Samenwerking bij aanleg glasvezel in Amsterdam

KPN en Open Dutch Fiber (ODF) gaan samenwerken bij de aanleg van glasvezel in de gemeente Amsterdam. Daarvoor hebben de gemeente Amsterdam en glasvezelaanbieders KPN en ODF het convenant ‘Fiber to the Home’ ondertekend.

Convenant

In het convenant zijn afspraken gemaakt waardoor Amsterdammers weten wanneer hun huis aan de beurt is om aangesloten te worden, en welke maatregelen worden genomen om dat met zo min mogelijk overlast te doen.

“Verheugd”

Wethouder Alexander Scholtes (ICT & Digitale Stad) in een persbericht: “Toegang tot snel en stabiel internet is voor iedere Amsterdammer van belang. Daarom ben ik verheugd over de afspraken die we nu hebben gemaakt met KPN en ODF. Zo komt glasvezel op korte termijn in de hele stad beschikbaar, wordt overlast van werkzaamheden beperkt en kunnen Amsterdammers makkelijker meedoen in deze digitale wereld.”

Nieuwe werkwijze

Glasvezel wordt sinds 2019 aangelegd in Amsterdam. Dit zal vanaf nu gebeuren volgens een nieuwe werkwijze. De uitgangspunten daarbij zijn een snelle uitrol, glasvezel voor alle Amsterdammers met meer keuze in providers, en zo min mogelijk overlast bij de aanleg. De uitrol is in volle gang in stadsdeel Zuidoost, daarnaast wordt hard gewerkt in Nieuw-West. In 2024 worden andere delen van de stad aangepakt.

Centrum

Ook ziet het convenant erop toe dat in stadsdeel Centrum door de providers gezamenlijk in één keer glasvezel wordt aangelegd. Vanwege de historische stedenbouw en het intensieve gebruik van de openbare ruimte is het hier niet mogelijk om glasvezel door elke partij afzonderlijk aan te leggen, waardoor straten meerdere keren open zouden moeten. De aanleg gebeurt nu in één keer, waardoor de straat maar een keer open hoeft.