Nederlanders meer tevreden over televisieabonnement

Nederlanders zijn steeds meer tevreden over hun televisieabonnement. Dat blijkt uit onderzoek van het Commissariaat voor de Media waarover brancheorganisatie NLConnect bericht.  Het gemiddelde cijfer dat abonnees hun pakket gaven steeg in 2017 van een 7,5 naar een 7,6.

Grote mate van tevredenheid

In opdracht van het Commissariaat voor de Media is door onderzoeksbureau GfK een kwantitatief consumentenonderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek komt naar voren dat er nog altijd een grote mate van tevredenheid is over televisieabonnementen. De tevredenheid is zeer constant en in 2017 dus zelfs iets gestegen.

De tevredenheid over enkel het standaardpakket was met een 7,5 hoger dan de 7,4 van de afgelopen jaren. Kijkers met pluspakketten zijn meer tevreden met hun pakket dan kijkers met uitsluitend een standaardpakket.tevredenheid televisiepakket 2017

Groeiende behoefte aan audiovisueel aanbod

Het onderzoek laat volgens het Commissariaat zien dat de behoefte aan divers audiovisueel-aanbod, zowel lineair als non-lineair, alleen maar toeneemt. Voor alle leeftijdsgroepen geldt, ondanks hun onderling sterk afwijkende non-lineaire kijkgedrag, dat ze nog steeds graag gebruik maken van het diverse aanbod.

Ze hechten waarde aan een uitgebreid pakket aan publieke en commerciële tv-zenders: in alle leeftijdsgroepen is de tevredenheid met televisiepakketten hoog. Volgens het Commissariaat is het ondanks de dalende kijktijd dan ook te vroeg om te constateren dat het lineaire tv-tijdperk verleden tijd zou zijn.

Extra diensten

Consumenten hechten de meeste waarde aan een goede storingsvrije ontvangst, een goede abonnementsprijs en goede beeld- en geluidskwaliteit. Ook het zenderaanbod en de klantenservice scoren in 2017 hoog. Extra diensten als opnemen, pauzeren en on demand zitten hier net onder, maar zijn in toenemende mate belangrijk voor consumenten. Aan online kijken via andere apparaten en het aantal radiozenders wordt het minst belang gehecht.

Meer HDTV

HDTV wordt in toenemende mate de standaard als het gaat om beeldkwaliteit. Bij de onderzochte pakketten steeg het aantal HD-simulcastkanalen van 62 naar 65, terwijl het aantal stand-alone HD-kanalen zelfs is verdubbeld.

Programmaraden

In 2013 werden de programmaraden, die voorheen een stem hadden in de samenstelling van televisiepakketten, door de wetgever afgeschaft. In de plaats kregen pakketaanbieders de verplichting om een digitaal standaardpakket van minimaal 30 zenders aan te bieden. Het Commissariaat constateert dat ‘de wet heeft gedaan wat die heeft beoogd: de gebruiker in Nederland heeft een gevarieerd televisiepakket ter beschikking, maakt daar (nog steeds) veelvuldig van gebruik en is daarmee tevreden.’

Standaardpakket

Het ministerie van OCW onderzoekt momenteel de mogelijkheid voor een eventuele wijziging van de verplichtingen voor het standaardpakket (minimaal 30 zenders) en de regels voor must carry (verplicht opnemen van bepaalde zenders). Een belangrijke reden daarvoor ligt in deze verschuiving van enkel lineair naar aanvullend ook non-lineair, online kijken.

Volgens de onderzoekers is het niet mogelijk te voorspellen op basis van de uitkomsten van het onderzoek wat de gevolgen zullen zijn van het eventueel afschaffen van het standaardpakket of must-carry zenders.

Het gehele rapport vind je op de website van Mediamonitor.