Rapport AT: Veel overtredingen bij antennediagrammetingen

Uit metingen van het Agentschap Telecom is gebleken dat veel radiozenders op dat moment met meer vermogen uitzonden dan in hun FM-vergunning is bepaald. Het gaat om een rapport uit 2013 dat nu pas openbaar is gemaakt. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft namelijk bij uitspraken van 13 juli 2016 geoordeeld dat het Rapport ‘Antennediagrammetingen in de FM-omroepband’ openbaar gemaakt moet worden.  Met de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is een einde gekomen aan jarenlange juridische procedures over de openbaarmaking van het Rapport.

Metingen

In 2012 heeft Agentschap Telecom gemeten of de FM-omroepen zich aan de vergunningsvoorschriften houden. De resultaten van deze metingen staan in het rapport ‘Antennediagrammetingen in de FM-omroepband’. Uit de metingen is gebleken dat veel omroepen op dat moment met meer vermogen uitzonden dan in hun FM-vergunning is bepaald.

Vijf zendmasten gecontroleerd

Uit het rapport blijkt dat in totaal zijn 45 antennediagrammen van verschillende vergunningen bij deze metingen gecontroleerd. Het gaat om metingen bij de zendmasten van Markelo, Rotterdam, IJsselstein, Smilde en Terneuzen in het najaar van 2012.

Hieruit is gebleken dat bij negen antennediagrammen geen overschrijdingen zijn geconstateerd en daarmee voldoen aan het antennediagram. Dit betreft zeven antennediagrammen voor publieke omroep en twee antennediagrammen voor de commerciële omroepen. Bij vijf antennediagrammen is na correctie van de meetonzekerheid geen overschrijding geconstateerd. Dit betreft drie maal publieke omroep en twee maal commerciële omroepen.

Meer dan 30 overschrijdingen

Voor 31 antennediagrammen geldt dat er een overschrijding is geconstateerd groter dan de meetonzekerheid. Dit betreft 9 antennediagrammen voor publiek omroep en 22 antennediagrammen voor de commerciële omroepen. Wel is het volgens het agentschap zo dat antennediagrammen voor publieke radiozenders veelal rond (cirkelvormig) zijn en daarmee eenvoudiger te realiseren.

Bij de antennediagrammen voor de commerciële stations komt vaker een antennediagram voor met sterke richtwerking. Deze zijn in het algemeen minder eenvoudig te realiseren. Uit de resultaten van de metingen blijkt dat de overschrijdingen veelal plaats vinden in de zij- en/of achterzijde van het antennediagram en niet in de hoofdstraalrichting van het antennediagram.

Juridische procedures

De resultaten van de metingen zijn lange tijd geheim gebleven. Naar aanleiding van een WOB-verzoek heeft Agentschap Telecom eerder al besloten tot openbaarmaking van het rapport over te gaan. Een aantal omroepen en een operator hebben daartegen juridische procedures aangespannen en zijn van mening dat de resultaten van de metingen niet openbaar gemaakt mogen worden. De metingen zouden bedrijfsvertrouwelijke gegevens bevatten en door openbaarmaking zouden ze onevenredig worden benadeeld.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in dezen, heeft nu geoordeeld dat daarvan geen sprake is. Het verzoek tot openbaarmaking van het Rapport, dat al dateert van juli 2013, kan nu worden ingewilligd.

Het rapport is te downloaden via de website van het agentschap.

 

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.