ACM: geen nieuwe marktanalyse kabel

coaxkabelEr komt geen nieuwe marktanalyse voor de kabel (omroepnetwerken). Dit stelt de ACM (Autoriteit Consument & Markten) bij monde van Tim Rosendahl in reactie op vragen van Mediamagazine.nl

omtrent de publicatie van het ontwerp marktanalysebesluit ontbundelde toegang kopen en glasvezelnetwerk KPN. KPN krijgt daarbij een aantal verplichtingen opgelegd, de nieuwe combinatie Ziggo/UPC niet. Ziggo/UPC krijgt geen verplichting omdat het klein is op de zakelijke markt, volgens de ACM biedt de coaxkabel van Ziggo/UPC technisch daarnaast niet dezelfde mogelijkheid als de koper- en glasvezelnetten van KPN.

Geen aanwijzingen tot andere conclusie
“Voor het laatst is in 2011 er een marktanalyse van omroepnetwerken gemaakt. Wij hebben geen aanwijzingen die nu nopen tot een andere conclusie. De verwachte digitalisering leidt tot meer concurrentie en het aantal overstappers is toegenomen. Consumenten nemen tweederde van de produkten in een bundel af. Om recht te doen aan concurrentie wordt alles betrokken en komen we op basis daarvan tot deze conclusie,” aldus Rosendahl namens de ACM.

In 2011 liet de toenmalige OPTa het in het midden of er een regionale of nationale markt was, nadat het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) de toenmalige marktanalysebesluiten had vernietigd. “We moeten voldoen aan drie kriteria voor de televisiemarkt van de Europese Commissie. De lat om de televisiemarkt te reguleren ligt hoger. Onze conclusie is dat we niet over die lat heen komen.” Het toenmalige besluit van 2011 is door het CBB in stand geouden. Volgens de ACM is er geen aanwijzing dat de concurrentie minder is geworden en daalt het marktaandeel van de kabelaanbieders gestaag. In het genomen besluit kunnen partijen als Tele2, Online en Vodafone hun produkten via het KPN-netwerk blijven aanbieden. De ACM voegt er aan toe dat internet steeds meer de cenrale dienst aan het worden is en daar twee grote partijen in actief zijn. Daarnaast zijn er volgens de ACM voor wederverkoop bij de ACM, naast de eerder genoemde beweegredenen om niet tot regulering over te gaan, geen duidelijke signalen waargenomen dat daar interesse voor zou bestaan. De markt neigt volgens de ACM nog steeds naar afdoende concurrentie.

UPC/Ziggo
Op de televisiemarkt hebben UPC/Ziggo volgens de meest recente cijfers (UPC 30 juni jl., Ziggo 30 september jl), 4,36 miljoen abonnees waarvan 3,93 miljoen huishoudens digitale kabeltelevisie tot haar beschikking heeft. In percentages betekent het dat 57,6 % van de Nederlandse huishoudens kabeltelevisie bij de combinatie afneemt en 51,9 % van de Nederlandse huishoudens digitale kabeltelevisie via UPC/Ziggo heeft. Daarmee heeft de kabelaar die in handen is van Liberty Global een aanmerkelijke marktmacht. De Europese Commissie heeft bij de toestemming/overname door Liberty Global geen toegangsverplichtingen aan de nieuwe combinatie opgelegd, anders dan dat deze Film1 moet afstoten en ‘over the top’ diensten moet toelaten. Details van het overnamebesluit zijn nog niet geopenbaard.

Zorgen
RTL-directeur Bert Habets maakte deze week tijdens een congres de opmerking zich zorgen te maken over de verschraling van aanbod door de consolidatieslag in de distributie en de vergrote marktmacht daarin, oftewel de gevolgen van de fusie tussen UPC en Ziggo. Volgens de ACM is er geen aanleiding onderzoek te doen naar de toegang voor contentpartijen tot de distributiemarkt. Daarnaast wijst de ACM er op dat er voor klanten niet veel wijzigt aangezien er geen overlappende netwerken waren ook niet voor contentaanbieders die in beide gebieden overeenkomsten moesten maken. Ook de Europese Commissie heeft daar geen regelgeving over gemaakt.

KPN stelde dat als aan KPN in de consumentenmarkt verplichtingen en regels gelden, het onterecht is dat deze met de marktaandelen van Ziggo/UPC niet voor Ziggo/UPC gelden. Tele2 stelt in een reactie dat effectieve concurrentie alleen kan als er meer dan 2 aanbieders actief zijn. Een marktanalyse van de televisiemarkt noemt Tele2 van belang, juist aangezien Ziggo/UPC een dominante positie inneemt in de televisiemarkt. Het landschap is volgens Tele2 wel degelijk verandert omdat er in de kabelmarkt nu een partij is, en dat rechtvaardigt die nieuwe analyse. Het aanbod is niet gelijkwaardig, waar bij Ziggo/UPC UPC bijvoorbeeld met gemak een derde, vierde en vijfde televisie met (digitale) kabeltelevisie kan bedienen, is Tele2 gebonden aan een maximum van twee decoders (bij UPC is geen decoder nodig). Tele2 is technisch niet in staat dat te kopieren. Tele2 wenst toegang tot de kabel en trekt in die zin volgens de woordvoerder samen op met KPN. “We vrezen een duopolie die door de Europese commissie als afdoende wordt beschouwd omdat in veel landen er maar een infrastructuur is, maar een duopolie is op lange termijn geen oplossing voor echte concurrentie”, aldus de Tele2-zegsman.