RADIONL: “Veel fouten Agentschap Telecom bij controle regiogerichtheid”

(update) Volgens de regionale commerciële radiozender RADIONL maakt het Agentschap Telecom veel fouten bij de controle op de zogenaamde regiogerichtheid. Dit bericht de radiozender in een persbericht.

Regiogerichtheid

Niet-landelijke commerciële radiozenders zijn verplicht hun programma’s voor een deel van de zendtijd te richten op de regio, de zogenoemde regiogerichtheid. Bij de verdelingen van de vergunningen in 2003 en 2008 hebben de vergunninghouders (zelf) geboden voor een percentage regiogerichte programmering. De vergunningen zijn mede verkregen op grond van hun programmatische bod. Regiogerichtheid is een inhoudelijk criterium waarbij het gaat om programma’s met informatie, cultuur en educatie uit de regio (het FM-bereik).

Handhaven

Het Agentschap Telecom is per 1 september van het vorig jaar de eisen voor de regiogerichtheid strenger gaan handhaven na meerdere gerechtelijke uitspraken. Stations die niet aan de regels voldoen lopen kans op een last onder dwangsom.

Fouten

Volgens radiozender RADIONL worden er bij deze controle veel fouten gemaakt door het agentschap. Volgens de radiozender zou Agentschap Telecom 108 fouten hebben gemaakt bij de controles op regiogerichtheid. Dat zou volgens de radiozender uit Sneek blijken uit bestudering van de rapportage over deze controle.

Controle

“Agentschap Telecom heeft onlangs aan RADIONL laten weten dat zij voor de derde keer in vier jaar tijd de zender heeft gecontroleerd op de hoeveelheid regionale programma’s die ze uitzendt. Zij verwijt de zender niet aan de voorwaarden van de vergunningen te voldoen, maar tot grote verbazing van de zender is het agentschap zelf voor de derde keer in de fout gegaan in haar rapportages.”, aldus RADIONL in een persbericht.

“Onjuiste informatie”

Uit de rapportages blijkt volgens de radiozender dat het agentschap zich baseert op aantoonbaar onjuiste informatie over onder meer de geboorteplaats van artiesten en presentatoren. “Dit terwijl de correcte informatie bij het Agentschap vooraf is aangeleverd door RADIONL.”, aldus de radiozender in een persbericht.

“Sanctie intrekken”

“Bij een eerdere controle uit 2013 had het agentschap zich ook niet goed laten informeren. Toen ging het om een programmering die op internet stond maar niet daadwerkelijk was uitgezonden. In 2014 heeft het agentschap nota bene de inhoud van de programma’s gecontroleerd in de nacht tussen 19.00 uur en 7.00 uur, terwijl de vergunningsvoorwaarden betrekking hebben op de uren overdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Als gevolg van deze fouten moest het agentschap toen haar oordeel herzien en een sanctie intrekken.”, aldus de radiozender in het persbericht.

“Niet in staat om te controleren”

Directeur Nico Silvius van de radiozender: “Dit geeft opnieuw aan dat het Agentschap Telecom niet in staat is om de inhoud van programma’s te controleren en zich zou moeten beperken tot de technische aspecten van de radiovergunningen. Het Commissariaat voor de Media is mijn inziens veel meer geschikt voor deze taak.”

“Het zou bovendien beter zijn om alle toezicht die betrekking heeft op de inhoud van radioprogramma’s bij één instantie (het Commissariaat voor de Media) onder te brengen, in plaats van twee instanties hiervoor aan te wijzen zoals nu het geval. Twee instanties die bovendien ook nog eens de regels verschillend uitleggen”, aldus Silvius.

Agentschap kan nog niet reageren.

Het agentschap is door deze website gevraagd om een reactie maar kan nog niet inhoudelijk reageren op de berichtgeving: “De besluitvorming is nog niet afgerond. Dat betekent dat Agentschap Telecom nog geen enkele uitspraak over deze kwestie kan doen. De vergunninghouder is gevraagd om zijn zienswijze in te brengen.”, aldus een woordvoerder tegenover deze website.

(Update 13:55 uur – reactie Agentschap Telecom toegevoegd)