Agentschap Telecom stopt FM-gedragslijn per september

Het Agentschap Telecom stopt per 1 september aanstaande met de Gedragslijn netverbetering FM-omroepband en bescherming paarse gebieden. Voorstellen voor netverbeteringen kunnen door de radiozenders tot en met 31 augustus aanstaande worden ingediend bij het Agentschap Telecom.

In juli 2013 is de ‘Gedragslijn netverbetering FM-omroepband en bescherming paarse gebieden’ gestart. Wegens een succesvolle pilotperiode is de uitvoering na een jaar gecontinueerd. De FM-gedragslijn wordt echter stopgezet per 1 september 2015. Met deze gedragslijn kunnen vergunninghouders voorstellen indienen voor het verbeteren van het eigen FM-net en wordt extra bescherming gerealiseerd voor het bereik van de diverse FM-zenders. Deze bescherming is vooral gericht op de randen van een verzorgingsgebied van een FM-zender (de zogenaamde “paarse gebieden” ).

Beleidsvoorbereiding

De Minister van Economische Zaken buigt zich momenteel over de beleidsvoorbereiding voor de commerciële omroepvergunningen na 1 september 2017. Zowel voor een eventuele veiling áls voor een eventuele verlenging is het voor het bepalen van de waarde nodig dat de exacte omvang van de kavels vaststaat en dat deze niet meer worden gewijzigd. “De procedure voor het aanpassen van vergunningen en internationale coördinatie neemt veel tijd en onderhandelingsruimte in beslag. Om deze redenen heeft Agentschap Telecom besloten vanaf 1 september aanstaande geen nieuwe verzoeken meer in behandeling te nemen.”, aldus Ben van Duijvenvoorde van het Agentschap Telecom.

De voorstellen die op dat moment al in behandeling zijn, zullen nog wel worden beoordeeld en afgerond. Verder blijven noodzakelijke aanpassingen in incidentele situaties ook na deze datum mogelijk onder dezelfde voorwaarden als het Agentschap Telecom die nu al kent.

Getallen

Tot eind juni 2015 zijn in het kader van de FM-gedragslijn in totaal 169 voorstellen ingediend. Voor 110 voorstellen zijn de vergunningen inmiddels gewijzigd. In sommige gevallen zijn reducties aangebracht als gevolg van de internationale coördinatieprocedure. Er zijn nog 13 voorstellen in internationale coördinatie en 7 voorstellen in technische basischeck. 36 voorstellen konden niet gehonoreerd worden of zijn door de vergunninghouder zelf ingetrokken.

Een overzicht van de netverbeteringen inzake de FM-gedragslijn is te vinden via de website van het Agentschap Telecom: http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radio-en-televisie/gedragslijn-netverbetering-fm/voorstellen-netverbetering