“Regionale journalistiek hard geraakt”

microfoonHet regeerakkoord van VVD en PvdA raakt de regionale omroep en dus de regionale journalistiek hard, vindt Gerard Schuiteman, directeur van ROOS , de koepelorganisatie van de regionale omroepen.

 

Het budget van de regionale omroep wordt overgeheveld van het Provinciefonds naar de Mediabegroting en bij het centraliseren van het budget voor de regionale omroepen wordt een efficiencytaakstelling van € 25 miljoen opgelegd. De efficiencytaakstelling geldt deels vanaf 2016 en geheel vanaf 2017. Een besparing is volgens het akkoord mogelijk door samenwerking en integratie van taken met de landelijke omroep. Wat Den Haag daarmee voor ogen heeft, is voor ROOS nog niet duidelijk.

Schuiteman tegenover de website Spreekbuis: ‘Het is niet duidelijk wat de consequenties voor de regionale omroepen en hun media-aanbod precies zijn maar een efficiencytaakstelling van € 25 miljoen is zodanig fors dat het huidige media-aanbod van de regionale omroepen hoe dan ook wordt aangetast. ROOS wil zo snel mogelijk een gesprek over dit punt met de nieuwe minister, of staatssecretaris van OCW. De korting van € 16 miljoen op het Mediafonds raakt de regionale omroep eveneens. Een deel van het bedrag in het fonds is namelijk beschikbaar voor regionale omroepen.’