Netflix moet investeren in Vlaamse producties

Streamingdiensten als Netflix en Amazon moeten in de toekomst gaan investeren in Vlaamse produties. Dit heeft de Vlaamse overheid deze week besloten. Vlaanderen gebruikt met deze beslissing de mogelijkheden die de nieuwe Europese richtlijn voor de Audiovisuele Mediadiensten (AVMD-richtlijn) biedt.

Europse markt versterken

De richtlijn komt er om de Europese audiovisuele markt te versterken in de toenemende concurrentiestrijd van Europa met niet-lineaire televisieomroeporganisaties van buiten de EU, zoals de in Vlaanderen populaire Netflix. Europa bepaalt dat niet-lineaire tv-omroepen minstens 30% van hun catalogi reserveren voor Europese producties.

Naast de invoering van zo’n directe quota wordt het toegelaten om investeringsverplichtingen op te leggen zoals een verplichte bijdrage aan de productie van Europese audiovisuele producties. Het kan dan gaan om directe investeringen via coproductie of indirecte, namelijk via een bijdrage aan een fonds.

Regelgeving

De Vlaamse mediaminister Gatz heeft nu de Europese principes in Vlaamse regelgeving vastgelegd. Hij vertrok daarbij van de procedures en beginselen van de stimuleringsregeling die in de vorige regeerperiode al was opgelegd aan dienstenverleners zoals Proximus, Telenet en Orange.

Verplichting

Aanbieders zoals Netflix, met uitzondering van zij die een jaaromzet hebben van minder dan 500.000 euro, worden zo verplicht om rechtstreeks in Vlaamse audiovisuele producties te investeren, ofwel een forfaitaire bijdrage te storten in het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). De investeringsbijdrage wordt vastgelegd op 2 procent van de omzet van het tweede jaar voorafgaand aan het jaar van de bijdrageplicht.

Dat percentage komt overeen met gelijkaardige regelingen in de Franse gemeenschap en EU-lidstaten als Frankrijk en Duitsland. De investeringsbijdrage kan ook rechtstreeks worden gestort in het VAF. Wanneer een organisatie niet tijdig bekendmaakt voor welke formule ze kiest, is ze verplicht 3 miljoen euro te storten in het VAF. Concreet betekent dit dat in 2019 alvast om en bij één miljoen euro meer wordt geïnvesteerd in Vlaamse producties.