Meer onderzoek nodig naar overname Reggefiber door KPN

glasvezelDe Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat nader onderzoek doen naar de voorgenomen overname van Reggefiber door KPN. Dit bericht ACM in een persbericht vandaag.

In 2008 heeft ACM aan Reggefiber voorwaarden opgelegd voor het beheer van de glasvezelkabel. Door de overname veranderen de zeggenschapsverhoudingen in Reggefiber en vervallen de oorspronkelijke voorwaarden. Zo ontstaan er mogelijk beperkingen voor andere bedrijven om gebruik te maken van de glasvezelkabel van KPN. Daarvoor is nader onderzoek nodig om te bekijken of er nieuwe voorwaarden gesteld moeten worden.

KPN krijgt door de overname volledige zeggenschap over het glasvezelnetwerk van Reggefiber. Dat kan gevolgen hebben voor andere bedrijven die via de glasvezel internet-, telefoon- en televisiediensten aanbieden. ACM gaat onderzoeken of andere bedrijven die gebruik willen maken van de glasvezelkabel van KPN mogelijk uitgesloten kunnen worden door KPN of dat KPN beperkende voorwaarden kan stellen.

Naast het onderzoek naar de overname van Reggefiber, is ACM op dit moment bezig met een marktanalyse van de telecomsector. ACM maakt deze analyse elke drie jaar. Een mogelijke uitkomst van de marktanalyse kan zijn dat ACM dominante telecomaanbieders verplicht om anderen toegang te bieden tot hun netwerk. De resultaten van dit onderzoek zijn ook van belang voor het onderzoek naar de overname van Reggefiber. De marktanalyse en het onderzoek naar de overname van Reggefiber lopen dan ook momenteel gelijk op.

Reggefiber is een gezamenlijke onderneming van Reggeborgh en KPN. Het bedrijf legt in Nederland glasvezelkabels aan en beheert deze. Op dit moment zijn via de glasvezelkabels van Reggefiber ruim 1,7 miljoen huizen aangesloten. KPN is op dit moment voor 51% eigenaar van Reggefiber en zal na de overname 60% van de aandelen in handen hebben en de volledige zeggenschap krijgen over het bedrijf.