Nieuwe Mediawet: geen religieuze omroepen meer

npoVoor de kleine levensbeschouwelijke omroepen is in het toekomstige en compacte omroepbestel geen plek meer. De publieke omroep telt vanaf 2016 nog maximaal acht omroeporganisaties. Dat zijn er nu nog 21.  Dit bericht onder meer de website Kerknieuws.nl vandaag

Staatssecretaris Sander Dekker (Media) kondigde in december al aan dat de religieuze omroepen als RKK en IKON vanaf 2016 geen apart budget meer krijgen, woensdag blijkt uit het uitgewerkte wetsvoorstel dat de omroepen ook hun zendtijd verliezen. Dat betekent dat ze geen bestaansrecht meer hebben en moeten stoppen. Volgens Dekker bleek uit gesprekken met de kleine religieuze omroepen dat ze geen goede programma’s kunnen blijven maken of andere financieringsbronnen kunnen aanwenden. “Andere omroepen zijn ook prima in staat goede levenbeschouwelijke programma’s te maken. Daarvoor zijn niet allemaal verschillende omroepen nodig,” zegt Dekker. Hij wil hierover afspraken maken met ‘Hilversum.’ Lees verder via Kerknieuws.nl

Ondertussen hebben de meeste betreffende kleine omroepen al onderdak gevonden bij de bestaande omroepen. Het vermoeden is dat ze daar vanaf 2016 helemaal in op zullen gaan. Er zijn al hechte banden tussen KRO en RKK, VPRO en Human, terwijl de EO zich over twee andere kleine kerkelijke omroepen, de Ikon en Zendtijd voor Kerken (ZvK) ontfermd.

Onder de getroffen omroepen zijn onder andere de IKON, RKK, BOS en HUMAN, ZVv. Deze omroepen staan bekend onder de noemer 2.42-omroep. Een 2.42-omroep is een Nederlandse publieke omroep van een kerkgenootschap of een ander genootschap met een geestelijke grondslag. De benaming heeft betrekking op wetsartikel 2.42 van de Mediawet 2008.