Limburgse kranten en L1 onderzoeken samenwerking

krantenDagblad de Limburger/Limburgs Dagblad en de publieke regionale omroep L1 onderzoeken gezamenlijk een intensieve samenwerking op digitaal gebied.

Directies en hoofdredacties hebben een aantal projectgroepen samengesteld die de mogelijkheden daartoe in kaart brengen.

Dit bericht L1 en Media Groep Limburg, waaronder de kranten vallen, in een persbericht.

In de aangepaste Mediawet wordt nadrukkelijk ruimte geschapen voor publiek-private samenwerking in de regio. MGL, moederbedrijf van de kranten, en L1 willen met het oog daarop hun regionaal nieuws aanbieden op gezamenlijke digitale platforms, zoals website en apps. De consument kan dan op één plek al het Limburgse nieuws lezen, bekijken en beluisteren.

Beide organisaties overwegen onder één nieuwe merknaam het regionale nieuws digitaal te verspreiden. Het media-aanbod van beide partijen sluit perfect op elkaar aan. Vanuit een dergelijk samenwerkingsverband kunnen initiatieven worden genomen om de regionale journalistiek – van Mesch tot Molenhoek – duurzamer te verankeren in de Limburgse samenleving. De bedoeling is om binnen enkele maanden het eerste onderzoek af te ronden, onder leiding van een externe projectleider.

Sinds 1999 werken MGL en de publieke zendmachtiginghouder Stichting Omroep Limburg als aandeelhouders samen in twee BV’s, welke de publieke omroeptaken in Limburg uitvoeren onder de merknaam L1. Deze reeds bestaande publiek-private samenwerking willen partijen nu verder uitbouwen.

Tevens wordt onderzocht of de samenwerking op termijn zou kunnen worden verbreed, waarbij MGL en L1 mogelijk kunnen aanhaken bij het mediabeleid dat de provincie momenteel ontwikkelt. Met als pijlers: samenwerking met Limburgse kennis- en onderwijsinstellingen om nieuwe digitale mediaproducten te ontwikkelen en een opleiding/ondersteuningstak voor lokale journalistiek in Limburg. Met als doel het huidige niveau van informatieverstrekking aan de inwoners van Limburg minimaal te kunnen handhaven en waar mogelijk te verbeteren, verdiepen en verbreden.