Scouting Nederland en VERON sluiten overeenkomst

Scouting Nederland en de VERON (Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland) hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Samenwerking

Scouting Nederland en de VERON werken al jaren nauw samen voor de JOTA. Daarom hebben beide partijen op zaterdag 3 november 2018 tijdens de Dag voor de RadioAmateur in de IJsselhallen in Zwolle een samenwerkingsovereenkomst getekend. Dit is om deze samenwerking nog verder te versterken.

JOTA-JOTI

In deze overeenkomst is onder andere vastgelegd dat Scouting Nederland door de organisatie van de JOTA-JOTI, zendamateurs de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan een uniek, wereldwijd evenement. Op hun beurt maken zendamateurs het mogelijk voor leden van Scouting deel te nemen aan de JOTA-JOTI.

De landelijke JOTA-JOTI organisatie van Scouting Nederland en VERON gaan zich hier samen voor inzetten. Om zo meer Scoutinggroepen en bij VERON aangesloten zendamateurs met elkaar in contact te brengen voor toekomstige JOTA’s.

Scouting organiseert jaarlijkse JOTA-JOTI

Scouting Nederland organiseert jaarlijks de JOTA-JOTI. Een internationaal evenement in het derde weekend van oktober. Hierbij leggen kinderen en jongeren door middel van radiozendapparatuur en internet contact met leeftijdsgenoten in binnen en buitenland.

VERON is een landelijke vereniging van zendamateurs die ruim de helft van het aantal Nederlandse zendamateurs in zich heeft verenigt. Vandaar dat ook een groot aantal JOTA zendamateurs verbonden zijn aan de vereniging van zendamateurs.

Sociale media: