“Regio omroepen positief over toekomstadvies”

rtvwestDe regionale publieke omroepen in Nederland omarmen het rapport van de Raad van Cultuur waarin staat dat regionale en landelijke omroepen nauwer moeten samenwerken. Dit leidt volgens de raad tot een sterkere nieuwsvoorziening en culturele programmering.

De raad wil ruimte scheppen voor experimenten waarin private dag- en nieuwsbladen kunnen samenwerken met regionale omroepen. ‘Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van coöperaties die content leveren aan omroepen, kranten en nieuwsbladen en ook aan nieuwe journalistieke initiatieven.’

De regionale mediacentra die ontstaan door vergaande samenwerking tussen de regionale omroepen, kranten en de lokale omroepen kunnen volgens de regionale omroepen een krachtige impuls geven aan de journalistiek in de regio.

Ook de inhoudelijke samenwerking tussen de landelijke en regionale omroepen die in het rapport wordt bepleit krijgt de steun van de regio. (via Omroep West)