RTV Rijnmond moet bezuinigen

rtvrijnmondDoor een aangekondigde korting van 1 miljoen euro op de subsidie van de provincie Zuid-Holland per 1 januari 2013, en door een aanzienlijke verhoging van de sociale lasten als gevolg van het Lente-akkoord, moet RTV Rijnmond bezuinigen.

Dit bericht de regionale omroep op haar website. Bezuinigingen in de productie- en algemene kosten en het reduceren van personeelskosten zijn noodzakelijk. Met o.a. een vrijwillige vertrekregeling probeert de omroep gedwongen ontslagen te voorkomen. Over de maatregelen die het personeel betreffen, zal overleg worden gevoerd met de vakbonden en de ondernemingsraad.

De eenzijdig afgekondigde bezuiniging door de provincie Zuid-Holland is in strijd met de door hen verleende bekostigingsverklaring uit 2009, die de voortzetting van het toenmalige subsidieniveau schriftelijk garandeerde tot aan mei 2014. Bovendien ontvangt de provincie dat volledige bedrag van het Rijk via het Provinciefonds, maar houdt daar dus wel een deel van achter. Deze korting wordt momenteel bij de bestuursrechter bestreden. De uitkomst van dit juridische geschil, evenals de periode waarin uitspraak is te verwachten, is nog onduidelijk. Niettemin heeft deze rechtszaak geen opschortende werking, waardoor de beschreven maatregelen niet kunnen uitblijven.

In de komende maanden wordt vastgesteld welke maatregelen definitief worden genomen en wat de gevolgen zijn voor het personeel en de programmering van RTV Rijnmond. De maatregelen gaan in per 1 januari aanstaande. Vast staat dat het ambitieniveau van de omroep hierdoor neerwaarts zal moeten worden bijgesteld, waarmee de verplichting tot het aanbieden van een hoogwaardig media aanbod als ook de positie als calamiteitenzender serieus onder druk komt te staan.