Kamer blijft tegen veiling etherfrequenties, minister in beraad

Vrijwel de volledige Tweede Kamer heeft zich vannacht uitgesproken tegen het plan van minister Kamp (Economische Zaken) om de bestaande commerciële radiofrequenties te veilen. De Kamer stemde in met een motie van SP, PvdA, VVD, CDA en D66 om de vergunningen voor commerciële radiozenders te verlengen.

Motie

De Tweede Kamer is van mening dat het digitaliseren van de radiofrequenties nog steeds actueel is en dat veilen daarom niet de gewenste methode is voor het verdelen van de frequenties. De Tweede Kamer verzoekt de regering in de aangenomen motie om “in overleg met de marktpartijen te komen tot een besluit waarbij clausulering voor landelijke kavels wordt afgeschaft, met uitzondering van nieuws en Nederlandstalige muziek; wijziging van eigendomsbeperking van landelijke kavels van maximaal één ongeclausuleerd kavel én één geclausuleerd kavel naar maximaal vier kavels;
en de vergunningen ten behoeve van het uitzenden op de FM-band worden verlengd”.

De motie verzoekt verder “dat de regering met de marktpartijen in overleg te treden om tot overeenstemming te komen over beslechting danwel beëindiging van de huidige juridische geschillen en de waardebepaling van de kavels zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de huidige vergoedingen die door marktpartijen worden betaald, en de Kamer vóór 1 september 2015 over dit alles te informeren”

Beraden

Minister Kamp van Economische Zaken is zich nu aan het beraden, zegt hij tegen politiek verslaggever Jaap Jansen van BNR Nieuwsradio: “Er moet voor de radiofrequenties door de bedrijven, de stations,  een vergoeding worden betaald. Ik vind dat ik die vergoeding beter niet kan uitrekenen en bepalen, dat kunnen die stations beter zelf doen. Dus ik zou een veiling willen organiseren waarbij de stations op een sobere wijze zelf kunnen bepalen wat die frequenties waard waren en die vervolgens in gebruik zouden kunnen nemen. Dat was mijn voornemen, maar nu heeft de Kamer gezegd dat ze dat niet willen.”

Minister Kamp weet nog niet welk besluit hij gaat nemen. “De Kamer heeft daar nu een andere uitspraak over gedaan. Dus ik moet eens gaan nadenken wat ik daarmee ga doen.” aldus Kamp tegenover BNR Nieuwsradio.

Nieuwe marktpartijen

De Tweede Kamer vindt veilen een beetje raar omdat er helemaal geen nieuwe marktpartijen die azen op een landelijke FM-frequentie. “Ik weet niet hoe de Kamer aan die wijsheid komt”, reageert Kamp. “Als ik dat soort dingen beweer zet ik eerst eens een advertentie waarbij ik vraag of er belangstelling is of ik doe een internetconsultatie. Op dit moment hebben de marktpartijen nooit een andere indicatie gekregen vanuit de Kamer dan dat ze wilden verlengen, de bestaande stations wilden blijven beschermen en nieuwkomers wilden weren. Dat is natuurlijk geen uitnodiging voor nieuwkomers om zich te melden. Als je een internetconsultatie zou hebben gehad zou je daar een uitspraak over kunnen doen, denk ik. Nu, op dit moment, niet.”

Alle artikelen over de verdeling van de commerciële etherfrequenties vind je hier: https://mediamagazine.nl/tag/veiling/