Mediafonds wordt opgeheven

mediaHet Mediafonds verdwijnt volledig als gevolg van de bezuinigingen. Dat schrijft het Nederlands Dagblad.  De krant sprak met directeur Hans Maarten van den Brink. Van den Brink gaat de vertegenwoordigers van de PvdA om opheldering vragen. Hij zegt ook te hopen dat het plan een misverstand is.

 

Het mediafonds zou worden gefuseerd met het Stimuleringsfonds voor de Pers, weet het ND. Deze fusie is per direct gestaakt. Het Stimuleringsfonds voor de pers blijft wel bestaan. In het kabinetsakkoord staat nog te lezen dat het Mediafonds wordt heroverwogen. (via ANP/Het Parool)

Het mediafonds reageert inmiddels ook via haar website: Het verdwijnen van het mediafonds is een forse klap voor alle makers van bijzondere culturele en innovatieve mediaproducties, die in het hart staan van een medialandschap dat aan snelle en ingrijpende veranderingen onderhevig is. Zonder een bijdrage van het Mediafonds zullen veel bijzondere culturele mediaproducties in de toekomst niet meer gemaakt worden. Alleen al voor documentaires komt de maatregel neer op een bezuiniging van zo’n acht miljoen euro per jaar. Dat is een groot gemis voor het Nederlandse publiek, voor de cultuur- en mediasector en de creatieve industrie.

Het staat ook haaks op het politieke voornemen om een nieuw mediabeleid te ontwikkelen, waarin zowel publieke als private partijen toegang tot mediasubsidies konden krijgen. Het niet doorgaan van de fusie met het Persfonds, die voor dit nieuwe beleid een eerste aanzet was, is daarmee zowel een slag voor de wereld van de cultuur als van de journalistiek.

Het Mediafonds tast in het duister over de inhoudelijke gronden voor de maatregel. Het fonds beraadt zich momenteel op zijn toekomst en roept zowel de politiek als het media- en cultuurveld op om het niet zo ver te laten komen. Een tweede ‘heroverweging’ lijkt op zijn plaats.