Extra middelen voor Vlaamse regionale omroepen

De Vlaamse overheid maakt 707.000 euro vrij voor de regionale televisieomroepen in Vlaanderen en koepelorganisatie Niet-Openbare Regionale Televisieverenigingen Vlaanderen (NORTV). Dat komt neer op een stijging van 35 % in vergelijking met de huidige financiering, die 2 miljoen euro bedraagt. De individuele omroepen krijgen er ongeveer 17 % bij. 507.000 euro dient om digitalisering binnen de omroepen te stimuleren en voor de professionalisering van NORTV. Er wordt ook 200.000 euro vrijgemaakt als eenmalige compensatie voor stijgende energiekosten. Dit bericht de Vlaamse minister van media, Benjamin Dalle, op zijn website.

Extra middelen

De Vlaamse overheid maakt voor 2023 in totaal 707.000 euro vrij. 507.000 euro is bedoeld om de omroepen te helpen met de digitale ontsluiting en het uitbouwen van een crossmediale aanpak. Voor de tien omroepen komt dit neer op een gemiddelde stijging van zo’n 17 %. 160.000 euro van de 507.000 euro gaat naar NORTV, dat als koepelvereniging verder zal professionaliseren. NORTV moet fungeren als spreekbuis en gesprekspartner van de omroepen, bijvoorbeeld in gesprekken met de VRT. Verder is er ook een aanvullende, eenmalige energiecompensatiemaatregel van 200.000 euro, die gelijkmatig wordt verdeeld onder de regionale televisieomroepen.