“Nederlanders kijken meer video on demand”

Nederlanders zijn in het afgelopen jaar meer video on demand gaan kijken. Het aandeel in kijkminuten van video on demand (27%) is nu voor het eerst ook groter dan het aandeel van lineaire tv (24%). Dit blijkt uit de tweede editie van de Smart Media Monitor, een grootschalig onderzoek van Multiscope onder 3.600 Nederlanders. Eind 2017 kwam er ook al een editie uit van de Smart Media Monitor.

Miljarden minuten per dag aan digitale media

Nederlanders spenderen 6 miljard minuten per dag aan digitale media zoals e-reading, gaming, lineaire tv, nieuws, muziek, social media en video on demand. Video on demand / VOD (27%) en lineaire tv (24%) hebben hierin het grootste aandeel. Video on demand (+2%) heeft lineaire tv (-2%) nu dus ingehaald qua kijkminuten. Social media pakt nog steeds een aanzienlijk aandeel met 19% (-1%). Per gebruiker wordt per dag 139 minuten besteed aan VOD-diensten  (+7 minuten).

Het aantal kijkminuten van lineaire tv daalde naar 118 minuten (-5 minuten). Binnen VOD zijn Netflix en YouTube samen verantwoordelijk voor ruim de helft van de kijkminuten.

Jonge doelgroep bepaalt digitale toekomst

Het leeftijdssegment tot 35 jaar besteedt in totaal duidelijk meer minuten aan digitale media dan 50-plussers. Zo besteedt de jonge doelgroep 159 minuten per dag aan video on demand, 50-plussers gemiddeld maar 120 minuten. De 50-plussers zijn met 150 kijkminuten per dag wel verknocht aan lineaire tv, jongeren een stuk minder met 93 minuten per dag. Er is een duidelijke verschuiving gaande tussen VOD en lineaire tv die wordt bepaald door verschillend kijkgedrag tussen generaties.

Toekomst is video on demand

Er zijn een aantal duidelijke signalen dat het aandeel van lineaire tv in de toekomst verder zal dalen. Een kwart van de consumenten met een tv-abonnement denkt over een jaar minder (18%) of zelfs helemaal niet meer (4%) naar lineaire tv te kijken. Dit zet consumenten ook aan het denken over het behoud van het tv-abonnement. Bijna één op de vijf consumenten denkt dit over een jaar misschien (13%) of zeker niet (5%) meer te hebben.

Sociale media: