Consultatie verdelen lokale commerciële FM-frequenties van start

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is gestart met de consultatie voor de verdeling van 14 FM-frequenties voor lokale commerciële radio.

Lokale commerciële radio

Vanuit de radiosector bestaat al enige tijd de wens om ook op lokaal niveau commerciële radio uit te zenden. De overheid is aan deze wens tegemoet gekomen middels het beschikbaar stellen van 14 frequenties. Het gaat onder andere om frequenties in Gouda, Rotterdam, Rotterdam-Hoogvliet, Apeldoorn, Deventer, Emmen, Zevenaar en Amersfoort.

Korte looptijd

De vergunningen hebben geen koppeling met een DAB+-frequenties en hebben een looptijd tot 31 augustus 2022. “Gelet op de korte looptijd van de vergunningen zijn geen extra eisen gesteld aan de
ingebruiknameverplichting. In de vergunning is opgenomen dat binnen drie maanden na inwerkingtreding van de vergunning deze in gebruik genomen en gehouden dient te worden”, aldus het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Regiogerichtheid

Voor de frequenties geldt een regiogerichtheidspercentage van 10%. In principe kunnen alle niet-landelijke commerciële radiozenders zich aanmelden voor de lokale vergunningen. Wel moet er de lokale commerciële frequenties een programma te horen zijn dat al niet op de bestaande regionale commerciële kavels is te horen. Hiermee probeert het ministerie bestaande regionale commerciële partijen te ontmoedigen om zich in te schrijven voor de frequenties.

Mochten er meerdere kandidaten per frequentie zijn, dan gaat deze geveild worden. De gehele consultatie is hier te vinden. De consultatie duurt tot en met 23 maart.