Rijk neemt provinciebezuiniging voor RTV Noord over

rtvnoordDe bezuiniging van ruim vier ton die de provincie Groningen dit jaar heeft opgelegd aan RTV Noord, wordt voor de komende twee jaar overgenomen door het rijk.  Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker aan de Tweede Kamer en waarover RTV Noord bericht.

Vanaf 2014 gaat de bekostiging van de regionale omroepen over van de provincie naar het Rijk. Dekker wil geen nieuwe verdeling maken en neemt de omroepbudgetten van de provincies een op een over. Dat betekent dat RTV Noord minder krijgt dan het op basis van zijn inwonertal zou moeten ontvangen. 

Dekker stelt voor de publieke regionale omroepen in totaal 143,5 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag is vervolgens verdeeld over de diverse regionale omroepen in Nederland. In de brief aan de Tweede Kamer staat de verdeelsleutel van de 143,5 miljoen euro. In 2016 dreigen weer nieuwe Rijksbezuinigingen op de regionale omroep.

Item RTV Noord over de bezuinigingen:

{youtube}Afw5EgjW-Yg{/youtube}