Commerciële radiozenders: FM behouden voor digitale omroeptoepassingen

Als het aan de landelijke commerciële radiozenders ligt blijft de FM-band in de toekomst behouden voor omroeptoepassingen. Het liefst in de vorm van DAB+. Dit stelt de VCR, de vereniging van landelijke commerciële radiozenders in een document met haar visie op het toekomstige DAB+-landschap.

Onderzoek naar toekomst FM

Er loopt momenteel een onderzoek naar de toekomst van de FM-band. Ook al is er nog omschakelmoment bepaald door de overheid er zal ooit een einde komen aan de analoge radio-uitzendingen via deze frequenties. Onderzoeksbureau Dialogic voert momenteel dit onderzoek uit naar zowel de toekomstige uitzendingen via de FM (Band II) als DAB+ (Band III). De VCR “koestert enige zorg” over de uitkomsten van dit onderzoek.

Digitale toepassingen

De VCR stelt dat de analoge uitzendingen op de FM op enig moment tot een einde komt maar wil deze frequentieruimte wel behouden voor omroeptoepassingen. De band moet, als het aan de landelijke commerciële omroepen ligt, worden gebruikt voor digitale omroeptoepassingen, bij voorkeur in de vorm van DAB+. Nederland zou bij in het gebruik nemen van Band II voor digitale omroeptoepassingen het voortouw moeten nemen in de Europese afstemming hierover.

Omschakelmoment bij sector

Een moment voor de eventuele afschakeling van de analoge uitzendingen op de FM moet, als het aan de VCR ligt, komen vanuit de radiosector: “Definitieve omschakeling zou het beste aan de sector zelf over gelaten kunnen worden, waarbij zij zelfstandig in staat is om te bepalen wanneer de penetratiegraad van DAB+ een zodanig percentage bereikt heeft, dat de tijd rijp is voor een definitieve omschakeling naar DAB+ en (hopelijk op dat moment) de inzet van Band II voor additionele DAB+-kanalen, in plaats van voor analoge uitzendingen“, aldus de VCR.

Ontvangers

DAB+ ontvangers die momenteel worden verkocht kunnen vaak wel het analoge FM-signaal ontvangen maar digitale ontvangst om deze frequenties is vaak niet mogelijk. Om de eventuele toekomstige digitale uitzendingen via de FM-band te ontvangen zullen er nieuwe radio’s moeten worden gekocht. Het is niet duidelijk of de huidige DAB+-ontvangers met behulp van nieuwe “firmware” de digitale uitzendingen via Band II te kunnen gaan ontvangen.