den Ende, heeft geen goed woord voor de handelwijze van Prive over. Volgens hem kan dit Van den Ende TV Productions ernstige schade opleveren. [Haagsche Courant – 23/10/1998]

LIEFDE TUSSEN OMROEPEN?

Dat de relatie tussen de verschillende Hilversumse omroepen nog steeds niet optimaal is, is algemeen bekend. De NCRV onderstreept dit nog eens in de NCRV-Gids van deze week. Daarin wordt dieper ingegaan op de thema-avond van BNN die aanstaande maandag 26 oktober op Nederland 2 is te zien (tussen 19.00 en 22.00 uur). Uit dit artikel citeren wij de volgende passage: “Ruim drie uur lang BNN vanavond? Het uurtje op de zondagavond is al nau- welijks om aan te zien. Het is te hopen dat de jongste omroep van Nederland zich vandaag met zijn eerste thema-avond van een betere kant laat zien, want wat BNN tot nu toe vertoonde, was van een belachelijk niveau….”.

WOUTERS BLIJFT BIJ VERONICA

Rolf Wouters die met Veronica en zijn producent Joop van den Ende in con- flict was gekomen blijft toch bij Veronica, aldus Henk vam der Meyden in de Prive-bijlage van de Telegraaf deze week. Enige weken geleden leek het er op dat er een breuk zou komen tussen Wouters en Veronica omdat men on- tevreden was over de presentatie van zijn programma Hot Shots. Veronica verving daarop Wouters door Gijs Staverman die nu het programma presen- teert. Veronica heeft Rolf Wouters na de problemen met Hot Shots, nu een contract van drie jaar aangeboden. Unico Glorie zei tevreden, met een glas champagne in de hand: “Wij zijn heel blij dat Rolf voor onze zender en de Holland Media Groep behouden blijft. We hebben hem niet alleen gecon- tracteerd als programmamaker, maar ook als creatief bedenker van nieuwe programma-ideeen.” Wouters heeft nu een twee-partijen overeenkomst getekend, en staat dus niet meer onder contract bij Joop van den Ende Productions. Zijn contract daar was afgelopen. [Telegraaf – 22/10/1998]

REBECCA IN DECEMBER AL IN DE ETHER

De commerciele regionalezender Rebecca Radio is mogelijk al in december via de ether te ontvangen. De radiozender die begin september twaalf FM-ether- frequenties kreeg toebedeeld, maakt op dit moment grote haast met de plaat- sing van de FM-zenders. Doordat de lokale overheden goed meewerken bij het plaatsen van die zenders, hoopt Rebecca al in december in Noord- en Oost- Nederland te kunnen uitzenden. Het Meppelse radiostation bekijkt nog of er meer edities dan de huidige zes zullen komen. (Castel – 21/10/1998)

VERTRAGING VOOR STEUNZENDER 538 IN BREDA

Eigenlijk had de zender van Radio 538 op de 101.5 in Breda deze week al in de lucht moeten zijn, maar door enige vertraging zal dat nu waarschijn- lijk begin november zijn. In het Brabant’s Nieuwsblad-De Stem legt Broad- cast Partners uit waarom: Het wachten is op de technische afwerking van de, op een Bredaas flatgebouw geinstalleerde antenne-apparatuur. Broadcast Part- ners legt daar momenteel de laatste hand aan. Broadcast Partners-directeur RJ. van der Hoeve denkt nog enkele dagen nodig te hebben. “Garanties zijn moeilijk te geven, maar rond 1 november zou het station hier in de lucht kunnen zijn.” De zender moet met zijn vermogen van 1KW heel Breda en omge- ving voorzien van het ethersignaal van Radio538.

CENTRAAL WEER DE PINEUT

Het lijkt een wekelijks tafereel te worden: In de nacht van zaterdag op zondag 18 oktober is HitRadio Centraal wederom uit de lucht gehaald. Voor de vierde maal in een maand nam de RDR in samenwerking met de politie de zender in beslag. De inbeslagname vond omstreeks 00.15 uur plaats. In de loop van zondagochtend was Centraal weer te beluisteren op de vertrouwde 92.3 MHz. Za- terdagavond 17 oktober is ook de Haags hardcore zender Delta Radio uit de lucht gehaald. De zender die opgesteld stond in een pand aan de Genemuiden- straat werd rond 20.30 uur door de RDR opgerold. Tegen de eigenaar werd pro- cesverbaal opgemaakt.

HAAGS KUNSTKANAAL KOMT TERUG

Het Kunstkanaal keert in 1999 terug op de Haagse kabel met een wekelijks kunstprogramma dat speciaal is gericht op Den Haag. De stichting Kunstkanaal ontvangt voorlopig voor twee jaar een gemeentelijke bijdrage van ruim 250.000 gulden. Het geld komt uit een mediafonds dat gemeente Den Haag heeft ingesteld met de opbrengst van de verkoop van het lokale kabelnet aan Casema. In 1991 sneuvelden de uitzendingen van de Haagse kunstzender, omdat de ge- meentelijke subsidie werd beeindigd. De stichting Kunstkanaal, die ook programma’s uitzendt in Amsterdam en Utrecht, is van plan het Haagse kunst- programma vanaf volgend jaar elke week op zondag uit te zenden. [Haagsche Courant – 20/10/1998]

EURONEWS GAAT DIGITAAL

De commerciele nieuwszender EuroNews zal vanaf januari 1999 digitaal gaan uitzenden. De analoge uitzendingen zullen in april 1999 worden gestopt. Euro- News zal in alle landen waar de zender wordt doorgegeven regelingen treffen met de kabel- en satellietbedrijven om ervoor te zorgen dat de kijkers het kanaal niet hoeven te missen. EuroNews zendt in zes talen tegelijk uit en bereikt meer dan 94 miljoen huishoudens in 43 landen. Door digitaal te gaan uitzenden kan het bedrijf in meer talen uitzenden en meer diensten leveren aan de kijker. [Vecai – 24/10/1998]

BRF START MET DAS HITRADIO

De Duitstalige omroep van Belgie heeft er een zender bij op 100.5 MHz. BRF (Belgischer Rundfunk) is maandag gestart met het popprogramma ‘Das Hit- radio’. De programma’s kunnen in een gedeelte van Zuid-Nederland prima gevolgd worden. Meer informatie over de BRF en hun popzender is te vinden op Internet. http://www.brf.be/

VAN OOSTVEEN OVERBODIG BIJ NCRV

De reorganisatie van de radiozenders Radio 1 en Radio 5 heeft haar eerste slachtoffer geeist. De NCRV heeft programmamaakster Noortje van Oostveen na 1 januari niet meer nodig. Van Oostveen presenteert op Radio 1 ‘Hier en Nu Geloof’ en op Radio 5 ‘Debat op 5’. Met het opzeggen van de samenwerking loopt de NCRV vooruit op de vernieuwing van Radio 1 en Radio 5. Daardoor wordt het aantal presentatoren teruggebracht. Ook krijgen beide radiozenders een strakkere horizontale programmering. [Castel – 27/10/1998]

KABELAARS STARTEN PUBLIEKSCAMPAGNE

De gezamenlijke kabelbedrijven starten een grootschalige publiekscampagne om hun imago op te poetsen. Volgens de brancheorganisatie Vecai weten name- lijk maar weinig mensen dat kabelmaatschappijen meer doen dan alleen zorg- dragen voor een ongestoorde beeld- en geluidskwaliteit op de radio en de tv. Tijdens het Kabelcongres in Den Haag zei directeur T. Maes van de Vecai woensdag dat de relatie met de klanten moet worden verbeterd. Volgens zijn organisatie heeft de kabelbranche het probleem dat het ruime aanbod van zen- ders in ons land als vanzelfsprekend wordt beschouwd. “Het moment komt snel dat de consument wil en kan kiezen waarvoor hij wel en niet betaalt. Aller- lei diensten kan hij bij verschillende aanbieders afnemen. In die concurre- rende wereld moet klanten je herkennen.” De Vecai wees er woensdag op dat het aanbod van zenders in Nederland groter is dan in de meeste andere Euro- pese landen. Nederlandse kijkers kunnen gemiddeld kiezen uit 31 tv-zenders. Elders in Europa is het gemiddelde aanbod 25 zenders. Het gemiddelde aantal radiozenders in ons land ligt op 34 tegen 27 in de rest van Europa.  Ons land is overigens ruim voorzien van kabelexploitanten. Op 1 januari 1998 beliep dat aantal circa 120. Casema is de grootste met een marktaandeel van bijna 18 procent (mei 1998). United TeleKabel (bijna 14 procent) en Palet Kabelcom (ruim 11,5 procent) volgen op de plaatsen twee en drie. De omzet op basis van de inkomsten uit kabelabonnementen beloopt dit jaar in totaal 1,2 miljard gulden. Het gemiddelde tarief voor een standaardpakket is twee tient- jes per maand. Nederland is daarmee relatief een van de goedkoopste ‘kabel- landen’ van Europa. In Belgie en Groot-Brittannie wordt weliswaar ongeveer vijftien gulden betaald, maar daar is het programma-aanbod ook aanzienlijk kleiner. Dat kabelexploitanten meer doen dan alleen zorgdragen voor radio- en tv-verbindingen blijkt uit een woensdag gepresenteerde lijst van de Vecai. Veel ondernemingen bieden tegenwoordig ook diensten als pay-per-view en video-on-demand. Bovendien zijn veel kabelondernemingen actief op het gebied van brandalarmering, inbraakalarmering, spraaktelefonie, telestemmen, telewerken en zelfs videobewaking. [TROS Online – 28/10/1998]

“VIJF VOOR TWAALF VOOR KABELBRANCHE”

“Het is vijf voor twaalf voor de kabelbranche!”, waarschuwt Ferdie Hetter- schijt, beoogd algemeen directeur van United Telekabel, een van de grootste kabelexploitanten in Nederland. Hetterschijt roept tijdens het kabelcongres de andere kabelmaatschappijen op nu eindelijk eens tot structurele samenwer- ning te komen. In deze branche is ieder voortdurend bezig het wiel opnieuw uit te vinden. Hetterschijt pleit voor het inschakelen van derden of col- lega-kabelbedrijven voor het aanbieden van diensten. Kabelexploitanten moe- ten een strategische keuze maken of zij detaillist of groothandelaar willen zijn. Pas als de kabelbranche tot volwassen samenwerking komt, worden zij een interessante gesprekspartner voor aanbieders van programma’s, diensten en apparatuur. De dreiging van de concurrentie neemt bovendien toe. Neder- land kent al acht ‘backbone’-leveranciers en vijf aanbieders van mobiele infrastructuur die ieder een strategie hebben met multimediadiensten. [Automatiserings Gids – 29/10/1998]

