Agentschap Telecom: Helikoptermetingen zijn betrouwbaar

De manier waarop Agentschap Telecom controleert of radiozenders zich aan de vergunningsvoorwaarden houden is betrouwbaar. Dat concludeert het validatierapport dat de Universiteit Twente in 2017 in opdracht van de toenmalige minister van Economische Zaken heeft uitgevoerd.

Metingen per helikopter

Als antennes van radiozenders niet goed staan afgesteld, kan dat leiden tot verstoring van andere zenders, of verminderd bereik. Om dat te controleren voert Agentschap Telecom sinds 2012 metingen met een helikopter uit. Deze vliegt rondom de antennes van de omroepen om ‘antennediagrammen’ te meten. Daarbij wordt onder meer gekeken naar zaken als vermogen en straalrichting.

Vanuit de radiobranche waren er vragen gekomen of de manier van meten wel betrouwbaar zou zijn. Om twijfel uit de weg te nemen heeft de toenmalige minister van Economische Zaken opdracht gegeven om dit te onderzoeken

Zorgen wegnemen

Het onderzoek is gedaan om vragen en zorgen van de radiosector over de wijze waarop het agentschap deze controles uitvoert definitief weg te nemen.

Het onderzoek bevestigt dat de meetmethodiek ‘valide, betrouwbaar en reproduceerbaar’ is. Met de aandachtspunten die het rapport beschrijft, kan de methodiek in de toekomst op details mogelijk nog verder worden verfijnd. Op dit moment zijn er geen nieuwe metingen voorzien.

Sinds 2012 voert Agentschap Telecom metingen met een helikopter uit