Nationaal Luisteronderzoek gaat meten op minuutniveau

kijkcijfersHet Nationaal Luisteronderzoek, uitgevoerd door de Stichting Nationaal Luisteronderzoek (NLO) gaat in de toekomst het luistergedrag nauwkeuriger meten.

Hiervoor is vandaag een aangepast contract getekend met onderzoeksbureau GfK. Parallel aan het (door)lopende onderzoek verkent NLO de inzet van smartphone apps om op minuutniveau te kunnen rapporteren. Momenteel worden er naast de radiologs, waarbij respondenten hun radioluistergedrag op kwartierniveau invullen, al proeven gedaan met de GfK Mediawatch. Doordat de Mediawatch NLO sneller dan verwacht heeft overtuigd van de mogelijkheden voor meten op minuutniveau, is de wens uitgesproken om alternatieven te kunnen testen. Om die reden is in het nieuwe contract met GfK de Mediawatch vervangen door een testtraject met smartphone apps. Daarnaast is het gebruik van de radiologs met één jaar verlengd tot eind 2016. 

Het gewijzigde contract geeft NLO extra tijd om nieuwe mogelijkheden voor het betrouwbaar meten op minuutniveau uitgebreid te onderzoeken. Dit gebeurt dan parallel aan het doorlopende luisteronderzoek op basis van radiologs, die nog zeker tot in 2016 de basis zijn voor de vaststelling van de luistercijfers. Aan de invoering van een nieuw onderzoek zal een periode van schaduwdraaien voorafgaan. Op deze manier stelt NLO de markt in de gelegenheid om aan de nieuwe luistercijfers te wennen.

Nicole Engels (directeur NLO): “Het herziene contract geeft ons de ruimte om te verkennen welke devices geschikt zijn om het radioluistergedrag op minuutniveau te meten. Voor het nieuwe onderzoek stellen we ons ten doel dat we op de bestaande, relevante zender/doelgroepcombinaties kunnen blijven rapporteren, uiteraard met de financiële haalbaarheid als randvoorwaarde.”