Donateursactie “Grootste Kerstboom” van start

kerstmastDe Stichting Kerstboom is gestart met haar jaarlijkse donateursactie om de lampjes in de grootste kerstboom ter wereld weer aan te krijgen dit jaar.  De stichting hoopt ook dit jaar weer de zendmast Lopik in IJsselstein om te toveren tot de grootste kerstboom ter wereld. Hiervoor is echter nog veel geld nodig. Via de website degrootstekerstboom.nl worden donateurs gezocht.

“De helft van het benodigde budget wordt opgebracht door donateurs en de andere helft door sponsors.”, aldus de Stichting Kerstboom.

Vorige week is het startschot gegeven voor de nieuwe donateursactie die er ook dit jaar toe moet leiden dat de boom ontstoken kan worden. “Zowel de vaste donateurs als de mensen  die vorig jaar een eenmalige machtiging hebben afgegeven zijn benaderd en uiteraard hopen wij dat iedereen ook dit jaar weer een bijdrage toezegt. Eind oktober wordt er daarnaast huis aan huis een flyer verspreid om nieuwe donateurs te werven. Het gemakkelijkste (en goedkoopste) is als de aanmeldingen zoveel mogelijk on line worden gedaan. Dan is de kans ook het kleinst dat aanmeldingen niet of onvolledig worden geregistreerd waardoor de incasso problemen op kan leveren.”

In de eerste helft van november hoopt de stichting bekend te kunnen maken dat de boom ook dit jaar weer aan kan gaan. Op de website degrootstekerstboom.nl is te volgen hoeveel lampjes er al aan zijn en wat er nog nodig is om de ontsteking mogelijk te maken.