“Groei digitale televisie neemt af”

tvkijkenDe penetratie van digitale televisie groeit, maar minder snel dan in eerdere jaren. 84% van de Nederlandse huishoudens is in 2014 voorzien van digitale tv-ontvangst. In 2013 was dit het geval bij 82% van de huishoudens.

 Dat blijkt uit de resultaten van de Media Standaard Survey 2014 (MSS) die vandaag door SKO zijn gepubliceerd.

Het onderzoek wordt door TNS-NIPO uitgevoerd in opdracht van de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de belangrijkste mediabereiksonderzoeken: SKO, NLO en NOM. In 2014 zijn 6.349 huishoudens en 5.331 personen van 13 jaar en ouder ondervraagd.

De meeste huishoudens in Nederland hebben de mogelijkheid om digitaal tv te kijken. De totale penetratie digitale tvontvangst is beduidend gestegen in 2014, maar de groei in bezit van digitale TV lijkt zich te stabiliseren. De penetratie van digitale TV in huishoudens was 71% in 2011, 76% in 2012, 82% in 2013 en 84% in 2014. Het percentage huishoudens met een televisie met directe toegang tot het internet stijgt van 17% naar 22%. Dit is een flinke stijging ten opzichte van 2013.

Het aantal huishoudens met een harddisk recorder is ten opzichte van vorig jaar gelijk gebleven. Inmiddels beschikt 36% van de Nederlandse huishoudens over een harddisk recorder. Het aantal huishoudens in bezit van een settop-box met harddisk is ook gelijk gebleven. In 2014 daalde wel het percentage huishoudens dat in bezit is van een losse dvdspeler, video- en een dvd-recorder met harddisk.

De penetratie van smartphones onder Nederlanders van 13 jaar of ouder bedraagt 61% en die van tablets 50%. In beide gevallen is sprake van een sterke toename. Het percentage smartphone-bezitters bedroeg in 2013 53%. De stijging van het aantal tablet-bezitters in 2014 ten opzichte van 2013 is nog steeds relatief fors: van 40% in 2013 naar 50% in 2014. Een derde van de Nederlanders blijft in het bezit van een spelcomputer. Net zoals vorig jaar, beschikt het merendeel over een laptop (71%) of een desktop (53%). Ten opzichte van vorig jaar is de penetratie van de desktop-PC gedaald (was 57% in 2013).

Bas de Vos (directeur SKO) zegt hierover: “De digitalisering in Nederlandse huishoudens zet zich net als afgelopen jaren voort. De groei in digitale televisie in 2014 is significant, maar relatief lager dan voorheen. Ook de stijging in het bezit van connected devices zoals tablets en smartphones lijkt iets te stabiliseren. SKO is zeer actief om de nieuwe vormen van kijkgedrag te meten. Zowel binnen het bestaande Kijkonderzoek, alsook in het nieuwe Online Kijkonderzoek dat we samen met TNS-NIPO/Kantar Media aan het opzetten zijn. Vanwege de hoge kwaliteit van de steekproef zal MSS voor ons de belangrijkste bron om het bezit van TV-apparatuur en connected devices te kunnen monitoren.”  (Persbericht SKO)