DOB OVERSPOELT MET VRAGEN

Televisiekijkers en radioluisteraars overspoelen de Dienst Omroepbijdragen met klachten en vragen over het nieuwe systeem van inning van de kijk- en luistergelden. Sinds juli kan niet meer met een acceptgiro per half jaar worden betaald. In plaats daarvan stuurt de dienst een nota voor een heel jaar. Hoewel de dienst in een begeleidende brief aan alle huishoudens uitleg heeft gegeven, zitten veel bellers kennelijk toch nog met vragen. Inmiddels is het gratis informatienummer van de dienst daardoor vrijwel onbereikbaar geworden. Veel boze telefoontjes gaan over de keuzemogelijkheid om in drie- maandelijkse termijnen of toch per half jaar te betalen. Dat is alleen moge- lijk als mensen dat schriftelijk aanvragen. Bovendien geldt daarbij een ver- plichte automatische incasso. Volgens directeur mr. R. Peters van de Dienst Omroepbijdragen is er sprake van “een verdubbeling van het aantal telefoon- tjes”. De dienst zorgt voor extra capaciteit om deze “tijdelijke hobbel” te nemen. Peters verwacht dat de dienst volgende week stukken beter bereikbaar is als de extra telefoonlijnen operationeel zijn. Iedereen heeft op tijd in- formatie gekregen over de nieuwe nota’s, zegt Peters in een reactie op de vele telefoontjes. Daarbij is een keuzemogelijkheid geboden om per jaar de betalen, per half jaar of per drie maanden. In de laatste twee gevallen moet de kijker dit laten weten. De nieuwe inning is een uitvloeisel van de Media- wet. Door zoveel mogelijk kijkers per jaar en automatisch te laten betalen gaan de kosten omlaag. De omroepbijdrage bedraagt zo’n 200 gulden per jaar voor ieder huishouden met tv en radio. Alleen radiobezitters betalen 55 gul- den per jaar. Het totaal van de omroepbijdrage gaat naar de publieke omroe- pen. [o.a. ANP – 27/10/1998]

TELEGRAAF KOMT MET TV WEEK

Dagblad De Telegraaf gaat met ingang van november tv-programmagegevens in een aparte bijlage brengen. Daartoe wordt de wekelijkse bijlage Weekeinde omgevormd tot het minimaal 56 pagina’s dikke TV-week, waarin alle tv-program- ma’s van de hele week worden vermeld. TV-week geeft de programma’s per soort en per dag weer en niet zoals bij de omroepgidsen per zender. Hoewel ook de VPRO-gids dergelijke rubrieken heeft, is de indeling van TV-week volgens Te- legraaf-woordvoerder A. Boerma “voor Nederland uniek.” “In de VPRO-gids ge- beurt het heel summier, terwijl wij een totaalmagazine met meer dan twintig genres brengen.” Het op magazineformaat verschijnende TV-week komt op vrij- dag bij De Telegraaf-abonnees in de bus. Voor de lossenummerverkoop ver- schijnt de bijlage op zaterdag. Het magazine komt niet afzonderlijk in de losse verkoop. “Het is alleen bedoeld als service aan onze lezers”, ver- klaart Boerma.  Door de gegevens zelf te bewerken en per programmasoort te ordenen denkt De Telegraaf de noodzakelijke medewerking van de omroepen te kunnen omzeilen. Hoe Boerma aan de gegevens wil komen en of hij daar voor gaat betalen, wil hij niet zeggen: “Daarover laat ik mij niet uit.” “Misschien dat de Tele- graaf ze wel overschrijft uit de VPRO Gids”, suggereert de woordvoerder van de NOS. De gidsen van de verschillende omroepen liggen al vanaf dinsdagoch- tend in de kiosken, dus de Telegraaf heeft voldoende tijd om daar uit te put- ten. De NOS wist nog niet of ze in staat is een dergelijke publicatie tegen te gaan: “Misschien is er een maas in de regelgeving die dit mogelijk maakt.” aldus de woordvoerder. De NOS zegt ondanks de eerdere uitspraak van de NMa “uit principe” niet met De Telegraaf om tafel te willen gaan. “Er liggen nog tal van juridische mogelijkheden. Als je echt tot het gaatje wilt gaan kun je de zaak nog twee tot drie jaar rekken.” De omroep wil van die mogelijk- heden ook inderdaad gebruik maken.  Ook andere publieke omroepen hebben hun pijlen gericht op de Telegraaf. Het dagblad wordt verweten te snel met een tv-gids te komen en nu meent de TROS ook nog te hebben ondekt dat de drukkerij van de krant jarenlang te veel heeft gerekend voor het drukken en het exploiteren van advertenties van TROS Kompas. De TROS spant een kort geding aan tegen de Telegraaf Holding. De krantenuitgever en drukker heeft volgens de omroep structureel te veel ge- rekend voor de drukkosten van het omroepblad TROS Kompas. Bovendien zou de Telegraaf gesjoemeld hebben met de advertentie-exploitatie van het omroep- blad. De TROS heeft inmiddels een claim bij de Telegraaf neergelegd van tientallen miljoenen guldens. [o.a. ANP, NRC Handelsblad en Haagsche Courant – 28/10/1998]

ROOS: MET 2,50 EXTRA KUNNEN REGIO-OMROEPEN OVERLEVEN

Met 2,50 gulden bovenop het provinciale omroeptientje kunnen de regionale radiozenders in de lucht blijven. Van het tientje dat de luisteraars nu be- talen, kunnen de regionale zenders onmogelijk blijven voortbestaan. Dit zegt directeur/secretaris R. Zaal van de Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS) in Hilversum. Nu twee van de dertien regionale omroepen met finan- ciele problemen kampen, wordt steeds duidelijker dat de goede tijden in ra- dioland voorbij zijn. Zaal zegt dat de zenders zijn verwend door de economi- sche groei van de afgelopen tien jaar: “Het kon niet op. De reclame-inkom- sten bleven maar groeien.” Maar het tij keert. De reclame-inkomsten zijn da- lende. Radio Rijnmond (zie regionaal radio- en tv nieuws) en Omroep Limburg zijn al met de problemen geconfronteerd. Zij hebben inmiddels bezuinigingen aangekondigd. Zaal denkt dat op termijn ook problemen bij de collega-omroe- pen ontstaan. En omdat er geen geld meer uit reclame-inkomsten is te genere- ren, moet er aan de andere kant wat bij. “De problemen kunnen worden afge- wend als er bijvoorbeeld een verhoogde omroepbijdrage komt. Dat tientje is immers sinds 1988 niet meer verhoogd.” Als er geen extra geld komt zijn de omroepen volgens Zaal genoodzaakt te snijden in hun uitgaven: “En dat zal ten kosten van de programmering of de werkgelegenheid gaan.” De zenders zouden volgens hem al aardig geholpen zijn als er jaarlijks 2,50 gulden bovenop op het omroeptientje komt en als die bijdrage ook elk jaar wordt geindexeerd. Dat voorstel heeft hij neergelegd in de werkgroep die de finan- ciele toekomst van de regionale radiozenders bekijkt. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van het Interregionaal Provinciaal Overleg (IPO), het Commissariaat voor de Media, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten- schappen en ROOS. De werkgroep wil eind van het jaar haar aanbevelingen bij staatssecretaris Van der Ploeg (Media) op tafel leggen. Daarin moeten oplos- singen staan om de regionale zenders in de lucht te houden. [TROS Online – 28/10/1998]

KIJKCIJFERS

Drie Europese voetbalwedstrijden de afgelopen week, maar het reguliere overzicht van de nationale competitie in Studio Sport trok de meeste kij- kers. In de lijst van meest bekeken programma’s eindigde Studio Sport op de tweede plaats, PSV op de derde, Willem II op de negende en Heerenveen op de dertiende plaats. De publieke omroepen behaalden in week 43 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 41%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op maandagavond (20%) door `Waku, Waku’, `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’, `Opsporing verzocht’ en `Tussen kunst en kitsch’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op woensdagavond (34%), vooral door het rechtstreekse verslag van de voetbalwedstrijd PSV – FC Kaiserslautern. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op dinsdagavond (22%), vooral door het rechtstreekse verslag van de voetbalwedstrijd Willem II – Betis Sevilla. RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 17%, RTL5: 3%, Veronica: 10% en SBS6: 10%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

VAN DER REIJDEN MIST BART NIET

Veronica-voorzitter Joop van der Reijden mist zijn vroegere kijkerstrekker Bart de Graaff niet. “Hij is niet meer zo Veronicaans”, aldus de voorzitter deze week in het programma ’24 Uur’ van Canal+. SBS6-directeur Fons van Westerloo noemt de programmering van Barts publieke omroep BNN ‘niet ver- nieuwend’ en heeft grote twijfels of de programma’s wel zullen aanslaan bij jongeren. Veronica’s radio- en televisiedirecteur Unico Glorie laat zich ongeveer in dezelfde bewoordingen uit. Het aardige is dat ’24 Uur’ vlak voor de eerste uitzending van BNN op 6 september is opgenomen. Inmiddels is wel duidelijk dat vaak zo’n miljoen mensen naar BNN op TV2 kijken, onder wie opvallend veel jongeren. Bart lacht het laatst. [Haagsche Courant – 28/10/1998]

KORT NIEUWS

-> Het Gelredome in Arnhem is tijdens de Oudejaarsnacht het toneel van een groots muziekspektakel van Radio 538 in samenwerking met SBS6. Ultimate Kaos, Sash! en Solid Harmonie zijn gecontracteerd voor optredens op het gro- te podium. Bekende dj’s als DJ Quicksilver, DJ Jean en Miss Monica zorgen bovendien voor een extra nieuwjaarsstemming.  

-> Het gaat goed met de abonnee-zender Canal+. Afgelopen maand kregen de ‘Nederlandse’ abonneezender er ruim achtduizend abonnees bij. Eind deze maand of begin volgende maand verwacht Canal+ de 250.000ste abonnee. [Castel – 30/10/1998]  

-> Tv-presentator Jaap Jongbloed blijft de komende jaren werkzaam voor de TROS, de omroep waarvoor hij al vele jaren werkt. Onlangs tekende Jongbloed een nieuw contract bij de publieke omroep. De TROS is erg blij met Jong- bloeds besluit om te blijven. [Castel – 30/10/1998]  

-> Het reclamevakblad NieuwsTribune begint dit weekend met een rubriek op de zakenzender Business Nieuws 1395 AM. De rubriek behandelt de wereld van mar- keting en communicatie. Zaterdag en zondag om 8.30, 13.30 en 18.30 uur.  

-> Veronica moet f.60.000 in de boetepot storten van het Commissariaat voor de Media vanwege sluikreclame. De omroep bracht tijdens een filmprogramma steeds het logo van Grolsch in beeld. Ook de SBS-programma’s ‘Heeren van Aemstel Live’ en ‘Unox Nieuwsjaarsduik’ en ‘Smiths 24 Game’ van Kindernet zouden te nadrukkelijk hun sponsors in beeld brengen. In deze zaken heeft het Commissariaat nog niet gevonnist. De mediawaakhond vindt dat het in Hil- versum de spuigaten uitloopt met de sluikreclame. [ANP – 29/10/1998]  

-> Meester-interviewer Tim Sebastian van de internationale nieuwszender BBC World komt eind november naar ons land om Nederlanders te interviewen. Er zijn besprekingen gaande met mensen die op zijn verlanglijstje staan, maar wie dat zijn wil BBC World nog niet zeggen. Met zijn interviewreeks HARD- talk weet Sebastian (46) kijkers over de hele wereld te boeien. [Haagsche Courant – 28/10/1998]

KATJA WEG BIJ GTST

Al tijden wordt er gespeculeerd over het eventuele vertrek van Katja Schuurman uit de soapserie Goede Tijden Slechte Tijden. De Telegraaf meldde deze week dat het nu zeker is dat de sexy dame inderdaad niet meer als Jes- sica Harmsen op de buis zal verschijnen. Eind maart 1999 zal het soapavon- tuur voor haar definitief verleden tijd zijn. Op dit moment is het al erg rustig omtrent Katja’s rol van Jessica in GTST. Alleen Julian laat haar naam nog eens vallen en zegt haar te missen. Hoe Katja precies uit de serie gaat is nog onbekend. Het zal de actirce, presentarice en zangeres ook niet zo- veel kopzorgen baren. Ze heeft het namelijk met de opnames van een speel- film, haar werk bij MTV en haar nieuwe programma bij FOX TV ongetwijfeld al druk genoeg. [Veronica Medianieuws – 29/10/1998]

CDJA BOOS OVER STEUNZENDER 538 EINDHOVEN

Studio Brussel verdween enige weken geleden in Eindhoven en omstreken uit de ether omdat Radio 538 net naast de etherfrequentie van Studio Brussel een plekje kreeg toegewezen. Ook via kabel in Eindhoven werd de Belgische zender aanvankelijk gestoord door 538, maar deze problemen zijn vorige week verhol- pen. Op de walkman luisteren naar de Belgische zender is er in Eindhoven echter niet meer bij. “Ik snap best dat de ruimte in Nederlandse ether be- perkt is”, aldus Vincent Verouden van het CDJA (de jongerentak van het CDA). “Er wordt bij de verdeling echter totaal geen rekening gehouden met de bui- tenlandse zenders.” Jan Hautekiet, het kersverse nethoofd van Studio Brus- sel, vindt het vervelend dat de zender niet meer in de lucht is maar is niet van plan om actie te ondernemen. “Nederland heeft zijn eigen radiostations en wie zijn wij om daartussen te gaan fietsen.”  Het CDJA zou het liefst zien dat er bij de Nederlandse wet geregeld wordt dat in de Nederlandse ether een plaats gereserveerd wordt voor een Vlaamse zender. “We hopen natuurlijk dat dat Studio Brussel deze plaats krijgt.” Het is echter niet waarschijnlijk dat dat ook lukt. “De wens van de CDJA staat haaks op het Nederlandse beleid”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. “De Vlaamse stations zijn in het zuiden van het land te beluisteren omdat een aantal frequenties in Nederland niet gebruikt worden”, vervolgt hij. “Ons beleid is nu om al die frequenties zo efficient mogelijk te benutten voor Nederlandse zenders. Dit gaat inderdaad ten koste van de Belgische zenders die nu nog in Noord-Brabant te ontvangen zijn.” [Eindhovens Dagblad – 30/10/1998]

RDR SPAART CENTRAAL

Vorig weekeinde is de Haagse etherpiraat HitRadio Centraal bij wijze van uitzondering niet uit de lucht gehaald door medewerkers van de RDR. Radio Centraal heeft vorig weekeinde wel het vernieuwde RealAudioSysteem van Radio Centraal in gebruik genomen en nu is via internet te beluisteren met behulp van het RealAudio G2 Surestream Systeem. Sinds vorig weekeinde is Trend FM weer in de lucht. Het station dat maanden geleden te horen was via de 100.3 Mhz verdween toen na een inbeslagname op het dak van het gebouw van Rijks- waterstaat aan de Koningskade in Den Haag. Het station met danceclassics uit de jaren tachtig is nu te beluisteren via de 97.2 Mhz.

SALA WIL STADSDEEL-TV BEGINNEN IN AMSTERDAM

Luc Sala, ‘media-ondernemer’ en eigenaar van het lokale commerciele tele- visiestation Myster komt volgende maand met stadsdeeltelevisie, te beginnen met een wekelijkse nieuwsrubriek in Amsterdam Zuidoost. De Algemene Program- maraad (APR), die bepaalt welke 26 zenders in het Amsterdamse basispakket komen, maakte deze week bekend dat Myster dagelijks tussen vier en zes uur ’s middags kan uitzenden op het kanaal van RTL5. Stadsdeel-tv wordt een concurrent van AT 5. “Maar ik wil kleinschaliger werken dan AT 5. De mensen in de buurt aan het woord laten, mensen met kleinschalige initiatieven.”, aldus Sala. Behalve aan de lokale politiek besteedt Sala ook aandacht aan zijn stokpaardjes, tot voor kort op Salto te zien: computers, het millen- niumprobleem en New Age. Op woensdag komt er een kinderprogramma.  Sala, die zijn geld verdient in de computerbranche, betaalt kabelmaatschap- pij A2000 jaarlijks een ton voor doorgifte van twee uur programma’s. “Dat is veel meer dan e e n twaalfde van het bedrag dat andere zenders betalen. Die ton is een drempelbedrag.” Hij verwacht dan ook dat A2000 bijspringt bij het oplossen van technische problemen. Sala is blij met zijn nieuwe plek op de kabel. “Dit is een beter tijdstip en meer mensen kijken naar RTL 5.” Myster gaat samen met RTL 5 uitzenden op het kanaal waarop dat tot nu toe door Cartoon Network en RTL 5 werd bewoond. Cartoon Netwerk deelt nu de zen- der met BBC World, de nieuwszender die op de plek van CNN kwam en alleen ’s avonds in het Amsterdamse basispakket is te zien. [Parool – 28/10/1998]

APR WIL CNN TERUG IN BASISPAKKET

De Amsterdamse Programmaraad (APR) vraagt A2000 in haar advies een 27e kanaal ter beschikking te houden in verband met een eventuele terugkeer van de Amerikaanse nieuwszender CNN op de kabel in het verzorgingsgebied van A2000. Dit terwijl A2000 contractueel verplicht is een standaardpakket door te geven van minimaal 20 en maximaal 26 kanalen. Terugkeer van CNN in het standaardpakket van 26 kanalen is volgens A2000 alleen mogelijk als CNN de bijdrage betaalt die A2000 alle commerciele zenders in rekening brengt, en wanneer zij ook haar schuld uit het verleden voldoet.

FREQUENTIEPLAN IN BELGIE VASTGELOPEN

De gesprekken tussen de Vlaamse en Franse gemeenschap over een nieuw fre- quentieplan voor lokale radio’s zitten in een patstelling. Vlaams Mediamini- ster Eric Van Rompuy wil dat de federale overheid bemiddelt. Van Rompuy wil het aantal lokale radio’s met een derde verminderen, tot zo’n 200. Die zou- den dan wel meer zendcomfort krijgen. Om die plannen uit te voeren, moeten de Vlaamse en Waalse gemeenschap hun frequenties op elkaar afstemmen. Een aantal frequenties zijn echter bezet door sterke Franstalige zenders. De im- passe is het gevolg van een verschillende berekening van zendvermogen. [VRT Teletext – 27/10/1998]

HAUTEKIET NIEUWE NETHOOFD STUDIO BRUSSEL

Jan Hautekiet wordt het nieuwe nethoofd van Studio Brussel. Hij volgt Jan Schoukens op. Hautekiet is 43 jaar. Hij werkt sinds 1979 voor de BRT-radio. In 1983 stond hij samen met Jan Schoukens en Paul De Wyngaert aan de wieg van Studio Brussel. Hij was er producer en presentator. In 1993 startte hij het fel gesmaakte programma Hallo Hautekiet, dat verschillende radio-prijzen won. Als nethoofd wil Hautekiet voortbouwen op het beleid van zijn voorgan- ger, maar samen met de rest van de ploeg wil toch nagaan welke nieuwe accen- ten kunnen worden gelegd. [VRT Teletext – 26/10/1998]

CASEMA START MET INTERNET VIA DE KABEL IN DEN HAAG

Deze week is Casema gestart met de inschrijving voor Internet via de ka- bel in Zuid-West Den Haag. Vanaf begin november worden de eerste abonnees aangesloten in Kijkduin, Bohemen, Meer en Bos, Waldeck, Loosduinen, Vruch- tenbuurt, Bloemenbuurt, Bomenbuurt, Vogelwijk en Duindorp. De overige wijken van Den Haag volgen in de loop van 1999. Volgens Casema is internetten via de kabel sneller en goedkoper dan internetten via een telefoonlijn. Het abonnement is iets duurder dan een normaal internetabonnement, maar de ge- bruiker hoeft geen telefoontikken meer te betalen. In Delft kwam Casema in opspraak door een lage betrouwbaarheid van de verbinding. Het internet was vaak onbereikbaar en de snelheid viel tegen. Casema weet de problemen aan kinderziektes in het systeem. Inmiddels zijn zowel de betrouwbaarheid als de snelheid beter dan in het begin. Maar abonnee’s klagen dat het nog steeds dat de verbinding niet aan hun verwachtingen voldoet. [Radio West – 28/10/1998]