“Voortbestaan Groot Nieuws Radio in gevaar”

gnrDe christelijke radiozender Groot Nieuws Radio doet een `laatste en dringende oproep´ aan haar luisteraars voor een financiële gift voor het einde van dit jaar. Het voortbestaan van de radiozender is volgens Algemeen Directeur Nico Schipper in gevaar.  Schipper op de website van Groot Nieuws Radio: “Er is alle reden om te danken voor de afgelopen jaren, maar intussen staat het voortbestaan van Groot Nieuws Radio  ter discussie.  Dankzij bedrijven en particulieren is  een dreigend tekort van € 250.000  fors verkleind, maar  er zijn vóór  het einde van dit jaar nog tienduizenden euro’s nodig. “

Volgens Schipper kan de radiozender het zich niet veroorloven om wederom een tekort mee te nemen naar het nieuwe jaar. ” Daarom is dit  een laatste en dringende oproep aan iedereen die wil dat Groot Nieuws Radio blijft: maak vóór het einde van het jaar een gift over op 31.900.1008 ten name van Stichting Groot Nieuws of ga naar www.grootnieuwsradio.nl/giftenactie. “, aldus Nico Schipper.