“Steeds meer Nederlands verstoken van lokaal nieuws”

krantenOp steeds meer plekken in Nederland raken mensen verstoken van maatschappelijk relevant nieuws uit hun eigen woonplaats. Dat concludeert het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek op basis van een aantal onderzoeken naar de nieuwsvoorziening in de regio.  In 2014 heeft het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek samen met Hogeschool Windesheim en DSP-groep onderzoek gedaan naar de nieuwsvoorziening in de regio. Daarbij is gekeken naar het nieuwsaanbod, de nieuwsbehoefte en de relatie tussen gemeentebestuurders en de lokale en regionale media. Vandaag is het onderzoeksrapport gepresenteerd in Nieuwspoort Den Haag.

Burgers woonachtig in een plaats met minder dan 50.000 inwoners (bijna 8 miljoen Nederlanders), krijgen aanzienlijk minder lokaal nieuws onder ogen dan inwoners van plaatsen met meer dan 50.000 inwoners. In grote gemeenten is er gemiddeld vier keer zo veel lokaal bestuurlijk nieuws dan in kleine gemeenten. Online is het verschil het grootst, de journalistiek blijkt de lokale politiek in kleine gemeenten nauwelijks in het vizier te hebben.

Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd: ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen in maart vorig jaar, en in een ‘nieuws neutrale’ periode in de zomer van 2014. Opvallend is dat er tijdens de verkiezingsperiode nauwelijks meer lokaal bestuurlijk nieuws werd gebracht – nieuws dat een burger nodig heeft om zijn stem te bepalen – dan in de periode later in het jaar. Bovendien zijn het overwegend politici die door de media aan het woord worden gelaten en komen maatschappelijk middenveld, deskundigen en actieve burgers maar mondjesmaat aan het woord.

In de onderzochte relatie tussen media en gemeentebestuurders valt vooral dit op: wethouders en raadsleden vinden de onafhankelijke lokale en regionale media van cruciaal belang voor het goed functioneren van de lokale democratie. Ze zien vooral een grote rol weggelegd voor de media in de berichtgeving over de decentralisaties in het sociale domein.

Het rapport is te lezen via: http://www.persinnovatie.nl/18924/nl/het-is-stil-in-de-regio