Einde aan dubbele doorgiftekosten lokale omroep

Distributeurs mogen geen dubbele kosten meer doorberekenen aan lokale omroepen voor de verspreiding van hun radio- en televisieprogramma’s naar de consument. Daarmee heeft de Eerste Kamer deze week ingestemd. De wijziging in de Mediawet die daarvoor nodig was, is het resultaat van de inzet van Tweede Kamerleden Van der Molen (CDA) en Aartsen (VVD). Dit bericht de NLPO, de overkoepelende organisatie van lokale omroepen, op haar website.

“Overwinning”

Marc Visch, directeur-bestuurder NLPO: “Dit voelt als een overwinning. Het doorberekenen van de kosten voor signaaldoorgifte vanaf de centrale Media Gateway is ons al jaren een doorn in het oog. Want terwijl distributeurs veel grote zenders juist goed betalen, worden de lokale omroepen, die het toch al niet ruim hebben, soms onterecht op extra kosten gejaagd.”

Ziggo

Vooral de opstelling van Ziggo in dit dossier zorgde bij de NLPO voor veel irritatie. Als grootste distribiteur van het land onttrokken zij zich tot nu toe als enige van de zogenoemde “must-carryverplichting”, het principe dat de kosten voor distributie van uitzendingen vanaf een centraal punt voor rekening van de distributeurs zijn. In de Mediawet is die verplichting voortaan expliciet geregeld. De wijziging gaat naar verwachting in op 1 juli a.s.