Agentschap Telecom: 45 overtredingen bij controle FM-modulatie

Het Agentschap Telecom heeft in de periode oktober-november 2016 een uitgebreide controle uitgevoerd op de FM-modulatie van 400 radiozenders. Bij deze 400 inspecties zijn 45 overtredingen geconstateerd aldus het agentschap op haar website.

Volle breedte

Sinds oktober 2016 houdt Agentschap Telecom, naast het reguliere toezicht, ook themagewijs en over de volle breedte van de FM-sector toezicht. De toezichthouders meten de omroepzenders bij voorkeur op afstand, in de omgeving van de zender. Het meten op afstand bespaart kosten (tijd en geld) voor vergunninghouders, hun operators en Agentschap Telecom, terwijl nog steeds kan worden bepaald of de zenders voldoen aan de technische voorschriften.

Eerste uitkomsten

Toezichthouders van Agentschap Telecom hebben in de periode oktober- november 2016 over de volle breedte van de FM-sector de spectrummaskers van FM-omroepzenders gemeten. Het is belangrijk dat de modulatie van een FM-omroepzender binnen het voorgeschreven spectrummasker blijft. Als een zender te hard moduleert – en dus het masker overschrijdt – kan hij daarmee storingen veroorzaken op andere zenders op dezelfde of een direct naastgelegen frequentie. Dit is onwenselijk.

Overtredingen

Er zijn 400 inspecties verricht. Het overgrote deel van de vergunninghouders bleek aan de voorschriften te voldoen. Er zijn in totaal 45 overtredingen geconstateerd. 26 zenders bleken niet in de lucht te zijn. Agentschap Telecom zal daar nader onderzoek naar doen.

Maatregelen

Agentschap Telecom heeft de onderzochte vergunninghouders geïnformeerd over de resultaten van de inspecties. Aan vergunninghouders die op dat moment voldeden aan de vergunningsvoorschriften is een goedkeuringsbrief gestuurd. Aan de vergunninghouders die in overtreding waren, zijn maatregelen aangekondigd. Het agentschap heeft niet bekend gemaakt welke radiozenders in overtreding zijn geweest.

Naleven

Agentschap Telecom wil overtreders op een redelijke en doeltreffende manier bewegen tot het naleven van de voorschriften. Daarom wordt er in principe geen boete opgelegd, maar een (niet vrijblijvende) herstelkans, gekoppeld aan een dwangsom. Vergunninghouders hebben daarmee ruimte om de overtreding ongedaan te maken, zonder dat er direct financiële gevolgen zijn.

Herstelkans

Dit biedt de partijen een herstelkans en voor zover nodig voldoende stimulans om beter nalevingsgedrag te vertonen. Bij blijvende en/of herhaalde overtreding blijft het mogelijk om boetes op te leggen. De eerste reacties laten zien dat partijen in beweging komen. Zij geven aan dat ze overtredingen zullen (laten) herstellen.