Meer samenwerking Commissariaat voor de Media en Agentschap Telecom

Het Commissariaat voor de Media en Agentschap Telecom hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend. Dit hebben beide organen bekend gemaakt in een persbericht. De overeenkomst is afgelopen dinsdag ondertekend.

Situaties

Er zijn situaties waar de taken van onze organisaties elkaar raken en dat vraagt om samenwerking”, legt Madeleine de Cock Buning, voorzitter van het Commissariaat, uit. Denk hierbij aan het toetsen van verbondenheid tussen commerciële radio-omroepen of het verlenen van toestemming om omroep te verzorgen aan commerciële media-instellingen. “Onderling hebben we nu vastgelegd hoe die samenwerking gaat plaatsvinden. Dit schept duidelijkheid naar de instellingen die onder ons toezicht staan over de wijze van samenwerking. Als toezichthouder vind ik het belangrijk dat wij transparant en helder zijn over onze werkwijze.

Hechtere samenwerking

Ook Peter Spijkerman, directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap, onderstreept het belang van hechtere samenwerking: “Het medialandschap is dynamisch en veranderingen volgen elkaar snel op. Het is van belang goed aangesloten te zijn op onze omgeving. Onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling versterken de effectiviteit van de uitvoering en het toezicht van beide organisaties. De afspraken hierover hebben we nu in het protocol gezet”.

Het samenwerkingsprotocol kan hier worden ingezien.

Sociale media: