Kamervragen over fouten bij controle regiogerichtheid Agentschap Telecom

Kamerlid Remco Bosma heeft Kamervragen gesteld aan minister Kamp over de fouten die het Agentschap Telecom zou hebben gemaakt bij de controle op de regiogerichtheid.

Deze week kwam het persbericht naar buiten van RADIONL waarin stond vermeld dat het Agentschap Telecom veel fouten zou hebben gemaakt bij de controle op de zogenaamde regiogerichtheid. Het agentschap controleert sinds september van vorig jaar strenger op de eisen rond de regiogerichtheid.

Regiogerichtheid

Niet-landelijke commerciële radiozenders zijn verplicht hun programma’s voor een deel van de zendtijd te richten op de regio, de zogenoemde regiogerichtheid. Bij de verdelingen van de vergunningen in 2003 en 2008 hebben de vergunninghouders (zelf) geboden voor een percentage regiogerichte programmering. De vergunningen zijn mede verkregen op grond van hun programmatische bod.

Fouten

Volgens radiozender RADIONL worden er bij de controle op de regiogerichtheid veel fouten gemaakt door het Agentschap Telecom. Volgens de radiozender zou Agentschap Telecom 108 fouten hebben gemaakt bij deze controles. Dat zou volgens de radiozender uit Sneek blijken uit bestudering van de rapportage over deze controle.

Vragen

Kamerlid Remco Bosma (VVD) vraagt aan Minister Kamp (Economische Zaken) onder andere of er onjuist is gehandhaafd door het agentschap en welke fouten hierbij wel of niet zijn gemaakt. Daarnaast vraagt Remco Bosma zich af hoe de regiogerichtheidseis wordt gehandhaafd en wat de wettelijke verplichtingen hierbij zijn. Alle vragen van het Kamerlid zijn hier te lezen.

Agentschap Telecom

Het agentschap zelf heeft eerder tegenover deze website aangegeven nog niet te kunnen reageren op de beweringen van RADIONL. Het Agentschap Telecom heeft op haar website een speciale website ingericht met informatie over dit onderwerp.