NLConnect: “Thuiskopiestelsel is achterhaald: verlaging van de heffing”

NLConnect vindt het thuiskopiestelsel sterk achterhaald en pleit voor een drastische verlaging van de heffing. Ook is de brancheorganisatie niet te spreken over de stijging van de tarieven voor settop-boxen.

Nieuwe tarieven

Dit schrijft de organisatie waarbij diverse televisie-aanbieders zijn aangesloten, in reactie op de nieuwe tarieven voor de periode 2018-2020. De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) heeft de hoogte van de nieuwe tarieven voor de thuiskopieheffing vastgesteld voor deze periode. De beoogde opbrengst van de heffing voor rechthebbenden blijft onveranderd.

“Achterhaald”

NLConnect is van mening dat het thuiskopiestelsel achterhaald is en pleit voor een drastische verlaging van de heffing en de tarieven. “De enorme verschuiving die gaande is in het mediagebruik komt niet tot uiting in de herijking van de thuiskopieheffing”, aldus NLConnect.

“Gaat niet mee met de tijd”

NLConnect-directeur Mathieu Andriessen: ‘Consumenten gebruiken steeds vaker streaming diensten en maken als gevolg daarvan steeds minder thuiskopieën. Elke minuut die wordt geluisterd via Spotify of gekeken via Netflix wordt niet meer geconsumeerd via een privékopie op een traditionele drager. De thuiskopieheffing en het uiteindelijke bedrag dat Stichting de Thuiskopie namens rechthebbenden ophaalt kan daarom drastisch naar beneden.’ Dat gebeurt echter met het nieuwe SONT-besluit niet. Andriessen, die zitting heeft in het SONT-bestuur: ‘Ik heb tegen de nieuwe heffing gestemd omdat die niet meegaat met de tijd.’.

Thuiskopie-exceptie

In Nederland is het toegestaan om voor eigen oefening, studie of gebruik kopieën te maken van auteursrechtelijk en nabuurrechtelijk beschermde werken. Voor deze exceptie is wettelijk een billijke vergoeding verschuldigd aan de auteurs en andere rechthebbenden van deze werken: de thuiskopievergoeding. De hoogte van de vergoeding houdt verband met de schade die wordt geleden als gevolg van het thuiskopiëren.

Settop boxen

Naast onder meer USB-sticks, laptops, tablets, externe harde schijven en smartphones zit er ook op settop boxen met ingebouwde harde schijf een thuiskopieheffing. Kijkers kunnen deze apparaten gebruiken om te kijken en luisteren naar onder meer lineaire radio en televisie.

Tarief stijgt

De ingebouwde harde schijf zorgt voor de mogelijkheid om programma’s lokaal te pauzeren en/of op te nemen. De heffing op de settop boxen stijgt van € 3,50 naar € 3,80 en wordt opgebracht door importeurs en fabrikanten van settop boxen, die de heffing doorgaans doorberekenen aan de consument.

“Heffing op settop boxen onterecht”

NLConnect vindt de heffing op settop boxen onterecht. Kijkers hebben immers al betaald voor de lineaire uitzending en kunnen die veelal ook legaal terug kijken via replay of online. Het is vreemd om dan specifiek voor lokale opslag op settopboxen nog een aanvullende heffing te vragen. De schade voor rechthebbenden van lokale TV-opnames is dermate minimaal dat deze helemaal buiten de heffing moeten worden gehouden.