Frequenties digitale televisie via de ether worden 4 juli geveild

De etherfrequenties voor digitale televisie worden op 4 juli aanstaande middels een veiling opnieuw verdeeld. Dit heeft Minister Kamp (Economische Zaken) de Tweede Kamer meegedeeld.

Veilen

In november vorig jaar werd al duidelijk dat de minister het voornemen had om de frequenties voor digitale televisie via de ether (DVB-T), die momenteel worden gebruikt door Digitenne van KPN, middels een veiling opnieuw wil verdelen. De exploitatie van de eventuele nieuwe aanbieder moet dan op 1 februari 2017 gaan starten.

“Uitstel niet in voordeel potentiële toetreder”

“Uitstel van de veiling is niet in het voordeel van een potentiële toetreder. Bij uitstel zou hij pas later het spectrum waarin hij geïnteresseerd is, kunnen verwerven. Dit kan gevolgen hebben voor zijn business case. Zo wordt het voor hem moeilijker om de dienstverlening op 1 februari 2017 te kunnen starten aangezien de termijn daarvoor korter wordt.”, aldus de minister in de brief aan de Kamer. “Een nieuwkomer zal een distributieovereenkomst moeten sluiten, een netwerk moeten aankopen of huren of een eigen netwerk moeten bouwen. Zonder uitstel van de veiling is er voldoende tijd is voor een nieuwkomer om een van deze mogelijkheden te realiseren.”, aldus Kamp.

Gebruik netwerk KPN

Het ligt volgens de minister namelijk voor de hand dat een nieuwkomer bij de start van de dienstverlening waarschijnlijk gebruik zal willen maken van het netwerk van KPN. Dat netwerk ligt er al en KPN is dan zelf geen vergunninghouder meer. Wanneer de nieuwe vergunninghouder en KPN zich allebei redelijk opstellen dan zal, zo is mijn verwachting, de overgang van de dienstverlening naar de nieuwe partij soepel verlopen.”, aldus minister Kamp die verder in de brief aangeeft:  “Mocht hij er voor (moeten) kiezen een eigen netwerk te bouwen, dan realiseer ik mij dat de tijd daarvoor krap is. Dat is ook aangegeven door een aantal partijen in de consultatie.”

Medegebruik

Voor het gebruik van omroepmasten en – antennes geldt een regime van medegebruik, aldus minister Kamp. Dit houdt in dat een redelijk verzoek tot medegebruik van een nieuwkomer gehonoreerd dient te worden. Hierop moet de ACM (Autoriteit Consument en Markt) gaan toezien.

DVB-T2

Eerder was al duidelijk geworden dat een gedeelte van de frequenties waar momenteel nog digitale televisie via de ether wordt uitgezonden vanaf 2020 ingezet gaat worden voor mobiele datadiensten. Het wegvallen van de frequenties in de 700 MHz band zorgt voor minder capaciteit voor digitale televisie via de ether. De overgebleven ruimte zal dus effienter ingezet moeten worden vindt de minister en daardoor is de uitrol van de nieuwe uitzendnorm DVB-T2 van belang. Middels DVB-T2 kunnen meer televisiezenders op één kanaal worden uitgezonden en zijn uitzendingen in HD-kwaliteit mogelijk. Wel dient de consument te beschikken over een nieuwe ontvanger want de huidige ontvangers zijn vaak niet geschikt voor DVB-T2.

Uitrol nieuwe ontvangers

“Omdat de nieuwe ontvangers “backwards compatible” zijn en naast de nieuwe technologie ook de oude technologie aankunnen, kunnen de huidige ontvangers ruim voor de ingebruikname van de nieuwe technologie al worden vervangen. Voor de volledige overgang naar deze nieuwe technologie uiterlijk 2020 heeft de nieuwe vergunninghouder ruim de tijd – dit hoeft niet per 1 februari 2017 (de ingangsdatum van de nieuwe vergunning) te zijn gerealiseerd. De nieuwe vergunninghouder zal hier naar verwachting samen met de publieke vergunninghouder (NPO) optrekken. Ik verwacht dan ook dat de uitrol van nieuwe ontvangers voor de nieuwe vergunninghouder geen probleem zal vormen.”, aldus de minister.

Continuïteit

Minister Kamp geeft ook aan de continuteit van de dienstverlening van de consumenten die nu gebruik maken van Digitenne van belang is bij een eventuele overgang naar een nieuwe aanbieder. ” Zo neem ik in de vergunning als voorwaarde op dat de vergunninghouder vanaf 1 februari 2017, bij het ingaan van de vergunning, een pakket dient aan te bieden dat qua omvang en qua dekkingsverplichting vergelijkbaar is met hetgeen nu wordt aangeboden. Ik merk daarbij op dat een eventuele nieuwkomer er zelf alle commerciële belang bij heeft om op het  moment dat hij actief wordt op de markt, dat met een zo goed mogelijk aanbod te doen. “, aldus minister Kamp.

Planning

Vanaf 25 april tot 17 mei 2016 kunnen partijen een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een vergunning voor digitale ethertelevisie. Na deze aanvraagtermijn worden de aanvragen beoordeeld en wordt gelegenheid gegeven onvolledige aanvragen te herstellen. Daarnaast is de ACM (Autoriteit Consument en Markt) bezig met een onderzoek naar de mededingingsaspecten en of er aanleiding is om één of meerdere deelnemers te weigeren. Dit onderzoek is naar verwachting 1 juni aanstaande gereed.

“Daarna wordt vastgesteld of er sprake is van schaarste en de veiling doorgang vindt. De deelnemers worden daarover geïnformeerd. Uiterlijk twee weken voor de veiling krijgen de deelnemers de benodigde logistieke gegevens voor de veiling, zoals informatie over de exacte start, inloggegevens (de veiling vindt plaats via internet) en dergelijke. Er vindt ook een proefveiling plaats. De start van de veiling is zoals gezegd voorzien op 4 juli 2016”, besluit de minister in de brief.

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.