CBb stelt Radio Veronica in gelijk

rechtszaakHet College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vindt de kosten die Radio Veronica moet maken voor het uitzenden via het FM-kavel A2 te hoog. 

Diverse commerciële radiozenders waren bij het CBb in beroep gegaan. De vergunninghouders vinden het bedrag dat zij voor de verlenging van hun vergunning moesten betalen te hoog.

 

In 2003 zijn de radiofrequenties voor de commerciële radio geveild. De verschillende genres werden onderverdeeld in kavels, zoals nieuws, popmuziek en klassieke muziek. Sky Radio bemachtigde de zendvergunning voor kavel A2. De vergunning was geldig tot 1 september 2011. Sky Radio zendt op kavel A2 uit onder de naam Radio Veronica. Kavel A2 is een geclausuleerde kavel, dat wil zeggen dat de kavel programmatische beperkingen kent. Kort gezegd moet op kavel A2 op bepaalde tijden ‘gouwe ouwe’ popmuziek worden uitgezonden.

Op 21 april 2011 verlengde de minister van Economische Zaken de FM-vergunning van Sky Radio tot 1 september 2017 onder oplegging van een eenmalige bijdrage van € 20.385.000,-. De hoogte van die bijdrage is vastgelegd in een algemeen verbindend voorschrift (de Regeling eenmalig bedrag) en is gebaseerd op een waardebepaling door SEO Economisch onderzoek, het Instituut voor Informatierecht (IViR) en TNO Informatie- en Communicatietechnologie.

CBb vernietigt vergunning
Het CBb vernietigt de vergunning voor kavel A2 voor zover het gaat om de opgelegde eigen bijdrage van € 20.385.000,-. Het onderzoek naar de waarde kent voor wat betreft kavel A2 naar het oordeel van het CBb een wezenlijk gebrek. Er is geen rekening gehouden met de clausulering die geldt voor kavel A2 en die een waarde drukkend effect kan hebben.

Onderzoek andere kavels heropent
De aanvraag om een vergunning voor kavel A7 is in 2011 buiten behandeling gesteld. De hoger beroepen die hierover gaan tasten dit besluit niet aan. In 2013 is alsnog vergunning verleend voor kavel A7. Hierover heeft de rechtbank Rotterdam op 20 november 2014 uitspraak gedaan. Tegen deze uitspraak zijn inmiddels hoger beroepen ingesteld. Vanwege de samenhang met de hoger beroepen over de kavels A1 (Sky Radio), A3 (Q-music) en A6 (Radio 538) heropent het CBb het onderzoek in deze zaken.

De uitspraak is te lezen via: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/CBb/Nieuws/Pages/Kosten-zendvergunning-Radio-Veronica-te-hoog.aspx