NPO en regio-omroep tevreden over visie Sander Dekker

npoDe publieke omroep (NPO) en de publieke regionale omroepen, georganiseerd in de ROOS, kunnen zich vinden in de visie van staatssecretaris Sander Dekker over de toekomst van de publieke omroep.

De NPO deelt de zorg van de staatssecretaris dat bepaalde groepen en met name jongeren steeds moeilijker te bereiken zijn. Er wordt steeds meer online en steeds minder lineair naar televisie gekeken. De NPO is verheugd dat de staatssecretaris de publieke omroep de ruimte geeft om op alle platforms aanwezig te zijn. Juist daar waar het publiek zich bevindt: op televisie, radio, online, evenementen, via apps en on-demand.

Al eerder heeft de NPO aangegeven in haar programmering prioriteit te geven aan journalistiek, documentaires, Nederlandstalig drama, kinderprogrammering, kunst en cultuur en evenementen. Het kabinet ondersteunt deze lijn en dringt bovendien aan op meer publieke, transparante verantwoording. De NPO zal de komende jaren de dialoog versterken tussen makers en publiek over de kwaliteit en onderscheidendheid van programma’s van de Nederlandse Publieke Omroep. Publieksparticipatie komt hoog op de agenda te staan: het publiek wordt nog meer betrokken bij de programma’s en uitkomsten van bijvoorbeeld publieksmetingen hebben direct effect op toekomstige programmering.

Met de wijzigingen die de staatssecretaris voorstelt is de modernisering van het omroepbestel, die begon met de recente fusies tussen omroepen, afgerond en is de NPO klaar om de belangrijke rol in de Nederlandse samenleving te spelen die het Kabinet ambieert: als verbindende factor in de samenleving, als cultuurdrager van Nederland, als onafhankelijke en betrouwbare aanbieder van informatie en als innovator in een veranderende mediawereld.

ROOS juicht koers toe
ROOS juicht de koers van het kabinet in de brief toe en onderschrijft de opdracht van de staatssecretaris om nog doelmatiger met publieke middelen om te gaan zodat het geld primair ten goede komt aan de journalistiek en het programma-aanbod. Het regionale programma-aanbod gaat over de directe leefwereld van de kijker en luisteraar. Verslaggeving van evenementen, berichtgeving bij calamiteiten en aandacht voor allerhande maatschappelijke ontwikkelingen, gemaakt in de eigen ‘couleur locale’, dragen bij aan de leefwereld en verbondenheid in de regio. Regionale omroepen hebben een spilfunctie
als het gaat om regionale journalistiek en leveren een bijdrage aan de democratie door de controle van de macht op lokaal en regionaal niveau. Het aantal journalisten van zowel de regionale omroepen als de dagbladen is de laatste jaren echter fors afgenomen. De staatssecretaris vindt de slagkracht van de regionale omroepen nu te beperkt om alle veranderingen in het medialandschap het hoofd te kunnen bieden. Hij wil naar een slagvaardigere en efficiëntere regionale omroep, waarbij de bezuinigingen niet ten koste gaan van het programma-aanbod, onder andere door het standaardiseren van
techniek en innovatie bij de regionale omroep.

ROOS-voorzitter Jack de Vries: “De brief is een belangrijke erkenning van de bijzondere positie van de regionale omroep voor de regionale en lokale berichtgeving en ik onderschrijf zeer de noodzaak van het plan dat de staatssecretaris van ROOS verwacht.” Ook is De Vries blij dat de discussie over de integratie van de regionale omroep binnen de landelijke omroep van tafel is: “Regionale programmering is pas regionaal als het vanuit de regio gemaakt wordt. Door de regionale omroep onafhankelijk van de landelijke omroep georganiseerd te houden wordt het unieke karakter van het programma-aanbod van de regionale omroep gewaarborgd terwijl er ook een nauwe inhoudelijke samenwerking tussen beide kan plaatsvinden. Op deze manier kan ook de noodzakelijk samenwerking met de regionale partners als dagbladen of maatschappelijke en culturele instellingen in de verschillende regio’s op maat worden aangegaan.”