Personeel Omrop Fryslân voert actie tegen plan omroephervorming

De medewerkers van de regionale omroep van Friesland, Omrop Fryslân zijn maandag begonnen met een actie voor het behoud van hun zelfstandige regionale omroep. Dit bericht buuromroep RTV Noord vandaag. De medewerkers voeren actie met radio- en televisiespotjes met de slogan ‘Ús taal, Ús Omrop’. Hiermee verzetten ze zich tegen het plan waarin de publieke regionale omroep samen met RTV Noord en RTV Drenthe onder één bestuur komt.

Ten koste van het Fries

Het omroeppersoneel in Friesland is bang dat deze omroephervorming ten koste gaat van het Fries. Bovendien vrezen ze dat hun omroep in de toekomst niet meer zelfstandig besluiten kan nemen over de programmering en de inzet van middelen. Omrop Fryslân is één van de dertien regionale omroepen in ons land. De omroep zendt voornamelijk uit in het Fries, de tweede officiële rijkstaal.

Herstructurering

De regionale omroepen krijgen vanaf 2017 samen zeventien miljoen euro minder subsidie van het Rijk. Naast de bezuiniging wil het kabinet ook dat de dertien regionale omroepen slagvaardiger worden. Eind mei werd bekend dat RTV Noord, RTV Drenthe en Omrop Fryslan door bezuinigingen afdelingen gaan samenvoegen.

“Met de nieuwe structuur die 150 tot 180 banen kost werken de mediabedrijven de bezuinigingstaakstelling van € 17 miljoen uit het regeerakkoord weg. De reorganisatie moet leiden tot één efficiënt georganiseerd mediabedrijf, dat staat voor goede en betrouwbare regionale journalistiek en voor aansprekende content, toegespitst op de leefwereld van het publiek”, aldus de ROOS, de overkoepelende organisatie van regionale omroepen in Nederland.

Lees ook: Meiwurkers Omrop Fryslân stride foar selsstannich bestean (via Omrop Fryslân).

Actiespotje Omrôp Fryslan: