“Privacy Smart TV-kijkers onvoldoende beschermd”

Beleidsmakers in Nederland en Europa moeten meer doen om de privacy van mediagebruikers te beschermen en dit niet volledig overlaten aan de wetgeving en instanties op het gebied van gegevensbescherming. Dat is een van de aanbevelingen die privacydeskundigen Kristina Irion en Natali Helberger van de Universiteit van Amsterdam doen in hun onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift ‘Telecommunications Policy’.

Populair

Smart-tv’s worden steeds populairder, ook in Nederland. In bijna de helft van de huishoudens staat tegenwoordig een televisie met toegang tot het Internet. Twee jaar geleden was dit aantal nog 20 procent.

Privacy

Irion en Helberger wijzen in hun onderzoek op de problemen die het gebruik van Smart TV’s met zich meebrengen aangaande de bescherming van de privacy en van gegevens. Net zoals andere op internet aangesloten apparatuur maken Smart TV’s het mogelijk om het gedrag van kijkers on- en offline te volgen. Ook maken ze het mogelijk om informatie over hun sociale achtergrond, gewoonten en kijkvoorkeuren door te geven aan derden.

Doorspelen van privacygevoelige informatie

Uit het verzameld materiaal blijkt hoe Smart TV’s nu al privacygevoelige informatie doorspelen. Zo zijn er gevallen gemeld waarin TV’s informatie over het kijkgedrag doorgeven aan de fabrikant of onbedoeld meeluisteren tijdens privégesprekken. De onderzoekers beoordeelden ook onderzoeken die de autoriteiten in Duitsland en Nederland uitvoerden naar privacyschendingen.

Beroep op beleidsmakers

De onderzoekers doen een beroep op beleidsmakers op Europees en nationaal niveau om meer te doen aan de privacybescherming van mediagebruikers. ‘Vreemd genoeg wordt in het Europees mediabeleid niet gerept over nieuwe kwesties als het volgen en monitoren van mediaconsumptie, de rol van gerichte reclame en mogelijke positieve of negatieve effecten van personaliseringsstrategieën op het pluralisme van de media’, aldus Natali Helberger, hoogleraar Informatierecht. ‘Gelet op de belangrijke functie van de media in pluralistische en democratische maatschappijen schiet de huidige situatie volledig tekort, zowel binnen lidstaten als in de EU als geheel.’

Aanbevelingen

Het invoeren van strengere wetgeving voor de bescherming van gegevens over mediagebruik en het extra beperken van het doorgeven van die gegevens aan derden zijn enkele aanbevelingen uit het onderzoek.

Dergelijke maatregelen zijn nodig om te waarborgen dat bij het verzamelen van persoonlijke gegevens geen afbreuk wordt gedaan aan het recht op en de toegang tot informatie van gebruikers. De Europese Unie zou er volgens de onderzoekers goed aan doen dit voorstel mee te nemen in haar hervorming van de E-Privacy verordening.