RPO: Meer bereik online voor regionale omroepen

Het bereik van de online kanalen van de regionale omroepen is sterk gestegen in de afgelopen 3 jaar. Dit bericht Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) op basis van onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction.

Online

In de afgelopen drie jaar is het bereik van de regionale online kanalen (website, app en sociale media) in het eigen verzorgingsgebied gestegen van 30% naar 39%. De televisiekanalen bereiken nog steeds 72% en de radiokanalen 42% van de Nederlanders van 18 tot en met 75 jaar. Het weekbereik van de regionale tv zenders is 45% en van de radiozenders 24%. “In 2017 kijken en luisteren er evenveel mensen als in 2015“, aldus RPO in het persbericht.

Naamsbekendheid

Vrijwel alle Nederlanders kennen de regionale omroepen. 97% van de Nederlanders kent de regionale tv-zender. Negen van tien Nederlanders kennen de regionale radiozenders. De gemiddelde kijktijd (tv) is 27 minuten en de gemiddelde luistertijd (radio) is 85 minuten per dag.

Waardering

De kijkers en luisteraars van de regionale omroep geven de regionale omroep een gemiddeld waarderingscijfers van 7,3.

Onderzoek

Het onderzoek is dit jaar opnieuw uitgevoerd door Motivaction in het voor- en het najaar van 2017. Per omroep zijn er per onderzoek 800 respondenten ondervraagd. In totaal is het onderzoek in 2017 afgenomen onder 20.800 respondenten.

13 regionale omroepen

Nederland kent 12 provincies en 13 regionale omroepen.  In Zuid-Holland zijn er twee regionale omroepen en in elk van de andere provincies is er één. Inmiddels is bij wet vastgesteld dat er niet meer regionale omroepen bijkomen. Vorige week heeft de ministerraad op voorstel van minister Slob (media) ingestemd met een voorgenomen wijziging van de Mediawet die voorziet in maximering van het aantal regionale publieke omroepen per provincie op het huidige aantal.

“Versnippering van budget”

Meer regionale omroepen leidt tot een versnippering van het budget. Dit staat haaks op het belang van meer samenwerking en een sterke regionale publieke mediadienst. Kwalitatief hoogwaardig media-aanbod in de regio zou zo in het gedrang komen.‘, aldus Stichting RPO.

Het wetsvoorstel zal begin 2018 worden ingediend bij de Tweede Kamer. Na aanvaarding door de Staten-Generaal zal terugwerkende kracht worden verleend tot 15 december 2017.

Sociale media: