Commissariaat in gelijk gesteld bij aanwijzing lokalo Breda

Het Commissariaat voor de Media is door de Rechtbank Zeeland-Westbrabant in het gelijk gesteld bij het toewijzen van de lokale omroep-licentie in de gemeente Breda. Het Commissariaat voor de Media had BredaNu in 2013 aangewezen als lokale omroep voor de gemeente Breda voor een periode van vijf jaar.

De destijds bestaande licentiehouder, Bredase Radio en Televisie Stichting (BRTS), was het hier niet mee eens en heeft het beleid aangekaart bij de rechtbank. De rechtbank volgt het beleid van het Commissariaat voor de Media en wijst het beroep van de BRTS af.

BRTS

BRTS was 30 jaar lang de lokale publieke omroep van Breda. De laatste zendtijdtoewijzing liep van 21 april 2008 tot 21 april 2013. BRTS had een aanwijzingsaanvraag ingediend voor de aansluitende periode. Daarnaast had ook BredaNu een aanvraag ingediend om aangewezen te worden als lokale omroep van de gemeente Breda. Naar aanleiding daarvan heeft het Commissariaat advies gevraagd aan de gemeenteraad van Breda.

BredaNu voorkeur gemeenteraad

De gemeenteraad heeft in zijn advies aangegeven dat zowel BRTS als BredaNu voldoen aan de eisen die de Mediawet stelt. Omdat het college van B&W er niet in slaagde de twee omroepen tot samengaan te bewegen, moest de gemeenteraad gemotiveerd aangeven welke instelling de voorkeur had. De gemeenteraad concludeerde dat BredaNu het beste in staat was invulling te geven aan de functie van een lokale omroep. Het Commissariaat heeft vervolgens dit advies gevolgd.

Bezwaar

BRTS heeft bezwaar gemaakt tegen dit besluit van het Commissariaat. Het Commissariaat heeft dit bezwaar ongegrond verklaard. Hiertegen is BRTS in beroep gegaan bij de rechtbank Zeeland – West-Brabant. BRTS is van mening dat het advies van de gemeenteraad niet op een evenwichtige en integere wijze tot stand is gekomen en dat het Commissariaat dit advies niet zonder meer had mogen volgen.

Rechtbank volgt Commissariaat

De rechtbank Zeeland-Westbrabant oordeelt nu dat het advies van de gemeenteraad voldoet aan de zorgvuldigheidseisen en dat niet kan worden vastgesteld dat de gemeente niet-integer gehandeld heeft. Het Commissariaat stond daarom in zijn recht bij de beslissing om BredaNu aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de periode 21 april 2013 tot 21 april 2018.