KPN, Tele2 en Ziggo voldoen niet aan nieuwe Mediawet

afstandsbedieningDiverse televisieaanbieders voldoen niet aan de eisen zoals die zijn gesteld in de nieuwe mediawet. Dit blijkt uit onderzoek van deze website. 

Zo weigert KPN uitvoering te geven aan de wettelijke verplichte uitzending van de VRT-jeugdzender Ketnet/Op12 alsmede de verplichte uitzending van de vijf VRT-radiostations via Digitenne. KPN heeft inmiddels ontheffing aangevraagd om aan die verplichting te voldoen.

 

Ook andere operatoren voldoen niet
Ook een aantal andere operatoren geeft geen uitvoering aan de (nieuwe) mediawettelijke bepalingen. Zo geeft Tele2 via haar interactieve aanbod de VRT-jeugdzender Ketnet/Op12 evenmin door en worden vier VRT-radiostations ook niet doorgegeven. Ziggo, de grootste kabelaar van Nederland blijkt in een aantal gevallen de verplichting om de naburige regionale omroep door te geven niet na te komen (bijvoorbeeld in Urk, Amstelveen en in een aantal andere gemeenten); 

Canal Digitaal biedt weliswaar alle VRT-televisie- en radiozenders, maar biedt deze niet aan in het basis (HD) pakket en alleen vanaf het familie (HD) aanbod. UPC is daarentegen juist in aanloop naar de gewijzigde Mediawet Ketnet/Op12 en de vijf VRT-radiozenders in haar free to view aanbod gaan uitzenden opdat het voldoet aan de verplichtingen.

Nieuwe mediawet
De gewijzigde mediawet met de nieuwe verplichtingen voor met name digitale zenderpakketten, die er kwamen na afschaffing van de programmaraden, werd op 5 november in de Eerste Kamer als hamerstuk aangenomen; de verplichtingen waren al in oktober 2012 bekend en werd op 20 november formeel afgekondigd. Ze bestaan uit het digitaal moeten uitzenden van de drie algemene NPO-tv zenders, vijf algemene NPO-radiozenders, drie VRT-televisiezenders, 5 VRT-radiozenders, pakketten van minimaal 30 tv-zenders (Digitenne: 25), de regionale omroep (uitgezonderd satelliet) en die van de naburige provincies, (uitgezonder satelliet en Digitenne), de lokale omroep (radio en televisie, uitgezonderd satelliet en Digitenne).

KPN:  ontheffingsaanvraag
KPN stelde in november in een reactie bij monde van Ellen van Heerwaarde dat ‘KPN op de hoogte is van de wetswijziging’ en stelde daarna dat Digitenne ‘beperkte bandbreedte heeft’, waardoor het ‘keuzes moet maken’, evenals in december dat ze ‘in gesprek’ is met het Commissariaat voor de Media. Meer wilde KPN hier niet over kwijt. Rutger Fortuin stelt nu tegenover Mediamagazine namens het Commisariaat voor de Media dat KPN een onthefingsaanvraag heeft gedaan. De wetgever heeft overigens al zeer bewust rekening gehouden met de specifieke positie van de DVB-T aanbieder Digitenne door door een kleiner aantal hoeveelheid zenders te verplichten, maar bewust wel het algehele VRT-aanbod verplicht. Toch meent KPN op basis van de Mediawet een ontheffing te moeten verkrijgen. De Mediawet stelt dat dat kan als dit leidt tot ‘disproportionele kosten’, ‘belemmering van innovatie of tot anderszins onredelijke uitkomsten’.

Opvallend is dat KPN wel de pornozender Meiden van Holland Hard alsmede kleinere themazenders als 13th Street, 24Kitchen, Xite en Investigation Discovery alsmede vier BBC-radiozenders aanbiedt, en regelmatig haar aanbod wijzigt (zo kondigde het eerder aan in 2014 te verwachten de zender Fox te gaan uitzenden).

Jan Willem te Gussinklo Ohmann stelde namens Tele 2 in december nog ‘geen geluiden’te hebben gehoord dat zijn bedrijf de verplichte zenders niet zou gaan doorgeven. Inmiddels blijkt Tele2 dat toch niet te doen.

Het Commissariaat voor de Media stelt dat ze ‘actief zal toezien op naleving van de per 1 januari jl. gewijzigde doorgifteverplichtingen. In dit kader is dan ook een onderzoek gestart. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zullen wij nadere stappen bepalen,’ aldus woordvoerder Rutger Fortuin, die hier overigens geen concrete termijn over kon noemen.