Frequentieverdeling: Minister gaat niet in beroep tegen uitspraak rechter

Minister Micky Adriaansens (Ministerie Economische Zaken en Klimaat) ziet geen reden om tegen de uitspraak van de rechtbank inzake de tijdelijke verlenging van de frequenties voor commerciële radio in hoger beroep te gaan.

Tijdelijke verlenging

De door de overheid ingestelde noodverlenging van drie jaar per september aanstaande voor commerciële FM-frequenties werd in juli door de rechtbank van Rotterdam vernietigd. De rechter deed een uitspraak naar aanleiding van een rechtszaak die door radiozender KINK aangespannen.

Corona

Aanleiding voor de verlenging was een sterke afname van advertentie-inkomsten van een aantal radio-omroepen in de eerste twee kwartalen van 2020 als gevolg van de coronapandemie. Daardoor was er bij een aantal vergunninghouders behoefte aan aanvullende financiering, die echter niet eenvoudig kon worden verkregen omdat de geldigheid van de vergunningen op 1 september 2022 zou verlopen. Het voorbestaan van die vergunninghouders was daarom onzeker en zij klopten bij de staatssecretaris aan. Op basis van een economisch onderzoek wilde de staatssecretaris eerst niet tot verlenging overgaan. De Tweede Kamer riep de staatssecretaris echter in een motie tot verlenging op, waarna alsnog tot verlenging is besloten. Daarbij werd van belang geacht dat de coronapandemie nog steeds voortduurde.

Naar de rechter

Kink was het niet eens met deze noodverlenging en stapte naar de rechter en de rechter stelde KINK in het gelijk.

Geen hoger beroep

Minister Adriaansens (Ministerie Economische Zaken en Klimaat) ziet geen reden om tegen de uitspraak van de rechtbank inzake de tijdelijke verlenging van de frequenties voor commerciële radio in hoger beroep te gaan. “De uitspraak is naar mijn mening duidelijk, begrijpelijk en goed gemotiveerd‘, aldus Adriaansens in een brief naar de Tweede Kamer.

Nieuwe verdeling

De minister gaat nu voorbereidingen treffen voor het verdelen van de frequenties per 1 september 2023 in de vorm van een veiling. “Ik ben voornemens om in het najaar een ontwerpveilingregeling te consulteren, en beide Kamers der Staten Generaal in kennis te stellen van een ontwerp van een besluit“, aldus de minister.

Tijdelijke verlenging van één jaar

Om na 1 september 2022 radiostilte te voorkomen, gaat de minister de huidige vergunningen met één jaar verlengen tot 1 september 2023 verlengen.