Omrop Fryslân wil Fries mediaplatform starten

lokaleomroepDe regionale omroep van Friesland, Omrop Fryslân, wil eind dit jaar een mediacentrum voor de provincie starten onder de naam ‘Podium Fryslân’. Hierover berichten diverse media in de provincie.

Het idee voor het multimediale platform is door de Omrop bedacht in opdracht van de provincie Fryslân. Alle bestaande (media) organisaties in Friesland zouden hiermee hun voordeel moeten gaan doen. De kosten voor het online platform zijn voor het eerste jaar begroot op 350.000 euro (2014-2015) waarvan de provincie Fryslân 200.000 euro subsidie neer gaat tellen, aldus de regionale website Waldnet. Het platform moet volgens het conceptplan uiteindelijk zonder subsidies kunnen bestaan vanaf 2016.

De komst van een ‘Fries mediacentrum’ komt niet zo maar uit de lucht vallen. In februari liet directeur Jan Koster van Omrop Fryslân al een ‘proefballon’ op door het woord te introduceren. Hij denkt dat dit de enige manier is om de Friese journalistiek te redden. De uitspraak komt overeen met de zorgen van de provincie Fryslân.

De provincie Friesland denkt dat een experiment in het medialandschap hard nodig is omdat het traditionele verdienmodel van kranten zal verdwijnen en de rol van Omrop Fryslân anders gaat worden nu de financiering hiervan wordt verplaatst van de provincie naar het Rijk.

Gedeputeerde Staten zijn vorige week per brief ingelicht over de plannen. Zij hadden in november 2013 unaniem een motie ondersteund om in 2014 en 2015 een bedrag van 100.000 euro beschikbaar te stellen aan een toekomstig mediacentrum (indien haalbaar).