OPTA: Tarieven NOVEC niet redelijk

optaOPTA heeft geoordeeld dat de tarieven die zendmastbeheerder NOVEC vraagt voor de huur op haar antenne-opstelpunten “niet redelijk” zijn. OPTA oordeelt hierover naar aanleiding van een geschil tussen NOVEC en Broadcast Technology & Development B.V.

 

Broadcast Technology & Development B.V. is beter bekend als zenderexploitant Broadcast Partners. Het geschil betreft de tarieven voor medegebruik van hoge antenne-opstelpunten voor de jaren 2010 tot en met 2012.

OPTA (die inmiddels is opgegaan in de ACM / Autoriteit Consument & Markt) vindt de tarieven van NOVEC B.V./Omroepmasten B.V. niet redelijk en stelt nieuwe, lagere, tarieven vast. Verder stelt OPTA vast dat het in rekening brengen van de zogenaamde toezichtkosten en horizontale separatieruimte wel redelijk is en dat NOVEC haar afnemers gelijk heeft behandeld.

Onder andere vanwege de juridische procedure publiceert de Autoriteit Consument & Markt nu pas het besluit dat OPTA op 14 maart 2013 heeft genomen. De gehele uitspraak is te vinden op de website van de ACM: https://www.acm.nl/nl/download/publicatie/?id=11390