ACM: Geen uitbreiding bezit aantal frequentievergunningen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) adviseert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat het maximale aantal frequentievergunningen waarover een radio-omroep mag beschikken niet verder uit te breiden.

Advies

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de ACM gevraagd om advies in het kader van een voorgenomen wijziging van de Telecommunicatiewet. Het ministerie vraagt de ACM onder meer of de gebruiksbeperking moet worden aangepast. Momenteel mag een commerciële radiozender over maximaal vier landelijke frequentievergunningen beschikken. Daarmee kan hij vier radiozenders uitzenden. Zo heeft Talpa Network nu vier frequentievergunningen in haar bezit: Radio 538, Radio Veronica, Radio 10 en Sky Radio.

Geen uitbreiding

In het advies geeft de ACM haar visie op de markten voor radio (de radioluistermarkt en de radioadvertentiemarkt) en de concurrentiesituatie op die markten. De ACM adviseert om het toegestane maximumbezit niet verder uit te breiden. Het complete advies vind je hier.

Adviescollege

Om staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat te adviseren over het beleid in de commerciële radiosector, is een adviescollege opgericht. Dat gaat advies uitbrengen over de wijze van verdelen of verlengen van vergunningen en over vergunningsvoorwaarden. Ook adviseert het over het al dan niet afschakelen van analoge radio (FM/AM) na september 2022.

Het Adviescollege roept marktpartijen, overheidsinstanties en andere belangstellende partijen op hierover mee te denken. Daarvoor is een vragenlijst opgesteld. De vragenlijst staat op internetconsultatie.nl/marktbevraging.