Resterende DAB+-capaciteit regio-kavels wordt verdeeld

Vandaag is de regeling bekend geworden voor de verdeling van de zogenaamde restcapaciteit op regionale kavels voor digitale radio via de ether (DAB+). De verdeling gaat 10 augustus van start voor meer dan 30 kanalen op de diverse regionale DAB+-kavels.

Meer dan 30 vergunningen beschikbaar

Uit de regeling die vandaag door het Ministerie van Economische Zaken in de Staatscourant is gepubliceerd blijkt dat alleen commerciële radiozenders die al recht hebben een vergunning op een regionaal DAB+-kavel zich kunnen inschrijven op andere regionale kavels. In het regionale kavel Oost (6b) is 1 kanaal beschikbaar, 7A (Zuid), 9 kanalen, 9D (Noord): 10 kanalen en 9D (Zuid West) zijn 14 kanalen beschikbaar. Voor de regio Amsterdam en Rotterdam (kanaal 8A) is geen capaciteit meer vrij en wordt er ook geen verdeling meer georganiseerd. Totaal worden er 34 kanalen verdeeld over de diverse regionale kavels.

Verdeling op volgorde van binnenkomst

De verdeling zal gaan starten op maandag 10 augustus 2015 om 14.00 uur en de verdeling zal plaatsvinden op volgorde van binnenkomst wanneer er meer aanvragen zijn dan er capaciteit beschikbaar is. Aanvragen van radiozenders voor zogenaamde simulcastuitzendingen (gelijktijdig uitzenden via FM / Middengolf en DAB+) krijgen voorrang. Is er na de eerste verdeelronde nog capaciteit over dan worden aanvragen behandeld voor zogenaamde niet-simulcast toepassingen. Een radiozender kan hiermee eventueel een tweede kanaal starten op een DAB+-kavel dat niet via de FM of middengolf is te horen.

Periode van 2 jaar

De vergunningen worden verleend voor een periode van twee jaar (tot en met 31 augustus 2017). Wat er daarna mee gaat gebeuren hangt af van het besluit rond de herverdeling van de digitale etherfrequenties vanaf september 2017. Hierover is Minister Kamp (Economische Zaken) in beraad na een flinke botsing met de Tweede Kamer over dit onderwerp begin juli.

Kosten

De kosten voor het uitzenden via de restcapaciteit is afhankelijk van de kosten die per kanaal moeten worden betaald op het betreffende regionale kavel. Aangezien deze kavels per stuk zijn aanbesteed verschilt dit per kavel. Een aanvraag voor restcapaciteit is niet duur, het Ministerie van Economische zaken gaat uit van 98 euro per aanvraag.

De procedure is opgesteld naar aanleiding van een Internetconsultatie die door het Ministerie van Economische Zaken in de zomer van 2014 is gehouden.

De gehele regeling is hier te vinden.